Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikationslösningar för operatörer
och företag
Ett perfekt val för företag,
operatörer och IT-bolag
Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet
ägs och drivs av Skellefteå Kraft och är ett perfekt val för företag, operatörer
och it-bolag med stora krav och behov av avancerade kommunikationslösningar.
Bra och tillförlitlig kommunikation är livsviktigt för oss på Skellefteå Kraft eftersom vår mest krävande kund faktiskt är vi själva.
Affärsenhet bredband levererar kommunikation till mer än 200 energi
producerande och energidistribuerande anläggningar inom Skellefteå Kraftkoncernen. De flesta är obemannade och driftsavbrott kan kosta miljonbelopp. Därför kan du lita på att våra kommunikationslösningar lever upp till
dina krav.
Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt över Skellefteå Krafts tjänster
för större företag. Vi har ett stort utbud och den kommunikationslösning du
väljer kan kombineras med olika servicenivåer.
INTERNET FÖRETAG
En tjänst anpassad för företag med grundläggande kommunikations­
behov. På vår portal skekraft.net kan du som företagare välja telefonioch internetabonnemang. Du har ett tiotal tjänsteleverantörer att välja
mellan.
INTERNET FÖRETAG FAST IP
För företag med behov av fasta IP-adresser till servrar, annan utrust­
ning eller externa kommunikationslösningar. Din valda tjänste­
leverantör levererar IP-adresser medan Skellefteå Kraft sköter routing.
Du väljer mellan bandbredderna 10, 100 eller 1000 Mbps samt olika
servicenivåer.
KAPACITET L2
En tjänst som passar dig som behöver knyta ihop flera kontor eller
anläggningar för att utnyttja resurserna maximalt. Du väljer mellan
bandbredder på 10, 100 eller 1000 Mbps. Du delar inte förbindelsen
med någon annan och du får dessutom ett eget VLAN från oss. Tjänsten
är mycket flexibel och kan anpassas efter just ditt företags behov.
SVARTFIBER
Med svartfiber hyr du en ren förbindelse i vårt fibernät. Skellefteå Kraft
står för den fiberoptiska anslutningen medan du som kund ansvarar för
den utrustning som ansluts i ändarna. Det gör att du själv styr utrust­
ning, kapacitet och kostnader. Vi erbjuder även monofiber- och WDMlösningar som alternativ.
CO-LOCATION
Hos Skellefteå Kraft kan du placera ditt företags aktiva kommunika­
tionsutrustning. Du hyr en rackplats i vår specialbyggda operatörshall
där vi bistår med kyla och kraft, garanterat fri från avbrott. Rack­
utrymmena finns i olika storlekar och ditt hyrda utrymme är låsbart.
Tjänsten skräddarsys efter dina behov.
SERVICE LEVEL AGREEMENT
Vill du känna dig extra trygg kan du teckna ett utökat serviceavtal med
oss på Skellefteå Kraft. Avtalen finns i fem olika nivåer beroende på
dina behov.
Produktspecifikation företagsprodukter affärsenhet bredband
IP-telefoni
Företag
Egenskap
Internet
Företag/
10
Internet
Företag/
100
Internet
Företag
Fast IP/
10
Internet
Företag
Fast IP/
100
Internet
Företag
Fast IP/
1G
Kapacitet
Layer2/2
Kapacitet
Layer2/
10
Kapacitet
Layer2/
100
Kapacitet
Layer2/
1G
WDM
Dual4
Svartfiber
Mono4
Svartfiber
Dual4
·
Bandbredd 2/2 Mbps (hastighet upp till)1
·
Bandbredd 10/10 Mbps (hastighet upp till)
·
·
Bandbredd 100/100 Mbps (hastighet upp till)
·
·
·
·
Bandbredd 1/1 Gbps2 (hastighet upp till)
·
·
Levereras som monofiber
·
Levereras som fiberpar
·
Levereras som fiberpar med våglängdsmultiplexering för en våglängd
2
Förbindelse punkt till punkt Ethernet Layer 2 VLAN
·
·
·
·
Förbindelse punkt till multipunkt Ethernet Layer 2 VLAN
·
·
·
·
Virtuella förbindelser med inre VLAN (Q-in-Q)
·
·
·
·
Upp till 8 mac-adresser
·
·
·
·
Mer än 8 mac-adresser (max 32, 64 eller 128 st)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2
Förbindelse Layer 3
Trafikprioritering (QoS)
·
Dynamisk tilldelning av IP-adress (DHCP) inom av tjänsteleverantör
tillhandahållen adressrymd
·
·
·
·
·
Fast IP-adress inom av tjänsteleverantör tillhandahållen adressrymd
