*Från verksamhetsplan till verkstad* Chefsmöte 29/2

advertisement
”Från verksamhetsplan till verkstad”
Chefsmöte 29/2
• 8.30-9 Fika och mingel
• 9-9.15 Chefsmöten och chefsbrev.
Ny skolorganisation.
• 9.15-ca 10. Ekonomi inför 2012
• 10-10.15. Bensträckare
• 10.15-11.15. Strategiska kartan och
verksamhetsplaner. Exempel från Utbildning.
• 11.15 -11.30 Reflektionspass.
• 11.30-11.45 Summering och hejdå.
Chefsmöten 2012
• Fokusgrupp med områdeschefer: ”För att
jag som OC ska tycka att chefsmötena ger
mig stöd i mitt arbete är det viktigt att…”
• Viktigast:
- röd tråd från FL utifrån ett årshjul
- tydlig planering och information
- erfarenhetsutbyte, inspiration, goda
exempel
- få möjlighet att arbeta med övergripande
mål
- variera gruppindelningen på mötena
Nytt upplägg
• Planeringsgrupp: Maria S (huvudansvarig) +
In-Anna + Malin
• Sektorschefer medverkar i planering inför
enskilda möten beroende på ämne.
• Avstämning med tidigare programgrupp vid
behov
• Mötena följer ett årshjul för chefer utifrån
planering-uppföljning (årshjulet finns på
intranätet under Leda, styra & följa upp)
Chefsbrev
• Utkommer varannan torsdag, samma vecka som
FL sammanträder. Läggs även på intranätet.
• Avsändare: FL och stödfunktionerna
• Syfte: Samla viktig information på ett ställe,
minska antalet mejl.
• Typ av innehåll: Tydlig och begriplig information
som inte kräver kommunikation/dialog. Dialogen
sparas till chefsmötena.
• Tankar, synpunkter, idéer?
Ny skolorganisation 2012
• Medborgardialog om Framtidens skola
hösten 2011
• Nämndbeslut 10/2: Buråsskolan läggs ner
• Bakgrunden till beslutet
• Hur går vi vidare?
Download