Powerpoint presentation Introduktion till - IT

advertisement
Breddtjänster
- ett nytt skede i IT-politiken
IT-kommissionen och Region Skåne
Lund 26 september 2002
IT kan ge mer!
• ITK:s visioner pekar på stora vinster för
samhälle och enskilda
• Vi måste hämta hem de vinsterna
• Politiken måste betona hur alla skall få
större, direkt nytta av IT
• För enskilda, företag, förvaltningar,
tillväxt, service och demokrati
Vad behövs?
• Det behövs bra bredband för nya
förutsättningar i alla sektorer
• Det behövs bred information för
nya tjänster
• Det behövs breddtjänster!
Breddtjänster – vad är det?
• Ett annat sätt att leva – nästan allt
blir annorlunda; enklare,
bekvämare, rationellare, billigare
och effektivare - om du vill
• För individen, familjen, företaget
och samhället
• Fint, men hur?
Breddtjänster i dagens
perspektiv - exempel
• Förenklad deklaration
• Adressändring
• Pass
• Sjukförsäkringen?
• Dagens praktikfall?
• I framtiden?
Breddtjänsterna bygger på
-att information hämtas från många källor
-att information sprids till många källor
-att informations hämtas, sprids och
sammanställs automatiskt
-att de kan användas av många
-att de hjälper oss i vår vardag, gör saker
enklare
-att de sparar kostnader i produktionsledet
-att det är ”back-office” som det händer
Handlingsprogram för
breddtjänster
• Långsiktiga satsningar på bred
information
• Vidareutveckling av bredbandet
För att stötta breddtjänsterna:
• Främjandeprogram för offentliga
breddtjänster
• Främjandekommission
Handlingsprogram för bred
information
• Inventera resurser
digitalisera
• Uppdrag att utveckla
info-resurserna
• Underlätta
infosamarbete,
terminologi och
standardisering
• Personlig integritet
• Grundtjänster och
annan infrastruktur
• FoU och kompetensutveckling
• Modernisera svenskt
arbetsliv
Handlingsprogram för utveckling
av bredband
• Bredare bredband!
• Övergripande
bredbandsplan
• Stödjande
expertgrupp
• Stimulera lokal
finansiering
• Upphandla säkerhet!
• Stärk ledningen av
säkerhetsarbetet
• Inför ett grundskydd
• Standardavtal för
konsumenter
• Upphandla ett bättre
Internet
Det krävs
• Politiskt ledarskap
• Kompetens på ”bredden”
• Bred debatt och bred medverkan
Frågeställningar
• Vad krävs för bred informationssamverkan?
• Vilka är de främsta hindren och
svårigheterna?
• Vilka är de organisatoriska kraven?
• Finns det en politisk vilja?
Download