Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs

advertisement
År 2015
FoU-centrum Skaraborg
Offentlig primärvård
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Om årsredovisningen år 2015
Det finns ett ökat behov av att offentliga organisationer i Sverige redovisar och
synliggör den forskning som bedrivs. Genom projektdatabasen FoU i VGR
(www.vgregion.se/fouivgr), som används för forskningsadministration inom VGR,
kan vi hämta ut information om den forskning som bedrivs genom att
projektledare/forskare löpande registrerar och uppdaterar information i databasen.
I årsredovisningen år 2015 redovisas nedanstående information:
●
Forskares akademiska grad och anställning
Personer i årsredovisningen har knutits till Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum
Skaraborgs upptagningsområde, offentliga vårdgivare, Västra Götalandsregionen baserat
på vad de har uppgivit för anställning under aktuellt år i sina CV.
● Vetenskapliga publikationer
Vetenskapliga publikationer hämtas ur Researchwebs 1 publikationsdatabas om en anställd
inom Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde, offentliga
vårdgivare, Västra Götalandsregionen angett sig som författare, registrerat publikationen i
sitt CV och har angett vem i författarlistan man är.
● Forskningsprojekt
Projektbeskrivningar har knutits till Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs
upptagningsområde, offentliga vårdgivare, Västra Götalandsregionen om projektledare
angett att projektet utförs där eller själv är anställd i området, alternativt om medarbetare
och/eller handledare i sitt CV angett anställning i området.
Projektledare/forskare som har frågor vid registrering och uppdatering av
forskningsprojekt i projektdatabasen FoU i VGR kan få support av FoU-guiden. Se
följande länk för information om vilken FoU-guide som finns i respektive verksamhet:
www.vgregion.se/fouivgrfouguider.
1
Researchweb är en webbtjänst som kombinerar funktionalitet från ett ansökningssystem och ett CRIS
(Current Research Information System). Researchweb driftas och förvaltas av Minso Solutions.
2
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Innehållsförteckning
Om årsredovisningen år 2015.....................................................................2
Akademisk grad........................................................................................... 4
Forskningsproduktion................................................................................ 15
Forskningsprojekt...................................................................................... 20
Projekt där projektledaren är anställd i aktuell verksamhet....................... 23
Övriga projekt där verksamheten är involverad.........................................72
3
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Akademisk grad
Anställdas akademiska grad och forskningsproduktion per person
Akademisk grad hos
anställda
Kvinnor
Män
Kombinationsanställning
SA och VGR1
Totalt
Professor
emeritus/Professor
emerita
0
0
0
0
Distingerad
Professor
0
0
0
0
Professor
0
1
1
1
Adjungerad
professor
0
0
0
0
Docent med lektorat
0
0
0
0
Docent utan lektorat
1
0
1
0
Adjungerad Lektor
0
0
0
0
Forskarassistent
0
0
0
0
Doktorsexamen
2
3
5
0
Licentiatexamen
2
1
3
0
Doktorand
2
1
3
0
Masterexamen
2
0
2
0
Magisterexamen
2
3
5
0
Kandidatexamen
8
2
10
0
Annan utbildning
2
1
3
0
Ej generell examina 2
6
5
11
0
27
17
44
1
Totalt
1 Antalet
personer som är anställda både på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och
Västra Götalandsregionen. 2 Användare utan generell examen.
4
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Aguirre, Alex
Akademisk grad: Ej generell examina
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2010
Arbetsplats: Övrigt
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Al-khafaji, Mohammed
Akademisk grad: Annan utbildning
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2012
Arbetsplats: BVC Hentorp
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Altersved, Ewa
Akademisk grad: Magisterexamen
Tjänstetitel: Specialistsjuksköterska
Anställd: 2002
Arbetsplats: Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral (Lidköping)
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Alvarez Jimenez, Pablo
Akademisk grad: Licentiatexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2013
Arbetsplats: Övrigt
Referee-granskade artiklar: 1
Referee-granskade artiklar 2015: 0
Andersson, Tobias
Akademisk grad: Doktorand
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2003
Arbetsplats: Övrigt / Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Referee-granskade artiklar: 1
Referee-granskade artiklar 2015: 0
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 2 st (varav 2 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
3 st (varav 3 pågående)
5
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Bengtsson Boström, Kristina
Akademisk grad: Docent utan lektorat
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 1979
Arbetsplats: Övrigt / Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Referee-granskade artiklar: 69
Referee-granskade artiklar 2015: 5
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 7 st (varav 7 pågående), Handledare: 32 st (varav 12 pågående),
Medarbetare: 8 st (varav 6 pågående)
Dahl-Johansson, Birgitta
Akademisk grad: Kandidatexamen
Tjänstetitel: Arbetsterapeut
Anställd: 1994
Arbetsplats: Arbetsterapi Skara
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Dalemo, Sofia
Akademisk grad: Doktorsexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2004
Arbetsplats: Övrigt / Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Referee-granskade artiklar: 6
Referee-granskade artiklar 2015: 1
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 6 st (varav 1 pågående), Handledare: 2 st (varav 2 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Darlington, Ebba
Akademisk grad: Ej generell examina
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2012
Arbetsplats: Övrigt
Davidsson, Mattias
Akademisk grad: Ej generell examina
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2010
Arbetsplats: Övrigt
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
6
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Ekberg, Åsa
Akademisk grad: Ej generell examina
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2007
Arbetsplats: Övrigt
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Elmby, Anneli
Akademisk grad: Masterexamen
Tjänstetitel: Dietist
Anställd: 2012
Arbetsplats: Dietist Vara
Fellbrant, Klas
Akademisk grad: Ej generell examina
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2010
Arbetsplats: Övrigt
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Frostholm, Susann
Akademisk grad: Annan utbildning
Tjänstetitel: Organisationsutvecklare
Anställd: 2004
Arbetsplats: Närhälsan Skara ungdomsmottagning
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 0 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
1 st (varav 1 pågående)
Geirsson, Magnus
Akademisk grad: Doktorsexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 1987
Arbetsplats: Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde)
Referee-granskade artiklar: 2
Referee-granskade artiklar 2015: 0
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 4 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
7
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Hellgren, Margareta
Akademisk grad: Doktorsexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 1995
Arbetsplats: Övrigt
Referee-granskade artiklar: 14
Referee-granskade artiklar 2015: 3
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 4 st (varav 3 pågående), Handledare: 4 st (varav 1 pågående), Medarbetare:
3 st (varav 3 pågående)
Hellström, August
Akademisk grad: Magisterexamen
Tjänstetitel: Logoped
Anställd: 2014
Arbetsplats: Övrigt
Hjerpe, Per
Akademisk grad: Doktorsexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 1991
Arbetsplats: Övrigt / Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Referee-granskade artiklar: 16
Referee-granskade artiklar 2015: 2
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 3 st (varav 1 pågående), Handledare: 14 st (varav 7 pågående),
Medarbetare: 11 st (varav 8 pågående)
landahl, Inga
Akademisk grad: Magisterexamen
Tjänstetitel: Sjuksköterska
Anställd: 1982
Arbetsplats: Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral (Lidköping)
Referee-granskade artiklar: 1
Referee-granskade artiklar 2015: 0
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Landoberg, Siamand
Akademisk grad: Ej generell examina
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2009
Arbetsplats: Övrigt
8
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Landström, Björn
Akademisk grad: Doktorsexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 1983
Arbetsplats: Övrigt
Referee-granskade artiklar: 4
Referee-granskade artiklar 2015: 0
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 5 st (varav 0 pågående), Handledare: 2 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Larsson, Göran
Akademisk grad: Kandidatexamen
Tjänstetitel: Sjukgymnast
Anställd: 2000
Arbetsplats: Sjukgymnastik Skara
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Lennartsson, Freda
Akademisk grad: Doktorand
Tjänstetitel: Specialistsjuksköterska
Anställd: 1991
Arbetsplats: BVC Götene
Referee-granskade artiklar: 4
Referee-granskade artiklar 2015: 1
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 5 st (varav 3 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Lindblad, Ulf
Akademisk grad: Professor
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 1975
Arbetsplats: Övrigt
Referee-granskade artiklar: 148
Referee-granskade artiklar 2015: 2
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 2 st (varav 2 pågående), Handledare: 15 st (varav 7 pågående),
Medarbetare: 11 st (varav 9 pågående)
9
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Ljungdahl, Sara
Akademisk grad: Ej generell examina
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2012
Arbetsplats: Övrigt
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 1 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Låstberg, Johanna
Akademisk grad: Kandidatexamen
Tjänstetitel: FoU-koordinator
Anställd: 2008
Arbetsplats: Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 0 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
2 st (varav 2 pågående)
Melkersson, Camilla
Akademisk grad: Kandidatexamen
Tjänstetitel: Sjukgymnast
Anställd: 1981
Arbetsplats: Närhälsan Tibro rehabmottagning
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 1 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Mustafa, Ahmed Ismat
Akademisk grad: Kandidatexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2008
Arbetsplats: Övrigt
Nilsson, Johanna
Akademisk grad: Kandidatexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2010
Arbetsplats: Övrigt
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
10
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Nordström, Karl
Akademisk grad: Magisterexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2014
Arbetsplats: Övrigt
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 1 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Persson, Heléne
Akademisk grad: Kandidatexamen
Tjänstetitel: Arbetsterapeut
Anställd: 1999
Arbetsplats: Arbetsterapi Falköping
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Pettersson, Per
Akademisk grad: Ej generell examina
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2008
Arbetsplats: Övrigt
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Pilbratt, Mona
Akademisk grad: Ej generell examina
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2008
Arbetsplats: Övrigt
Quiñones Perez, Antonia
Akademisk grad: Licentiatexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2013
Arbetsplats: Mariestad jourcentral
11
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Rystedt, Karin
Akademisk grad: Doktorand
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2011
Arbetsplats: Övrigt
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 2 st (varav 2 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
1 st (varav 1 pågående)
Segerblom, Ann
Akademisk grad: Ej generell examina
Tjänstetitel: FoU-koordinator
Anställd: 1987
Arbetsplats: Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 0 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
1 st (varav 1 pågående)
Starzmann, Karin
Akademisk grad: Kandidatexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 1993
Arbetsplats: Övrigt
Referee-granskade artiklar: 3
Referee-granskade artiklar 2015: 1
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 5 st (varav 2 pågående), Handledare: 1 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
1 st (varav 1 pågående)
Stenberg, Carina
Akademisk grad: Kandidatexamen
Tjänstetitel: Arbetsterapeut
Anställd: 1999
Arbetsplats: Arbetsterapi Karlsborg
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
12
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Talsma, Marijke
Akademisk grad: Masterexamen
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2011
Arbetsplats: Övrigt
Referee-granskade artiklar: 1
Referee-granskade artiklar 2015: 1
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Volkov, Lidia
Akademisk grad: Annan utbildning
Tjänstetitel: Läkare
Anställd: 2010
Arbetsplats: Övrigt
Wallenius, Monica
Akademisk grad: Ej generell examina
Tjänstetitel: Arbetsterapeut
Anställd: 1996
Arbetsplats: Arbetsterapi Töreboda
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 1 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Weidinger, Paolina
Akademisk grad: Licentiatexamen
Tjänstetitel: Annan tjänstetitel
Anställd: 2006
Arbetsplats: Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Referee-granskade artiklar: 2
Referee-granskade artiklar 2015: 0
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 4 st (varav 2 pågående), Handledare: 2 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
13
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Åberg, Mikael
Akademisk grad: Magisterexamen
Tjänstetitel: FoU-koordinator
Anställd: 1993
Arbetsplats: Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Referee-granskade artiklar: 1
Referee-granskade artiklar 2015: 0
Projekt i FoU i VGR: Projektansvarig: 2 st (varav 0 pågående), Handledare: 0 st (varav 0 pågående), Medarbetare:
0 st (varav 0 pågående)
Öhman, Sylvia
Akademisk grad: Kandidatexamen
Tjänstetitel: Arbetsterapeut
Anställd: 2010
Arbetsplats: Arbetsterapi Tidaholm
14
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Forskningsproduktion
– där någon av författarna är verksam inom offentligt driven primärvård
Vetenskapliga publikationer, bok, kapitel i bok, konferensbidrag
Alla publikationer som publicerats under 2015
Akademisk grad
Professor
Alla Pub1
WoS Pub2
Författare3
Personer4
3
2
1
1
15
5
1
1
Doktorsexamen
6
4
3
5
Licentiatexamen
2
0
2
3
Doktorand
1
0
1
3
Masterexamen
1
1
1
2
Magisterexamen
0
0
0
5
Kandidatexamen
1
1
1
10
Annan utbildning
0
0
0
3
Ej generell
examina
0
0
0
11
29
-
10
44
Docent utan
lektorat
Totalt5
1 Alla
publikationer under mätperioden. 2 Publikationer som identifierats i Web of Science®, och därmed kunnat få
citeringsdata. 3 Antalet personer som publicerat minst en publikation under mätperioden. 4 Antalet personer som
varit anställda under mätperioden. 5 Här redovisas alla publikationer, författare och personer.
15
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Alla publikationer som publicerats t.o.m 2015
Akademisk grad
Professor
Alla
Pub1
WoS
Pub2
Författare3
Citeringar
Personer4
5
H-index6
189
107
2
3
4225
27
Docent med
lektorat
0
0
0
1
0
0
Docent utan
lektorat
117
68
2
2
7034
29
Doktorsexamen
67
45
8
16
952
13
Licentiatexamen
9
5
3
3
22
2
Doktorand
6
3
3
10
13
1
Masterexamen
1
1
1
6
1
1
Magisterexamen
3
2
3
10
32
1
Kandidatexamen
6
2
2
16
6
1
Annan utbildning
1
0
1
8
0
0
Ej generell
examina
2
0
1
19
0
0
401
-
26
94
-
-
Totalt7
1 Alla
publikationer under mätperioden. 2 Publikationer som identifierats i Web of Science®, och därmed kunnat få
citeringsdata. 3 Antalet personer som publicerat minst en publikation under mätperioden. 4 Antalet personer som
varit anställda under mätperioden. 5 Antalet citeringar för publikationerna, från Web of Science®. 6 Definitionen av
H-index är att ett index på h innebär h publikationer som var för sig blivit citerade minst h gånger. 7 Här redovisas
alla publikationer, författare och personer.
16
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Publikationer per publikationstyp
Artikel - Forskningsöversikt: 1
Artikel - Recension: 0
Artikel - Refereegranskat: 11 varav 8 indexerade i Web of Science®
Artikel - Övrig vetenskaplig: 1
Artikel - Övrig: 0
Bok: 0
Bok, med redaktör: 0
Kapitel i bok: 0
Doktorsavhandling: 0
Licentiatavhandling: 0
Konferensbidrag - Poster: 2
Konferensbidrag - Refereegranskat: 4
Konferensbidrag - Övrigt: 4
Konstnärlig forsknings- och utvecklingsrapport: 0
Rapport: 0
Övrigt: 0
Artikel - Forskningsöversikt (1 st)
Publikation
Quiñones Perez A, Alvarez Jimenez P, Ruiz Mateos A. Knowledge and application of the “dignified death” law by
emergency professionals. Med Paliat ARTICLE IN PRESS 2015.
Artikel - Refereegranskat (11 st)
Publikation
Bokrantz T, Ljungman C, Kahan T, Schioler L, Hjerpe P, Hasselstrom J et al. 7B.10: THIAZIDE DIURETICS
AND FRACTURE-RISK AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS. RESULTS FROM THE SWEDISH PRIMARY
CARE CARDIOVASCULAR DATABASE (SPCCD). J Hypertens. 2015 Jun:33 Suppl 1:e94-5.
Daka B, Olausson J, Larsson C, Hellgren M, Rastam L, Jansson P et al. Circulating concentrations of endothelin-1
predict coronary heart disease in women but not in men: a longitudinal observational study in the Vara-Skövde
Cohort. BMC Cardiovasc Disord 2015:15(1):146.
17
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Daka B, Langer R, Larsson C, Rosen T, Jansson P, Rastam L et al. Low concentrations of serum testosterone
predict acute myocardial infarction in men with type 2 diabetes mellitus. Bmc Endocrine Disorders
2015:15:Article Number: 35.
Hellgren M, Daka B, Larsson C. HbA1c räcker inte vid screening för störd glukosmetabolism - Även
glukosbelastning behövs, visar svensk prospektiv epidemiologisk studie. Lakartidningen 2015:112.
Hellgren MI, Larsson CA, Daka B, Petzold M, Jansson PA, Lindblad U et al. C-Reactive Protein Concentrations
and Level of Physical Activity in Men and Women With Normal and Impaired Glucose Tolerance. A CrossSectional Population-Based Study in Sweden. J Phys Act Health 2015 Dec 21.
Lennartsson F, Wennergren G, Nordin P. Reliable Assessors of Infant Cranial Asymmetry in Child Health Care.
Open Nursing Journal 2015:9.
Leong D, Teo K, Rangarajan S, Lopez-Jaramillo P, Avezum A, Orlandini A et al. Prognostic value of grip strength:
findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. Lancet (London, England)
2015:386(9990):266-73.
Pettersson A, Boström KB, Gustavsson P, Ekselius L. Which instruments to support diagnosis of depression have
sufficient accuracy? A systematic review. Nord J Psychiatry 2015 Mar 3:1-12.
Pikkemaat M, Melander O, Bengtsson Boström K. Association between copeptin and declining glomerular
filtration rate in people with newly diagnosed diabetes. The Skaraborg Diabetes Register. J Diabetes Complicat.
2015 Jul 9.
Starzmann K, Hjerpe P, Dalemo S, Ohlsson H, Björkelund C, Bengtsson Boström K et al. Diagnoses have the
greatest impact on variation in sick-leave certification rate among primary-care patients in Sweden: A multilevel
analysis including patient, physician and primary health-care centre levels. Scand J Public Health 2015
Nov:43(7):704-12.
Talsma M, Bengtsson Boström K, Östberg AL. Facing suspected child abuse - what keeps Swedish general
practitioners from reporting to child protective services? Scand J Prim Health Care 2015 Feb 13:1-6.
Artikel - Övrig vetenskaplig (1 st)
Publikation
Bennet L, Groop L, Franks P, Lindblad U, Arvidsson D, Nilsson P et al. Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos
svenskar födda i Irak. Läkartidningen 2015:112(16):1-4.
Konferensbidrag - Poster (2 st)
Publikation
Nilsson J, Weidinger P, Bengtsson boström K. Prophylactic treatment with oral anticoagulants in atrial fibrillation are recommendations considered? A survey in primary care in west-Sweden. Gothenburg: 19th Nordic Congress of
general practice; 2015.
18
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Pikkemaat M, Bengtsson Boström K, Melander O. Association between Copeptin and declining glomerular
filtration rate in newly diagnosed diabetes patients. The Skaraborg Diabetes Register. Gothenburg: 19th Nordic
Congress of general practice; 2015.
Konferensbidrag - Refereegranskat (4 st)
Publikation
Bokrantz T, Ljungman C, Kahan T, Schiöler L, Hjerpe P, Hasselström J et al. Thiazide diuretics and fracture-risk
among hypertensive patients. Results from the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD). Milan:
25th European meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection (ESH); 2015.
Ljungman C, Kahan T, Schiöler L, Hjerpe P, Hasselström J, Wettermark B et al. The association of non-steroidal
anti-inflammatory drugs NSAID to blood pressure control in hypertensive patients, and the relation to gender.
Milan: 25th European meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection (ESH); 2015.
Talsma M, Bengtsson Boström K, Östberg A. Facing suspected child abuse - what keeps Swedish general
practitioners from reporting to child protective services? Gothenburg: 19th Nordic Congress of general practice;
2015.
Verheijen K, Eggertsen R, Möller A, Mölstad S, Hjerpe P, Bengtsson Boström K et al. Women with wrist fractures:
what is their risk for osteoporosis, their co-morbidity and quality of life? Gothenburg: 19th Nordic Congress of
general practice; 2015.
Konferensbidrag - Övrigt (4 st)
Publikation
Boström K. Large registries can improve antihypertensive treatment and control in primary care. Milan: The 25th
European meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection (ESH); 2015.
Boström K. ”Hur går det för vår viktigaste riskfaktor? Hypertoni, från primärvård till specialistvård”. Örebro: XVII
Kardiovaskulära vårmötet; 2015.
Hasselström J, Månsson J, Njølstad I, Thomsen J, Bengtsson Boström K. Registers from primary care – valuable
assets for research? Examples from the Nordic countries. Gothenburg: 19th Nordic Congress of general practice;
2015.
Qvarnström M, Kahan T, Kieler H, Brandt L, Hasselström J, Bengtsson Boström K et al. Switching
antihypertensive drug class in 1295 patients in primary health care: The Swedish Primary Care Cardiovascular
Database (SPCCD). Prague: Annual meeting of International Society of Pharmacological Engineering; 2015.
19
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Forskningsprojekt
– där projektledare, medarbetare eller handledare
är verksam inom offentligt driven primärvård
Antal projekt varav kliniska prövningar inom parentes.
Projektledare1
Akademisk grad
Uppstartade2
Pågående3
Avslutade4
Professor
0 (0)
2 (0)
0 (0)
Docent utan
lektorat
0 (0)
7 (0)
0 (0)
Doktorsexamen
2 (0)
5 (1)
1 (1)
Licentiatexamen
1 (0)
2 (0)
0 (0)
Doktorand
2 (1)
7 (2)
1 (0)
Masterexamen
0 (0)
0 (0)
1 (0)
Magisterexamen
1 (0)
1 (0)
0 (0)
Kandidatexamen
0 (0)
3 (1)
6 (0)
Ej generell examina
1 (0)
1 (0)
4 (0)
Totalt5
7 (1)
28 (4)
13 (1)
1
Projekt där projektledaren är anställd vid aktuell verksamhet. 2 Projekt som är uppstartade under året. 3 Projekt
som är pågående. 4 Projekt som avslutats under året. 5 Unika projekt.
20
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Medarbetare1
Akademisk grad
Uppstartade2
Pågående3
Avslutade4
Professor
3 (2)
9 (5)
1 (0)
Docent utan
lektorat
1 (0)
6 (0)
1 (0)
Doktorsexamen
0 (0)
11 (0)
0 (0)
Doktorand
0 (0)
4 (1)
0 (0)
Kandidatexamen
1 (0)
3 (0)
0 (0)
Annan utbildning
1 (0)
1 (0)
0 (0)
Ej generell examina
0 (0)
1 (0)
0 (0)
Totalt5
5 (2)
26 (6)
2 (0)
1
Projekt där medarbetaren är anställd vid aktuell verksamhet. 2 Projekt som är uppstartade under året. 3 Projekt
som är pågående. 4 Projekt som avslutats under året. 5 Unika projekt.
21
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Handledare1
Akademisk grad
Uppstartade2
Pågående3
Avslutade4
Professor
1 (0)
7 (2)
1 (1)
Docent utan
lektorat
3 (0)
12 (1)
6 (0)
Doktorsexamen
4 (0)
10 (0)
3 (0)
Licentiatexamen
0 (0)
0 (0)
1 (0)
Totalt5
5 (0)
21 (3)
11 (1)
1
Projekt där handledaren är anställd vid aktuell verksamhet. 2 Projekt som är uppstartade under året. 3 Projekt som
är pågående. 4 Projekt som avslutats under året. 5 Unika projekt.
22
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Projekt där projektledaren är anställd i aktuell verksamhet
Hur fullständig är registreringen av patienter med diabetes i det Nationella
diabetesregistret? -en journalstudie vid Närhälsan vårdcentral i Tidaholm.
Projektledare: Alex Aguirre, Läkare, Närhälsan Tidaholm vårdcentral
Sammanfattning:
Sammanfattning Bakgrund Diabetes Mellitus (DM) är en av de vanligaste sjukdomar i Sverige. DM
delas in DM typ 1, som innebär insulinbrist, och DM typ 2 som orsakas av en nedsatt känslighet för
insulin. Diabetesvården i Sverige är organiserad så att DM typ 2 framför allt sköts inom primärvården
och DM typ 1 på barn eller medicinkliniker. För att möjliggöra jämförelse av kliniska resultat inom
diab...
Projektstart: 2013-02-06
Handledare:
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Tidaholm
vårdcentral - Teammottagning Tidaholm
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/124251
23
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Långtidsuppföljning av mortalitet och dödsorsaker hos patienterna i Skaraborgs
Diabetesregister jämfört med bakgrundsbefolkningen
Projektledare: Tobias Andersson, Läkare, Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Sammanfattning:
Bakgrund Diabetes är en kronisk sjukdom med ökad risk för hjärt-kärl komplikationer. För att kunna ge
diabetespatienterna så god vård som möjligt och för att kunna följa kvaliteten på omhändertagandet har
register över diabetespatienter upprättats lokalt och nationellt i Sverige. Mellan 1991 och 2004
registrerades ca 16450 diabetiker i Skaraborgs diabetesregister, SDR. Styrkan med SDR är bla dess...
Projektstart: 2013-12-01
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Axel Carlsson, Apotekare, Karolinska Institutet, Sektionen för Allmänmedicin
Per Wändell, Läkare, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska
Institutet, Centrum för
karin manhem, Läkare, medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Sahlgrenska
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Norrmalm
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum
Skaraborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/138091
Publikation från detta projekt:
Publikation
Andersson T, Hjerpe P, Carlsson AC, Wändell P, Manhem K, Bengtsson Boström K et al. Mortality trends in
patients with incident type 2 diabetes and controls. Munich, Germany: 52nd EASD Annual Meeting; 2016.
24
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Blodtrycksnivå och risk för kardiovaskulär sjuklighet och död hos patienter med
hypertoni och diabetes. Data från the Swedish Primary Care Cardiovascular
Database (SPCCD).
Projektledare: Tobias Andersson, Läkare, Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Sammanfattning:
Bakgrund Diabetes är en kronisk sjukdom med ökad risk för hjärtkärlkomplikationer och död.
Behandling av typ 2 diabetes är multifaktoriell med mål att normalisera blodsocker, blodfetter och
blodtryck i syfte att förbättra prognosen. Målnivån för blodtrycksbehandling vid typ 2 diabetes är
omdebatterad. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård 2015 har det generella målvärdet
vid b...
Projektstart: 2015-05-01
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
karin manhem, Läkare, medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Sahlgrenska
Axel Carlsson, Apotekare, Karolinska Institutet, Sektionen för Allmänmedicin
Per Wändell, Läkare, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska
Institutet, Centrum för
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum
Skaraborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/202611
25
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom i stad och på landsbygd, Prospective Urban
Rural Epidemiologic Study (PURE)
Projektledare: Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral
och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Sammanfattning:
Bakgrund:PURE (Prospective Urban and Rural Epidemiological study) är en observations-studie
initierad i Kanada. Bakgrunden till studien är den ökande förekomsten av kardiovaskulära sjukdomar
(CVD) i utvecklingsländerna där år 2020 mer än 80 % av alla fall av CVD beräknas inträffa, samtidigt
som dessa sjukdomar minskar i höginkomstländer. Den viktigaste frågan är hur omvandlingar av
samhället föro...
Projektstart: 2011-06-30
Medarbetare:
Annika Rosengren, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Billingen
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/90511
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Lear SA, Teo K, Gasevic D, Zhang X, Poirier PP, Rangarajan S et al. The association between ownership of
common household devices and obesity and diabetes in high, middle and low income countries. CMAJ 2014 Mar
4:186(4):258-66.
Yusuf S, Rangarajan S, Teo K, Islam S, Li W, Liu L et al. Cardiovascular risk and events in 17 low-, middle-, and
high-income countries. N Engl J Med. 2014 Aug 28:371(9):818-27.
O'Donnell M, Mente A, Rangarajan S, McQueen MJ, Wang X, Liu L et al. Urinary sodium and potassium
excretion, mortality, and cardiovascular events. N Engl J Med. 2014 Aug 14:371(7):612-23.
Mente A, O'Donnell MJ, Rangarajan S, McQueen MJ, Poirier P, Wielgosz A et al. Association of urinary sodium
and potassium excretion with blood pressure. N Engl J Med. 2014 Aug 14:371(7):601-11.
Duong M, Islam S. Global differences in lung function by region (PURE):an international, community-based
prospective study. Lancet Respir Med 2013:1.
Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, Islam S, Gupta R, Avezum A et al. Prevalence, awareness, treatment, and
control of hypertension in rural and urban communities in high-, middle-, and low-income countries. JAMA 2013
Sep 4:310(9):959-68.
26
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Duong M, Islam S, Rangarajan S, Teo K, O'Byrne PM, Schünemann HJ et al. Global differences in lung function
by region (PURE): an international, community-based prospective study. Lancet Respir Med 2013 Oct:1(8):599609.
Yusuf S. Use of secondary prevention drugs for cardiovascular disease in the community in high-income, middleincome, and low-income coutries (the PURE Study): a prospective epidemiological survey. The Journal-lancet
2011:online.
Teo K, Chow CK, Vaz M, Rangarajan S, Yusuf S, PURE Investigators-Writing Group et al. The Prospective Urban
Rural Epidemiology (PURE) study: examining the impact of societal influences on chronic noncommunicable
diseases in low-, middle-, and high-income countries. Am Heart J. 2009 Jul:158(1):1-7.e1.
27
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
\"INTERSTROKE\" en internationell och lokal fall-kontrollstudie av riskfaktorer för
stroke
Projektledare: Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral
och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Sammanfattning:
Stroke förorsakar nära 6 millioner dödsfall per år, ca 90 % i låg- och medelinkomstländer. Dödligheten
har minskat kraftigt i höginkomstländer på senare år, men ändå beräknas insjuknandet i stroke att öka
med ökande medellivslängd, särskilt i låg- och medelinkomstländer där urbaniseringen medför
minskande fysisk aktivitet, ökat kaloriintag med åtföljande fetma, hypertoni, lipidrubbningar och fort...
Projektstart: 2009-09-01
Medarbetare:
Annika Rosengren, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin
Eric Bertholds, Läkare, Medicinkliniken, KSS
Björn Cederin, Läkare, Medicinkliniken, Kärnsjukhuset i Skövde
Per-Olof Hansson, Läkare, Medicinkliniken, avd 354, SU/östra
Lars Rosengren, Läkare, Neurologiska Kliniken SU
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin,
avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
2 - Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/45671
Publikation från detta projekt:
Publikation
O'Donnell MJ, Xavier D, Liu L, Zhang H, Chin SL, Rao-Melacini P et al. Risk factors for ischaemic and
intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet 2010
Jul 10:376(9735):112-23.
28
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Co-peptins roll för metabol kontroll och komplikationer vid typ 2 diabetes
Projektledare: Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral
och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Sammanfattning:
Prevalensen av diabetes mellitus typ 2 ökar samtidigt som medelåldern vid insjuknandet sjunker. Ett
ökande antal diabeteskomplikationer makrovaskulära och mikrovaskulära kommer att kräva allt större
resurser i sjukvården. Komplikationer kan minska med kontroll av blodsocker blodtryck,
blodfettrubbning och fetma men alla riskfaktorer är inte kända intresset för biomarkörer för risk har
därför ökat...
Projektstart: 2013-01-01
Medarbetare:
Miriam Pikkemaat, Läkare, Vårdcentral Husensjö, Helsingborg
Olle Melander, Läkare, Internmedicinska kliniken, SUS Malmö
Sigvard Mölstad, Läkare, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Allmänmedicin,
Malmö
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Grete Garberg, Läkare, Kärnsjukhuset i Skövde, Ögonkliniken
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum
Skaraborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/128401
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Pikkemaat M, Melander O, Bengtsson Boström K. Association between copeptin and declining glomerular
filtration rate in people with newly diagnosed diabetes. The Skaraborg Diabetes Register. J Diabetes Complicat.
2015 Jul 9.
Garberg G, Lövestam-Adrian M, Nasic S, Boström KB. The prognosis of diabetic retinopathy in patients with type
2 diabetes since 1996-1998: the Skaraborg Diabetes Register. Int Ophthalmol 2014 Aug 21.
Pikkemaat M, Melander O, Mölstad S, Garberg G, Boström KB. C-peptide concentration, mortality and vascular
complications in people with Type 2 diabetes. The Skaraborg Diabetes Register. Diabet Med. 2014 Oct 11.
29
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Läkemedelsbehandling av högt blodtryck i primärvården
Projektledare: Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral
och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Sammanfattning:
Bakgrund: 1,8 miljoner personer har högt blodtryck i Sverige. De flesta behandlas inom primärvården.
Behandlingsrekommendationerna idag bygger på rapporten från Statens beredning för medicinsk
utvärdering från 2004 och 2007 samt på Läkemedelsverkets workshop Förebyggande av aterosklerotisk
hjärt-kärlsjukdom från 2006. Enligt dessa riktlinjer har kvinnor och män lika nytta av
blodtryckssänkande be...
Projektstart: 2008-01-31
Medarbetare:
karin manhem, Läkare, medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Sahlgrenska
Charlotta Ljungman, Läkare, Kardiologen Sahlgrenska universitetssjukhuset
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Thomas Kahan, Läkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
Lina Holmqvist, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Medicinkliniken
Miriam Qvarnström, Apotekare, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Enheten för Klinisk
Epidemiologi
Tove Bokrantz, Läkare, AT-läkare NU-sjukvården, AT-kansliet
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Stockholms läns landsting - Alla områden
Landsting - Region Skåne - Alla områden
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
2 - Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
6 - Medicin, Sahlgrenska
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/15451
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Hasselström J, Zarrinkoub R, Holmquist C, Hjerpe P, Ljungman C, Qvarnström M et al. The Swedish Primary
Care Cardiovascular Database (SPCCD): 74 751 hypertensive primary care patients. Blood Press. 2014
Apr:23(2):116-25.
30
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Ljungman C, Kahan T, Schiöler L, Hjerpe P, Hasselström J, Wettermark B et al. Gender differences in
antihypertensive drug treatment: results from the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD). J Am
Soc Hypertens 2014 Dec:8(12):882-90.
Ljungman C, Kahan T, Schioler L, Hjerpe P, Wettermark B, Bostrom K et al. Antihypertensive treatment and
control according to gender, education, country of birth and psychiatric disorder: the Swedish Primary Care
Cardiovascular Database (SPCCD). J Hum Hypertens 2014.
Qvarnström M, Kahan T, Kieler H, Brandt L, Hasselström J, Bengtsson Boström K et al. Persistence to
antihypertensive drug treatment in Swedish primary healthcare. Eur J Clin Pharmacol. 2013 Nov:69(11):1955-64.
Holmqvist LH, Manhem KM, Kahan TK, Hasselström JH, Bengtsson Boström KBB, Hjerpe PH et al. The
prevalence of resistant hypertension in Sweden: the Swedish primary care cardiovascular database. Milano:
European Society of Hypertension; 2013.
Hjerpe P, Ohlsson H, Lindblad U, Bostrom K, Merlo J. Understanding adherence to therapeutic guidelines:. Eur J
Clin Pharmacol. 2011:67(4):415-23.
31
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Samband mellan C-peptid, Cystatin-C och kreatininvärden och utveckling av
metabola störningar och mikro- och makrovaskulära diabeteskomplikationer
Projektledare: Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral
och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Sammanfattning:
Förekomsten av diabetes mellitus typ 2 har ökat samtidigt som medelåldern vid insjuknandet har sjunkit
under senare tid. Detta kan antas leda till ett ökande antal diabeteskomplikationer, både i små (ögon,
njurar) och stora kärl (hjärta, hjärna, pulsådror) vilka kräver allt större resurser i både öppen och sluten
sjukvård. Högt blodtryck, blodfettrubbningar och fetma vid diabetes är välkända risk...
Projektstart: 2012-02-15
Medarbetare:
Miriam Pikkemaat, Läkare, Vårdcentral Husensjö, Helsingborg
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Tobias Andersson, Läkare, Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum
Skaraborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/103281
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Pikkemaat M, Melander O, Mölstad S, Garberg G, Bengtsson Boström K. C-peptide concentration, mortality and
vascular complications in people with Type 2 diabetes. The Skaraborg Diabetes Register. Diabet Med.
2015:32(1):85-9.
Pikkemaat M, Melander O, Bengtsson Boström K. Association between copeptin and declining glomerular
filtration rate in people with newly diagnosed diabetes. The Skaraborg Diabetes Register. J Diabetes Complicat.
2015 Jul 9.
32
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Uppföljning av patienter med diabetes i Skaraborg, Skaraborgs diabetesregister
(SDR)
Projektledare: Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral
och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Sammanfattning:
Diabetes är en kronisk sjukdom med ökad risk för komplikationer från bland annat hjärta, kärl njurar och
ögon. Det är viktigt att blodsockret hos en diabetiker normaliseras, men även att andra riskfaktorer såsom
övervikt och fetma, högt blodtryck, blodfettrubbningar behandlas. Alla riskfaktorer för insjuknande i
komplikationer är inte kända och intresset för studier av biokemiska och genetiska ri...
Projektstart: 2006-01-01
Medarbetare:
Olle Melander, Läkare, Internmedicinska kliniken, SUS Malmö
Miriam Pikkemaat, Läkare, Vårdcentral Husensjö, Helsingborg
Grete Garberg, Läkare, Kärnsjukhuset i Skövde, Ögonkliniken
Tobias Andersson, Läkare, Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/21191
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Pikkemaat M, Melander O, Mölstad S, Garberg G, Bengtsson Boström K. C-peptide concentration, mortality and
vascular complications in people with Type 2 diabetes. The Skaraborg Diabetes Register. Diabet Med.
