Vattenkvalitet Norrvattenledningen De orter/områden som får vatten

Vattenkvalitet Norrvattenledningen
De orter/områden som får vatten ifrån Mälaren:
Norrtälje stad, Gräddö. Furusund, Köpmanholm, Nysättra, Finsta, Rimbo, Rånäs, Spillersboda,
Svanberga, Bergshamra, Rådmansölandet (förutom Södersvik)
Tidsperiod:
01-Jan-2016 till 30 April 2017
Gränsvärde för prov
hos användare
Antal prover
tagna på
ledningsnätet
129
Resultat
Medianvärde
<1
cfu/ml
129
3
E coli 44°C
cfu/100ml
129
<1
Järn, Fe
mg/l
101
<0,02
0,20
Mangan, Mn
mg/l
101
<0,02
0,05
Turbiditet FNU
FNU
101
0,15
1,5
Aluminium, Al
mg/l
100
0,04
0,10
Färg
mg/l Pt
101
<5
Temperatur
°C
229
8,9
20
100
8,0
7,5 - 9,0
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
pH 25°C
Långsamväxande bakterier 7 d
cfu/ml
Lukt
Hårdhet tyska grader
°dH
får ej vara påvisad
100
får ej vara påvisad
30
101
10
5000
100
ingen
svag
38
5,4
15
Anmärkning
Gränsvärdet får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
Se mer information om dricksvatten ifrån Mälaren på länken nedan:
http://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/Kommunalt-vatten-ochavlopp/Utbyggnad-av-kommunalt-vatten-och-avlopp/norrvattenledningen/
Vattenkvalitet vid Hallstavik vattenverk
(Försörjer även Häverödal, Skebobruk och Älmsta)
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
71
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
71
<1
10
E coli 44°C
cfu/100ml
71
<1
får ej vara påvisad
Ämne/Egenskap
Enhet
får ej vara påvisad
Järn, Fe
mg/l
20
<0,02
0,10
Mangan, Mn
mg/l
19
0,03
0,05
Turbiditet FNU
FNU
20
0,17
0,5
Aluminium, Al
mg/l
18
0,13
0,10
Färg
mg/l Pt
20
<5
15
Temperatur
°C
92
5,9
20
17
7,9
7,5 - 9,0
27
220
5000
17
ingen
svag
3
7,7
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Blidö vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
8
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
8
>300
E coli 44°C
cfu/100ml
8
<1
Järn, Fe
mg/l
2
0,11
0,10
Mangan, Mn
mg/l
2
0,04
0,05
Turbiditet FNU
FNU
2
0,25
Aluminium, Al
mg/l
1
<0,03
Färg
mg/l Pt
Temperatur
°C
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
får ej vara påvisad
10
får ej vara påvisad
0,5
0,10
2
18
10
9,2
15
20
7
7,6
7,5 - 9,0
7
50
5000
7
ingen
svag
1
3,9
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Drottningdal vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
16
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
16
68
10
E coli 44°C
cfu/100ml
16
<1
får ej vara påvisad
Ämne/Egenskap
Enhet
får ej vara påvisad
Järn, Fe
mg/l
2
0,08
0,10
Mangan, Mn
mg/l
2
0,08
0,05
Turbiditet FNU
FNU
2
0,46
0,5
Aluminium, Al **
mg/l
14
<0,03
Färg
mg/l Pt
Temperatur
°C
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
0,10
2
3,8
15
19
10,1
20
14
8,1
7,5 - 9,0
14
80
5000
14
ingen
svag
2
6,0
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Edsbro vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
8
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
8
<1
10
E coli 44°C
cfu/100ml
8
<1
får ej vara påvisad
Järn, Fe
mg/l
1
<0,02
0,10
Mangan, Mn
mg/l
1
<0,02
0,05
Turbiditet FNU
FNU
1
<0,1
Aluminium, Al **
mg/l
7
<0,03
Färg
mg/l Pt
1
<5
Temperatur
°C
9
7,8
20
7
7,9
7,5 - 9,0
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
får ej vara påvisad
0,5
0,10
15
7
30
5000
7
ingen
svag
1
6,4
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Grisslehamn vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
7
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
7
1
E coli 44°C
cfu/100ml
7
<1
Järn, Fe
mg/l
1
0,05
0,10
Mangan, Mn
mg/l
1
0,06
0,05
Turbiditet FNU
FNU
1
0,42
Aluminium, Al
mg/l
1
<0,03
Färg
mg/l Pt
1
15
Temperatur
°C
8
8,8
20
7
7,9
7,5 - 9,0
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
får ej vara påvisad
10
får ej vara påvisad
0,5
0,10
15
7
10
5000
7
ingen
svag
1
6,3
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Herräng vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
19
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
19
10
10
E coli 44°C
cfu/100ml
19
<1
får ej vara påvisad
Ämne/Egenskap
Enhet
får ej vara påvisad
Järn, Fe
mg/l
2
<0,02
0,10
Mangan, Mn
mg/l
2
<0,02
0,05
Turbiditet FNU
FNU
2
0,14
Aluminium, Al **
mg/l
3
<0,03
Färg
mg/l Pt
Temperatur
°C
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
0,5
0,10
2
<5
21
7,2
15
20
7
8,1
7,5 - 9,0
7
20
5000
7
ingen
svag
1
8,2
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Norrby vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
7
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
7
2
E coli 44°C
cfu/100ml
7
<1
Järn, Fe
mg/l
1
<0,02
0,10
Mangan, Mn
mg/l
1
<0,02
0,05
Turbiditet FNU
FNU
1
0,2
Aluminium, Al **
mg/l
7
<0,03
Färg
mg/l Pt
1
<5
Temperatur
°C
8
8,0
20
7
7,4
7,5 - 9,0
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
får ej vara påvisad
10
får ej vara påvisad
0,5
0,10
15
7
28
5000
7
ingen
svag
1
6,6
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet
Vattenkvalitet vid Södersvik vattenverk
Dricksvatten för allmän förbrukning
Tidsperiod:
01 Januari 2016 till 30 April 2017
Antal
tagna
prover
Gränsvärde *
Ämne/Egenskap
Enhet
Koliforma bakt 35 °C
cfu/100ml
8
Resultat
Medianvärde
<1
Ant. mikroorganismer 22°C 3d
cfu/ml
8
4
E coli 44°C
cfu/100ml
8
<1
Järn, Fe
mg/l
1
<0,02
0,10
Mangan, Mn
mg/l
1
<0,02
0,05
Turbiditet FNU
FNU
1
0,1
Aluminium, Al **
mg/l
7
<0,03
Färg
mg/l Pt
1
10
Temperatur
°C
9
9,9
20
7
8,1
7,5 - 9,0
pH 25°C **
Långsamväxande bakterier 7 d **
cfu/ml
Lukt **
Hårdhet tyska grader **
°dH
får ej vara påvisad
10
får ej vara påvisad
0,5
0,10
15
14
25
5000
7
ingen
svag
1
4,3
15
Anmärkning
* Får ej överskridas för att vattnet skall bedömas som tjänligt helt utan anmärkning
enligt SLV FS 2001:30
** Prov taget ute på ledningsnätet