Förbud mot strippklubbar

advertisement
Enskild motion
Motion till riksdagen 2015/16:822
av Carina Ohlsson och Veronica Lindholm (båda S)
Förbud mot strippklubbar
Förslag till riksdagsbeslut
1.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom lagstiftning
förbjuda verksamhet som säljer striptease till kunder, och riksdagen tillkännager
detta för regeringen.
Motivering
Sexköpslagen som förbjuder köp av sexuella tjänster infördes år 1999. Trots det är
strippklubbar fortfarande tillåtna, vilket kan skada bilden av ett jämställt Sverige. De
befäster maktordningen med mäns överordning över kvinnor. Där köper män
underhållning av underordnade kvinnor för att tillfredsställa sina sexuella fantasier.
Strippklubbar innebär ytterst en förnedring av både män och kvinnor. Ibland döljer sig
verksamheten bakom falska skyltar och skum belysning, och där kan ofta även välfyllda
spritbarer och privata bås påträffas, där kvinnor beskådas som objekt. Klubbarna kan
även dra till sig kriminella verksamheter, såsom människohandel, prostitution och
narkotika, för här finns pengar att hämta.
Sverige har ett juridiskt bindande åtagande när det gäller att efterleva FN:s
kvinnokonvention och arbeta för jämställdhet inom en rad olika samhällsområden.
Artikel 5 och 6 uppmanar bland annat till att vidta åtgärder för att ändra kulturella
beteendemönster som grundar sig på föreställningar om det ena könets underlägsenhet,
respektive att bekämpa alla former av handel med kvinnor för sexuella ändamål. I
artikel 2 nämns särskilt att åtgärderna kan avse lagstiftning. Alla former av
diskriminering av kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter.
2017-07-14 15:11
Carina Ohlsson (S)
Veronica Lindholm (S)
2
Download