2015:32(1):85-9.
Pikkemaat M, Melander O, Bengtsson Boström K. Association between copeptin and declining glomerular
filtration rate in people with newly diagnosed diabetes. The Skaraborg Diabetes Register. J Diabetes Complicat.
2015 Jul 9.
Garberg G, Lövestam-Adrian M, Nasic S, Boström KB. The prognosis of diabetic retinopathy in patients with type
2 diabetes since 1996-1998: the Skaraborg Diabetes Register. Int Ophthalmol 2014 Aug 21.
33
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Samverkan mellan genetiska markörer och livsstilsfaktorer vid uppkomsten av
hypertoni och typ 2 diabetes
Projektledare: Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral
och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Sammanfattning:
Sammanfattande projektbeskrivning Bakgrund: Kandidatgener för komponenter i blodtrycks- och
blodsockerreglerande system, är föremål för omfattande studier och studeras av oss i associations-och
familjestudier. Inom projektet har vi tidigare funnit starka samband mellan genetiska markörer inom
renin-angiotensin-aldosteron systemet, det sympatiska nervsystemet respektive njurens
saltregleringssyste...
Projektstart: 2004-09-01
Medarbetare:
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Lennart Råstam, Läkare, Inst för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet
Juan Merlo, Läkare, Socialepidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö samt CPF
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/510
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Claussnitzer M, Dankel SN, Klocke B, Grallert H, Glunk V, Berulava T et al. Leveraging cross-species
transcription factor binding site patterns: from diabetes risk loci to disease mechanisms. Cell 2014 Jan 16:156(12):343-58.
Hara K, Fujita H, Johnson TA, Yamauchi T, Yasuda K, Horikoshi M et al. Genome-wide association study
identifies three novel loci for type 2 diabetes. Hum Mol Genet. 2014 Jan 1:23(1):239-46.
Ng MC, Shriner D, Chen BH, Li J, Chen WM, Guo X et al. Meta-analysis of genome-wide association studies in
African Americans provides insights into the genetic architecture of type 2 diabetes. PLoS Genet. 2014
Aug:10(8):e1004517.
Zou D, Eder DN, Eskandari D, Grote L, Boström KB, Lindblad U et al. Association between short total sleep time
and hypertension: the Skara Sleep Cohort. J Hypertens. 2013 Feb:31(2):345-51.
Li H, Gan W, Lu L, Dong X, Han X, Hu C et al. A genome-wide association study identifies GRK5 and RASGRP1
as type 2 diabetes loci in Chinese Hans. Diabetes 2013 Jan:62(1):291-8.
Saxena R, Saleheen D, Been LF, Garavito ML, Braun T, Bjonnes A et al. Genome-wide association study identifies
a novel locus contributing to type 2 diabetes susceptibility in Sikhs of Punjabi origin from India. Diabetes 2013
May:62(5):1746-55.
34
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Prudente S, Copetti M, Morini E, Mendonca C, Andreozzi F, Chandalia M et al. The SH2B1 obesity locus and
abnormal glucose homeostasis: lack of evidence for association from a meta-analysis in individuals of European
ancestry. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2013 Nov:23(11):1043-9.
Dastani Z, Hivert MF, Timpson N, Perry JR, Yuan X, Scott RA et al. Novel loci for adiponectin levels and their
influence on type 2 diabetes and metabolic traits: a multi-ethnic meta-analysis of 45,891 individuals. PLoS Genet.
2012 Mar:8(3):e1002607.
Hivert MF, Jablonski KA, Perreault L, Saxena R, McAteer JB, Franks PW et al. Updated genetic score based on 34
confirmed type 2 diabetes Loci is associated with diabetes incidence and regression to normoglycemia in the
diabetes prevention program. Diabetes 2011 Apr:60(4):1340-8.
Voight BF, Scott LJ, Steinthorsdottir V, Morris AP, Dina C, Welch RP et al. Twelve type 2 diabetes susceptibility
loci identified through large-scale association analysis. Nat Genet. 2010 Jul:42(7):579-89.
Bengtsson Boström K, Hedner J, Grote L, von Wowern F, Råstam L, Groop L et al. Polymorphisms in α- and βAdrenergic Receptor Genes, Hypertension, and Obstructive Sleep Apnea: The Skaraborg Sleep Study. Int J
Hypertens 2010:2010.
Kong A, Steinthorsdottir V, Masson G, Thorleifsson G, Sulem P, Besenbacher S et al. Parental origin of sequence
variants associated with complex diseases. Nature 2009 Dec 17:462(7275):868-74.
Zeggini E, Scott LJ, Saxena R, Voight BF, Marchini JL, Hu T et al. Meta-analysis of genome-wide association data
and large-scale replication identifies additional susceptibility loci for type 2 diabetes. Nat Genet. 2008
May:40(5):638-45.
Diabetes Genetics Initiative of Broad Institute of Harvard and MIT, Lund University, and Novartis Institutes of
BioMedical Research, Saxena R, Voight BF, Lyssenko V, Burtt NP, de Bakker PI et al. Genome-wide association
analysis identifies loci for type 2 diabetes and triglyceride levels. Science 2007 Jun 1:316(5829):1331-6.
Winckler W, Weedon MN, Graham RR, McCarroll SA, Purcell S, Almgren P et al. Evaluation of common variants
in the six known maturity-onset diabetes of the young (MODY) genes for association with type 2 diabetes.
Diabetes 2007 Mar:56(3):685-93.
Lyon HN, Emilsson V, Hinney A, Heid IM, Lasky-Su J, Zhu X et al. The association of a SNP upstream of INSIG2
with body mass index is reproduced in several but not all cohorts. PLoS Genet. 2007 Apr 27:3(4):e61.
Boström KB, Hedner J, Melander O, Grote L, Gullberg B, Råstam L et al. Interaction between the angiotensinconverting enzyme gene insertion/deletion polymorphism and obstructive sleep apnoea as a mechanism for
hypertension. J Hypertens. 2007 Apr:25(4):779-83.
Florez JC, Wiltshire S, Agapakis CM, Burtt NP, de Bakker PI, Almgren P et al. High-density haplotype structure
and association testing of the insulin-degrading enzyme (IDE) gene with type 2 diabetes in 4,206 people. Diabetes
2006 Jan:55(1):128-35.
Florez JC, Saxena R, Winckler W, Burtt NP, Almgren P, Bengtsson Boström K et al. The Krüppel-like factor 11
(KLF11) Q62R polymorphism is not associated with type 2 diabetes in 8,676 people. Diabetes 2006
Dec:55(12):3620-4.
Merlo J, Bengtsson-Boström K, Lindblad U, Råstam L, Melander O. Multilevel analysis of systolic blood pressure
and ACE gene I/D polymorphism in 438 Swedish families--a public health perspective. BMC Med Genet.
2006:7:14.
35
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal – en enkätstudie
Projektledare: Birgitta Dahl-Johansson, Arbetsterapeut, Närhälsan Rehabmottagning
Skara
Sammanfattning:
Bakgrund Motiverande samtal (MI) har blivit en vanlig metod i hälso- och sjukvårdsarbete för att hjälpa
och ge stöd åt personer att förändra levnadsvanor. Flera studier är gjorda med Motiverande samtal men
det finns få studier gjorda inom området Motiverande samtal och arbetsterapi. Syftet med studien var att
kartlägga om och hur arbetsterapeuter använder metoden Motiverade samtal i behandlingsar...
Projektstart: 2014-02-05
Handledare:
Yvonne Widell, Arbetsterapeut, Arbetsterapi och Fysioterapi Skaraborgs sjukhus Skövde
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R8 - Närhälsan Skara
rehabmottagning - Arbetsterapi Skara
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/157571
36
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Förekomst av benskörhet hos patienter med hyperkalcemi upptäckt 1995-2000
vid Tibro vårdcentral.
