E.ON PowerPoint - SvD Kundservice

advertisement
Hållbarhet som en förutsättning
för långsiktig lönsamhet
Jonas Abrahamsson
Koncernchef E.ON Sverige
Vad betyder hållbarhet för E.ON?
En värld med två helt olika energisystem
Den konventionella energivärlden
Central
produktion
Transmission
 Systemfokus
Upstream
Råvarubörser
 Leveranssäkerhet
 Globalt/regionalt perspektiv
Energieffektivitet
Småskalig
produktion
Virtuella
kraftverk
Förnybart
Kunder
Customers
 Storskaligt, centralt
Värme
 Konventionell teknik
Efterfrågestyrt
Distribution
Stadslösningar
Den nya energivärlden
 Kundfokus
 Hållbarhet
 Lokal närhet
Mervärdesprodukter
Försäljning
Digitala
tjänster
3
E-mobility
 Småskaligt, utspritt
 Ren teknik
E.ONs modell för ökad samhällsnytta
och hållbar utveckling
4
Hållbarhet - förutsättning för att attrahera medarbetare
 Fokuserat dagligt värderingsarbete. Nolltolerans
mot skitsnack i fikarummet. Alla lika olika.
 Bonussystem för alla medarbetare inkluderar
mål för mångfald och säker arbetsmiljö.
 E.ON deltar i regeringens initiativ 100-klubben.
Tar emot minst 100 nyanlända akademiker.
 Målmedvetet arbete med att minimera
arbetskador. Samma omtanke om en stukad
själ, som en stukad fot.
5
Varför arbetar vi med Inkludering ?
 Mångfald i team främjar hög prestation och kreativitet
 Mångfald I organisationen speglar bättre vår kundbas
och gör det lättare att sätta kunden i centrum
 Mångfald attraherar mångfald. För att klara
kompetensbehoven behöver vi kunna rekrytera i hela
befolkningen.
6
Fokus Inkludering 2016




Öka antalet kvinnliga chefer
Öka antalet utrikesfödda
Öka kunskapen
Agera: Äntligen jobb/ 100klubben/Pride
HBTQ /Pride
Kunskap/Värderingar
Äntligen jobb/100klubben
7
E.ON är en stor investerare
 E.ON har sedan 2007 investerat 10
miljarder euro i förnybar energi globalt.
 I Norden har E.ON sedan 2006 fram
till slutet av 2014 investerat närmare
80 miljarder kronor
8
Vad gör E.ON för att våra kunder skall
kunna vara hållbara?
Hållbarhet är viktigt för våra kunder
 2/3 tycker det är viktigt att vi i Sverige
snarast ställer om till att enbart använda
förnybar energi
 Mer än hälften är beredda att betala mer
för förnybar energi
 En ökande andel av våra kunder väljer
miljöavtal
10
Källa:TNS Sifo 2015
Kunderna får ökade valmöjligheter
11
Energitrappan – hur energi gör bäst nytta
för våra kunder
Den aldrig
använda
Överskottsenergi
Den fria
energin
Primär
förnybar
Primär
fossil
12
Smarta elnät – en viktig förutsättning för en
framgångsrik omställningen av energisystemet
Energikällorna förändras
– integrering av mer förnybar
energiproduktion i nätet
Kunderna förändrar hur
de använder energi
– t.ex. E-mobility, småskalig
produktion och energistyrning
Automation & Integration
– det avancerade energi systemet
integrerar förnybar energi smidigt
och enkelt i vardagslivet
Ny teknologi i nätet
– integrerat i
energisystemet
Hållbar stadsutveckling som medel för att bli vinnare
i den globala konkurrensen?
Städer, med 50 % av befolkningen
utnyttjar 2 % av markytan, men …
står för 80 % av utsläppen
Med ökad urbanisering och 70 % i städer år 2050, blir nuvarande utmaningar ännu större
Trafikstockningar
Luftföroreningar
Säker energileverans
Hög resurskonsumtion
Avfall
Vår ambition inom hållbara städer är att leverera
lösningar som skapar värde för staden och dess invånare
Mobilitet
El
TransEl
porter
Värme
och
Värme
kyla
& kyla
Energi
optimering
Sveriges största klimatutmaning finns
i transportsektorn som står för ca 20 procent
av den samlade energiförbrukningen.
 Bensin och diesel står för drygt 35 procent av landets utsläpp av
koldioxid. Det behövs ett mål för biodrivmedel med klimatcertifikat som
styrmedel.
