Läkemedel som får ges utan läkarordination på BB och förlossningen

advertisement
PM nr. 3
PM Obstetrik
Ansvarig författare:
Giltigt t.o.m: 2014-11-29
Förnyat:
Anna-Stina Wanby
Ann-Marie Berglund
Ändrat: 2009-03-20, 2009-09-29,
2010-05-20, 2012-11-29
Läkemedel – generella ordinationer på BB och
förlossningen.
Preparat
Indikation
Dosering
Kontraind.
Alvedon, T, 500 mg
lättare smärta
1-2 tabletter, högst 4 g/d
leverpåverkan
Bricanyl Depot, T. 7,5 mg Sovdos
1 tablett (7,5 mg) p.o
Bricanyl, lösn. 0,5 mg/ml
akut sectio, värkstorm
Bricanyl, lösn., 0,5 mg/ml
sovdos
0,25 mg (0,5 ml) iv/sc
0,25 mg (0,5 ml) s.c
Carbocain, lösn., 10mg/ml Lokalanestesi vid
med/utan adrenalin
suturering
10-20 ml lokalt i
vävnaden
Överkänslighet mot
lokalanestetika
Diklofenac, T 50 mg
smärta, eftervärkar
postoperativt
1 vb
Max tre/ dygn
tarm- och magsår,
överkänslighet för
diklofenak, svår astma,
stor blödningsrisk
Ej under graviditet
Heparin, inj lösning
100 IE/ml
spolning och deponering
i kvarliggande venkanyl
1-2 ml för sköljning
av venkanyl
Ketogan, inj 5 mg/ml
postoperativ smärta
(försiktighet inom 12 h
efter morfinspinal)
2,5 – 5 mg iv eller im
var 3:e – 5:e tim
Konakion, inj 10 mg/ml
eller droppar 20 mg/ml
blödningsprofylax till
nyfödda
Marcain 2,5 mg/ml
smärtlindring med
pudendusblockad
Kvinnokliniken
Länssjukhuset Kalmar
Sida 1/4
sekretstagnation,
andningsdepression,
orostillstånd
inj 1 mg i.m.
före partus 10 – 20 ml som överkänslighet mot
engångsdos i form av puden- lokalbedövningsmedel
dusblockad. V.b. kan dosen
kompleteras före partus med
max 10 ml eller efter partus
med max 20 ml
2017-07-15
Preparat
Indikation
Dosering
Methergin, inj, 0,2 mg/ml
uterusatoni
1 ml iv om uterus trots
överkänslighet
Syntocinoninj bedöms som Försiktighet vid
atonisk.
hypertoni/preeklampsi
Morfin, T, 5 mg
Sovdos
5 mg p.o
Morfin, inj, 10 mg/ml
Sovdos
5 mg (0,5 ml) i.m
MMRvaxPro, inj
Vaccin mot röda hund,
påssjuka och mässling.
För immunisering av
personer som ej haft
rubella (Röda Hund).
Endosspruta, förfylld
spruta, s.c
Naloxon, inj, 0,4 mg/ml
klåda vid EDA/morfinspinal Naloxon 0,04 mg i.v.
(1 ml Naloxon 0,4 mg/ml
späds med 9 ml NaCl till
0,04 mg Naloxon/ml).
Kan upprepas var 5:e min,
Max 5 ml.
Kontraind.
äggallergi, akut infektion
nedsatt immunförsvar.
Natriumcitrat 0,3 mmol/ml inför sectio neutralisering av magsyra
30 ml per oralt
Panodil, T, 500 mg
1- 2 tabl, högst 4 gram/ dygn leverpåverkan
Paraffinemulsion
lättare smärta
efter sphincterruptur
10 ml x 3 per oralt
Perfalgan, inf, 10 mg/ml
smärta/feber
Primperan, inj, 5 mg/ml
illamående som biverkning Inj 5 mg/ml: 2 ml iv
vid EDA/Spinalbedövn.
Primperan, supp, 20 mg
illamående efter EDA/Spinal.Supp: 1 st
Ges var 6:e timme v.b.
Kontakt med narkosläk. om
effekt ej uppnås
Promiten, inj, 150 mg/ml
profylax mot anafylaktiska 20 ml iv 1 – 2 min före
reaktioner i samband med infusion av Macrodex,
infusion av Dextranlösning Rheomacrodex, Plasmodex
etc.
Kvinnokliniken
Länssjukhuset Kalmar
1g (100 ml) i.v
Sida 2/4
leverpåverkan
2017-07-15
Preparat
Indikation
Dosering
Pronaxen, T, 250 mg
smärta eftervärkar
postpartum
1 tabl v.b
max 4 st/d = 1 g
Rhophylac, inj
Till Rh-neg mödrar:
 vid Rh-pos barn
 vid yttre vändning
 vid amniocentes
 vid sp.ab o IUFD
 fetala blödningar
Ringer-Acetat, inf, 1000 ml
intravenös vätska
Syntocinon, inf
värkförstärkning enl. PM
Syntocinon,inf, 8,3 ug/ml
”starkt S-dropp” vid atoni
Syntocinon, inj, 8,3 ug/ml
rutinmässigt under efterbördsskiftet
Kontraind.
svår sjukdom, överkänslighet mot
Naproxen, acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska medel samt
tillstånd med ökad
blödningsbenägenhet
Ej under graviditet
Endosspruta 1500IE i.m.
1000 ml i.v
16,6 ug Syntocinon i 1000 ml Se PM-värkstimulering
49,8 ug (dvs 6 ml= 6 ampuller) i 500 ml NaCl
8,3 – 16,6 ug (1-2 ml) efter
axlarnas framfödande,
Syntocinon,spray, 6,7 ug/dos kortvarig värkförstärkning
vid fullvidgad cervix och
fosterhuvud på bäckenbotten
2 – 3 sprayningar intranasalt, kan upprepas
Tavegyl, T. 1 mg
klåda/allergi
1 tablett vb, max 4 tabletter/dygn
Tavegyl, inj, 1 mg/ml
klåda efter sufentaEDA/
morfinspinal
2 mg (=2 ml) v.b.
Venofundin, inf, 60 mg/ml
Zofran, inj, 2 mg/ml
Kvinnokliniken
Länssjukhuset Kalmar
blödning
500 ml i.v
illamående vid EDA/spinal
bedövning
Sida 3/4
4 mg (2 ml) i.v.
2017-07-15
Anna-Stina Wanby
Förlossningsöverläkare
Ann-Marie Berglund
Överläkare, KK
Gunnel Lindell
Verksamhetschef KK
Kvinnokliniken
Länssjukhuset Kalmar
Sida 4/4
2017-07-15
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards