Folder om Fenix

advertisement
Ola
Billgrens
plats
dr
Sö
en
rom
P
a
e
ad
n
Moderna
Muséet
an
an
sgat
n
Kronofogden
ga
rgs
Skatteverket
ta n
in
n
tan
tn
ta
ga
D
t
ro
a
gg
s
rik
tg
en
enad
Prom
rken
napa
Alto
n
Fä
n
Stude
tan
n
ale
an
k
ö
rsj
Rö
e
llb
Gu
gränd
Peters
ar
lm
Hja
a
Altonag
n
bro
uli
Pa
Nygata
Stora
S
n
Bra
dm
ira
Am
Länsstyrelsen
Narcis Spahovic
Sektionschef
[email protected]
0733-34 16 86
Erik Brolund
Arbetsmarknadssekreterare
[email protected]
0733-02 79 05
Per-Ola Holmström
Arbetsmarknadssekreterare
[email protected]
0768-60 77 33
Björn Walfridsson
Arbetsmarknadssekreterare
[email protected]
0734-40 43 14
Hanna Tjernström
Arbetsmarknadssekreterare
[email protected]
0723-86 91 99
Susanne Brefelt Lövdén
Psykolog
[email protected]
0721-70 25 08
Susanne Svefors
Arbetsmarknadssekreterare
[email protected]
0708-70 48 86
Åsa Almeklev
Arbetsmarknadssekreterare
[email protected]
0701-46 75 60
FENIX
Stora Nygatan 34
211 37 Malmö
Tel: 040-34 45 90
www.malmo.se
Grafisk form: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen | Foto: Colourbox & Narcis Spahovic | Tryck: CA Andersson
Djäknegata
Österport
skolan
a
atan
d gårdsg
Norra
Rörsjö
gränd
Frans
Henriks
gatan
jö gat
R ör s
ik
Fabr
atan
Baltzars g
ps
ga
ta
n
gatan
sverks
Ebbas hus
Fenix
Psykosocialt stöd, arbetsträning och
praktik för dig som är mellan 18 och 29 år
Vill du komma ut i arbete eller studier? Men upplever
att psykisk ohälsa är ett hinder för dig? Har du varit
utanför arbetsmarknaden en längre tid?
Kom till oss på Fenix! Vi hjälper dig att komma igång
på vägen till arbete och studier.
VAD ÄR FENIX?
Fenix är en arbetsmarknadsinsats för dig som inte fått fotfäste på arbetsmarknaden.
Vi riktar oss till unga vuxna 18 -29 år. Flertalet av de som går på Fenix har någon form av
psykisk ohälsa t.ex ångest, sociala svårigheter eller depression och har inte varit aktiva
i arbete eller studier under en längre tid. På Fenix får du chans att utvecklas, må bättre
och komma igång. Vi gör en plan tillsammans och genomför planen ett steg i taget.
Tillsammans sätter vi upp delmål på vägen som;




ökad tro på din egna förmåga
bättre struktur i vardagen
bryta passivitet och isolering
förbättra din hälsa och känsla av välbefinnande
VI FINNS TILL FÖR DIG
För oss som arbetar på Fenix är det viktigt att ha en personlig
och förtroendefull relation med dig och övriga deltagare. Du har
en egen arbetsmarknadssekreterare som följer med under hela
inskrivningstiden. Du har möjlighet att träffa en psykolog. Du
har även tillgång till vägledare och personal som ordnar praktikplatser.
Arbetsmarknadssekreteraren:
Vi träffas regelbundet för samtal och planering. Vi tittar på hela
din situation och gör tillsammans en handlingsplan. Eftersom
alla deltagare på Fenix har skiftande bakgrund och befinner sig
i olika faser på vägen mot arbete har varje deltagare sin egen,
individuella plan med olika aktiviteter.
Exempel på aktiviteter
 Studiebesök på en arbetsplats eller
utbildning
 Friskvård: prova på sporter, träna på
gym, avslappning och stresshantering
 Utflykter: vi kombinerar socialt umgänge, nöje och samhällsorientering
 Samtal: vi pratar om praktik, jobb och
arbetsmarknaden
 Studie- och yrkesvägledning
 Studiehjälp
 Fenix startgrupp
Psykologen:
Våra samtal kan bestå av allt från långsiktiga terapeutiska stödsamtal till kortare
bedömnings- och/eller krissamtal.
Praktiksamordnaren:
Praktik är ett viktigt steg på vägen till ett
arbete. Tillsammans diskuterar vi olika
möjligheter till praktik. Du får också hjälp
att förbereda dig inför praktiken.
Vägledaren:
Vi utforskar tillsammans studier och utbildning som skulle passa just dig. Du kan
även få studiehjälp.
INTRESSERAD?
KOM OCH HÄLSA PÅ OSS!
För att komma in på Fenix behöver du
uppfylla tre kriterier:
 Ha en egen vilja att via arbete
eller studier bli självförsörjande
 Ha ett fungerande boende
 Vara drogfri
Anmälan går via JobbMalmö, Kartläggnings- och vägledningsenheten.
Tel: 040-34 45 90.
Du har möjlighet att komma på studiebesök med din nuvarande handläggare.
Kontakta gärna oss på Fenix om
du vill veta mer:
 Susanne Svefors: 0708-704886
 Björn Walfridsson: 0734-434014
Download