Konnektionism

advertisement
1. Konnektionism – grunderna






Enkla beräkningsenheter
Sammankopplade
Enkla signaler
Olika lager: indata, gömda, utdata
Nettovärde = viktad summa + “bias”
Aktiveringsfunktion
2. Nätverk och vektorer



Gömda lager
Linjär separation
Nätverk beskriver vektoraritmetik...
3. Inlärning

Funktionen bestäms av:





hur enheterna kopplas samman;
vad/hur in- och utdata representerar;
vikter och “bias”
Inlärning genom justering av vikter
Back-propagation jämför aktuellt och
önskat resultat
4. Konnektionismens fördelar I


Länk mellan kognitiv psykologi och
neurologi
Trovärdig simulering av hjärnan




uppbyggnad (neuroner)
parallellism (100-regeln...)
inlärning via viktförändring (synapser)
“Graceful degradation”
5. Konnektionismens fördelar II






Litet antal enkla mekanismer
Lätt att simulera/testa
Enhetlig modell för inlärning/erfarenhet
Möjliggör mönsterigenkänning
“Mjuka” begrepp...
Alltid en bästa lösning
6. Modell för kognitiv arkitektur



Generellt: Lägre beskrivningsnivå
Alt 1: “Implementationsperspektivet”
Alt 2: En ny teori...
7. “Implementation”




Klassisk arkitektur = programspråk
Konnektionism = logiska kretsar
Konnektionism konkurrent bara om
klassiska modeller inte går att
implementera... (annars komplement)
Skillnad: implementation lämnas (mer)
öppen i klassiska modeller
8.Alternativ teori

Klassisism:




strukturerade representationer
struktur-känslighet (formalism)
kompositionalitet
Konnektionism


ingen explicit symbolism/kodning
möjliggör “graceful degradation”, “mjuka”
begrepp, anpassning m.m.
9. Alternativ teori II




Men vissa mentala processer (tänkande)
verkar bestämt vara symboliska?
Symbolism kanske är ett inbillat fenomen!
Men resonerande?
Svårt att förklara utan
strukturer/symbolism...
10. Koncept & kategorier

Scheman:





filtrerar bort oväsentlig information
fokuserar på väsentlig information
underlättar behandling av information
ger upphov till slutsatser och förutsägelser
kan leda till fel
11. Konkreta objekt

Definitioner



Nödvändiga villkor
Men vi verkar inte alltid känna till dem...
Probabilistiska förklaringsmodeller


familjelikhet
prototyper
12.Semantiska nätverk

“Priming” och kontext


aktivationsspridning
Problem: relationen mellan schema och
exemplar


Alt 1: Exemplar lagras inte
Alt 2: Scheman lagras inte
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards