Förankring - Vaasan Keskussairaala

”Förankringen”
Gör själv övningen samtidigt som patienten för att bättre kunna bedöma framskridningstakten.
Blunda, sätt dig bekvämt och andas regelbundet och lugnt. Det hör till övningen att du inte säger
någonting, förrän vi avslutar övningen. Den här övningen är för din skull och du behöver inte tänka
på att du måste uppleva eller förstå det jag vill att du skall förstå. Se det som en upptäcktsresa utan
mål.
Paus 5 sek.
När du har hittat en rytm som passar dig vill jag att du känner efter hur det känns att andas.
Paus
Det kanske känns i näsan... halsen... bröstet...
Paus
Sen vill jag att du iakttar vad du känner på huden
Paus
Du kanske känner skorna som spänner... kläderna som ligger på huden... försök se om du kan känna
luften som ligger mot din hud.
Paus
Sen vill jag att du blir medveten om den här situationen. T.ex. genom att konstatera för dig själv att
”Jag sitter på en stol, och iakttar vad jag känner på huden.”.
Paus
Sen vill jag att du observerar vad du känner inne i munnen, samtidigt som du är medveten om att du
observerar munnen.
Paus
Utan att öppna ögonen vill jag att du observerar vad du ser, samtidigt som du är medveten om att du
observerar. Du kanske ser skuggor... färger... ljus...
Paus
Sen vill jag att du observerar vad du hör. Försök hitta det svagaste ljudet du kan höra.
Paus
Samtidigt vill jag att du hela tiden är medveten om att du observerar vad du hör.
Paus
Återgå till att iaktta din andning en liten stund. Känn hur luften med regelbundenhet åker in och ut.
Paus
Känn efter vilka känslor du har för tillfället. Bli medveten om att du sitter på en stol i ett rum och har
dessa känslor.
Paus
Utan att påverka dina tankar vill jag att du iakttar vad du tänker för tillfället. Ta ett steg bakåt och
observera dina tankar medan de glider genom ditt medvetande.
Paus
Om du märker att du fastnar på någon tanke och börjar spinna vidare på den, så återgår du till att
iaktta din andning en stund tills du känner att du har återvänt till nuet. Sen återgår du till att iaktta
dina egna tankar.
Paus
Bli medvetande om att du sitter på en stol i ett rum och har vissa tankar.
Paus
Försök hitta den obehagliga känslan du har någonstans i kroppen
Paus
Observera känslan och se om den har en viss färg eller är den genomskinlig?
Har den en viss form eller varierar den? Är den hård eller mjuk? Är den varm eller kall?
Paus
Nu vill jag att du fokuserar på området där känslan angränsar till den övriga kroppen. Jag vill att du
tar fem djupa andetag och föreställer dig att du fyller området runt känslan med luft, samtidigt som
du tänker att du gör utrymme för känslan så att den får röra sig fritt.
Paus
Medan du gör det här så slutar du kämpa emot känslan. Du försöker inte stänga in känslan utan ger
den utrymme att få finnas.
Paus
Du kan nu öppna ögonen.
Paus
Hur känns det nu?