Infektioner och antibiotika hos äldre i vård och omsorg. Hur ser

advertisement
Infektioner, antibiotika och
antibiotikaresistens i ett
äldreperspektiv
Bengt Hjelmqvist
Distriktsläkare och kirurg
Antibiotikabehandling




Rätt indikation, dos, tid och kostnadseffektivt
Antibiotikas verkningar och biverkningar
Patientens förutsättningar
Infektionens orsak
Antibiotika per åldersgrupp i öppenvård
1987 - 2004
1 400
1 200
800
0 - 4 år
5 - 14 år
15 - 64 år
65 - 99 år
600
400
200
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
89
19
88
19
87
-
19
Recipen/1000 inv
1 000
Antibiotika till äldre patienter i
öppenvård 2000 - 2005
1 600
1 400
2000
2001
1 200
Recipen/1000 inv och år
2002
1 000
2003
2004
800
2005
600
400
200
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Pivmecillinam till äldre patienter i
öppenvård 2000 - 2005
180
160
140
Recipen/1000 inv och år
120
2000
100
2001
2002
80
2003
2004
60
2005
40
20
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Kinoloner till äldre patienter i öppenvård
2000 - 2005
300
250
2000
2001
2002
Recipen/1000 inv och år
200
2003
2004
2005
150
100
50
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Penicillin V till äldre patienter i öppenvård
2000 - 2005
180
160
140
Recipen/1000 inv och år
120
2000
2001
100
2002
80
2003
2004
60
2005
40
20
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Tetracykliner till äldre patienter i öppenvård
2000 - 2005
120
100
2000
Recipen/1000 inv och år
80
2001
2002
60
2003
2004
2005
40
20
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Penicillinasresistenta penicilliner till äldre
patienter i öppenvård 2000 - 2005
250
200
2000
Recipen/1000 inv och år
2001
2002
150
2003
2004
2005
100
50
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Antibiotikaresistens

Flera mekanismer

Här och i utlandet

Kinolonernas roll

Clostridium difficile

MRSA
ESBL
VRE
Escherichia coli
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Högre ålder betyder

Ökande risk för sjukdom

Mindre marginaler att klara sjukdom

Mindre lokala och mer allmänna symtom

Mera förskrivning av antibiotika
Vården skapar risker

Nedsatt autonomi

Vårdsituationen

Vårdpersonalens samspel

Vårdpersonalens händer - handsprit!

Riktlinjer för infektionsbehandling
Urinvägsinfektioner är
vanliga och inte farliga






Hos män – avflödeshinder
Exspectans vid tvekan
Stor risk för överbehandling
Behandla 5 dygn hos kvinnor
KAD
ABU
Luftvägsinfektioner
kan vara farliga





Pneumoni: 10% mortalitet
Öli eller pneumoni?
CRP
Vaccinera!
Behandla 7 dagar
Hud- och mjukdelsinfektioner







5 % av sjukhemsklientel har sår
Etiologi till såret
Revision och rätt förband
Kolonisering eller infektion?
Odla med förstånd
Korttidsbehandling med antibiotika
Utvärdera effekten av behandlingen
Budskap





Minskad antibiotikaanvändning möjlig vid
urinvägsinfektioner och mjukdelsinfektioner
Följ nationella strategier för
antibiotikaanvändning
Behandla kort
Förstärk vårdens hygieniska standard
Använd handsprit!
Budskap
Urinvägsinfektioner





Antibiotika med liten risk för
resistensutveckling
Undvik kinoloner
Skilj på ABU och urinvägsinfektion
Behandla i 5 dygn
Undvik KAD
Budskap
Luftvägsinfektioner



Vid misstanke om nedre luftvägsinfektion
skall patienten läkarundersökas
Sträva efter positiv diagnostik
Behandla i 7 dygn
Budskap
Mjukdelsinfektioner



God profylax mot sår
Revidera nekroser
Antibiotika endast vid säkra tecken på
infektion
God vård:
Ingen vårdrelaterad
smittöverföring!
Våra källor






Medline
Cochrane
SBU
Läkartidningen
Apoteksbolaget
SMI / Strama
Antibiotikabehandling




Antibiotikaanvändning skapar resistens
Risker för framtida patienter
Antibiotikas miljöpåverkan
Föreligger bakteriell infektion?
Makrolider till äldre patienter i öppenvård i
Sverige 2000 - 2005
20
18
16
Recipen/1000 inv och år
14
2000
12
2001
10
2002
2003
8
2004
6
2005
4
2
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Penicilliner med utvidgat spektrum till
äldre patienter i öppenvård i Sverige
2000 - 2005
250
200
2000
2001
Recipen/1000 inv och år
2002
150
2003
2004
2005
100
50
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Klindamycin till äldre patienter i öppenvård
2000 - 2005
45
40
35
Recipen/1000 inv och år
30
2000
25
2001
2002
2003
20
2004
2005
15
10
5
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Cefalosporiner till äldre patienter i
öppenvård i Sverige 2000 - 2005
90
80
2000
70
2001
Recipen/1000 inv och år
2002
60
2003
2004
50
2005
40
30
20
10
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Penicilliner med enzymhämmare till
äldre patienter i öppenvård i Sverige
2000 - 2005
12
10
2000
2001
Recipen/1000 inv och år
2002
8
2003
2004
2005
6
4
2
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Nitrofurantoin till äldre patienter i
öppenvård i Sverige 2000 - 2005
60
50
Recipen/1000 inv och år
40
2000
2001
30
2002
2003
2004
20
2005
10
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Trimetoprim + sulfa till äldre patienter i
öppenvård i Sverige 2000 - 2005
18
16
14
2000
2001
Recipen/1000 inv och år
12
2002
2003
10
2004
2005
8
6
4
2
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Haemophilus influenzae
Trimetoprim till äldre patienter i öppenvård
i Sverige 2000 - 2005
300
250
2000
2001
Recipen/1000 inv och år
200
2002
2003
150
2004
2005
100
50
0
65 - 69 år
70 - 74 år
75 - 79 år
80 - 84 år
85 - 89 år
90 år -
Download