Till föräldar med elever i skolorna Katarina Norra och

advertisement
Till föräldrar med elever i skolorna Katarina Norra och Vittra
Södermalm.
Varför mår våra barn/ungdomar dåligt och hur kan vi
som föräldrar hjälpa våra barn/ungdomar som mår
dåligt.
Varmt välkomna till en angelägen föreläsning
Britta Alin Åkerman kommer att föreläsa i ämnet; unga som
försöker begå självmord och suicidprevention, fredagen den 23
januari 2015, kl 18.00-20.00.
Eftersom mer kunskap behövs för att kunna minska och
förhindra självmorden och självmordsförsöken inbjuds ni därför
att delta.
Föreläsningen kommer att hållas i Katarina Norras aula,
Tjärhovsgatan 15, 3tr.
Klicka på länken nedan för att anmäla att du kommer, senast
22 januari 2015.
föräldrainbjudan 23/1
Vid anmälan notera er mailadress, ev lokalförändring eller annat meddelas
per mail.
Varmt välkomna!
Föräldragrupp från Katarina Norra och Vittra Södermalm, i
samarbete med Rektor Johan Broman på Vittra Södermalm.
Kort info om Britta Alin Åkerman:
Utbildning: Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Ämneslärarexamen, Fil dr
Professor.
Undervisar i och forskar om:
Professor emerita vid Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms
Universitet, anställd vid NASP ( nationell prevention av suicid och psykisk
ohälsa vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Download