Program Regiondag Diabetes den 11/5 2016 Hypofysen, Växthuset

advertisement
Program Regiondag Diabetes den 11/5 2016
Hypofysen, Växthuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Kl 9.00-9.30 Samling med kaffe och smörgås
Kl 9.30-9.45 Personcentrerad vård- Presentation av Diabetesmottagningen på ANS
Kl 9.45-10:15 Comic Health- Skapa ett bra möte trots olika språk
Kl 10.15-11.00 Kulturtolkar- Hur hjälper man nyanlända familjer?
Kl 11.00-11.45 Hudproblem hos diabetespatienter- Vad gör vi på våra mottagningar? Diskussion.
Smarta tips!
Kl 11.45-12.00 Lilly har ordet.
Kl 12.00-13.00 LUNCH
Kl 13.00-14.30 Henry Ascher- "Mellan det förflutna och framtiden. Hur kan vi stödja nyanlända
barns och ungas hälsa och utveckling?”
Kl 14.30-15.00 Diskussion- Hur han vi använda oss av FBTs erfarenheter i arbete med
diabetespatienter?
15.00-16.00 Fika med yrkesspecifik tid
16.00-16.30 Sommarläger. Planering av nästa regiondag.
OBS! Skicka gärna frågor/ ämne till yrkesspecifik diskussion till:
[email protected]
Sista dag för anmälan onsdagen den 4/5 2016 till;
[email protected], tel 031-3435859 Meddela om ni behöver specialkost!
Välkomna!
Lunch och fika bjuder Lilly på!
Download