Existentiell psykoterapi

advertisement
Ovisshet och rädsla
Ett existentiellt perspektiv
Elisabeth Serrander, leg. psykoterapeut, handledare
Auktoriserad existentiell psykoterapeut
Författare
existentiellasamtal.com©
www.existentiellasamtal.com
www.elisabeth-serrander.se
www.vallentinhuset-psykoterapi.se
Serrander, 2014©
Ett existentiellt samtal
Existentiella livsfrågor kan handla om
–
Livet och döden
 Kärleken och kärlekslösheten
 Meningslöshet och meningsfullhet
 Frihet och ofrihet
 Val och dess konsekvenser
 Leda och passion
 Ångest, oro och rädsla
 Möjligheter och begränsningar
 Kroppslighet och sårbarhet
 Kontroll och icke-kontroll
 Trygghet och otrygghet

existentiellasamtal.com©
Existentiella perspektiv, samtal,
vägledning, psykoterapi eller coaching
-
Filosofisk underbyggnad
Existensfilosofi
Fenomenologi
Humanistisk psykologi
existentiellasamtal.com©
Historien, i korthet
Hur är det att vara människa?
Österländsk filosofi 2000 f. Kr.
 Grekisk filosofi 500 f. Kr


Västerländsk filosofi 1600-tal -
existentiellasamtal.com©
Existensfilosofer
Kierkegaard Nietzsche Husserl Heidegger Buber
Jaspers Beauvoir Sartre Arendt Merleau-Ponty
existentiellasamtal.com©
I-världen-varo
Pieter Brueghel, Children's games, 1560
Existentiellasamtal.com©
Livsvärldens dimensioner
fysisk
personlig
livsvärld
social
ideal
Serrander, 2014©
Känslor – kroppens budbärare












Glädje
Kärlek
Hopp
Begär
Skuld
Skam
Stolthet
Svartsjuka
Vrede
Sorg
Fruktan
……
Emotionscirkeln
(Emmy van Deurzen, 2009)
Serrander, 2012 ©
Livets paradoxer
Serrander, 2012 ©
Ovisshet, oro och rädsla

Handlar om varje människas unika livsvärld o situation

Livet är osäkert, det finns ingen sanning och meningen
måste sökas av var och en

Människan är dömd att misslyckas och göra fel – ger
erfarenhet

Alla känslor ger information om vad som är viktigt, ger
vägledning och motivation till handling

Ångest - en naturlig del av människans ontologiska
förutsättningar
Ångest och Lidande

En grundläggande mänsklig erfarenhet

Nödvändigt att hitta en optimal ångestnivå och lära sig
använda den konstruktivt

Inte ett symptom utan en livs-energi

Livsvärlden utforskas – hur ska känslan förstås? Vad
handlar det om?
SKRIET
Edvard Munchs, 1893
Serrander, 2014©
Gränssituationer…
Liv och död
 Skilsmässa
 Sjukdom
 Separationer
 Åldersfaser
 Kris
 Graviditet
 Förlossning
 Föräldraskap…

existentiellasamtal.com©
Det Goda Mötet
Vad är verksamt? Forskningsläget







Terapeutens/vägledarens trygghet
Uppmärksam, närvarande, öppen
Varm och empatisk
Förmåga till intoning
Känsla av begriplighet
Vara lyssnad på
Uppleva meningsfullhet
existentiellasamtal.com©
Samtals Konst
Fenomenologisk metod

Fenomenet-i-sig utforskas
- Människan som ett unikt engångsfenomen

Hur förstå den Andres Livsvärld
- nyfikna frågor, beskriv, undersök, känn in
-
metakommunicera om samtalet, relationen
undersök känslor, situation, val, grundantagande, värderingar,
motivation, mening, sårbarhet: rädslor, oro, ångest
Sokratisk dialog: ”Barnmorskemetoden”
Serrander, 2014©
Fenomenologisk reduktion
parentessättning, epouché, bracketing
Serrander, 2014 ©
DIALOGENS 3 principer

Parentes:
-
Medvetandegör egen bias (förförståelse, diagnoser, attityd,
tolkningar, förklaringar, teorier) som kan förvanska Den Andres
Annanhet

Lika värde:
-
Allt lika viktigt, alla slags känslor välkomnas, värdeneutralitet

Horisontalisering
- Se helheten, kontexten, situationen, metakommunicera om samtalet
Existentiella samtal
kurser och utbildning

Existensfilosofi, existentiell psykologi och
samtalsmetodik:
-
Introduktionskurs: 3 dagar intensiv
Tema- och fördjupningsdagar
Föreläsningar, handledning

Gravidyoga – utbildning för barnmorskor
-
Välkommen att kontakta mig! Hälsning Elisabeth Serrander
www.existentiellasamtal.com
Download