VT14 Psyk2a Mål

advertisement
PSYK 2A
VT14
E
C
A
Eleven redogör översiktligt för
hur nya tillämpningsområden
inom psykologin uppstår i
relation till förändringar i
samhället.
Eleven redogör utförligt för hur
nya tillämpningsområden inom
psykologin uppstår i relation till
förändringar i samhället.
Eleven redogör utförligt och
nyanserat för hur nya
tillämpningsområden inom
psykologin uppstår i relation till
förändringar i samhället.
Eleven värderar med enkla
omdömen de olika psykologiska
perspektivens förklaringsvärde
och för enkla resonemang om
deras betydelse för
helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla
omdömen de olika psykologiska
perspektivens förklaringsvärde
och för välgrundade
resonemang om deras
betydelse för helhetssynen på
människan.
Eleven värderar med
nyanserade omdömen de olika
psykologiska perspektivens
förklaringsvärde och för
välgrundade och nyanserade
resonemang om deras betydelse
för helhetssynen på människan.
Eleven redogör översiktligt för
arvets och miljöns betydelse för
individens psykiska hälsa,
ohälsa och uppkomsten av
psykiska störningar.
Eleven redogör utförligt för
arvets och miljöns betydelse för
individens psykiska hälsa,
ohälsa och uppkomsten av
psykiska störningar.
Eleven redogör utförligt och
nyanserat för arvets och miljöns
betydelse för individens psykiska
hälsa, ohälsa och uppkomsten
av psykiska störningar.
Eleven ger också exempel på
något psykologiskt
behandlingsalternativ samt
redogör översiktligt för
grundtankarna bakom detta.
Eleven ger också exempel på
några psykologiska
behandlingsalternativ samt
redogör utförligt för
grundtankarna bakom dessa.
Eleven ger också exempel på
flera psykologiska
behandlingsalternativ samt
redogör utförligt och nyanserat
för grundtankarna bakom dessa.
Dessutom för eleven enkla
resonemang om hur människan
påverkas och formas av kulturer,
medier och livsstilar samt gör i
samband med det kopplingar till
egna erfarenheter.
Dessutom för eleven
välgrundade resonemang om
hur människan påverkas och
formas av kulturer, medier och
livsstilar samt gör i samband
med det kopplingar till egna
erfarenheter.
Dessutom för eleven
välgrundade och nyanserade
resonemang om hur människan
påverkas och formas av kulturer,
medier och livsstilar samt gör i
samband med det kopplingar till
egna erfarenheter.
GRÖNT = Har vi kvar att examinera !
- psykologiska perspektivens syn på människan!
- fördjupning i behandlingsalternativ!
!
BLÅTT = Har vi delvis examinerat!
- Någon mer ”media-samhälle-psykologi”-uppgift. Vilket jag föreslår att vi sparar till sist.!
!
Personlighet & Utveckling har vi examinerat !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
PSYK 2A
VT14
FÖRDJUPNING PSYKOLOGISKT BEHANDLINGSALTERNATIV!
!
Eleven ger också exempel på
något psykologiskt
behandlingsalternativ samt
redogör översiktligt för
grundtankarna bakom detta.
Eleven ger också exempel på
några psykologiska
behandlingsalternativ samt
redogör utförligt för
grundtankarna bakom dessa.
Eleven ger också exempel på
flera psykologiska
behandlingsalternativ samt
redogör utförligt och nyanserat
för grundtankarna bakom dessa.
!
DIN UPPGIFT ÄR ATT REDOGÖRA SKRIFTLIGT FÖR ETT VALFRITT PSYKOLOGISKT
BEHANDLINGSALTERNATIV. CA 1-2 A4.!
!
MEDICIN !
!
ELLER !
!
TERAPI!
!
KBT!
Psykodynamisk terapi!
Beteendeterapi!
Kognitiv terapi!
Bildterapi!
Gestaltterapi!
Gruppterapi!
Terapi på internet!
Hypnos!
Avslappning!
!
OSV…….!
!
DU REDOGÖR FÖR:!
!
GRUNDTANKAR BAKOM BEHANDLINGSALTERNATIVET.!
GER EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BEHANDLINGSALTERNATIVET.!
!
!
MAILAS IN TILL MIG:!
[email protected]!
&!
[email protected]!
!
!
PLANERING:!
V. 12 TO : START!
V.13 ONS: FORTSÄTTA!
V.13 TO: LEKTIONEN INSTÄLLD, JOBBA PÅ EGEN HAND. DEADLINE 29/3.
Download