Innan tonåringen börjar revoltera gör du klokt i att ta ett fast grepp

advertisement
Så ger du ditt barn
Innan tonåringen börjar
revoltera gör du klokt i att ta
ett fast grepp om hans eller
hennes sparpengar. Fram till
18-årsdagen, ibland längre, har du makten.
Utnyttja det.
AV ANNA BJÖRE
F
▲
ör några år sedan togs
gåvoskatten bort och
det har gjort det
mycket lättare att spara
till barnen. Nu är det
fritt fram att ge sina
barn och barnbarn hur
mycket som helst skattefritt.
Givarens
inflytande
över pengarna har också
ökat när man inte längre
behöver bekymra sig över
skattebegränsningarna.
Tidigare var det max
10 000 kr per mottagare och
år från en givare som gällde för
att slippa skatt – så är det inte
längre. I stället för att portionera ut en mindre summa varje år
kan man nu vänta till 18-årsdagen, eller ännu längre, och ge
större klumpsummor till bar-
Experternas bästa spartips
Vi ställde frågor till elva privatekonomer och ekonomer om hur
de gör med sparandet till barn och
barnbarn. Vi frågade:
1 Hur sparar du till dina
barn/barnbarn?
2 Varför gör du som du gör?
24
Annika
Creutzer, privatekonom Skandiabanken och
blivande chefredaktör för
Privata Affärer:
1. Det är
Sarahs mormor som sparar långsiktigt till henne. Mormor har valt att
spara på ett bankkonto med bra
ränta.
2. Som förälder vill jag uppmuntra
min dotter, som är sju år, att spara
för att kunna förverkliga drömmar.
Därför ger jag henne sparpremier.
Har hon fått ihop hälften av pengarna till något hon gärna vill ha lovar
jag att ge henne lika mycket. Jag
berättar också hur jag sparar till vår
kommande resa eller andra mål.
S E P T E M B E R 2007 P R I VATA A F F Ä R E R
ett rikare liv
Behåll makten över pengarna
Så behåller du makten över barnens sparpengar.
Här är privatekonomen Gunilla Nyströms bästa tips:
● Spara
i ditt eget namn
Du fortsätter att vara ägare till pengarna fram till den dag gåvan lämnas över.
Plus: Du väljer själv vid vilken ålder barnet ska få gåvan och du kan även portionera ut den i mindre delar.
Minus: Du kan hinna avlida innan gåvan lämnas. Skriv därför ett testamente till
förmån för barnet. Det kan även finnas andra familjerättsliga komplikationer, särskilt om det handlar om stora belopp och familjer med egna barn och bonusbarn.
●
Kapitalförsäkring
Du kan köpa en kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare.
Plus: Du är ägare av försäkringen och bestämmer när barnet ska få pengarna, kanske vid 25 års ålder. Utbetalningarna kan delas upp på flera år. I förmånstagarförordnandet kan du också skriva in att gåvan blir mottagarens enskilda egendom. Ångrar
du dig, kan du dra tillbaka förmånstagarförordnandet.
När barnet får pengarna är de skattade och klara. Kapitalförsäkring schablonbeskattas löpande i stället för att skatten tas ut vid fondförsäljningarna.
Går börsen bra kan nettoavkastningen bli högre än i vanligt fondsparande där vinsten
ska beskattas med 30 procent.
Minus: Avgifterna är ofta högre än för ett fritt fondsparande. Välj därför en billig.
●
Gåva med villkor om särskild förvaltning
Om du vill lämna barnet eller barnbarnet en större gåva och inte vill att överförmyndaren ska vara
inblandad och dessutom vill att barnet ska få disponera gåvan senare än vid 18 års ålder kan du
lämna en gåva med villkor om särskild förvaltning. Du utser då någon som förvaltar gåvan för barnets
räkning.
Förvaltare kan vara exempelvis en bank. I gåvobrevet bestämmer du till exempel att barnet ska få
disponera gåvan från 25 års ålder, att den ska vara enskild egendom och att pengarna under förvaltningstiden får tas i anspråk för studier eller bostad.
Plus: Du kan skräddarsy villkoren för gåvan och du har säkrat när barnet ska få pengarna.
Minus: Det blir väldigt definitivt eftersom villkoren för gåvan i princip inte kan ändras i efterhand. Förvaltningen kan också kosta extra.
Ann-Sofie
Magnusson,
familjeekonom,
Ikanobanken
1. Min son är
26 år och klarar
sig själv. Jag har
ännu inga barnbarn men till min mans barnbarn
sparar vi i aktiefonder genom
månadsvis insättning.
P R I VATA A F F Ä R E R S E P T E M B E R 2007
2. När det kommer ett nytt barnbarn
sätter vi in samma summa som de
andra barnbarnen har på sitt konto.
Vi har resonerat som så att vi slutar
spara vid samma tillfälle till alla i
framtiden och då kommer de att ha
fått lika mycket.
Anna
Allerstrand, välfärdsekonom,
AMF Pension:
1. Vi sparar till
våra tre barn i
breda aktiefonder.
2. Sparandet är långsiktigt och då
passar aktier bäst. Att spara i fonder i
stället för rena aktier är smidigt med
tanke på att det går att göra månatliga avsättningar. Och vi får tillgång till
flera marknader utan att själva behöva leta efter det som passar bäst.
Vi har inte valt smalare fonder eftersom vi inte vill vara tvingade att hålla
oss uppdaterade och byta fonder när
det krävs. När barnen blir större får
de själva välja risken.
25
Ensamstående
föräldrar sparar
allra mest
▲
nen eller barnbarnen.
Det är också möjligt att vänta
med gåvor och låta dem bli arv
i stället eftersom det inte gör
någon skillnad skattemässigt.
De som sparar mest till bar-
Våga ta större risker. Det är den bästa
sparstrategin om du vill att barnens
sparpengar ska växa ordentligt till den
dag de behöver pengarna.
AV ANNA BJÖRE
A
ktiefonder – definitivt.
Tillväxtfonder – jodå,
men välj flera och sätt
inte alla pengarna i dem.
En portfölj med enskilda
aktier – varför inte, om du har
intresse, kunskap och tid att se
över placeringarna.
Räntesparande – nej. När du
ska placera barnens sparpengar är det risktagande som gäller, tvärtemot vad många tror.
Att vara försiktig lönar sig
inte när det gäller sparande på
lång sikt – ibland så mycket
som 18 år eller mer. För liten
risk är nämligen också riskfyllt,
det ger ingen eller liten chans
till bra avkastning.
▲
nen är faktiskt ensamstående,
det visar siffror från Skandiabankens Barnbarometer. Barn
till ensamstående har i genomsnitt 38 000 kr i sparkapital att
jämföra med genomsnittsbarnets sparade kapital som är
27 400 kr.
– Far- och morföräldrar sparar däremot väldigt lite till
barnbarnen, det visar våra
undersökningar, säger Annika
Creutzer, privatekonom på
Skandiabanken och snart chefredaktör på Privata Affärer.
Bankkonto är vanligaste sparformen, vilket rimmar illa med
att man bör ta högre risk med
barnens sparpengar eftersom
sparandet är så långsiktigt.
Har du redan börjat sätta in
pengar på ett konto i barnets
eget namn kan du inte ta till-
Ta större risker med
Det känner inte alla till. Tvärt-
Så här sparar vi
till barnen
Enbart bankkonto
Aktiefonder
Blandfonder
Räntefonder
Aktier
Bospar
Obligationer
46 %
28 %
27 %
16 %
6%
4%
3%
om tycks många bli extra försiktiga med barnens pengar.
Dem vill man inte chansa med.
De ska vara grundplåt till en
lägenhet eller en utbildning. Då
vill man vara säker på att pengarna finns där när de behövs.
Och det är klokt tänkt, till
viss del. Säkra sparandet bör
man göra när det börjar närma
sig uttagsdags. Då kan pengarna läggas i säkra sparformer,
som ett bankkonto eller en räntefond. Men dessförinnan är
det risk som gäller.
– Många ser risk som något
negativt. I själva verket gäller
det att våga satsa om man ska
få chansen till bra avkastning.
Tror man på aktiemarknaden
på lång sikt så placerar man
pengarna där. Framsidan av
risk är ju möjlighet, säger Ylva
Yngveson, chef på Institutet för
privatekonomi, Swedbank.
När det gäller barnens spar-
kapital spelar det faktiskt
mindre roll att börsen vid det
här laget har gått upp så länge
att en nedgång rimligen väntar
runt hörnet. Det hinner
komma flera upp- och nedgångar innan barnen fyller 18
år.
– Se bara till att hantera risken på ett klokt sätt. Placerar
du ganska brett, i breda globalfonder och Sverigefonder till
exempel, minskar risken. Jag
har själv blivit mormor nyligen
och tänkt mycket på det här. Nu
finns det nya typer av fonder, i
och för sig med ganska hög
risk, som kan vara intressanta.
För den som har större summor att sätta av till sina barn
eller barnbarn kan det ibland
också vara lönt att tänka i vidare begrepp. En investering i en
tomt, konst eller varför inte en
veteranbil kan kanske vara
något? Men det är inget Ylva
Yngveson rekommenderar rakt
av.
– Då krävs att du har specialkunskaper och en tro på det
tillgångsslag det rör sig om. Att
till exempel köpa en tomt i ett
ytterområde till Stockholm kan
vara rätt om man räknar med
att inflyttningen ska fortsätta.
Men köp i eget namn så att du
kan du parera förändringar i
värdet och även göra det rättvist om du med åren behöver
spara till flera barn.
– Fast historiskt har aktiemarknaden gett bättre avkastning än fastigheter så det krävs
att man har näsa för vad man
gör.
Hon har räknat på hur mycket avkastning olika sparalternativ har gett (se intill). Även om
det inte behöver säga något om
framtiden kan det ge en fingervisning. Allra bäst av fonderna i exemplen har Sverigefonden gått. Tillväxtfonder har vi
inte med eftersom de inte fun-
Källa: Skandiabanken
Experternas bästa spartips
Ylva Yngveson,
chef Institutet
för Privatekonomi, Swedbank:
1. Jag sparar till
mitt barnbarn
varje månad i
två olika fonder,
lite nyare typ av fonder. En som växlar
aktivt mellan aktieplaceringar men
även kan placera i räntemarknad och
26
en som placerar i ett mindre antal
svenska bolag.
2. Det är roligt att få bidra så barnbarnet får en slant med sig ut i vuxenlivet. Jag tar lite större risk med fondvalen eftersom det är ett sparande på
lång sikt. Månadssparande är ett sätt
att också sprida risken över tid. Ett
mindre sparande över tid kan ge
mycket.
Gunilla Nyström,
privatekonom,
SEB:
1. Jag sparar i
aktiefonder till
mina två döttrar,
22 år och 17 år.
Pengarna ska
vara till köp av bostad och det är villkoret för att vi ska fortsätta spara.
Hade de varit små i dag hade jag
övervägt att spara i mitt eget namn
eftersom arvs- och gåvoskattelagen
försvann i december 2004.
2. Månadssparande i aktiefonder ger
bra riskspridning. Nu är sparandet fördelat på globalfond, Sverige, Europa
och en mindre del i en Emerging Markets-fond. Det börjar bli dags att dra
ner risken i 22-åringens sparande. Jag
rekommenderar henne att växla en
del av sparandet till aktieobligationer.
S E P T E M B E R 2007 P R I VATA A F F Ä R E R
dina barns sparpengar
Så här mycket växte 10 000 kr på 18 år
Spara 5 000 kr per år
Hur några olika fonder har utvecklats de senaste 18 åren (31/12 1988 till
31/12 2006). 10 000 kr insatta dec 1988 var värda i december 2006.
Så här mycket blir det (med olika procentuella avkastningar) om du sparar
5 000 kr per år.
Kr
Genomsnittlig
årsavkastning
41 400
77 500
60 700
8,21%
12,05%
10,53%
28 200
48 700
23 400
5,92%
9,20%
4,84%
Fond
Kapitalinvest
Sverigefond
Allemansfond
Ex branschfond
Skogsfond
Contura
Realinvest
Värde
efter
Avkastning
4 procent
6 procent
8 procent
18 år
25 år
133 400 kr
216 600 kr
163 800 kr
290 800 kr
202 200 kr
394 800 kr
Källa: Institutet för privatekonomi, Swedbank
Det gäller att välja rätt. Avkastningen
varierar kraftigt mellan olika sparalternativ.
I beräkningen ovan har vi inte
gjort några skatteavdrag.
Källa: Institutet för privatekonomi, Swedbank
nits så länge.
Uträkningarna visar också att
det är när man sparat riktigt
länge som en högre avkastning
verkligen gör stor skillnad. Efter
25 års sparande, 5 000 kr per år,
med 8 procents avkastning har
du 394 800 kr. Med 4 procents
avkastning har du ”bara”
216 600 kr.
Därför är det också viktigt att
kolla avgifterna, de naggar ju
avkastningen i kanten.
– Gå in på fondsidor och
jämför avgifter, t ex Privata
Affärer eller Morningstar. Det
är inte säkert att det går att klå
fondavgifterna med ett eget
aktiesparande om man är aktiv.
