Instudering till Prov på Medeltiden Inför provet så tänk på följande

advertisement
Instudering till Prov på Medeltiden
Inför provet så tänk på följande:
Lärandemål
I tema Medeltiden ska du få möjlighet att utveckla din
förmåga att:
•
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för
att skapa historisk kunskap
•
Reflektera över din egen och andras användning av
historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
•
Använda historiska begrepp.
•
Tolka händelser och gestalter i historien.
Du ska kunna berätta om:
Folkkungaätten och Birger Jarls släkt och vägen till
Drottning Margareta.
Håtunaleken och Nyköpings gästabud.
Hansans betydelse under Medeltiden.
Hur uppkom Kalmarunionen.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards