De orter/områden som får vatten ifrån Mälaren: Gräddö

De orter/områden som får vatten ifrån Mälaren:
Gräddö. Furusund, Köpmanholm, Nysättra, Finsta, Rimbo, Rånäs, Spillersboda,
Svanberga, Bergshamra, Rådmansölandet (förutom Södersvik)
Tidsperiod:
01-Jan-2016 till 30 April 2017
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
Antal prover
tagna på
ledningsnätet
129
Resultat
Medianvärde
<1
129
3
Gränsvärde för prov
hos användare
får ej vara påvisad
100
E coli 44°C
cfu/100ml
129
<1
Järn, Fe
mg/l
101
<0,02
0,20
Mangan, Mn
mg/l
101
<0,02
0,05
Turbiditet FNU
FNU
101
0,15
1,5
Aluminium, Al
mg/l
100
0,04
0,10
Färg
mg/l Pt
101
<5
Temperatur
°C
pH 25°C
Långsamväxande bakterier 7 d
cfu/ml
Lukt
Hårdhet tyska grader
°dH
får ej vara påvisad
30
229
8,9
20
100
8,0
7,5 - 9,0
101
10
5000
100
ingen
svag
38
5,4
15
Anmärkning
Gränsvärdet får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
Se mer information om dricksvatten ifrån Mälaren på länken nedan:
http://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/Kommunalt-vatten-ochavlopp/Utbyggnad-av-kommunalt-vatten-och-avlopp/norrvattenledningen/
Vattenkvalitet vid Hallstavik vattenverk
(Försörjer även Häverödal, Skebobruk och Älmsta)
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
71
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
71
<1
10
E coli 44°C
cfu/100ml
71
<1
får ej vara påvisad
Ämne/Egenskap
Enhet
får ej vara påvisad
Järn, Fe
mg/l
20
<0,02
0,10
Mangan, Mn
mg/l
19
0,03
0,05
Turbiditet FNU
FNU
20
0,17
0,5
Aluminium, Al
mg/l
18
0,13
0,10
Färg
mg/l Pt
20
<5
15
Temperatur
°C
92
5,9
20
17
7,9
7,5 - 9,0
27
220
5000
17
ingen
svag
3
7,7
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Blidö vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
8
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
8
>300
E coli 44°C
cfu/100ml
8
<1
Järn, Fe
mg/l
2
0,11
0,10
Mangan, Mn
mg/l
2
0,04
0,05
Turbiditet FNU
FNU
2
0,25
Aluminium, Al
mg/l
1
<0,03
Färg
mg/l Pt
Temperatur
°C
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
får ej vara påvisad
10
får ej vara påvisad
0,5
0,10
2
18
10
9,2
15
20
7
7,6
7,5 - 9,0
7
50
5000
7
ingen
svag
1
3,9
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Drottningdal vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
16
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
16
68
10
E coli 44°C
cfu/100ml
16
<1
får ej vara påvisad
Ämne/Egenskap
Enhet
får ej vara påvisad
Järn, Fe
mg/l
2
0,08
0,10
Mangan, Mn
mg/l
2
0,08
0,05
Turbiditet FNU
FNU
2
0,46
0,5
Aluminium, Al **
mg/l
14
<0,03
Färg
mg/l Pt
Temperatur
°C
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
0,10
2
3,8
15
19
10,1
20
14
8,1
7,5 - 9,0
14
80
5000
14
ingen
svag
2
6,0
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Edsbro vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
8
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
8
<1
10
E coli 44°C
cfu/100ml
8
<1
får ej vara påvisad
Järn, Fe
mg/l
1
<0,02
0,10
Mangan, Mn
mg/l
1
<0,02
0,05
Turbiditet FNU
FNU
1
<0,1
Aluminium, Al **
mg/l
7
<0,03
Färg
mg/l Pt
1
<5
Temperatur
°C
9
7,8
20
7
7,9
7,5 - 9,0
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
får ej vara påvisad
0,5
0,10
15
7
30
5000
7
ingen
svag
1
6,4
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Grisslehamn vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
7
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
7
1
E coli 44°C
cfu/100ml
7
<1
Järn, Fe
mg/l
1
0,05
0,10
Mangan, Mn
mg/l
1
0,06
0,05
Turbiditet FNU
FNU
1
0,42
Aluminium, Al
mg/l
1
<0,03
Färg
mg/l Pt
1
15
Temperatur
°C
8
8,8
20
7
7,9
7,5 - 9,0
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
får ej vara påvisad
10
får ej vara påvisad
0,5
0,10
15
7
10
5000
7
ingen
svag
1
6,3
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Herräng vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
19
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
19
10
10
E coli 44°C
cfu/100ml
19
<1
får ej vara påvisad
Ämne/Egenskap
Enhet
får ej vara påvisad
Järn, Fe
mg/l
2
<0,02
0,10
Mangan, Mn
mg/l
2
<0,02
0,05
Turbiditet FNU
FNU
2
0,14
Aluminium, Al **
mg/l
3
<0,03
Färg
mg/l Pt
Temperatur
°C
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
0,5
0,10
2
<5
21
7,2
15
20
7
8,1
7,5 - 9,0
7
20
5000
7
ingen
svag
1
8,2
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Norrby vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
7
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
7
2
E coli 44°C
cfu/100ml
7
<1
Järn, Fe
mg/l
1
<0,02
0,10
Mangan, Mn
mg/l
1
<0,02
0,05
Turbiditet FNU
FNU
1
0,2
Aluminium, Al **
mg/l
7
<0,03
Färg
mg/l Pt
1
<5
Temperatur
°C
8
8,0
20
7
7,4
7,5 - 9,0
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
får ej vara påvisad
10
får ej vara påvisad
0,5
0,10
15
7
28
5000
7
ingen
svag
1
6,6
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Södersvik vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
8
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
8
4
E coli 44°C
cfu/100ml
8
<1
Järn, Fe
mg/l
1
<0,02
0,10
Mangan, Mn
mg/l
1
<0,02
0,05
Turbiditet FNU
FNU
1
0,1
Aluminium, Al **
mg/l
7
<0,03
Färg
mg/l Pt
1
10
Temperatur
°C
9
9,9
20
7
8,1
7,5 - 9,0
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
får ej vara påvisad
10
får ej vara påvisad
0,5
0,10
15
14
25
5000
7
ingen
svag
1
4,3
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet