Planering hösten år 8 till och med våren år 9

advertisement
Övergripande planering ht år 7 till
och med vt år 9
År 7: Vaggan
År 8: Människan
År 9: Världen
År 7: Vaggan
organismer, vatten,
revolutioner och kontinenter
Kemi: Materia, labbteknik
Kemi och teknik: Reningsverk
Biologi: Organismer
Religion: Kristendom
Historia: Upptäckterna, amerikanskaoch franska revolutionen
Samhällskunskap, geografi och
svenska: Oceanien (GE och Sv
resebroschyr), Afrika (GE), Amerika
(SH aktuella samhällsfrågor), Asien
(GE och SV resereportage) och vatten
(SO, NO och SV vattenpaper)
Svenska: Genrer resebroschyr, paper,
argumenterande text och
resereportage
Hösten år 8
Industrisamhälle – arbetsliv,
människokroppen
Historia: Den industriella
revolutionen
Samhällskunskap: Arbetsliv och
ekonomi
Kemi: Kolet – livsmedel
Biologi: Människokroppen
Svenska: de svenska
arbetarförfattarna
Eng: muntligt ”my dream job”
+ prao
Våren år 8
1900-talets framsteg och bakslag
Love, love love…
Love, love love…
NO, TK, SV, SO, ENG
Historia: Första världskriget och
mellankrigstiden
Samhällskunskap:
Opinionsbildning, media,
mänskliga rättigheter,
demokratibegreppet
Geografi: handel och
handelsmönster
NO: Sinnena, ljud/ljus, genetik,
droger
Höstterminen år 9
Historia och
Samhällskunskap: Andra
världskriget, kalla kriget och
det europeiska samarbetet
Geografi och
samhällskunskap: Fattig/rik
Religion: Hinduismen och
Buddhismen
Kemi och Fysik: Allmän
kemi, energi och kärnfysik
Muntliga Nationella
ämnesprov
Vårterminen i år 9:
Hållbart - vilket samhälle vill vi
ha?
Alla NO-ämnen: Miljö, energi och
hållbarhet
Historia och samhällskunskap:
Konflikter i världen med fokus på
terrorismen också ur ett historiskt
perspektiv
Religion: Icke religiösa
livsåskådningar
Geografi: Miljö
Samhällskunskap: Samhället i
framtiden
Nationella prov och slutuppgift:
”Hållbart – vilket samhälle vill vi
ha”
Download