Hämta fil

advertisement
Judendom
Guds utvalda folk
Historia








Skapelsen
(3762 fvt)
Abraham
(1800 fvt)
Moses
(1200 fvt)
Domartiden
(1200-1000 fvt)
Konungatiden (1000-700 fvt)
Babyloniska fångenskapen (500 fvt)
Livet i exil/ diaspora (år 70-1948)
Staten Israel (1948- )
Ca 1700 fkr ABRAHAM sluter
förbund med den ende Guden, får
sönerna Isak (med sin fru Sarah),
sonen Ishmael (med tjänarinnan
Hagar). Isak får sonen Jakob och detta
led är Judarnas patriarker. Ishmael
räknas som arabernas härstamning.
Ca 1200 fkr M OSE
leder Israels folk från
slaveriet i Egypten
(Exodus). Får
förbundsarken av Gud.
Ca 800 fkr finns
bekräftad existens
av landet Israel
och vissa
namngivna
kungar, detta från
källor hittade i
områden
runtomkring
israel.
Ca 586 fkr Den
babyloniska
fångenskapen,
israels befolkning
förs bort som
fångar, judarnas
tempel rivs första
gången.
Ca 300 fkr hamnar
området under
grekiskt/hellenistiskt
inflytande. Högtiden
Hanukkha och den
tillhörande åttaarmade
ljusstaken kommer från
denna tid.
Under en stor del av
perioden fram till 1948
präglas judarnas historia
av pogromer
(judeförföljelser), bla:
-anklagas för Jesu död,
-anklagas för
samhällsolyckor (pesten
mm)
-1800-talet präglas av
blodiga förföljelser av
judar i östeuropa
- 1933-1945 Nazismen då
6 miljoner judar dödas.
Menoran: viktigaste
religiösa symbolen
Ca 1200 fkr Första
gången som namnet
Israel finns bevisat
genom hittad inskrift,
kan varit namn, plats
sak eller dyl. man vet
inte så noga.
Ca 400 fkr får
judarna återvända då
persiska riket
erövrar babyloniska
områden, judarna
bygger upp templet.
63 fkr erövrar
romarna
området.
70 ekr rivs templet för
andra gången, denna gång
av romarna. Diasporan
(förskingringen) inleds.
Den ”yngre” judendomen
startar.
1948 ekr bildas staten
Israel av FN
”ett folks dröm blir ett
annat folks mardröm".
Talmud utformas
under de första
århundradena.
1947 ekr hittas
”dödahavsrullarna”
som visar att gamla
testamentet i stort
sett är oförändrat
sedan Jesus tid.
Judiska trosbekännelsen
 Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en.
 Och du skall älska Herren, din Gud, av allt
ditt hjärta och av all din själ och av all din
kraft.
Att leva som jude




Vem är jude?
Leva som förebilder
10 budorden
613 andra föreskrifter
– 248 leder i kroppen
(Du skall…)
– 365 soldagar
(Du skall icke…)
Koscher



Bara en del arter är tillåtna (kor, får, höns och fisk) medan andra (svin och skaldjur) är
förbjudna. Det är möjligt att de förbjudna djuren har egenskaper som man ville ta
avstånd från: rovfåglar är inte kosher, medan andra mer fridsamma fåglar är tillåtna.
När ett djur slaktas, måste avlivningen ske så smärtfritt som möjligt. Det bör dock
spela en roll för oss om vi har sett till att göra djurets smärta så liten som möjligt när
vi utarbetade kompromissen att döda för att äta. Därför har Torah exempelvis en lag
som förbjuder slakt av en kalv i dess mors närvaro.
Man får inte blanda kött och mejeriprodukter i en och samma måltid. Också i det här
fallet har det att göra med helighet, inte hälsa. När vi köper plastförpackat kött och
mjölk i tetrapak har vi glömt var dessa livsmedel kommer ifrån. Naturen skapar mjölk
i juvret på moderdjur för att de ska kunna ge näring åt sina nyfödda och hålla dem vid
liv. Redan att döda ett ungdjur för köttets skull är en eftergift för den mänskliga
lystnaden. Att äta köttet tillsammans med den mjölk som modern producerat är att
förvärra grymheten. Som en följd serverar inte lagtrogna judar smör vid en måltid som
innehåller kött eller häller grädde i kaffet efter en sådan måltid. De har också olika
uppsättningar porslin och matsilver för kött- och mjölkmåltider.
Guds och människosyn
 Gudssyn
– Gud är en
– Är verksam i historien
– Guds namn är
• JHVH (Jahve)
• Adonai (Herren)
• Elohim (Gud)
 Messias
– Väntar på
– Upprätta fredsrike
 Människosyn
– Guds ställföreträdare
– Medarbetare till Gud
– Människan har en fri
vilja och ett moraliskt
ansvar
Synagogan




Människans hus
Gudstjänster
Lördagar, Sabbaten
Kantor
– Leder gudstjänsten
 Rabbin
 Torahrullar
– Förvaras i arken
Högtider
 Påsken
– Uttåget ur Egypten
 Försoningsdagen (Jom Kippur)
 Chanukka
 Bar/Bat Mitzvah
Nutida judiska inriktningar
 Ortodox judendom - Tanak förmedlar en
sann lära som skall följas för att judarna
ska få landet.
 Reformjudendom – reglerna måste kunna
anpassas till den tid och det samhälle man
lever i.
 Sekulär judendom – judendom är snarare
en kulturell identitet som är värd att
bevara.
Anti-semitism
 ”Guds utvalda folk”
 Dödade Jesus
– Kätteri under medeltiden
 Diasporan
 Digerdöden
 Girighet, Ocker
 Sion vises protokoll
 Rasism, Nazityskland
Download