Informationsguide

advertisement
2010-02-04
Informationsguide
För personer med psykisk ohälsa som bor
i Nyköpings kommun och deras närstående
Telefonnummer och information om
verksamheter som kan ge dig stöd när du
behöver stöd eller söker information.
Guiden finns också på kommunens hemsida
www.nykoping.se och landstingets hemsida
landstingetsörmland.se
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
Dnr
2/17
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING ..............................................................................................................................4
TYSTNADSPLIKT ....................................................................................................................4
AKUT HJÄLP OCH STÖD .......................................................................................................4
JOURTELEFONNUMMER ..........................................................................................................4
AKUT HJÄLP ...........................................................................................................................4
SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN ....................................................................................................4
PSYKIATRISK JOURRÅDGIVNING ..............................................................................................4
ANDRA JOURNUMMER ............................................................................................................5
Jourhavande medmänniska ...........................................................................................................5
Jourhavande präst .........................................................................................................................5
Nationella hjälplinjen ......................................................................................................................5
Röda korset....................................................................................................................................5
BRIS ...............................................................................................................................................5
EKONOMI.................................................................................................................................6
EKONOMISKT BISTÅND ...........................................................................................................6
RÅDGIVNING/SKULDSANERING ...............................................................................................6
FÖRSÄKRINGSKASSAN ...........................................................................................................6
ARBETE/SYSSELSÄTTNING/FRITID.....................................................................................7
FIA-VERKSAMHET ..................................................................................................................7
FONTÄNHUSET.......................................................................................................................7
KOOPERATIVET SILVERMÅNEN ...............................................................................................7
ARBETSFÖRMEDLING .............................................................................................................7
STUDIER ..................................................................................................................................8
CAMPUS NYKÖPING ...............................................................................................................8
NYKÖPINGS FOLKHÖGSKOLA ..................................................................................................8
PERSONLIGT OMBUD............................................................................................................8
STÖDINSATSER......................................................................................................................9
FAMILJECENTRALER ...............................................................................................................9
CUMULUS ..............................................................................................................................9
FAMILJERÅDGIVNING ..............................................................................................................9
VID VÅLD I NÄRA RELATIONER .................................................................................................9
Mansmottagning.............................................................................................................................9
Kvinnojouren Mira ..........................................................................................................................9
GOD MAN/FÖRVALTARE ........................................................................................................10
FÄRDTJÄNST........................................................................................................................10
KONTAKTPERSON/LEDSAGARE .............................................................................................10
ANHÖRIGSTÖD .....................................................................................................................10
Anhörigstödjare ............................................................................................................................10
Avlösarservice..............................................................................................................................11
BOENDE ................................................................................................................................12
STÖD I EGET BOENDE ...........................................................................................................12
BOENDEFORMER .................................................................................................................12
VÅRD OCH BEHANDLING....................................................................................................13
VÅRDCENTRALER .................................................................................................................13
PSYKIATRISK KLINIK .............................................................................................................13
Psykiatrisk jourrådgivning ............................................................................................................13
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
Dnr
3/17
Öppenvård ...................................................................................................................................13
Beroendecentrum.........................................................................................................................14
NEUROPSYKIATRISKT CENTRUM ...........................................................................................14
FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER.............................................................................15
ATTENTION ..........................................................................................................................15
FONTÄNHUSET.....................................................................................................................15
AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET ...................................................................................15
IFSAP - SCHIZOFRENIFÖRBUNDET .......................................................................................16
RSMH ................................................................................................................................16
SILVERMÅNEN......................................................................................................................16
SPEC, SUICID PREVENTION OCH EFTERLEVANDES STÖD ......................................................16
ÅSS – ÅNGEST SYNDROM SÄLLSKAPET ...............................................................................17
RFHL – RIKSFÖRBUNDET FÖR HJÄLP ÅT NARKOTIKA OCH
LÄKEMEDELSBEROENDE.......................................................................................................17
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
4/17
Dnr
Inledning
I den här guiden kan du hitta information om verksamheter
och kontaktställen som stödjer och underlättar
för personer med psykisk ohälsa i Nyköpings kommun.
Tystnadsplikt
Tystnadsplikt (sekretess) råder både inom kommunens och
landstingets verksamheter.
