UMEÅ UNIVERSITET

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
Biomedicinsk laboratorievetenskap
HT 2010
Humanbiologi - Cirkulationsfysiologi
Case till avsnittet Cirkulationsfysiologi
Varför får Sigge ont i bröstet när han skottar snö?
Sigge är en mycket pigg herre född 1937 som nyligen slutat röka. Han har dock under det senaste
halvåret känt en tilltagande trånghet i bröstet som blev väldigt tydlig förra veckan när han var ute och
skulle skotta snö. Besvären lättade när han stannade och vilade i 5 minuter. Nu kommer han dock in
till akuten med svår bröstsmärta efter att ännu en gång ha skottat tung snö. Man tar ett vilo-EKG på
honom.
Uppgift:
Redogör för vilka orsaker som kan ligga till grund för Sigges symtom utifrån cirkulationssystemet.
Diskutera med humanbiologi som utgångspunkt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beskriv hjärtats läge i bröstkorgen samt muskelväggens uppbyggnad
Redogör för hjärtats hålrum, klaffar samt deras utseende, anslutande och avgående kärl
inklusive koronarkärlen (hjärtats egna kranskärl)
Beskriv de olika blodkärlens uppbyggnad, funktion samt tryck och flöden i olika delar av
kärlsystemet.
Beskriv retledningssystemet samt hur retledningssystemet påverkas av autonoma nervsignaler
Beskriv tryck och volymförändringar i hjärtat under en hjärtcykel
Blodtrycket påverkas av motståndet i de perifera kärlen samt hjärtminutvolymen. Förklara
vilka faktorer som påverkar detta samband
Förklara begreppet venöst återflödet till hjärtat samt diskutera vilka faktorer som påverkar
detta.
Vad registrerar du när du tar ett EKG och varför är det av intresse att ta EKG på Sigge när han
kommer in på akuten.
Varför får Sigge ont i bröstet när han skottar snö?
____________________________________________________________________________________________________
Umeå universitet, Biomedicinsk Laboratorievetenskap, Biologihuset 901 87 Umeå Tel: 090-7869150
Download