Offentliga sektorn vill ha dina produkter

Information från KRAV till dig som är certifierad
Offentliga sektorn
vill ha dina produkter
– Vi vill ha KRAV-märkta produkter om
det går, samtidigt vill vi ha närproducerat.
Därför tog vi redan från början kontakt
med de lokala producenterna och sa att
vi gärna vill att de blir certifierade.
Orden är Jenny Harolds. Hon är chef
för det KRAV-certifierade köket vid
Montessoriskolan i Norrtälje. Deras
grönsaksproducent är sedan länge
KRAV-certifierad och nu är deras
lammproducent det också.
– På hösten när det är högsäsong
för lamm köper vi nästan allt han
producerar, säger hon.
Nu har regeringen satt som mål
att 60 procent av den offentliga
livsmedelskonsumtionen ska vara
ekologisk till 2030. Redan idag är andelen
31 procent vilket är högt jämfört med 9
procent av totala livsmedelsförsäljningen.
De offentliga köken använder också
en större andel svenskt, 60 procent
jämfört med 50 procent för landets totala
konsumtion. Ett tydligt tecken på att det
finns en efterfrågan på produkter från
KRAV-certifierat lantbruk är att 20 procent
av all mat som serveras i skola och
förskola är både svensk och ekologisk.
Källor: Ekoweb och Ekomatcentrum.
Montessoriskolan är en friskola och kan
köpa från vem de vill. De offentliga köken
måste däremot följa reglerna för offentlig
upphandling vilket innebär att de inte får
kräva svenskt eller lokalt. Men de kan ändå
köpa lokalt eftersom de kan ställa krav
kring miljö och djuromsorg som går utöver
EU-ekologiskt. För ekologiskt griskött
kan de kräva att djuren på sommaren ska
kunna beta och böka i jorden under större
delen av dygnet. Det kan leverantören
intyga genom att köttet är KRAV-märkt.
Den nya lagen om offentlig upphandling
gör det också möjligt att ställa direkt krav
på KRAV-märkning.
När detta skrivs är 12 kommuner samt 6
regioner och landsting KRAV-certifierade
och fler är på väg. Certifieringen kan ske
på flera nivåer beroende på hur mycket
godkända livsmedel som köps in. Som
”Vi vill ha KRAV-märkt
och närproducerat”
GROSSISTERNA SÖKER EFTER DINA PRODUKTER
– Vi letar ständigt efter fler svenska, lokala och regionala KRAV-märkta
produkter. Det säger Christina Gezelius, informationschef hos restaurangoch storköksgrossisten Martin & Servera. Hon tror att regeringens nya
livsmedelsstrategi kommer att driva på den utvecklingen ytterligare.
Idag köper Martin & Servera KRAV-märkt vitkål, potatis, lök, morötter,
rapsolja och glass från enskilda gårdar. Stora produkter i det KRAVmärkta sortimentet som går till offentliga kunder är nötfärs, köttbullar,
mejeriprodukter och pannkaka.
– Vi försöker hela tiden ta reda på vad våra kunder vill ha, säger Christina
Gezelius och förklarar att säljorganisationen förmedlar kunskapen vidare
internt till sortiments- och inköpsfunktionen som försöker hitta produkten
eller diskutera med leverantörer om att utveckla den. Omvänt kan en
producent erbjuda en produkt och då undersöker säljorganisationen vilket
intresse det finns för den.
Helhetsgrossisten Menigo som även de säljer till storkök arbetar också
aktivt med ekoprodukter och har enskilda lantbrukare som leverantörer.
De ser ett stort värde i att arbeta nära producenterna, men det finns också
utmaningar när det gäller pris och volym till kunderna.
- Efterfrågan på ekologiskt är stor på marknaden. Vi vill försöka driva
utvecklingen av det ekologiska sortimentet, men då tillgången inte
matchar efterfrågan blir det många gånger en utmaning. Förutom
ekologiska och KRAV-märkta produkter vill kunderna också att det ska
vara svenskt, säger Erika Rapp Chef Kvalitet och Miljö.