Akut hjälp och stöd
Jourtelefonnummer
Akut hjälp
Detta nummer ringer du vid akuta nödsituationer dygnet runt.
Du når samhällets stödresurser med ett enda samtal.
Du när sjukvården, socialjour och jourhavande präst.
Akut hjälp
Ring 112
Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177
För råd och hänvisning kan du ringa sjukvårdsrådgivningen
dygnet runt, telefon 1177. Här svarar sjuksköterskor som också
kan förmedla kontakt med läkare.
Rådgivning
Ring 1177
Psykiatrisk jourrådgivning
Kontakt
Mobila teamet, vardagar kl 08.30 – 01.30, helger
kl 15.30 – 01.30, telefonnummer 0155-24 72 11.
www.landstinget.sormland.se
Övrig tid telefonnummer: 0155-24 55 00.
Mobila teamet: 0155-24 72 11
Beroendecentrum/PIVA: 015524 55 00
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
5/17
Dnr
Andra journummer
Om du behöver prata med någon finns det flera telefonjourer
som ger samtalsstöd.
Jourhavande medmänniska
Jourhavande medmänniska
Tfn 08 - 702 16 80
Telefontid: Varje natt. 22.00-06.00
Jourhavande präst
Ger dig möjlighet att prata med en präst i
Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag
och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästen
har tystnadsplikt. Både prästen och du som
ringer är anonyma för varandra.
Jourhavande präst
Tfn 112
Telefontid: alla dagar 22.00 – 06.00
Nationella hjälplinjen
Erbjuder stödsamtal via telefon till människor i akut
psykisk kris. Du kan ringa för egen del eller
närstående. Det är gratis och du kan vara anonym.
www.nationellahjalplinjen.se
Nationella hjälplinjen
Tfn 020 - 22 00 60
Telefontid: må – to 17.00 – 22.00,
fre – sön 17-00 – 24.00
Röda korset
Kan du ringa om du känner dig ledsen eller orolig
och behöver någon att prata med.
Du kan vara anonym.
www.redcross.se
BRIS
Barnens hjälptelefon för dig upp till 18 år.
Du kan tryggt ringa för att tala med en vuxen
på BRIS. Du kan ringa om vad som helst,
Röda korset
Tfn 0771- 900 800
Telefontid: alla dagar 14.00 – 22.00
BRIS
Tfn 0200-230 230
Telefontid: vardagar 15.00 – 21.00;
lördag-söndag och helger
15.00 – 18.00
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
Dnr
6/17
Ekonomi
Ekonomiskt bistånd
Du som inte kan försörja dig och din familj
på annat sätt har rätt att ansöka om
ekonomiskt bistånd.
Sociala divisionen
Receptionen Västra
Kvarngatan 42, Nyköping
Tfn 0155 – 24 80 00
Rådgivning/Skuldsanering
Du som har problem med att få pengarna att räcka
till kan vända dig till budgetrådgivningen som
är en kostnadsfri rådgivning i frågor som rör
hushållsekonomin. Här kan du få hjälp med att
göra en budget för din ekonomi och få en
överblick över inkomster och utgifter.
Sociala divisionen
Stöd och Utveckling
Västra Kvarngatan 42,
Nyköping
Tfn 0155 – 24 85 18 eller
24 80 82
Försäkringskassan
Om du är sjuk och saknar arbetsförmåga har
Försäkringskassan ansvar för att uppmärksamma
ditt behov av rehabilitering. Försäkringskassan ska
också ta initiativ till, samordna och ha tillsyn över de
åtgärder som behövs. Vi kan också vid behov stödja
dig i din kontakt med myndigheter och andra så att du
får den hjälp med den rehabilitering som du behöver.
Om du behöver extra hjälp av annan person eller har
höga merkostnader på grund av din funktionsnedsättning
kan du ansöka om handikappersättning.
Hos Försäkringskassan har du möjlighet att få en personlig
handläggare. Han eller hon brukar då vilja träffa dig för att
reda ut vad just du behöver.
Kundcenter:
Tfn 0771-524 524
www.forsakringskassan.se
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
Dnr
7/17
Arbete/Sysselsättning/Fritid
FiA-verksamhet
FiA står för Fungera i Arbetslivet.
