(Microsoft PowerPoint - ESBL bakteriologi smittskyddsdag 110413

advertisement
ESBL (MRG)
multiresistenta gramnegativa bakterier
Roger Granström
Bakteriolog
Normalflora
• Mag-tarm ca 1014
• Hud
•
•
•
•
Mun o svalg
Näsa
Uro-genital
Konjunktiva
ca 1012
färre
• Minst 10 ggr fler än våra egna celler
• Ca 1000 olika arter
• De flesta okänd funktion
• apatogena –patogena
• Ca 40 miljoner gener
• Människan ca 20-25000 gener
Många funktioner – känner bara en bråkdel
Bakterie egenskaper
•
•
•
•
•
Växtsätt - 99% bildar biofilm
Fäster på ytor och till varann
Skyddande ”slemlager”
Utbyte av information och genetiskt material
Skyddade för antibiotika
• Bildar olika ämnen
• sockerjäsning – påverkar slemhinnor och miljö
• toxiner, jäsningsprodukter mm
• Proteiner ex penicillinbindande
• enzymer bl a betalaktamaser, ESBL
• mm
ESBL
extended spectrum beta lactamase
E coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter
Resistent mot 3:e gen cefalosporiner
(ex Fortum, Claforan)
• Producerar enzymer som bryter ner
betalaktamantibiotika (penicilliner,
cefalosporiner m fl)
• Plasmidburna – kan utbytas mellan
bakterieceller
• Förvärvad resistens
• Resistenta bakterier och resistensgener kan
spridas till människa via livsmedel (30% turister
ESBL bärare vid hemkomst)
•
•
•
•
TEM (minst 182 st)
SHV (minst 134 st)
OXA (minst 161 st)
CTX-M-, CMY-, IMP-, VIM-, KPC-, GES-, PER, VEB- ….
• CTX-M 15 varit vanligast vid spridning på
sjukhus (Uppsala m fl)
ALGORITM FÖR DETEKTION AV KLASSISKA ESBL (ESBLA)
RAF-M 2010-08-30
CTX I/R
eller
CAZ I/R
E. coli, K. pneumoniae,
P. mirabilis, Salmonella
spp., Shigella spp.
K. oxytoca, P. vulgaris,
C. koseri
Övriga
Enterobacteriaceae
ESBLA-test
(klavulansyra)
Kromosomal
betalaktamas
Oftast kromosomal
betalaktamas
ESBLA-test om
resistent mot ≥ 2
icke-betalaktamer
ESBLA-test endast
Om CAZ R
Positiv: ESBLA
Negativ: gör ESBLMtest (ESBLM kan även
maskera ESBLA)
ALGORITM FÖR DETEKTION AV FÖRVÄRVAD AmpC (ESBLM)
RAF-M 2010-08-30
ESBLA-negativ och FOX R
E. coli, K. pneumoniae,
P. mirabilis, Salmonella spp,
Shigella spp
ESBLM-test
(kloxacillin) positiv
E. coli och Shigella spp: PCR
bör utföras för att skilja
förvärvad- och kromosomalt
medierad AmpC
ESBLM-test
(kloxacillin) negativ
K.pneumoniae, P.mirabilis,
Salmonella saknar
kromosomalt AmpC och har
förvärvad AmpC
Annan resistens (porinförlust, PBP-förändringar)
ALGORITM FÖR DETEKTION AV KARBAPENEMASER (ESBLCARBA)
Meropenem I/R
med lappdiffusion
eller MIC > 0.5 mg/L1
Synergi med borsyra
men inte kloxacillin
Synergi med borsyra
och kloxacillin
Synergi med
endast dipikolinsyra
Ingen synergi
KPC (i sällsynta fall
andra klass A
karbapenemaser)
AmpC och porinförlust
Metallobetalaktamas
ESBL och porinförlust
eller OXA-48
RAF-M 2010-08-30
•
•
•
•
•
Växande problem karbapenemresistens
Metallobetalaktamaser
– ex NDM-1 (utbrett i bl a Indien)
-Pseudomonas (ibland av ESBL-typ)
Utbrott i N Y sepsis m 47% mortalitet (kl pn)
• Observera att medicinskt indicerade
åtgärder ALDRIG får försenas pga bärarskap
av multiresistenta bakterier.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards