Inbjudan fortbildning - nyanlända och psykisk ohälsa, trauma och

advertisement
Inbjudan–fortbildningförpedagogerochrektorer
Nyanlända elever: Psykisk ohälsa, trauma och
inkludering
Maria Bühler – leg. psykolog, specialist i neuropsykologi
Malin Valsö – leg. psykolog
Nyanlända elever möter många utmaningar i skolan, deras lärare likaså.
Tidigare erfarenheter, en osäker framtid samt språkligt, socialt och kulturellt
utanförskap är faktorer som ökar risken för psykisk ohälsa. Maria Bühler och
Malin Valsö kommer att föreläsa om risk- och friskfaktorer och konsekvenser
av psykisk ohälsa iskolvardagen och strategier för att bemöta och hantera
detta, varvat med övningar och diskussioner. Ämnen som kommer diskuteras är:
•
•
•
•
•
Nyanlända elever – en heterogen grupp
Risk- och friskfaktorer för psykisk ohälsa och trauma
Hur påverkar psykisk ohälsa och trauma inlärning?
Vilket stöd behöver dessa elever från skolan och samhället?
Hur kan vi skapa en inkluderande undervisning för nyanlända elever? Hur gör vi dem
delaktiga i skolvardagen och på lektionerna? Hur tar vi tillvara på elevernas erfarenheter och
kunskaper?
Målgrupp: Föreläsningen riktar sig främst till team på våra enheter som kommer undervisa och
organisera arbetet för nyanlända elever. Exempelvis: SVA/svenska-pedagoger, matematikpedagoger,
engelskapedagoger, specialpedagoger och skolledare/arbetslagsledare/förstelärare.
Ämneskompetensen och vilken ålder pedagogerna undervisar i är inte avgörande för att kunna delta.
Tanken är att teamen sedan ska ta denna kunskap vidare till sina enheter.
Halmstad
Datum: Måndagen den 8 februari
Tid: Kl.13-16 (valfri eftermiddagsfika och erfarenhetsutbyte kl.16-17)
Plats: Vittra Halmstad
Stockholm
Datum: Torsdagen den 11 februari
Tid: Kl.15-18 (valfri middag och erfarenhetsutbyte kl.18-19)
Plats: Vittra på Södermalm
Anmälan
•
•
•
Anmäl dig och/eller ditt team senast den 15 januari (ange namn och roll):
Anmäl antal personer som vill äta eftermiddagsfika/middag (samt specialkost). Här finns
möjlighet till erfarenhetsutbyte efter föreläsningen
”Först till kvarn” – begränsat antal platser
Mejla: [email protected]
Varmt välkomna!
Vittraskolorna AB Ÿ 101 24 STOCKHOLM Ÿ Telefon 0771-191090 Ÿ epost [email protected] Ÿ www.vittra.se
Download