Stud 150

advertisement
1 (3)
Stud nr: 150
Studentnamn:
Personnummer:
REMISS
Nr: Kro A2
Diagnos/Frågeställning: Klinefelter
Anamnes:
Denne 14-årige pojke med dyslexi och ovanlig trötthetsproblematik har utretts med
kromosomanalys eftersom skolläkaren noterat långvuxenhet och utebliven
testikeltillväxt.
Genetisk utredning hos er har konfirmerat att han har Klinefelters syndrom med
kromosomuppsättningen 47,XXY. Tacksam om pojken kan kallas tillsammans med sina
föräldrar för information om diagnosen.
Önskemål: Bedömning/utredning
Remissvar, ange informationskälla. Skriv ditt remissvar direkt nedan i detta
dokument (max en A4-sida):
Examinationsuppgifterna mailas till: [email protected]
2 (3)
Stud nr: 150
REMISS
Nr: Mon B2
Diagnos/Frågeställning: Cystisk fibros
Anamnes:
Denna man har en syster som har ett barn med cystisk fibros (CF). Mannen och hans
sambo planerar att bilda familj och har med anledning av detta en rad frågor till dig.
Önskemål: Genetisk vägledning
Remissvar, ange informationskälla. Skriv ditt svar direkt nedan i detta dokument
(max en A4-sida):
Examinationsuppgifterna mailas till: [email protected]
3 (3)
Stud nr: 150
REMISS
Nr: Onk A13
Diagnos/Frågeställning: Hereditär cancer?
Anamnes:
Patienten som är 51 år behandlas fn pga ovarialcancer. Det har framkommit att hon har
en äldre syster och en moster som avlidit pga ovarialcancer vid 55 resp 69 års ålder.
Patienten har tre söner och hennes syster tre döttrar i 20-25 års åldern. Tacksam om
patienten kan kallas för genetisk vägledning.
Önskemål: Utredning
Remissvar, ange informationskälla. Skriv ditt svar direkt nedan i detta dokument
(max en A4-sida):
Examinationsuppgifterna mailas till: [email protected]
Download