Foto: Eva Kvanta
KRAV-märkt mat i vård,
skola och omsorg är en
affärsmöjlighet för dig
som är KRAV-certifierad
lantbrukare.
I Örebro har nästan alla grundskole- och gymnasiekök nått nivå två i KRAV-certifieringen.
godkända räknas KRAV-märkta livsmedel
men också ekologiska vegetabilier,
samt MSC-märkta livsmedel under vissa
förutsättningar. Minst hälften av de
godkända livsmedlen ska vara KRAVmärkta.
nått nivå två som innebär att minst 50
procent av livsmedlen ska vara godkända.
En drivkraft för att KRAV-certifiera
verksamheten är att kunna marknadsföra
sig. Så här säger Karlstads kökschef Bernt
Thyrell om KRAV-certifieringen:
De KRAV-certifierade köken satsar ofta
på att successivt öka andelen godkända
livsmedel. I Örebro har till exempel nästan
alla 44 grundskole- och gymnasieköken
– Jag tycker det är ett jättebra sätt att
berätta om vårt arbete. Skattebetalarna vill
veta vad som händer med deras pengar.
LANTMÄNNEN NY PARTNER
I BLIEKOBONDE.NU
Nu har även Lantmännen valt att ansluta
sig till projektet bliekobonde.nu.
– Lantmännen stöttar bliekobonde.nu för
att på ett tydligt sätt visa att vi vill köpa
svenska lantbrukares KRAV-certifierade
spannmål och denna signal ger en
trygghet till de lantbrukare som funderar
på att ställa om sin spannmålsproduktion
till ekologisk, säger Mikael Jeppsson,
spannmålschef på Lantmännen Lantbruk i
ett pressmeddelande.
FUNDERAR DU PÅ
ATT LÄGGA OM?
KRAV FÖR ETT HIMLA LIV I SKÅNE
Från mitten av april till slutet av maj driver
KRAV sin kampanj För ett himla liv! lokalt
i Skåne. Kampanjen kommer att märkas
bland annat genom lokal annonsering och
lansering av en rapport med statistik om
KRAV-certifierad produktion i Skåne. Genom
kampanjen vill KRAV tydliggöra skillnaderna
mellan KRAV och EU-ekologiskt. Du som är
KRAV-certifierad lantbrukare i Skåne erbjuds
under perioden banderoller och material att
sprida i sociala medier och på hemsidor. Om
vi är många som hjälps åt blir det ett himla liv
om KRAV i Skåne!
foretthimlaliv.se
Anmäl dig på
krav.se/mittkrav
bliekobonde.nu
REGISTRERA OCH LÄMNA UP
PGIFTER I
MITT KRAV (2.1.5 OCH 2.3.3)
Alla KRAV-certifierade företag
är nu registrerade Ett e-po
stmeddelande har skickats till
i vår nya kundportal Mitt KRA
dig med
V. Genom
inst
rukt
ione
r om hur du aktiverar ditt kon
den ökar våra möjligheter att
to i
hjälpa dig
Mitt KRAV. Kontrollera sedan
att skapa goda affärer. Men det
att uppgifterna
är förstås
stämmer. När din SAM-ansöka
viktigt att uppgifterna är rätt.
n är gjord ska du
Därför har vi
kunna ladda upp xml-filen från
skrivit in i reglerna att alla KRA
SAM Internet
V-certifierade
till Mitt KRAV. Har du frågor?
företag ska hålla sina kontakt
Kontakta
uppgifter och
[email protected] eller ring 018
produktionsuppgifter uppdate
-15 89 00.
rade i Mitt KRAV
innan certifieringsorganet utfö
Sen
aste datum för registrering är
r kontrollen av
15:e maj
verksamheten.
www.krav.se KRAV Ekonomisk förening, Box 1037, 751 40 Uppsala, Tel 018-15 89 00 Vi finns på: