Det ekonomiska resultatet 2012

1
2
3
60 procent av konsumenterna
ska rekommendera KRAVmärkta produkter till vänner
och bekanta.
Uppnått
300 fler KRAV-licenstagare
jämfört med 2011.
Inte uppnått (oförändrat)
30 procent av mediatäckningen om KRAV ska associera
KRAV med närproducerat
i positiv mening.
Uppnått
Det ekonomiska
resultatet 2012
(jämfört med 2011)
Intäkter
Mkr
Kostnader Mkr
Licensintäkter
29,6 (26,0)
Personal
14,5 (13,7)
Övriga intäkter
0,9 (1,5) Marknadskommunikation Ränteintäkter
0,3 (0,3) Övriga kostnader 7,1 (8,4)
Summa intäkter
30,8 (27,8) 29 (26,7)
Resultat +1,8 (+1,1)
Summa kostnader 7,4 (4,6)
Kommentarer:
Ökade licensintäkter (3,6 Mkr) beror främst på ökad försäljning för de stora livsmedelsföretagen.
© Copyright KRAV ekonomisk förening 2013. Produktion: Helikopter Brand Design • Foto: Jennifer Nemie, Stina Rapp, Tina Staffrén, Måns Jensen, Victor Johansson • Tryck: Grafiska Punkten • Svanenmärkt trycksak.
2 av 3
delmål
för 2012
uppnådda
KRAVs
resultat
Ökade personalkostnader (0,8 Mkr) tack vare två nya tjänster, vilket minskade vårt behov av vissa
externa tjänster (övriga kostnader 1,3 Mkr lägre).
Kraftigt ökade insatser i marknadskommunikation, främst i media och butik.
KRAV anordnar regelbundet träffar och
utbildningar av olika slag, där branschföreträdare kan utbyta erfarenheter.
Alla kan
engagera sig!
Medlemmarna i KRAV är
organisationer som får:
•
•
•
•
•
Större utväxling på sitt miljöarbete
Inflytande över KRAVs utveckling
Större möjligheter till opinionsbildning
Ökad kunskap
Tillgång till KRAVs nätverk
Det här är KRAV
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt
höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
KRAV-certifierad mat produceras utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller naturfrämmande tillsatser.
KRAVs regler tas fram i en öppen process där alla som vill har möjlighet att delta.
All KRAV-certifierad produktion kontrolleras av oberoende certifieringsföretag.
KRAV-Ekonomisk förening • Kungsängsgatan 12 • Box 1037, 751 40 Uppsala
Tel: 018-15 89 00 • [email protected] • www.krav.se
Prata med oss:
Varumärket
KRAV starkare än
någonsin
Framgångsrika
samarbeten
med kunder
Nu siktar vi på
20% KRAV-märkt
år 2020!
Varumärket
KRAV är
starkare än
någonsin
Fortsatt positiv
utveckling
KRAV är och ska förbli
ett enkelt val i en alltmer
komplicerad värld.
Försäljningen av
ekologiska livsmedel ökade för
sjunde året i rad!
Framgångsrikt samarbete med Arla Foods i butik.
Den svenska marknaden för ekologiska produkter ökade med tre procent under 2012 och
kommer under 2013 att passera ett värde på tio miljarder kronor. (Källa: Ekoweb)
Försäljningsstatistik 2012 jämfört med 2011 (Källa: Nielsen).
Här är några exempel:
+14%
Färska kryddor
+10%
+58%
+5%
Chips och snacks
Centralpackat kött
Djupfryst fisk
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning
för mat, uppbyggd på ekologisk grund med
särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt
ansvar och klimatpåverkan.
Försäljningsvärde av KRAV-certifierade
produkter i grossistled*
Nu bygger vi en större
ekologisk marknad
KRAV-certifierad mat produceras utan kemiska
bekämpningsmedel, konstgödsel eller
naturfrämmande tillsatser.
KRAVs regler tas fram i en öppen process
där alla som vill har möjlighet att delta.
tkr
All KRAV-produktion kontrolleras av
oberoende certifieringsföretag.
4 921 000
5 000 000
KRAV
Ladda ne
r
rapporte
n på:
www.kra
v.se/
markna
dsrappor
t2012
4 000 000
KRAV-Ekonomisk förening • Kungsängsgatan 12 • Box 1037, 751 40 Uppsala
Tel: 018-15 89 00 • Fax: 018-13 80 40 • info @krav.se • www.krav.se
Vi på KRAV har endast en uppgift. Att
verka för ökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel.
Vi gör det genom att erbjuda större
mervärden i KRAV-märket jämfört
med EU-ekologiskt och på så sätt
driva utvecklingen. Som en spjutspets
på livsmedelsmarknaden.
Under 2013 kommer vi att anstränga
oss hårdare för att varumärket KRAV
ska nå fler konsumenter och därmed
åstadkomma ännu större miljönytta.
Vårt mål för år 2020 är att försäljningen av KRAV-märkt ska utgöra 20
procent av försäljningsvärdet för livsmedel i dagligvaruhandel, restauranger och storkök samt Systembolaget.
Motsvarande andel idag är cirka fyra
procent.
Det finns flera faktorer som talar för
att målet är möjligt att nå, bland annat
Svanenmärkt trycksak • Produktion: Heimer & Company • Tryck: Grafiska Punkten
Det här är KRAV
en minskad prisskillnad mellan ekologiska och konventionella livsmedel
samt ett skifte i synsätt på ekologiska
produkter – från nuvarande nischtänkande till synen på ekologiskt som en
betydande marknad.
Grunden i KRAVs attraktivitet på
marknaden utgörs av varumärkets fyra
särskilda mervärden: bättre djuromsorg, bättre hälsa, mer socialt ansvar
och mindre klimatpåverkan. Under
hösten 2013 kommer vi att kommunicera dessa värden på ett nytt sätt.
Tanken är att fokusera på ett mervärde i taget och samtidigt alltid, alltid,
alltid, påminna om varumärkets bredd.
KRAV är och ska förbli ett enkelt val
i en alltmer komplicerad värld.
Lars Nellmer, vd för KRAV
KRAV MARKNADSRAPPORT 2012
Ökat försäljningsvärde
3 000 000
Prata med oss:
www.krav.se – 45 000 besökare per månad
marknads
RAPPORT
2012
Rekordstort PR-värde om 74 Mkr.
2 000 000
1 000 000
2007
2008
2009
2010
2011
* KRAV samlar årligen in försäljningsvärdet på de KRAV-certifierade produkterna
från våra anslutna kunder. Statistiken har ett års fördröjning.
Hållbar gastronomi
växer i Sverige
Nu satsar KRAV för att ännu fler
restauranger ska certifiera sig enligt
KRAVs regler.
Idag är cirka 800 restauranger KRAV-certifierade och mångfalden är stor
– från White Guides internationella mästarklass till det lilla pensionatet och
fjällstationen.
25 000 gillare på facebook.
Nytt butiksmaterial som ska driva försäljning.