Problem 1. Vilka p˚ast˚aenden är sanna? (a) 33 är ett primtal. (b

advertisement
Problem 1. Vilka påståenden är sanna?
(a) 33 är ett primtal.
(b) (33 är ett primtal)∨ (f (x) = x2 är kontinuerlig över R)
(c) (33 är ett primtal)∧ (f (x) = x2 är kontinuerlig över R)
(d) ¬(33 är ett primtal)∧ (f (x) = x2 är kontinuerlig över R)
(e) Om k är ett jämnt heltal så är (k + 1) ett udda heltal.
(f) Om 5 är jämnt så är 6 udda.
(g) Förklara m.h.a. (e) och (f) varför regeln (f ⇒ f ) = s är nödvändigt.
Problem 2. (a) Skriv upp sanningsvärdestabeller för (¬P )∨Q och P ⇒ Q.
(b) Visa att (¬P ) ∨ Q och P ⇒ Q är ekvivalenta påståenden, d.v.s.
((¬P ) ∨ Q) ⇔ (P ⇒ Q).
Problem 3. Bestäm negationen till
(a) Alla fåglar kan flyga.
(b) Det finns fåglar som kan flyga.
(c) Inga fåglar kan flyga.
Problem 4. Uttryck med hjälp av kvantifikatorer följande påståenden
(a) Alla reella tal kan skrivas som en kvot av två heltal.
(b) Det existerar heltal som är mindre än sina kvadrater.
(c) Negtionerna av påståendena i (a) och (b)
Roliga frågor att tänka på (men ej relevanta för kursen):
- Vad är sanningsvärdet av påståendet ”Allt jag påstår är falskt”? (Lögnarparadoxen)
- Låt M vara mängden av alla mängder som INTE innehåller sig själva.
Vad är sanningsvärdet av (a) M ∈ M och (b) M 6∈ M . (Russels
paradox)
Obs! Jag kommer inte kunna svara dessa frågor själv!
1
Download