16
Uppsala
Karlstad
Köping
Karlskoga
E.ON gMobility i Sverige
Västerås
Arlanda
Örebro
Stockholm
Eskilstuna
Kumla
Katrineholm
Mariestad
Brålanda
Munkedal
Vänersborg
Lidköping
Uddevalla
Stenugnsund
Lilla Edet
Kungälv
Partille
Göteborg
Mölndal
Lerum
Landvetter
Nyköping
Skövde
Skara
Trollhättan
Grästorp
Lysekil
Södertälje
Järna
Motala
Falköping
Vårgårda
Alingsås
Norrköping
Linköping
Mjölby
Borås
Jönköping
Mölnlycke
Kungsbacka
Ulricehamn
Nässjö
Gnosjö
Västervik
Visby
Gislaved
Ullared
Varberg
Värnamo
Oskarshamn
Falkenberg
Hemse
Växjö
Älmhult
Halmstad
Båstad
Laholm
Ängelholm
Höganäs
Helsingborg
Landskrona
Lund
Malmö
Trelleborg
Kalmar
Olofström
Karlshamn
Hässleholm
Kristianstad
Eslöv
Åhus
Dalby
Svedala Tomelilla
Simrishamn
Ystad
Här kan du tanka med E.ON
tankkort
Här kan du tanka fordonsgas
från andra leverantörer
E.ON Sverige GREAT (eMobility) scope
3
1
1
1
1
•
50 stationer för snabbladdning kommer att byggas längs stråken.
• Fas1 (2016): 13
• Fas 2 (2017): 17
1
• Fas 3 (2018): 20
1
1
1
•
3 LNG stationer
•
Stationerna för kommer att vara utrustade med tre olika typer
av anlutningsdon för snabbladdning. Dessa är avsedda för
både likspänning och växelspänning, i linje med EU direktivet
för alternativa bränslen.
•
Delvis EU-finansierat*
2
* = Genom CEF; Connecting Europe Facility. CEF is an EU-wide funding
instrument in areas such as Transport and Telecom.
• Bidrar till att eMobility utvecklas i Sverige
• E.ON har mer än 1 000 laddställen i Danmark varav 40 för snabbladdning
Energilösningar för privatkunder
Rätt värme
100koll Energi
Med 100Koll styr du elförbrukning oavsett
var du befinner dig. Få bättre koll, smartare
elförbrukning och sänkta kostnader.
E.ON har experter på värmepumpar,
som kan hjälpa dig att hitta den
optimala lösningen för just dig, och
rekommendera rätt produkt.
Energitanken
Flic
Under utveckling
En digital tjänst som
gör det så enkelt som
möjligt att köpa och få
koll på sin el. Kunden
får kontroll genom att
beställa el i kronor
och få en uppskattad
tid på hur länge elen
räcker till hushållet.
19
Solceller
Oavsett om du har en stor eller liten yta att
avvara där hemma, kan vi i samarbete
med branschexperten Solar Supply
erbjuda en schysst helhetslösning.
Flic + 100koll = toppenkombo
Flic är en trådlös, smart knapp som skapar
genvägar till dina favoritappar. När du
kombinerar Flic med vår 100Koll-tjänst kan
du styra alla dina 100Koll smartplugs
därhemma.
Energilösningar för företagskunder
Belysning
Mina Sidor Företag
På Mina sidor Företag får du en tydlig
överblick av hela verksamhetens
förbrukning och energikostnader.
Erbjuder även insikter om
energianvändning samt
energieffektiviseringslösningar.
Rätt belysningslösning kan
spara upp till 80 procent på
energikostnaderna samtidigt som
lösningen minskar klimatavtrycket
och förbättrar arbetsmiljön.
IMD*
Individuell Mätning &
Debitering* är en tjänst
som gör det möjligt för
fastighetsägaren att
separat debitera
förbrukning av och tappvarmvatten och/eller el
per lägenhet.
Energiskola
Målet med Energiskolan är att ge
kunden konkreta verktyg och
kunskaper som gör det enklare att
börja eller fortsätta med jobbet kring
energieffektivisering på företaget.
Energidirigent Fastighet*
Solceller
En så gott som
underhållsfri anläggning
producerar förnybar el,
årtionde efter årtionde.
En investering idag är en
förtida betalning för elen
under lång tid framöver
och bidrar till ett hållbart
samhälle.
20
Energidirigent Fastighet är en digital tjänst
som kompletterar det befintliga styrsystemet
och ger fastighetsägaren kontroll över
energiförbrukning och överblick över
kostnaderna.
* Finns även för flerbostad och fjärrvärmeoptimering.
Hållbarhet - förutsättning för E.ONs långsiktiga lönsamhet
 Samhällsnytta är vår affärsmässiga
kärnverksamhet.
 E.ON växer enbart i samklang med
omgivningen.
 100% fokus på hållbara energilösningar är
vår konkurrenskraft och tillväxtmarknad.
 ”Leva som vi lär” nödvändigt för att
- Ändra beteenden
- Kundernas vilja till omställning
- Ingå nya strategiska partnerskap
- Attrahera de bästa medarbetarna
21
Tack
22
Download