Du som är 18 år eller äldre och har en psykisk
funktionsnedsättning kan ansöka om
arbete/sysselsättning. Du får först träffa en
handläggare som tillsammans med dig går
igenom dina önskemål.
Fontänhuset
Stiftelsen fontänhuset Nyköping underlättar för personer
med psykiska funktionshinder att kunna leva ett bra liv.
Verksamheten bygger på var och ens fria vilja att komma
till klubbhuset och efter förmåga bidra till verksamheten
och sin rehabilitering.
Stiftelsen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Ansökan/information
Ring tfn 0155 – 24 80 00
Fråga efter en handläggare
på Vård & Omsorg som
jobbar med stöd till personer
med psykiskt
funktionsnedsättning
Fontänhuset Nyköping
Lilla Strömgatan 3
61134 Nyköping
Tfn: 0155-268140
E-post :
[email protected]
Kooperativet Silvermånen
Kooperativet Silvermånen
Kooperativet Silvermånen drivs som ideell förening
i egen regi. Studier, matlagning, konst och hantverk
tillhör sysselsättningarna på Silvermånen.
Lilla Strömgatan 3
611 34 Nyköping
Tfn 0155-26 70 01
E-post:
[email protected]
com
Arbetsförmedling
Arbetsförmedlingens verksamhet omfattar
platsförmedling, yrkesvägledning med mera för alla
som söker arbete. Behöver du ta reda på
vad du klarar i arbetslivet finns t ex arbetsterapeuter,
sjukgymnaster, psykologer och socialkonsulenter
som kan ge stöd. Det kan ske genom kartläggning, samtal,
tester och prövning på en arbetsplats.
Arbetsförmedlingen
Spelhagsvägen 15, 1 tr
Box 84, 611 31 NYKÖPING
Tfn: 0155-20 68 00
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
Dnr
8/17
Studier
Campus Nyköping
Campus Nyköping är namnet för Nyköpings
kommunala utbildning för vuxna. Här läser du
universitets- och högskoleutbildningar,
kvalificerad yrkesutbildning, grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning, särvux eller sfi.
Du kan få hjälp av en studie- och yrkesvägledare med:
Studievägledning, information, upprättande av
individuell studieplan och studieekonomiska frågor
Tidsbokning görs i receptionen.
Campus Nyköping
Stora Torget 7, 611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 87 85 (reception)
Nyköpings folkhögskola
Nyköpings folkhögskola är en dagskola (ej internat)
med plats för ca 200 kursdeltagare. Skolan har en
allmän linje och profilerar sig genom kurser om
samhälle, miljö, konst, hantverk och musik.
Nyköpings folkhögskola
Östra Trädgårdsgatan 2,
611 34 Nyköping.
Tfn 0155 – 29 20 80
E-post: [email protected]
Personligt ombud
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan
kostnadsfritt få stöd i kontakten med olika
myndigheter och med hälso- och sjukvården inom
kommun och landsting. Du får stöd så att du utifrån
dina egna önskemål får vård, stöd, service och rehabilitering.
Personliga ombudet har tystnadsplikt och för inga journaler.
Personligt ombud
Folkungavägen 16
61134 Nyköping
Tfn 0155-21 48 81
e-post:
[email protected]
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
9/17
Dnr
Stödinsatser
Familjecentraler
Familjecentraler är en mötesplats där barnet står i
centrum. De finns i Brandkärr och Arnö och är öppna
för blivande föräldrar och föräldrar med barn upp
till 12 år. Det finns även en öppen förskola i Oppeby.
Du är välkommen med ditt barn för att träffa andra
barn och föräldrar, umgås och byta erfarenheter.
Det erbjuds även enskilt stöd och vägledning samt
föräldragrupper. Verksamheten är kostnadsfri.
Brandkärrs familjecentral
Brandkärrsvägen 20, 611 66
Nyköping, tfn 0155 24 84 96
(öppna förskolan)
Arnö familjecentral
Skolörtsgången 19 A, 611 46
Nyköping, tfn 0155 24 87 24
Cumulus
Cumulus är en verksamhet för barn och unga som
varit med om svårigheter i familjen. Cumulus vänder
sig till barn och unga som bl a har förälder med
psykiskt funktionsnedsättning.
Barn och unga erbjuds att vara med i stödgrupp,
men kan även få enskilda samtal med vuxen. Stödet
på Cumulus är kostnadsfritt.