Projektledare: Sofia Dalemo, Läkare, Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping
och FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Sammanfattning:
Hyperkalcemi förekommer relativt frekvent bland primärvårdens patienter och orsakas ofta av primär
hyperparatyreoidism (pHPT) samt ibland av malignitet. Patienter med pHPT har en ökad risk för cancer
och hjärt-kärlsjukdomar, men kan botas genom operation. Osteoporos stärker operationsindikationen och
finns troligen hos mer än hälften av patienterna med pHPT. Patienter med pHPT har större mängd fe...
Projektstart: 2007-10-01
Medarbetare:
Erik Almqvist, Läkare, Nuklearmedicin, Skaraborgs sjh, Skövde
Svante Jansson, Läkare, Verksamhetsområde Kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Robert Eggertsen, Läkare, FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum
Skaraborg
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
5 - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/12951
37
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Förskrivning av luftvägsantibiotika på Närhälsan Norrmalm Vårdcentral - En
retrospektiv journalstudie avseende förskrivningsmönster i relation till aktuella
behandlingsrekommendationer
Projektledare: Mattias Davidsson, Läkare, Västra Götalandsregionen, Närhälsan
Norrmalm Vårdcentral
Sammanfattning:
Bakgrund Ökande antibiotikaresistens är ett växande problem globalt. Viktigaste orsaken är
överanvändning av antibiotika, bland annat mot luftvägsinfektioner. För att motverka detta nationellt har
STRAMA (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) tagit
fram behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. God följsamhet till
behandlingsr...
Projektstart: 2014-04-01
Handledare:
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Norrmalm
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/160521
38
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Screening för diabetes mellitus typ 2 i en syriansk invandrarbefolkning
Projektledare: Klas Fellbrant, Läkare, Södra Ryds Vårdcentral, Skövde
Sammanfattning:
Bakgrund Diabetes mellitus typ 2 (DM2) blir allt vanligare globalt sett. Insjuknandet föregås ofta av
förhöjt fasteblodsocker eller nedsatt glukostolerans (IGT), så kallad pre- diabetes. Om man kan finna i
synnerhet IGT och DM2 vid en screening finns möjlighet att förebygga diabetesutveckling respektive
sätta in behandling tidigt. Tidigare studier indikerar att DM2 är vanligare och uppträder tidi...
Projektstart: 2013-04-24
Handledare:
Margareta Hellgren, Läkare, Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd
vårdcentral (Skövde) - Teammottagning Ryd
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/134991
39
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
DIAbetes preVention I Praktiken (DIAVIP) – ett samarbete mellan grundforskning
angående grundläggande mekanismer för diabetesutveckling och
implementering av diabetesprevention i klinisk praxis över tid.
Projektledare: Margareta Hellgren, Läkare, Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Sammanfattning:
Bakgrund: Diabetesprevalensen ökar överallt i västvärlden. Diabetes ökar signifikant risken för makrooch mikrovasculär sjukdom. En enkät har utvecklats i Finland som med hög specificitet och sensitivitet
detekterar ökad risk för diabetes (FINDRISC). Det är känt att man kan förhindra utveckling av diabetes
om man ingriper med livsstilsåtgärder för individer med förstadium till diabetes s.k. pred...
Projektstart: 2009-08-01
Handledare:
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Cecilia Björkelund, Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Per-Anders Jansson, Överläkare, Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet,
Avd för molekylär och klinisk medic
Medarbetare:
Bledar Daka, Kvarterskliniken Lorensberg
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Ja
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
1 - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/18481
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Olausson J, Daka B, Hellgren M, Larsson C, Petzold M, Lindblad U et al. Endothelin-1 as a predictor of impaired
glucose tolerance and type 2 diabetes - A longitudinal study in the Vara-Skövde Cohort. Diabetes Res Clin Pract.
2016 Mar:113:33-7.
Hellgren MI, Jansson PA, Wedel H, Lindblad U. A lifestyle intervention in primary care prevents deterioration of
insulin resistance in patients with impaired glucose tolerance: A randomised controlled trial. Scand J Public Health
2016 Aug 22.
Unick JL, Gaussoin SA, Hill JO, Jakicic JM, Bond DS, Hellgren M et al. Four-Year Physical Activity Levels
among Intervention Participants with Type 2 Diabetes. Med Sci Sports Exerc 2016 Jul 27.
40
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Hellgren M, Daka B, Larsson C. HbA1c räcker inte vid screening för störd glukosmetabolism - Även
glukosbelastning behövs, visar svensk prospektiv epidemiologisk studie. Lakartidningen 2015:112.
Daka B, Olausson J, Larsson C, Hellgren M, Rastam L, Jansson P et al. Circulating concentrations of endothelin-1
predict coronary heart disease in women but not in men: a longitudinal observational study in the Vara-Skövde
Cohort. BMC Cardiovasc Disord 2015:15(1):146.
Hellgren MI, Larsson CA, Daka B, Petzold M, Jansson PA, Lindblad U et al. C-Reactive Protein Concentrations
and Level of Physical Activity in Men and Women With Normal and Impaired Glucose Tolerance. A CrossSectional Population-Based Study in Sweden. J Phys Act Health 2015 Dec 21.
Hellgren M, Petzold M, Berteus Forslund H, Wedel H, Jansson P, Lindblad U et al. Feasibility of a randomized
controlled intervention with physical activity in participants with impaired glucose tolerance recruited by
FINDRISC: A pilot study. Scand J Public Health 2014 May 27:42(5):463-470.
Hellgren MI, Daka B, Jansson PA, Lindblad U. Primary care screening for individuals with impaired glucose
metabolism with focus on impaired glucose tolerance. Prim Care Diabetes 2014 Nov 24.
Hellgren I. DIAVIP - Diabetes Prevention in Primary Care. Implications for Physical Activity. Göteborg:
Göteborgs universitet; 2014. ISBN 978-91-628-8900-5.
Bruhn S, Barrenäs F, Mobini R, Andersson B, Chavali S, Egan B et al. Increased expression of IRF4 and ETS1 in
CD4+ cells from patients with intermittent allergic rhinitis. Allergy 2012 Jan 15:67(1):33-40.
Hellgren MI, Petzold M, Björkelund C, Wedel H, Jansson PA, Lindblad U et al. Feasibility of the FINDRISC
questionnaire to identify individuals with impaired glucose tolerance in Swedish primary care. A cross-sectional
population-based study. Diabet Med. 2012 Dec 24:29(12):1501-5.
Björck J, Hellgren M, Råstam L, Lindblad U. Associations between serum insulin and homocysteine in a Swedish
population-a potential link between the metabolic syndrome and hyperhomocysteinemia: the Skaraborg project.
Metab Clin Exp. 2006 Aug:55(8):1007-13.
Hellgren M, Melander A, Ostgren CJ, Råstam L, Lindblad U. Inverse association between plasma homocysteine,
sulphonylurea exposure and physical activity: a community-based sample of type 2 diabetes patients in the
Skaraborg hypertension and diabetes project. Diabetes Obes Metab 2005 Jul:7(4):421-9.
Leonardsson-Hellgren M, Gustavsson UM, Lindblad U. Headache and associations with lifestyle among pupils in
senior level elementary school. Scand J Prim Health Care 2001 Jun:19(2):107-11.