Det kan bli dyrare och man kan
förlora i avkastning genom att
vinster ska skattas av, säger Ylva
Yngveson.
■
Jonas Lindmark,
analyschef
för fondsajten
Morningstar:
1. Vi sätter inte
av pengar separat för våra tre
barn. I stället
har vi gemensamt sparande för hela
familjen, uppdelat på buffertsparande, målsparande och amorteringar.
P R I VATA A F F Ä R E R S E P T E M B E R 2007
God råd när du ska börja spara
Tänk på det här om du väljer att månadsspara i aktiefonder till barnet:
Om barnet får en större summa på en gång finns olika
sparupplägg:
● Tänk
● Det går att portionera ut pengarna månadsvis i aktie-
på att välja flera breda fonder som placerar i
olika branscher och på olika marknader. Då sprider du
risken.
● Välj fonder med låga avgifter. Det är särskilt viktigt
vid långsiktigt sparande.
● När spartiden närmar sig sitt slut är det bra att börja
lägga över sparpengarna i säkrare placeringar som
räntefonder eller bankkonto. Men allt behöver inte säkras till just den dagen, det dröjer säkert några år innan
pengarna ska komma till
användning.
2. Sedan arvs- och gåvoskatten togs
bort är det onödigt att krångla till
med egna konton för barnen. Det kan
dels ge högre avgifter eller sämre villkor, dels blir det troligen besvärligare
om man vill ta ut pengar till något.
Dessutom finns en risk att barnen när
de fyller 18 år spenderar pengarna
på något som vi föräldrar inte tänkt
oss. Bättre att vi föräldrar behåller
kontrollen och ger till det vi vill stödja.
fonder i stället för att sätta in hela summan på en gång.
Annars finns risken att hela summan placeras just före
en börsnedgång och tappar kraftigt i värde.
● Aktieindexobligationer är ett alternativ för den som
inte vill ta så mycket risk men ändå ha chansen att
vara med på en börsuppgång. Kräver ofta en lite större
engångsinsättning, och eftersom löptiden inte är så
lång kräver det omplaceringar under årens lopp.
● Ska barnet få ett riktigt stort belopp kan en kapitalförsäkring vara en variant. Då är spararen ägare till
försäkringen och kan styra över när och till vem
pengarna ska gå. Man kan till och med ångra
sig. I en fondförsäkring kan man också vara mer
aktiv utan att behöva skatta av försäljningar.
● Har du intresse och kunskap kan du investera i
en fastighet, konst eller något annat som kan tänkas stiga i värde.
Elisabeth
Österman, vice
förbundsdirektör
i Villaägarnas
Riksförbund:
1. Vi sparar 200
hade lägre avgifter än storbankerna.
När man sparar under lång tid har det
ganska stor betydelse. Ett litet sparbelopp under många år blir ett värdefullt tillskott till studier eller körkort.
kr i månaden till
mina två barnbarn. Vi har valt Ikanobankens tre
fonder, en tredjedel i vardera fonden.
2. Vi valde Ikanobanken för att de
27
18-åringar får
göra vad de vill
med sina pengar
Bosparande kan vara bra
▲
baka pengarna igen om du vill
få bättre kontroll. Däremot går
det givetvis att sluta med överföringarna till barnets konto
och spara i eget namn i stället.
Men då kanske du måste skriva
testamente så att pengarna
verkligen kommer barnet tillgodo om något händer dig.
Bospara är ett annat sätt att hjälpa barnen att få en stabil och bättre ekonomi som vuxna.
▲
Bosparande är ett sätt att spara till
barnen. För den som har tålamod och
vet vad man vill ha kan det bli en vinstlott. Men kötiderna är långa och
lägenheterna som erbjuds ofta dyra.
AV ANNA BJÖRE
B
ostadsbristen är stor och
det märks på bosparmarknaden där kötiderna är långa. I Stockholm finns
SKB, Stockholms Kooperativa
Bostadsförening. Det är en kooperativ hyresrättsförening som
ägs av sina medlemmar.
Föreningen äger och förvaltar drygt 6 800 lägenheter som
hyrs ut till medlemmarna mot
en insats som återbetalas om du
flyttar från föreningen. Men
medlemsantalet har rusat i höjden och är nu över 80 000. Det
gör att väntetiden för en lägen-
het i Stockholms innerstad är
lång, mellan 20 och 40 år.
