LÄKEMEDELSREKVISITION

advertisement
LÄKEMEDELSREKVISITION
Läkemedel i kommunala förråd
för akut behandling
2016-12-29
Sid 1
Till
Sjukhusapoteket Uppsala
Kund/Leveransmottagare
Läkemedel
Faxnummer
018-611 97 00
Kundnummer
200050 _______ (totalt 11 siffror)
Beställningsdatum
Styrka
Antal sidor
Tel.nummer
Fax nummer
Förp
Varunr Antal Mott
Aciclovir tabl.
800 mg
Akutask Anafylaxi
Alvedon supp.
1g
Alvedon tabl.
500 mg
Betapred tabl.
0,5 mg
Cilaxoral orala droppar
Ciprofloxacin tabl.
500 mg
Cortimyk kräm
Cyklokapron tabl.
0,5 g
Dolcontin depottabl
5 mg
Eliquis tabl.
2,5 mg
Doxycyklin
100 mg
Esomeprazol inj./inf.
40 mg
Fentanyl plåster
12 mikrog
Fragmin inj.
5000 IE/0,2 ml
Fucithalmic salva
1%
Furadantin tabl.
50 mg
Furix inj.
10 mg/ml
Furix tabl.
40 mg
Glukos inj.vätska
300 mg/ml
Haldol inj.
5 mg/ml
Heminevrin kaps.
300 mg
Heparin inj.
100 IE/ml
Heracillin tabl.
1g
Humulin NPH (KwikPen) inj.penna
35 st
1 st
10 st
100 st
100 st
30 ml
20 st
20 g
60 st
25 st
60 st
30 st
1 st
5x1 st
10x0,2 ml
5g
100 st
5x4 ml
100 st
20x10 ml
5x1 ml
25 st
10x10 ml
30 st
5x3 ml
39 76 53
33 26 50
41 46 15
09 76 21
01 53 81
00 29 47
04 51 63
17 75 43
45 98 67
56 37 42
07 15 21
41 28 49
44 56 21
08 43 05
42 04 97
56 50 34
02 66 82
13 04 35
39 08 49
07 23 97
46 79 93
18 15 03
58 56 61
05 75 37
53 23 90
Underskrift behörig beställare
Namnförtydligande och befattning
LÄKEMEDELSREKVISITION
Läkemedel i kommunala förråd
för akut behandling
2016-12-29
Sid 2
Till
Sjukhusapoteket Uppsala
Kund/Leveransmottagare
Faxnummer
018-611 97 00
Kundnummer
200050 _______ (totalt 11 siffror)
Beställningsdatum
Antal sidor
Tel.nummer
Fax nummer
Läkemedel
Styrka
Förp
Varunr Antal Mott
Ipratropium/Salbutamol
Ketogan inj.
Klyx klysma
Konakion Novum inj.
Kåvepenin tabl.
Laktulos oral lösn.
Loperamid kaps.
Loratadin tabl.
Metoprolol depå tabl
Microlax klysma
Midazolam inj.
Morfin inj.
Morfin tabl.
Moxalole pulver till oral lösn.
Natr-klor inj.vätska
Natr-klor spolvätska
Nitrolingual spray
Novorapid Flexpen
Nystimex oral suspension
Omeprazol tabl.
Oral cleaner munsköljvätska
Ovixan kräm
Oxascand tabl.
Paraffin emulsion
Primperan tabl.
0,5 mg/2,5 mg
5 mg/ml
60x2,5 ml
5x1 ml
10x120 ml
5x1 ml
100 st
1000 ml
16 st
30 st
100 st
12x5 ml
10x1 ml
10x1 ml
25 st
50 st
20x20 ml
10x120 ml
200 doser
5x3 ml
100 ml
28 st
250 ml
30 g
50x1 st
300 ml
40 st
12 90 66
49 90 79
02 00 14
40 49 39
11 39 28
10 73 00
01 16 92
49 54 05
07 55 27
57 78 36
00 20 85
12 97 75
37 28 05
13 35 52
00 92 82
25 93 74
02 54 63
00 61 02
540180
07 28 95
33 19 00
48 12 08
04 48 14
33 21 06
02 91 16
Underskrift behörig beställare
10 mg/ml
1g
670 mg/ml
2 mg
10 mg
50 mg
5 mg/ml
10 mg/ml
10 mg
9 mg/ml
9 mg/ml
0,4 mg/dos
100 E/ml
100000 IU/ml
20 mg
1 mg/g
5 mg
10 mg
Namnförtydligande och befattning
LÄKEMEDELSREKVISITION
Läkemedel i kommunala förråd
för akut behandling
2016-12-29
Sid 3
Till
Sjukhusapoteket Uppsala
Kund/Leveransmottagare
Faxnummer
018-611 97 00
Kundnummer
200050 _______ (totalt 11 siffror)
Beställningsdatum
Läkemedel
Styrka
Pronaxen supp.
Risperidon oral lösning
Robinul inj.
Rocephalin I+II inj.subst.
Selexid tabl.
Sterilt vatten inj.vätska
Stesolid Prefill klysma
Tapin kräm
Viscotears ögongel
Voltaren inj.
Waran tabl.
Xylocain gel u. kons
Xyloproct salva
Zopiklon tabl.
500 mg
1 mg/ml
0,2 mg/ml
1g
200 mg
Addaven konc. till inf. vätska
Glucose-Na-K 50mg/ml inf.
Natr-klor inf.vätska
Nutriflex Lipid Peri
Nutriflex Lipid Peri
Nutriflex Lipid Peri
Ringer-Acetat inf.
Soluvit infsubst.
Vitalipid adult infkonc.
Underskrift behörig beställare
Förp
50 st
100 ml
10x1 ml
1 st
40 st
20x10 ml
5 mg/ml
5x2 ml
25 + 25 mg/g 5x5 g
30x0,6 ml
25 mg/ml
5x3 ml
2,5 mg
100 st
2%
10x10 g
20 g
5 mg
30 st
9 mg/ml
20x10 ml
10x1000 ml
50x100 ml
5x1250 ml
5x1875 ml
5x2500 ml
10x1000 ml
10x1 st
10x10 ml
Antal sidor
Tel.nummer
Fax nummer
Varunr Antal Mott
44 22 02
56 90 08
53 34 89
01 86 55
45 83 72
04 39 35
07 47 87
11 56 63
54 17 60
52 50 30
13 98 57
19 78 48
05 94 93
46 33 34
49 75 56
04 25 78
04 80 28
00 19 16
00 20 73
00 20 82
55 23 28
19 12 54
19 12 47
Namnförtydligande och befattning
Download