·
Kundgränssnitt RJ45
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Kundgränssnitt optiskt
VPN över publikt nät
1
·
Servicenivå (SLA) Mini3
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Servicenivå (SLA) Bas3
·
·
·
·
·
·
·
Servicenivå (SLA) Bas Plus3
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Servicenivå (SLA) Premium
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
3
Servicenivå (SLA) Premium Plus , (redundans)
2 3
·Ingår i tjänsten
· Möjligt tillval till tjänsten
1 Erbjuds endast inom Skellefteå Kraftkoncernen
2 Möjlighet att leverera bedöms i varje enskilt fall
3 Enl SLA-specifikation
4 I övrigt enligt separat specifikation
SLA-specifikation företagsprodukter affärsenhet bredband
SLA-parameter
Beskrivning
Anmärkning
Tillgänglighet
99,50%
enligt definition i avtal
99,60%
enligt definition i avtal
99,70%
enligt definition i avtal
99,80%
enligt definition i avtal
99,95%
enligt definition i avtal
Redundans
2 st förbindelser ingår
fysiskt åtskilda
Felanmälan
till tjänsteleverantör
Tjänsteleverantör felanmäler till Skellefteå Kraft vid behov
till Skellefteå Kraft dygnet runt alla
dagar
enligt rutin i avtal
08-17
endast vardagar5
08-20
alla dagar
dygnet runt
alla dagar
Servicefönster
meddelas 10 arbetsdagar i förväg
och utförs 00:00-06:00
helgfri mån-tors
·
Felsökning påbörjas
Efter max 8 timmar
inom servicetid
·
Efter max 4 timmar
inom servicetid
Efter max 2 timmar
inom servicetid
Max 48 timmar
inom servicetid
Max 24 tim
inom servicetid
Max 12 timmar
inom servicetid
Max 4 timmar
inom servicetid
24 timmar
vid elavbrott
Servicetid
Åtgärdstid
6
Uthållighet9
SLA Mini
SLA Bas
SLA Bas Plus
SLA Premium
SLA Premium
Plus
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
7
·
·
·
·
8
·10
·10
Övriga SLA-villkor enligt gällande avtal.
·Ingår i tjänsten
5 Julafton, nyårsafton och midsommarafton räknas alltid som helgdag
8 Vid avbrott på båda förbindelserna
6 Vid tjälfri mark, tillgång till lokal och vid behov support från kunds personal
9 Erbjuds endast inom Skellefteå Kraft koncernen och
7 Vid avbrott på en förbindelse möjlighet att leverera bedöms i varje enskilt fall
10 Gäller ej svartfiber
· Möjligt tillval till tjänsten
Från Piteå i norr
till Umeå i söder
Skellefteå Krafts nät täcker stora delar av Skellefteå
kommun. Det gör att vi når de flesta av kommunens
företag. Vi äger dessutom den så kallade PSU-länken – en
fiberförbindelse som löper längs med E4, från Piteå i norr
till Umeå i söder. Vi äger också en förbindelse som går
uppströms längs Skellefteälven. Genom att samarbeta med
regionens andra nätägare når vi ännu längre samtidigt
som vi bygger redundans i nätet.
Piteå
Jörn
Byske
Boliden
Kåge
Skellefteå
Skelleftehamn
Bureå
Burträsk
Bygdsiljum
Umeå
Lövånger
Trygg lokal
nätägare
Som lokal nätägare står Skellefteå Kraft för en mycket
hög servicegrad och driftsäkerhet. Vi är näst bäst i
landet på att erbjuda invånarna och företagen tillgång
till snabbt bredband via fiber. Skellefteå kommuns till­
gång på 77 procent överträffas bara av Sundbybergs
83 procent. Men då får man tänka på att de två
kommunerna knappt ens är jämförbara vad gäller
befolkningstäthet och yta. I tätbebyggt område är
Skellefteå kommuns tillgång till fibernät bäst i Sverige.
Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar
för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling
som försäljning och leverans. Med omfattande investeringar i förnybar energiproduktion är bolaget
drivande inom utvecklingen av miljöanpassad energi i Sverige. Skellefteå Kraft har egna elnät och
erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning
och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2011 var antalet anställda cirka 650,
med en omsättning på 5,1 miljarder kronor.
Skellefteå Kraft 931 80 Skellefteå Besöksadress Kanalgatan 71 Tel 0910-77 25 00 Fax 0910-77 28 82 www.skekraft.se