De stora bosparföretagen är
annars HSB, Riksbyggen och
Sveriges Bostadsrättscentrum,
SBC. De har bostäder i hela landet. Bostadsrätter förmedlas i
första hand men HSB har också
en del hyresrätter.
På HSB säger pressansvarige
Åke Johansson att det är omöjligt att säga hur lång väntetiden
är.
– Det beror alldeles på var i
landet man vill bo, säger han.
SBC är lite mer precisa och
uppger att det brukar ta ett par
år efter att ett projekt är färdigbyggt. Men det beror förstås
▲
Så här är reglerna för barn och
pengar:
● När det gäller större gåvor till
omyndiga barn är det normalt
sett föräldrarna, i egenskap av
förmyndare, som förvaltar dem.
Det är bara när det är stora värden som det blir lite krångligare.
– När en omyndig äger mer
än åtta prisbasbelopp, cirka
320 000 kr, så måste föräldrarna anmäla det till överförmyndaren i kommunen. Sedan ska
de redovisa förvaltningen av
den omyndiges tillgångar varje
år till överförmyndaren, säger
Gunilla Nyström, jurist och privatekonom på SEB.
● När barnen har fyllt 16 år kan
de själva börja ta ut pengar från
ett eget konto där de har egna
intjänade pengar.
● Men så fort de har fyllt 18 år
och har pengarna på sitt eget
konto kan de göra vad de vill
med dem.
En god idé är därför att först
fundera på hur man lär barnen
att handskas med pengar. Det är
viktigt att de får en känsla för
pengars värde.
■
Experternas bästa spartips
Elisabeth
Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar:
1. När min dot-
ter bodde hemma sparade jag
i tre olika aktiefonder och ett bankkonto. När hon
flyttade hade pengarna vuxit rejält
och räckte till kontantinsats och
P R I VATA A F F Ä R E R S E P T E M B E R 2007
möbler till hennes bostadsrätt.
2. Jag ser ett månadssparande i fon-
der som ett mycket bra alternativ att
få god avkastning till rimlig risk när
sparandet är långsiktigt. Sparandet
på bankkontot ökade när hon blev
äldre och fondsparandet drogs ner för
att öka tryggheten. På det sättet
minskade risken att sparkapitalet
skulle sjunka drastiskt när hon skulle
använda pengarna.
Eva Adolphson,
pensionsekonom Alecta:
1. Jag sparar
månadsvis i en
aktiefond med
låga avgifter till
mina bägge
barn. Eftersom mina söner kommer
att ha pluggat ända fram till 26
respektive 27 års ålder kan deras
pension bli lägre än de räknat med,
det krävs ju minst 40 års heltidsarbete för att få en dräglig pension.
2. Aktier ger bättre avkastning än räntebärande papper och det är långt
kvar till pensionen så det finns gott
om tid för att klara svängningar på
börsen innan det är dags att växla
över i räntebärande papper. När vi
valde fond fokuserade vi mest på att
välja en aktiefond med låga avgifter.
29
Bosparande
var vanligare för
tio år sedan
▲
också på var man vill bo. SBC
förmedlar lägenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och
Uppsala.
Idén med bosparande är att
man sparar regelbundet och får
poäng för det. Antalet poäng
avgör sedan var i kön till en
lägenhet du hamnar. Ju mer du
sparar desto mer poäng får du,
upp till en maxgräns per år.
Pengarna placeras på kon-
ton med jämförelsevis låg ränta
– i varje fall jämfört med andra
sparformer som med så lång
sparhorisont skulle kunna ge
mera.
SBC har flest alternativ med
både ett räntekonto och två
fondsparkonton. Ett fondkonto med lite högre risk som placerar i svenska aktier och ett
som placerar globalt. Det sistnämnda har alltid minst 25
procent aktier och minst 25
procent räntepapper.
Hos alla bosparföretag går
det att ta ut sparpengarna men
då tappar man sparpoäng.
Sofia Larsson, verksamhetschef för sajten Jagvillhabostad.nu, säger att bosparande är
ovanligt bland deras medlemmar. Det krävs nya idéer och
bättre erbjudanden för att de
unga ska vilja binda sina pengar hos enbart en byggare eller
bostadsrättsorganisation, tror
hon.
– Det var nog vanligare med
bosparande för tio år sedan. Jag
Bosparande
HSB
SBC
Riksbyggen
Handelsbanken
17 500
Ca 2 år efter färdigställande.
