Antimülleriskt hormon i serum som ett mått på

Antimülleriskt hormon i serum
som ett mått på
ovarialfunktionen efter
cervixcancerbehandling
Åsa Hallqvist Everhov
Angelique Flöter Rådestad
Karin Bergmark
Karin Ekström Smedby
Angelica Linden Hirschberg
Karolinska Institutet
Syfte
• Studera hur AMH påverkas av olika
typer av behandling för
cervixcancer
-kirurgi
-strålning
-cytostatika
Metod
• Kvinnor <45 år ur årskohort från
Radiumhemmet (n=31)
• Blodprov före, under och ett år efter
behandling
• Parat t-test/ Wilcoxon rank sum test
Resultat
• AMH-nivåer:
• Omätbara efter brachyterapi och
radiokemoterapi
• Halverade efter radikal hysterektomi
AMH
AMH (ng/ml) före och efter
radikal hysterektomi
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Baseline AMH
12 mån AMH
Slutsats
• AMH-nivåer påverkas av radikal
hysterektomi, (risk för prematur
menopaus?)
• Kvinnor som genomgår behandling för
cervixcancer kan behöva
östrogensubstitution tidigt