Mellankrigstiden

advertisement
Christoffer Olsson NVNI 2
Mellankrigstiden
Den ekonomiska utvecklingen
Stora konjunkturväxlingar
1919 – 1920
Högkonjunktur p.g.a. krigsslutet, ny arbetskraft osv
1920 – 1924
Lågkonjunktur p.g.a. krigsskadeståndet
 Frankrike tar Rohrområdet
 Varubrist => inflammation och prishöjning
 Daves plan => att krigsskadeståndet skars ner
1924 – 1928
Högkonjunktur ”Det glada 20-talet” skede i stora delar i USA
 USA lånade ut och investerade mycket i Europa
 T-Forden spelade stor roll => industrier växte
 Uppgången medförde utgivning av nya aktier till överpriser => över
investeringar och under konsumtion
 Centralbanken lade sig inte i ekonomin och därför kom börskraschen
i New York 1929
1929 – 1932
Lågkonjunktur p.g.a. depressionen
 Särskilt hårt drabbades Tyskland
 1929 minskade USAs produktion med 10%
 Mellan 1929 – 1932 minskade USAs produktion med 50%
 Världshandeln minskade under samma tidsperiod med 66%
 Ekonomisk nationalism uppstod, dvs varje land skötte endast sin egen
ekonomi och marknad. Handeln blev bilateral dvs man handlade bara
2-2
1933 – 1939
Högkonjunktur p.g.a. åtgärder över hela världen.
 En av idéerna var att investera sig ur krisen. Om man inte hade några
pengar lånade det sig att låna. Denna idé stöttades bl.a. av Kaynes,
Per-Albin Hansson, Wigfors, Bertil Ohlin och Gunnar Myrdal.
 En annan idé som bl.a. Rossevelt stötte var ”The New Deal”. Denna
innebar att staten gav banker, jordbruk osv bidrag frö att få igång
ekonomin
Ideologier
Demokratier i Västeuropa, Frankrike hade massor med småpartier som bildade regering.
 1929 bildades fascistpartiet i Italien. I spetsen stod Benito Mussolini
(1883 – 1945). Regeringen slog ner fackföreningarna med hjälp av
Mussolinis fascister. Kungen i Italien utropade 1922 Mussolini till
regeringschef och 1925 blev han Italiens diktator.
 Fasces = spökknippe
Diktatur i Spanien, Japan, Tyskland och Italien
Christoffer Olsson NVNI 2
Fascismens ideologi
(1931 Encyklopidia Italiena)









Nationalism
Nationen = staten = ett tidsbegrepp, en organism
Elit
Eliten ska styra landet eftersom de var de enda som var smarta nog att styra landet
Totalitär stat
Staten ställer totala krav på att individerna ska underordna sig.
Imperialism
Försökte återskapa romarriket ”En stat måste expandera eller gå under”
Korporationer
Intressegrupper; man hade stora klassmotsättningar
Våld och Terror
Var tillåtna som politiska medel
Våldsdyrkan
Antiintellektualism
Dvs man föraktade kunskaper
Ledarkultur
Stark ledare.
Mussolinis Italien tog 1935 Etiopien, 1939 Albanien och när det såg ut som att Tyskland
skulle vinna kriget gick italienska trupper in i syd Frankrike. Försök gjordes också för att ta
Grekland och Egypten.
Nazismen
 Tyskland mellan två krig
 1918 abdikerade Kejsare Wilhelm och Tyskland blev republik
 Weimarförfattningen
 Allmän rösträtt
 Parlamentarism
 § 48 om lag om undantagsmotstånd dvs om det eller det händer så sätts författningen ur
spel
 Kupper genomfördes mot författningen ex:
1)
Spartakist upproret (vänsterkupp 1919)
Rosa Luxemburg och Karl Liebkneckt
2)
Kappkuppen (högerkupp) 1920
En gruppofficerare men riksvärnet slog ner denna kupp
liksom all andra följande kupper fram till 1923
 Kallades Weimarrepubliken
 1925 blev Hindenburg (rikskanslern) president. Fram till 1923 var socialdemokraterna det
största partiet, men sällan i regeringsställning
 DAP (Deutsche Arbeit Partei) bildades 1919
 1921 blev Adolf Hitler ledare för partiet som nu ändrat namn till NSDAP (National
Socialistische Deutsche Arbeiter Partei
Christoffer Olsson NVNI 2
Partiprogramet 1920 fick flera nya punkter efter det att Hitler tillträde som ledare för partiet.
 Angrepp mot finanspakten
 Angrepp mot stordrift (truster)
 Angrepp mot jordspekulationer
 Stortyskland skulle innefatta Österrike
 Kolonierna skulle lämnas tillbaka
Lebensraum = Livsrum
 Antisemitism
Enligt NSDAP styrde judarna finanskapitalet och världskommunismen. Historien är em
kamp mellan en arisk europeisk ras och en judisk orientalisk ras. Denna motsättning
berodde på blodet och kunde därför inte överbryggas med samhällsreformer (i förlängningen av denna tanken finns alltså den ”slutliga lösningen” på jude problemet. Wansee
konferensen 1942)
 När Hitler blev partiledare ändrades uppfattningen av en ledare, målet var att Tyskland
skulle styras av en enda man.
Hitler införde snabbt uniform, brun skjorta, gemensam hälsning (Hitler hälsning), swastikan
infördes, lystringsord = ”Deutschland erwache” ersattes senare av: ”Heil Hitler”. Hösten 1923
var missnöjet stort i Tyskland mot Frankrikes ockupation av Rohrområdet => varubrist och att
priserna steg. Detta löstes genom att trycka nya sedlar. Undantagstillståndet enligt §48
infördes.
7 november 1923 genomförde kommunisterna ett kuppförsök i Berlin, dagen efter dvs den 8
november genomförde Hitler ett kuppförsök i München. Till sin hjälp hade han en
halvmilitärisk frivillig grupp, SA (Sturmabteilung) iförda de gamla kolonialtruppernas
uniformer. Med då var bl.a.: Ernst Röhm, Herman Göring, Ludendorf, Goebbels och Hess.
Hitler och Hess dömdes till fem års fängelse, men de avtjänade inte hela straffet. De kom ut i
oktober 1924 efter bara ett år. I fängelset skrev Hitler och Hess Mein Kampf. Boken kom ut i
stora upplagor mellan 1925 och 1926.
1925
inrättades SS (Schutsstaffel). SS fungerade som ett slags livvakter åt Hitler.
Kraven för att bli SS-man var höga. Man var t. ex. tvungen att bevisa att man var
arisk sen mitten av 1700-talet och förutom detta skulle man vara över 1,80 lång.
Chef för SS blev Heinrich Himmler.
Samma år valde Hindenburg till president.
Valresultat
1928
NSDAP
1929
reg. kris
1930
NSDAP
1932 (juli) NSDAP
1932 (nov.) NSDAP
2,6%
18,3%
37%
33%
Presidentval 1932
Hindenburg
Hitler
19,4 miljoner röster
13,4 miljoner röster
Christoffer Olsson NVNI 2
Under hela 1932 bedriver SA och SS terror mot oliktänkande.
30 januari 1933 utnämner Hindenburg, med stöd av storindustrin , Hitler till rikskansler.
27/2 1933 Riksdagshusbranden
Van der Lubbe, en holländsk luffare, antände riksdagshuset för att protestera mot
nazisterna, men följderna blev motsatsen till detta. Van der Lubbe dömdes till
döden och en undantagslag som riktade sig mot kommunisterna kom dagen efter.
Lagen hette: ”Förordningen till skydd av folk och stat”. Genom lagen blev det
tillåtet att fängsla folk utan rättegång och/eller fällande dom. Redan nu började
nazisterna inrätta koncentrationsläger. I början användes de dock till att förvara
politiska fångar.
Bokbålen började.
1933
66% behövdes för att ändra en grundlag i Tyskland. NSDAP hade dock bara 44%
men lyckades få riksdagen att överlåta regeringen att handla på dess vägar. Detta
medförde i praktiken att Hitler blev diktator.
Den 14 juli 1933 fastställdes enpartistaten formellt.
1934
De långa knivarnas natt (30 maj). SA-chefen Ernst Röhm med flera andra ledande
politiker mördades.
Riksvärnet som samarbetade med storindustrin svor trohetsed
Den 2 augusti dör Hindenburg och Hitler blir President.
Efter 1934 blev regeringssammanträden sällsynta. Olika personer fick istället olika uppgifter.
SA fick mindre makt samtidigt som SS utvecklades och fick fler och fler underavdelningar.
Ex på dessa är RSHA, ledning till koncentrationsläger och Gestapo (Geheime Stadt Polizei).
Ledare för Gestapo var Eichmann och Heidrich.
Hitler gynnades efter maktövertagandet av en god ekonomisk utveckling, men nära 90% av
budgeten gick till krigsindustrin.
1935
Kom lagen om tyska folkets arvshälsa
1936
Kom lagen om Hitlerjugend. Medlemskap var obligatoriskt mellan 13 och 18 år.
1939
Eutanasi programmet – dödshjälp. Den 1oktobet bestäms att handikappade och
defekta skulle dö eller avlivas.
Download