Läxa till fredagen den 22 april 2016 Anrikas när berget krossas och

advertisement
Läxa till fredagen den 22 april 2016
Anrikas
när berget krossas och sorteras
Fossila bränslen
gas, olja, kol och torv
Grundämne
ett ämne som består av samma slags atomer
Kemisk förening
ett ämne som består av olika slags atomer
Gruva
när man tar upp mineraler eller malmer genom att gräva djupa tunnlar
Legering
när man blandar metaller med varandra eller andra ämnen
Mineral
kemiska förenigar i berggrunden
Ädelmetall
metaller som inte gärna bildar kemiska föreningar med andra ämnen
Atom
odelbar
Växthuseffekten
det hinner inte lagras lika mycket kol som vi släpper ut. Det gör att
koldioxidhalten i luften ökar. Det leder till att klimatet blir varmare.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards