Utvärdering av konferens - Sn-dd

advertisement
Utvärdering av Konferensen ”Skam skuld och ny teknik”
50 personer har besvarat enkäten
Skam och skuld med Lena Lillieroth snittbetyg 4,4
Bra, naturligt äkta lite förvirrat, behövt mer tid, gärna igen, intressant, mycket bra, härlig person,
lätt att lyssna på, levande, något spretigt, vill höra mer!!
Ekonomi i fokus en förändringsprocess med Kitty Zingius snittbetyg 4,0
Nyttigt, detaljrikt, bra info, begripligt,, viktigt, nya fakta, bra upplägg, konkret, användbart, hoppingivande,
Smartare möten- Bandhagshemmet med Jenny Brickner och Hussein snittbetyg 4,6
Mycket bra, bra brukarperspektiv fantastiskt,, spännande, fantastiskt, gott exempel, viktigt projekt,
Annorlunda.
Tips om ämnen till 6/6
Brukar som berättar om hur det är att leva med schizofreni,
Friskvård, hälsa, kost
Brukarinflytande
Boende,
Sysselsättning
Barn till föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa
Samverkan
Harmreduktion
Beroendevårdens utveckling
Trauma, PTSD
Behandlingsmetoder
CM
Goda exempel
Professionellt medberoende (Magnus Carlsson)
Över eller underdiagnostisering
SN-DD och framtiden
10 personer svarade på frågan
Nätverket behövs, en årlig konferens är toppen, Förmedla ny kunskap och de senaste rönen
SN-DD kan inte gå i graven. Viktigt att träffas över gränserna
SN-DD en betydande roll för målgruppen viktigt för oss som jobbar med målgruppen att få
påfyllnader och kunskap
SN-DD behövs. Viktigt att denna fråga bevakas. Den enda konferensen med fokus på målgruppen
Nätverket behövs så att brukarna inte hamnar mellan stolarna.
Ge pengarna till forskning om samverkan
Download