Cumulus
Brandkärrsvägen 20-24
611 66 Nyköping
Tfn 0155 – 24 81 01
Familjerådgivning
Familjerådgivning är till för par och familjer som
behöver bearbeta samlevnadsproblem och andra
konflikter. Rådgivaren använder sin kompetens
och erfarenhet för att lotsa paret/familjen till
lösningar. Familjerådgivarna omfattas av
sekretess och för inga journalen. Du har rätt
att vara anonym.
Familjerådgivning
Östra Kvarngatan 26,
Nyköping
Upplysningar och tidsbeställning:
Tfn 0155 – 24 80 37
Vid våld i nära relationer
Mansmottagning
Fredman
Mansmottagningen, Fredman, vänder sig till män
i alla åldrar som har svårigheter med att hantera ilska
och/eller utsätter någon närstående för våld eller hot om våld.
Du erbjuds enskilda samtal med en man och
stödet är kostnadsfritt.
Upplysningar och tidsbeställning:
Tfn 0155 – 24 89 90 eller
Fredman @nykoping.se
Kvinnojouren Mira
Kvinnojouren
Kvinnojouren tar emot våldsutsatta kvinnor som är i behov av
råd, stöd och skydd.
Tfn 0155 – 21 17 11
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
Dnr
10/17
God man/förvaltare
När du har svårt att klara kontakter med myndigheter,
sköta din ekonomi eller få den vård och service som
du har rätt till, kan du få stöd av en god man eller
förvaltare. Anmälan görs hos kommunens
överförmyndare.
Skicka anmälan till:
Nyköpings-Oxelösunds
överförmyndarnämnd,
611 83 NYKÖPING
Tfn 0155-24 80 00 vxl
Färdtjänst
Ansökan/information
Ring tfn 0155 – 24 80 00
Fråga efter en handläggare
på Vård & Omsorg som
jobbar med färdtjänst
Har du svårt att åka med allmänna kommunikationer
på grund av funktionshinder kan du ansöka om
färdtjänst hos kommunen. För att få beslut om färdtjänst
krävs att du har ett långvarigt fysiskt och/eller psykiskt
funktionshinder.
Kontaktperson/Ledsagare
Kontaktpersonen är en medmänniska eller
”professionell kompis” som kan uppmuntra till
sociala kontakter och följa med på aktiviteter.
Kontaktpersonen träffar du vid enstaka tillfällen
till exempel två till fyra gånger i månaden. Även
en familj kan ge det här stödet och kallas då för
kontaktfamilj.
Ledsagaren har som uppgift att följa med till
olika kulturarrangemang och specifika
fritidsaktiviteter. En ledsagare kan stöda dig
under några timmar per vecka eller månad.
Ansökan/information
Ring tfn 0155 – 24 80 00
Fråga efter en handläggare
på Vård & Omsorg som
jobbar med stöd till personer
med psykiskt funktionshinder.
Anhörigstöd
Se även under rubriken ”Föreningar och organisationer”
Anhörigstödjare
Du som är anhörig till någon med psykiskt
funktionshinder kan få råd och stöd av en
anhörigstödjare i kommunen. Rådgivningen kan
ske per telefon eller vid personligt besök.
Rådgivningen är kostnadsfri och sker under sekretess.
Anhörigstödjaren
Ring på tfn 0155 - 28 45 76,
tisdagar mellan 10-12
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
Dnr
Avlösarservice
Du som är förälder eller anhörig till någon med
psykiskt funktionshinder kan ansöka om att få
avlösning i hemmet. Avlösarservice kan ges regelbundet
eller för oförutsedda situationer, alla tider på dygnet.
11/17
Ansökan/information
Ring tfn 0155 – 24 80 00
Fråga efter en handläggare på
Vård & Omsorg som jobbar
med stöd till personer med
psykiskt funktionsnedsättning
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
Dnr
12/17
Boende
Stöd i eget boende
Boendestödsgruppen arbetar med stöd i
vardagen till personer med psykisk
funktionsnedsättning som bor i egen lägenhet.
Stödet är inriktat på återhämtning och syftar till att
du utvecklar nya eller återtar gamla färdigheter.
