PDF-Vorschau

advertisement
PRESSMEDDELANDE
manus 2015: Spännande glidlager
applikationer tilldelas utmärkelse
På Hannovermässan, kröntes vinnarna från 467 bidrag från 34
länder
För
sjunde
gången
gavs
manus
utmärkelsen
igår
kväll
på
Hannovermässan. 467 gånger, har utvecklare från hela världen visat
vilken kreativ potential som finns i användningen av polymera glidlager.
Guld manus tilldelades Jan-Philipp Kobler från Leibniz universitetet i
Hannover, han har utvecklat ett system som kan användas för
öronkirurgi. Ett särskilt pris gick till företaget ATS ELGI från Indien, som
i sin biltvätt använder smörjfria plastglidlager från igus.
Återigen söktes intressanta applikationer där glidlager i plast används,
applikationerna skulle kännetecknas av teknisk och ekonomisk effektivitet
samt kreativitet och mod hos utvecklaren. I slutet presenterades alla bidrag
från 34 länder med alla möjliga användningsområden för glidlager i plast, från
prototyp till serie användning. Mångfalden av bidrag var stor, från 3D-skrivare,
träningsutrustning till pipettering. Det var en svår uppgift för de fem i juryn,
bestående av representanter från näringsliv, forskning och branschmedia.
Men tillslut bestämdes vinnarna av guld, silver och brons manus.
Prisutdelningen ägde rum på onsdagskvällen i igus GmbH montern på
Hannovermässan.
Dessutom
gavs
en
extraordinär
utmärkelse.
Den
extraordinär manus utmärkelsen gick till Indien, partnerlandet för årets
Hannovermässa.
Guld för öronkirurgi
Guld för medicinskt hjälpsystem i minimalinvasiva cochleaimplantat kirurgi för
att behandla dövhet i innerörat och grav hörselnedsättning. Med hjälp av
denna utrustning görs en borrning från huvudet till den basala hörselsnäckan,
som kan vara upp till 35 mm under kraniumet. Högsta precision krävs.
Dessutom måste systemet uppfylla de medicinska-renhets krav som
medicinsk teknik har. De använda glidlagern iglidur X och drylin N-skenor
klarade denna uppgift utan problem.
1
PRESSMEDDELANDE
Silver går till Österrike
Andra plats gick till företaget Mai International från Österrike för deras maskin,
vilken underlättar arbetet med avjämmnings- och beläggningsmassor enormt.
För att anpassa sig till olika bredda rum kan maskinen från 2,5 m förlängas i
steg om 0.5 meter up till max fyra meter. Med en maximal arbetsbredd på fyra
meter är en områdes prestanda på upp till 100 m²/h möjlig. Konventionella
lager skulle permanent blockeras av damm och smuts i detta arbete.
Torrkörda plastlager skjuter däremot smutsen framför sig och blir därför inte
igensatta.
Stor 3D skrivare vann brons
Trots att många olika användare med 3D-skrivare ansökt om manus 2015,
Stack 3D skrivaren från firman Aerosud ITC från Sydafrika ut extra mycket:
Denna laserbaserade 3D skrivare skriver ut metalldelar i titan, aluminium, stål
eller till och med i guld. Styrskenorna i systemet måste klara av och fungera
utan problem i extrema förhållanden som upp till 150 °C samt med de finaste
dammpartiklar i luften, detta klarar drylin linjära lager från igus utan problem.
Special manus för partnerlandet Indien
I denna biltvätt satsar tillverkaren ATS ELGI från Indien i underredstvätt på
robust iglidur glidlager. Detta eftersom att glidlager i plast inte korrodera vilket
i sin tur leder till minskade driftstopp för anläggningen. Enbart från Indien kom
cirka 70 bidrag för manus 2015, ett absolut rekord – detta var en av
anledningarna till att denna special utmärkelse gavs till ett av dessa bidrag.
Under adressen www.manus-award.com finns det information om vinnarna
och alla andra tillämpningar under de senaste åren.
2
PRESSMEDDELANDE
Bildtexter:
Bild PM1815-1
I igus GmbH montern, hedras vinnarna i sjunde manus utmärkelse. (Källa:
igus GmbH)
Bild PM1815-2
The Golden manus gick till Jan-Philipp Kobler från Leibniz Universität
Hannover för ett system som kan användas för öronkirurgi. (Källa: igus
GmbH)
3
PRESSMEDDELANDE
KONTAKT:
OM IGUS;
igus® AB
Knut Påls väg 8
256 69 Helsingborg
Tel. 042-32 92 70
Fax 042-21 15 85
[email protected]
www.igusab.se
igus GmbH är en världsledande tillverkare av
energikedjesystem och polymerglidlager. Det
familjeägda företaget som är baserat i Köln finns
representerat i 36 länder och sysselsätter 2700
medarbetare i hela världen. 2014 uppnådde igus
med motion plastics, plastkomponenter för
rörliga tillämpningar, en omsättning på 469
miljoner euro. igus driver de största
testlaboratorierna och fabrikerna i sin bransch,
för att kunna erbjuda sina kunder innovativa och
skräddarsydda produkter och lösningar på
extremt kort tid.
KONTAKT:
Colly Components AB
Box 76
164 94 Kista
Tel. 08-70 30 100
Fax 08-70 39 841
[email protected]
PRESSKONTAKT:
Namnen “igus, chainflex, readycable, easychain,
e-chain, e-chainsystems, energy chain, energy
chain
system,
flizz,
readychain,
triflex,
twisterchain, invis, drylin, iglidur, igubal, xiros,
xirodur, plastics for longer life, manus, vector“
har märkesskydd i Tyskland och delvis även
internationellt.
Oliver Cyrus
Head of PR & Advertising
igus GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631
[email protected]
www.igus.de
4
Download