Psykisk ohälsa och diagnoser

advertisement
Psykisk ohälsa och diagnoser
Normalitet, friskt och sjukt
Är du excentrisk?
• Nonconforming
• Creative
• Strongly curious
• Happily obsessed with a hobby (often more than one)
• Aware from early childhood of being different from others
• Intelligent
• Opinionated and outspoken
• Noncompetitive
• Unusual eating or living habits.
• Not interested in the opinion or company of others
• Mischievous sense of humor
• single
• Eldest or only child
• Bad speller
Weeks kategorisering
Sjukt eller friskt - Ja eller nej!
• Kolla om brödrosten är avstängd 5 gånger innan man kommer iväg
hemifrån på morgonen
• Ha nålar och krokar i din kropp
• Dubbelkolla dörren två gånger
• Hoppa från höga hus för att känna adrenalinet pumpa
• Tvätta dina händer 20 gånger per dag – men känna sig nöjd med detta
• Räkna till 10 mellan varje lyktstolpe när du kör bil
• Återgå till jobbet 6 veckor efter ditt barn är fött
• Att ibland tänka att jag skulle vilja meja ner hela skolan med ett
maskingevär
• Att bli så arg så att du slår någon
• Pinka på ditt ex tandborste
• Stänga in dig hemma och inte gå ut på en vecka
• Ta självmord
• Missbruka droger som gör att du kommer bli sen till jobbet/skolan
Indelningar – avvikande, ångest,
dysfunktionalitetet och farlighet
• Avvikande (deviance). Beteenden som avviker
från vad som anses vara normalt för det
samhället och den tiden vi lever i. Detta
handlar om samhällets normer. Det finns
explicita och implicita normer.
Indelningar – avvikande, ångest,
dysfunktionalitetet och farlighet
• Oro, ångest (distress). Att knappt kunna röra
sig i trädgården på grund av alla
trädgårdstomtar – men vara överlycklig över
dem. Eller ens tvätta händerna 20 gånger per
dag – men inte uppleva det som ett problem
anses inte vara onormalt. Men så fort det
skapar ångest och oro blir det ett problem och
ännu ett kriterium för psykisk sjukdom.
Indelningar – avvikande, ångest,
dysfunktionalitetet och farlighet
• Dysfunktionalitet. (dysfunction) När ett
beteende blir så dysfunktionellt att man inte
längre kan jobba, inte kan ha relationer med
andra (och lider av detta) och inte på andra
sätt kan sköta sig och sitt liv – då blir detta
också ett kriterium för psykisk sjukdom.
• Fara (danger). Om ett beteendemönster är
farligt för en själv eller någon annan .
DSM IV
DSM IV
Ett internationellt, mer tekniskt, system för att diagnostisera psykisk
sjukdom. Fördelen är att man kan jämföra patient till patient och från
olika länder.
Schizofreni definieras förenklat så här:
Man skall ha minst två av följande symptom:
1. vanföreställningar
2. hallucinationer
3. desorganiserat tal
4. påtagligt desorganiserat eller katatont (förstelnat) beteende
5. utarmning av känslolivet, tankelivet eller viljan
Symptomen måste föreligga under 6 månader. I vissa fall räcker det
med ett symtom, om det är ett allvarligt fall av de två första.
Indelning: I Sverige
Ångestsymtom – neuroser
Panikångest
Tvångssymtom
Fobier
Hypokondri
Psykossjukdomar
Schizofreni
Paranoia
Personlighetsstörningar
Narcissism
Borderline
Antisocial personlighetsstörning och psykopati
Depressioner och affektiva sjukdomar
Egentlig depression
Manodepressivitet
Melankoli
Neuropsykiatriska diagnoser
AD/HD och DAMP
Autism och aspergers
Tourettes syndro
Depressioner och affektiva sjukdomar
Egentlig depression
Manodepressivitet
Melankoli
Ätstörningar
Anorexi
Bulimi
Neuropsykiatriska diagnoser
AD/HD och DAMP
Autism och aspergers
Tourettes syndrom
Ätstörningar
Anorexi
Bulimi
Download