Personalen finns som stöd i vardagliga
sysslor, hemmets skötsel, personlig omvårdnad
och som stöd i utveckling av sociala färdigheter
utanför hemmet
Boendeformer
I Nyköpings kommun finns fem boenden med tillgång
till personal dygnet runt.
Bryggan har sju lägenheter med gemensamma
utrymmen för samvaro. Alla boende deltar efter förmåga och
fattar gemensamma beslut om innehållet för dagen.
Garvaren är en etagelägenhet som har plats för
fyra boende. De boende delar på alla sysslor i lägenheten
och fattar gemensamma beslut om innehållet för dagen.
Parkvillan är ett mindre flerfamiljshus med fyra lägenheter.
En lägenhet nyttjas till gemensam samvaro och måltider.
Grå villan är avsedd för en boende som också har
tillgång till den gemensamma lägenheten och
deltar i de gemensamma måltiderna på Parkvillan.
Dubbeldiagnosboendet har fem lägenheter
för personer med psykisk funktionsnedsättning
och missbruksproblematik. En lägenhet finns för
gemensamma måltider och samvaro.
Ansökan/information
stöd i eget boende eller om ett
boende
Ring tfn 0155 – 24 80 00
Fråga efter en handläggare på
Vård & Omsorg som jobbar
med stöd till personer med
psykiskt funktionsnedsättning
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
13/17
Dnr
Vård och behandling
Vårdcentraler
Vid både kroppsliga sjukdomar och psykiska besvär är det din vårdcentral du i
första hand vänder dig till.
Bagaregatan
Bagaregatan 3,
611 85 Nyköping
Tfn 0155-24 56 70
Ekensberg
Hälsovägen 1
611 85 Nyköping
Tfn 0155-24 55 40
Stadsfjärden
Gästabudsvägen 6
611 85 Nyköping
Tfn 0155-24 79 80
Åsidan
Visornas väg 6, 611 85
Nyköping
Tfn 0155-24 52 11
Kontakt
www.landstinget.sormland.se
Psykiatrisk klinik
Psykiatrisk rådgivning
Vardagar, kl 08.00 – 12.00 och13.00 – 16.00:
kontakta din öppenvårdsmottagning.
Psykiatrisk jourrådgivning
Mobila teamet, vardagar kl 08.30 – 01.30,
helger kl 15.30 – 01.30, telefonnummer 0155-24 72 11.
Övrig tid telefonnummer: 0155-24 55 00.
I nödsituation ring 112.
Öppenvård
Psykiatriska kliniken har tillsammans med
vårdcentralen ansvar för den allmänpsykiatriska
vården. Vid allvarliga psykiska tillstånd kan du
vända dig till den specialiserade vården direkt.
Psykiatrisk öppenvårdsmottagning 1
Visornas väg 3, Psykiatriska kliniken,
Nyköpings lasarett
Rådgivande sjuksköterska: Vardagar
kl 08.15-09.15, Tfn: 0155 – 24 72 05
Sekr. vardagar 8.00–12.00, 13.00–
16.00, tfn: 0155-24 72 31
Reception: 0155-24 54 71
Psykiatrisk öppenvårdsmottagning 2
Musikvägen 4, Psykiatriska kliniken,
Nyköpings lasarett
Rådgivande sjuksköterska: Vardagar
kl 08.00-09.00 samt måndag, tisdag
och torsdag kl 13.00-14.00, Tfn: 015524 54 60
Sekr. vardagar 8.00-12.00, 13.00 –
16.00, tfn: 0155-24 79 75
Psykosenheten
Fåfängans väg 5, Psykiatriska kliniken,
Nyköpings lasarett
Jour/rådgivning: Tfn: 0155-24 55 25
Sekr. vardagar 8.00-12.00, 13.00-16.00,
tfn: 0155-24 54 81
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
Beroendecentrum
Beroendecentrum riktar sig till personer med
narkotikamissbruk och missbruk i kombination
med svår psykiatrisk problematik.
14/17
Dnr
Kontakt
Beroendecentrum öppenvård
Visornas väg 5 A, Psykiatriska
kliniken, Nyköpings lasarett
Rådgivning vardagar:
Tfn: 0155-24 79 47
Neuropsykiatriskt centrum
Ansvarar för utredning, diagnostik, uppföljande
insatser samt råd och stöd till personer med
autism/Aspergers syndrom och till närstående.
Neuropsykiatriskt Centrum
Nyköpings lasarett
Tfn 0155-24 72 35
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
15/17
Dnr
Föreningar och organisationer
Attention
Attention är en intresseorganisation för människor
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom
och OCD. Vi arbetar för att de barn, ungdomar
och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få
det stöd och den hjälp som de behöver samt bli
bemötta med respekt.
Fontänhuset
Stiftelsen fontänhuset Nyköping underlättar för personer
med psykiska funktionshinder att kunna leva ett bra liv.
Verksamheten bygger på var och ens fria vilja att komma
till klubbhuset och efter förmåga bidra till verksamheten
och sin rehabilitering.
Stiftelsen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Attention
Nyköpingsregionen
Kontaktperson:
tfn 0155-28 55 11
eller 0739 37 37 99 E-post:
[email protected]
Riksförbundet
Tfn 08-709 22 60 E-post:
[email protected]
Fontänhuset Nyköping
Lilla Strömgatan 3
61134 Nyköping
Tfn: 0155-268140;
E-post :
[email protected]
Autism- och Aspergerförbundet
Föreningen är en intresseorganisation som arbetar
för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar
och vuxna med autism och autismliknande tillstånd
www.autism-sodermanland.se
Autism- och Aspergerförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm
Autism- o Aspergerförbundet
Nyköping
Kontaktperson: Tfn 0155E-post:
[email protected]
Riksförbundet
Tfn: 08 702 05 80
E-post: [email protected]
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
16/17
Dnr
IFSAP
IFSAP - Schizofreniförbundet
Intresseföreningen för schizofreni och andra
psykotiska tillstånd. Föreningen arbetar för att
förbättra villkoren för personer med psykiska
funktionshinder och dess anhöriga. Föreningen
består av människor som direkt drabbats av
schizofreni, deras närstående och vårdpersonal
samt de som direkt eller indirekt drabbats av
andra psykostillstånd.
Nyköpingsregionen
Kontaktperson: Tfn 0155-21 02 02
E-post: [email protected]
Riksorganisation:
Telefon: 08-545 559 80 - telefontid
9.30-15.00
E-post:
[email protected]
RSMH
RSMH
RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges
förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv
Kontaktperson:
Tfn 0150- 780 08
Riksförbundet:
Tfn: 08-772 33 60
E-post: [email protected]
Silvermånen
Kooperativet Silvermånen drivs som ideell förening
i egen regi. Studier, matlagning, konst och hantverk
tillhör sysselsättningarna på Silvermånen.
SPEC, Suicid prevention och
efterlevandes stöd
SPEC är en ideell sammanslutning som är partipolitiskt
och religiöst obunden. Den har till ändamål att:
ge stöd och hjälp till närstående och arbetar för att
förhindra suicid.
Kooperativet Silvermånen
Lilla Strömgatan 3
611 34 Nyköping
Tfn 0155-26 70 01
E-post:
kooperativet.
[email protected]
SPEC Södermanlands län
Kontaktperson:
Tfn 0155 - 508 03
e-post:
[email protected]
com
Riksförbundet SPEC
Tfn 08 – 34 58 73
E-post: [email protected]
Informationsguide för personer med psykisk
ohälsa
Dnr
17/17
ÅSS – Ångest Syndrom Sällskapet
Svenska Ångestsyndromsällskapet är en ideell
förening som är politiskt och religiöst neutral.
Vår förening verkar i hela landet och utgör ett
viktigt stöd för personer som drabbats av olika
ångestsjukdomar. Vi sprider kunskap om
ångestsyndrom och informerar om vilka former
av behandling som finns att tillgå.
ÅSS – Nyköping
RFHL – Riksförbundet för Hjälp åt
narkotika och Läkemedelsberoende
RFHL – Nyköping
RFHL är ett förbund av föreningar och medborgare
som tillsammans verkar för ett samhälle utan
missbruk och beroende.
Kontaktperson: Elon Nilsson
0155-26 96 47
Riksförbundet
Tfn: 031-13 81 20
E-post: [email protected]
Kontaktperson: Thomas
Bengtsson Tfn 0700 39 61 48
E-post: [email protected]
Förbundskansli:
Tfn: 08-545 560 60
E-post: [email protected]
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards