Beställ boken

advertisement
Mossberg, Lena
Lena Mossberg som är docent i marknadsföring vid handelshögskolan, Göteborgs universitet samt
gästprofessor vid institutionen för restaurang och måltidskunskap i Grythyttan, Örebro Universitet menar
att det övergripande syftet med boken är att öka förståelsen för vad en upplevelse är och vad som
påverkar kunden.
Våra konsumtionsmönster har förändrats under det senaste decenniet och vi söker nya vägar för att lära
oss, bli underhållna och njuta av livet. Idag talas det om upplevelser, upplevelseekonomi och
upplevelseindustri. Upplevelser handlar om att få kunden engagerad och om att emotionella värden är
betydelsefulla vid köp och konsumtion.
Det övergripande syftet med boken är att öka förståelsen för vad en upplevelse är och vad som påverkar
kunden. Med hjälp av teorier, modeller och praktiska exempel får läsaren kunskap om hur företag kan
arbeta strategiskt med upplevelser och marknadsföring. Läsaren känner igen sig och kan applicera
tankarna på sin egen situation tack vare bokens alla konkreta exempel.
Boken är skriven för dig som är företagsledare, marknadsförare eller utbildare inom tjänsteföretag men
den passar även dig som studerar marknadsföring vid högskola och universitet.
Vi på Studentlitteratur gratulerar vår författare Lena Mossberg som för boken Att skapa upplevelser har
tilldelats utmärkelsen Årets marknadsföringsbok 2004. Priset delades ut av Sveriges Marknadsförbund och i
form av diplom och hedersutmärkelse under Tendensdagen den 14 oktober på Cirkus i Stockholm
På ett lysande sätt beskriver Lena Mossberg vad en upplevelse är och hur den påverkar dig. Konkreta exempel
varvas med teorier och modeller varför boken Att skapa upplevelser bryter ny mark inom området.
Beställ boken
Kontakta Linda Levin, utgivningsgrupp ekonomi, tel: 046-312201, e-post: [email protected]
Download