Grundutbildning: Diskrimineringslagen och nätet

advertisement
Grundutbildning: Diskrimineringslagen och nätet
ett samarbete mellan Pedagogisk Inspiration Malmö, Malmö mot
Diskriminering och InteOkej
Grundutbildningen är en heldag (kl. 9:00 - 16:00) där juridik och metod
varvas. Vi går igenom diskrimineringslagens och skollagens krav på
skolorna och lyfter den straffrättsliga regleringen kring näthat. Genom
workshops arbetar vi med att omsätta teori till praktik.
Utbildningen är både en kunskapshöjande insats och en möjlighet att få ta
del av konkreta verktyg för hantering och motverkande av kränkningar på
nätet. Utbildningen genomförs av Malmö mot Diskriminering och InteOkej,
som drivs av Spiritus Mundi.
Innehåll
• Vad gör de unga på nätet?
• Vilket förhållningssätt bör vuxna
ha till de ungas nätvardag?
• När blir trakasserier och
kränkningar olagliga?
• Vilket ansvar har skolan att agera?
”Det bästa var kombinationen
mellan teori och workshop.
Bra energi och interaktion.”
Datum (25 platser / tillfälle)
”
”Bra och tydliga föreläsare som
interagerade med kursdeltagarna
på ett gott sätt. Variationen
föreläsning - workshop var bra.”
torsdag, 11 augusti
onsdag, 17 augusti
fredag, 19 augusti
onsdag, 31 augusti
måndag, 31 oktober
tisdag, 29 november
Ytterligare två utbildningar
datum kommer att meddelas
Plats
Kontakt och anmälning
Spiritus Mundi
Mäster Johansgatan 6
211 21 Malmö
malmomotdiskriminering.se
inteokej.se
InteOkej drivs av
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards