Isabelle vaccineras
Tvätta
Isabelle besöker sjukhuset för
att vaccineras. Sjuksköterskan
tvättar rent Isabelles arm.
*Ibland tvättar man inte rent innan man
vaccinernas.
Klämma
Sjuksköterskan klämmer lätt för
att sprutan ska träffa rätt.
Vaccinspruta
Isabelle är stilla med sin arm
och sjuksköterskan sprutar in
vaccinet i armen, lite i taget.
Plåster
”Nu är du färdig, Isabelle!”,
säger sjuksköterskan och sätter
på ett plåster.
Färdigt
”Vad fort det gick!”, säger
Isabelle. Hon känner sig stolt
och glad att det är över.
”Nu vill jag besöka lekterapin”,
skrattar Isabelle.