leukemi - pharmguse.net

advertisement
Ulf-Henrik Mellqvist januari 2006
LEUKEMI
Indelning
Akut och kronisk
Myeloisk och lymfatisk
Akut leukemi
Snabbt livshotande
Botbar
Ca 70-80% går i remission. Av dessa får upp till 80% recidiv, majoriteten
inom 12 mån.
Cytogenetisk riskgruppsindelning
Kronisk leukemi
Långdraget förlopp
Patienten kan vara helt asymtomatisk vid diagnos
Ej botbar (?)
1
Akut myeloisk leukemi (AML)
 Vanligen vuxna patienter
 Ökar med stigande ålder
 Behandlas med cytostatikakombinationer iv 4-5 kurer
 Stamcellstransplantation om högrisk
Specialfall
AML typ M3(promyelocytleukemi)
Kromosomtranslokation: 15:17, mitt i retinsyra (vit A) receptorn
Cytostatikabehandlingen kombineras med All-trans-retinoic-acid(ATRA,
Vesanoid®) Se specifika läkemedel
Akut lymfatisk leukemi (ALL)
 Vanligaste barnleukemin.
 Upp mot 80-90% bot.
 Behandlas med cytostatikakombinationer iv ca 3 kurer
 CNS-profylax ges
 Följs upp med cytostatika po i 2 år
 Stamcellstransplantation ofta aktuellt för vuxna pat
2
Kronisk myeloisk leukemi (KML)
 Har en specifik sjukdomsmarkör: Philadelfiakromosom(Ph +).
 Benhandlades förr med cytostatika po
 Kan svara på behandling med interferon Stamcellstransplantation förr vanligt
 Glivec® (imatinib) Se specifika läkemedel
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 ”gammelmansleukemi”
 Ofta expektans, behandling bara om symtom
 Cytostatika oftast po
 Monoklonala antikroppar Se specifika läkemedel
 Stamcellstransplantation ibland till yngre patient
3
Download