Bostadsrätt
12 000 lägenheter t o m år
2009.
Bosparkonto, renodlat ränteKonton
konto, fn 1,30 procent. Bofonden Flermarknad plac på stora
marknader i världen. Minst
25 procent räntepapper, minst
25 procent aktier. Bofonden
plac i svenska aktier.
100 kr = 1 bosparpoäng, max 100 kr = 1 bosparpoäng, max
Regler
12 per år. Dubbla poäng per
36 per år. Turordning avgörs
av bosparpoängen när du väl- hundralapp 2 år efter köpt
jer bostad, när du blev med- bostadsrätt.
lem och i sista hand lottning.
Ja, till make, sambo, registe- Ja, till familjemedlemmar som
Överlåtelse
är medlemar i SBC samt via
rard partner, förälder, barn,
arv och bodelning.
syskon, barnbarn, makes/
sambos/partners barn, arv,
bodelning, testamente.
Ja
Omfattas av statliga Ja
Administreras av
Medlemmar
Kötid
Typ av lägenhet
Byggplaner
insättningsgarantin
Inträdesavgift
Annan avgift
Swedbank
Drygt 100 000
Beror på var man vill bo.
Bostadsrätt och hyresrätt
12 000 lägenheter till år
2011.
Bosparkonto med rörlig ränta,
fn 1,35 procent. Fasträntekonto med 2,85–4,30 procent
ränta beroende på bindningstid.
Nej
100 kr, utom om du har 100
kr sparat.
Medlemsavgift varierar, ett par 2 900 kr när bostadsrätten
hundralappar.
köps.
tror inte man ser lika stora fördelar med det längre. Många
unga vill inte ens ha en
bostadsrätt. De vet inte säkert
var de vill bo. Hyresrätter lockar dem mer.
En annan nackdel med bosparandet för de unga är att de
lägenheter som erbjuds i regel
är nyproducerade. De är ofta
för dyra för ett första boende.
Experterna brukar därför
säga att det är vettigare att
spara fritt, förhoppningsvis få
högre avkastning på sparandet
och sedan kunna köpa en äldre
lägenhet till ett billigare pris än
en nyproducerad.
Jagvillhabostad.nu för också
en dialog med bostadsföretagen
om hur nya bosparupplägg kan
utformas för att locka fler sparare. En variant som diskuteras
är att förmedla både bostadsrätter och hyresrätter. Unga skulle
då kunna få förtur till en hyresrätt tack vare sitt sparande. ■
Nästan 28 000
Går ej att säga.
Bostadsrätt
1 300 lägenheter år 2007.
2,85 procent räntebärande
värdepapper.
100 kr = 1 bosparpoäng,
max 24 poäng per år. Även
räntan ger poäng, max 15
per år.
Ja, inom familjen.
Nej
100 kr
100 kr medlemsavgift per
familj.
Dyrt bo i storstad
■ Efterfrågan på bostäder är stor
bland unga. 62 procent i åldrarna 18–23 år bor i andra- eller
tredjehand, inneboende, fortfarande hemma eller i studentlägenhet. En majoritet efterfrågar
andra boendeformer inom två år.
Bland unga i storstäderna
bor 30 procent i bostadsrätt.
23 procent uppger att de betalar mer än 6 000 kr i månaden
■
för sitt boende.
Källa: Jagvillhabostad.nu
Experternas bästa spartips
Anna Bäcklund,
privatekonom
Nordea:
1. Jag månads-
sparar i flera
olika aktiefonder.
2. Aktiefonder
väljer jag för att få en bra avkastning
över tiden. Barnen har flera olika
aktiefonder eftersom jag vill sprida ris-
30
kerna mellan olika branscher och länder. Att jag väljer fonder beror på att
det går att spara mindre belopp varje
månad och att det sköts automatiskt
med överföringar från mitt lönekonto.
Claes Hemberg,
informationschef
Avanza:
1. Mina barn
sparar delar av
barnbidraget
varje månad. Det
går till fem-sex
olika tillväxtfonder och tiotalet tillväxtaktier. Mina barn har sparat så från
första månaden i livet, vid tio års ålder
passerar då summan 100 000 kr.
2. Mina barn ska spara pengarna i
10–30 år, för utbildning och första
lägenheten. Men på lång sikt är det
självklart tillväxtregioner och branscher som gäller. Det är inte i Sverige
det kommer att växa mest de kommande decennierna.
S E P T E M B E R 2007 P R I VATA A F F Ä R E R
Download