Pressinbjudan 2014-06-13 Välkommen att besöka AstaZero

advertisement
Pressinbjudan 2014-06-13
Välkommen att besöka AstaZero - världens första fullskaliga
testmiljö för framtidens trafiksäkerhet
Nu är AstaZero färdigbyggd och vi inbjuder media att besöka anläggningen. På AstaZero kommer
framtidens trafiksäkerhet att testas av bland andra Volvo, Scania och Autoliv. När anläggningen
tagits i drift efter sommaren kommer all testning ske under sekretess utan tillträde för media.
På AstaZero kommer bland annat förarlösa bilar att testas. Den två miljoner kvadratmeter stora ytan
rymmer miljöer för tester på motorväg och landsväg, i stadsmiljö samt en höghastighetsbana.
Framtidens fordon kommer själva aktivt undvika olyckor genom att bromsa, väja eller varna i farliga
situationer. Exempel på testsituationer som AstaZero kan simulera är när ett barn eller älg springer ut
i vägen, ett fordon finns i döda vinkeln eller föraren släpper blicken från vägen.
”AstaZero är till för att utveckla och testa framtidens system och
infrastruktur för alla trafikslag och alla trafiksituationer. När nu
anläggningen står klar innebär det att vi tagit ett avgörande steg mot
visionen om noll skadade och döda i trafiken”, säger Pether Wallin, VD
på AstaZero.
På AstaZero kommer fordonen vara uppkopplade och kommunicera
med varandra och den omgivande trafikmiljön. Anläggningen gör det
möjligt att i olika miljöer testa säkerhetssystem för att se hur de
reagerar och interagerar i verkliga trafiksituationer.
Följande dagar är representanter för media välkomna:
Pether Wallin, VD AstaZero.
FÖRHANDSVISNING FÖR MEDIA ONSDAG 18 och 25 juni
11.00-13.00 Anläggningen öppen för media med möjlighet till exklusiv rundtur och intervjuer.
Obligatorisk föranmälan till David Björneloo, [email protected], 0766-34 64 24.
OFFICIELL INVIGNING ONSDAG 21 AUGUSTI - program för media:
08.00-09.00 Presentation av anläggningen, Pether Wallin, VD
09.00-11.30 De journalister som vill får köra bilar och uppleva tre tester live.
1) Autobroms. Du sitter i förarsätet – bilen bromsar automatiskt när en rörlig docka
dyker upp mellan två bilar.
2) Självkörande bil. Du sitter i förarsätet när bilen ”kör” ett varv på landsvägsbanan.
3) Manöverprov. Du kör in mellan två koner och ut genom ett annat par. Det är en
kraftig sväng som ska simulera en undanmanöver.
11.30-15.00 Invigningsceremoni, lunch och demonstration för inbjudna gäster.
Obligatorisk anmälan senast 14 augusti till Julia Jansson [email protected], 0701-42 44 16.
Antalet platser i testbilarna är begränsade.
Hitta hit
AstaZero
Göksholmen 1
504 91 Sandhult
GPS-koordinater: Lat 57.46.41. Long 12.46.47
http://kartor.eniro.se/?q=g%C3%B6ksholmen
Högfartsområdet utgör en nästan helt plan yta där centrum är en cirkel på över 45 000 kvadratmeter.
Mer om AstaZero
Namnet AstaZero är en kombination av ASTA-Active Safety Test Area och Zero som syftar till Sveriges
riksdags vision för trafiksäkerhetsarbete om noll döda och svårt skadade i trafiken i Sverige. AstaZero
är en internationell arena för framtidens trafiksäkerhet, öppen för fordonstillverkare, leverantörer,
lagstiftare, universitet och högskolor från hela världen och anläggningens olika miljöer innebär en
unik möjlighet för forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem. AstaZero
ägs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers tekniska högskola. Finansiärer och
samarbetspartners är AB Volvo, Volvo Personvagnar, Autoliv, Scania, Västra Götalandsregionen,
Borås Stad, FFI, Tillväxtverket och Test Site Sweden.
Anläggningen ligger i Hällered, strax utanför Borås och omfattar bland annat en 5,7 kilometer lång
landsvägsbana, en City Area med fyra stadskvarter av byggnader och gator, en Multilane Road - ett
vägavsnitt för flerfilig trafik och en High Speed Area för höghastighetstester.
Läs mer på astazero.com
Download