41
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Betydelsen av inflammation för utvecklingen av störd glukosmetabolism i en
svensk population
Projektledare: Margareta Hellgren, Läkare, Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Sammanfattning:
Syftet med studien är att studera på vilket sätt subklinisk inflammation är kopplat till utvecklingen av typ
2 diabetes, dels när det gäller individer med förhöjt fastesocker, dels för individer med nedsatt
glukostolerans, det vill säga en oförmåga att ta hand om det socker som tillförs. Studien grundas på 2816
individer som har undersökts vid två tillfällen, dels för 10 år sedan, 2002-2004, dels...
Projektstart: 2015-01-01
Medarbetare:
Per-Anders Jansson, Överläkare, Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet,
Avd för molekylär och klinisk medic
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Bledar Daka, Kvarterskliniken Lorensberg
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för samhällsmedicin,
Avdelningen för allmänmedicin
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/204511
42
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
ENERGIOMSÄTTNING OCH INSULINSENSITIVITET Med betoning på betydelsen
av fysisk aktivitet
Projektledare: Margareta Hellgren, Läkare, Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Sammanfattning:
Att fysisk aktivitet påverkar såväl insulinsensitivitet som kardiovaskulär morbiditet och mortalitet är väl
känt. Vi vet också att kärlstatus och metabolt status är associerat till inflammatoriska parametrar så som
hsCRP, apolipoprotein och interleukin 6. Med hjälp av fysisk aktivitet tycks man kunna påverka det
inflammatoriska tillståndet i kroppen, och en hypotes är att mekanismen bakom den sal...
Projektstart: 2012-01-01
Handledare:
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Per-Anders Jansson, Överläkare, Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet,
Avd för molekylär och klinisk medic
Medarbetare:
Bledar Daka, Kvarterskliniken Lorensberg
Max Petzold, Forskare, Göteborgs universitet
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp
vårdcentral (Skövde) - BVC Hentorp
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/94401
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Olausson J, Daka B, Hellgren M, Larsson C, Petzold M, Lindblad U et al. Endothelin-1 as a predictor of impaired
glucose tolerance and type 2 diabetes - A longitudinal study in the Vara-Skövde Cohort. Diabetes Res Clin Pract.
2016 Mar:113:33-7.
Daka B, Olausson J, Larsson C, Hellgren M, Rastam L, Jansson P et al. Circulating concentrations of endothelin-1
predict coronary heart disease in women but not in men: a longitudinal observational study in the Vara-Skövde
Cohort. BMC Cardiovasc Disord 2015:15(1):146.
Hellgren MI, Larsson CA, Daka B, Petzold M, Jansson PA, Lindblad U et al. C-Reactive Protein Concentrations
and Level of Physical Activity in Men and Women With Normal and Impaired Glucose Tolerance. A CrossSectional Population-Based Study in Sweden. J Phys Act Health 2015 Dec 21.
Hellgren M, Daka B, Jansson P, Lindblad U, Larsson C. Insulin resistance predicts early cardiovascular morbidity
in men without diabetes mellitus, with effect modification by physical activity. Eur J Prev Cardiol 2014 May 30.
43
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
DIAbetes preVention I Praktiken (DIAVIP) – Karakteristika för män och kvinnor
med nedsatt glukostolerans. Implikationer för screening och diabetesprevention i
primärvård.
Projektledare: Margareta Hellgren, Läkare, Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Sammanfattning:
Projektet är ett avhandlingsarbete där fokus ligger på förstadier till diabetes, förhöjt fasteblodsocker
respektive nedsatt glukostolerans, inflammation, screening och prevention.Artikel 1. "Feasibility of the
FINDRISC questionnaire to identify individuals with impaired glucose tolerance in Swedish primary
care. A cross-sectional population-based study".Enkäten FINDRISK skickades till 9...
Projektstart: 2009-08-01
Handledare:
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Per-Anders Jansson, Överläkare, Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet,
Avd för molekylär och klinisk medic
Cecilia Björkelund, Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Medarbetare:
Bledar Daka, Kvarterskliniken Lorensberg
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Ja
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R9 - Närhälsan Falköping
rehabmottagning - Arbetsterapi Falköping
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten - Svenskt NMR-centrum vid
Göteborgs universitet
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/116521
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Hellgren MI, Larsson CA, Daka B, Petzold M, Jansson PA, Lindblad U et al. C-Reactive Protein Concentrations
and Level of Physical Activity in Men and Women With Normal and Impaired Glucose Tolerance. A CrossSectional Population-Based Study in Sweden. J Phys Act Health 2015 Dec 21.
Hellgren M, Petzold M, Berteus Forslund H, Wedel H, Jansson P, Lindblad U et al. Feasibility of a randomized
controlled intervention with physical activity in participants with impaired glucose tolerance recruited by
FINDRISC: A pilot study. Scand J Public Health 2014 May 27:42(5):463-470.
Hellgren M, Daka B, Jansson P, Lindblad U, Larsson C. Insulin resistance predicts early cardiovascular morbidity
in men without diabetes mellitus, with effect modification by physical activity. Eur J Prev Cardiol 2014 May 30.
44
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Hellgren MI, Daka B, Jansson PA, Lindblad U. Primary care screening for individuals with impaired glucose
metabolism with focus on impaired glucose tolerance. Prim Care Diabetes 2014 Nov 24.
Hellgren MI, Petzold M, Björkelund C, Wedel H, Jansson PA, Lindblad U et al. Feasibility of the FINDRISC
questionnaire to identify individuals with impaired glucose tolerance in Swedish primary care. A cross-sectional
population-based study. Diabet Med. 2012 Dec 24:29(12):1501-5.
45
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Vad kännetecknar sjukfall som leder till sjukskrivning under symtomdiagnos?
Projektledare: Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan
FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Sammanfattning:
Sverige har haft höga sjuktal med en kulmen 2002.För att minska dessa fattade regeringen 2005 beslut
om att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Flera
stödfunktioner så som rehabkoordinator och ett beslutsstöd infördes för att öka kvaliteten. Möjligheten
till sjukskrivning finns endast om det både föreligger en sjukdom och om den orsakar aktivitetsnedsätt...
Projektstart: 2015-05-01
Medarbetare:
Karin Starzmann, Läkare, Närhälsan Tidans vårdcentral
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Norrmalm
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/213151
46
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik
stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie
Projektledare: Göran Larsson, Sjukgymnast, Rehabmottagningen Närhälsan i Skara
Sammanfattning:
Bakgrund Långvarig ländryggssmärta är det vanligaste smärttillståndet i det muskuloskeletala systemet.
Orsaken är multifaktoriell och det biopsykosociala synsättet används för att förstå och behandla
tillståndet. Sjukgymnastik är en del av behandlingen vid långvarig ländryggsmärta och fysisk träning och
aktivitet är en av hörnstenarna i behandlingen. Man har visat att fysisk träning och aktivitet...
Projektstart: 2014-02-06
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R8 - Närhälsan Skara
rehabmottagning - Sjukgymnastik Skara
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/204151
47
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Prevention av lägesbetingad skallasymmetri: Fortbildning för BVCsjuksköterskor
Projektledare: Freda Lennartsson, Specialistsjuksköterska, Närhälsan Götene
Vårdcentral, BVC
Sammanfattning:
BAKGRUND En utbildning för BVC-sjuksköterskor har utvecklats i ett försök att förebygga
lägesbetingad skallasymmetri, nonsynototisk plagiocefali (NSP), hos spädbarn. En intervention
genomfördes på 26 BVC i Skaraborg och 274 spädbarn och deras föräldrar deltog. BVC-sjuksköterskor i
ena gruppen tillbads att arbeta aktivt enligt de nya kunskaperna de hade fått medan BVC-sjuksköterskor i
kontrollgrup...
Projektstart: 2011-05-01
Handledare:
Göran Wennergren, Läkare, Avd för Pediatrik, Göteborgs universitet
Beth Maina Alhberg, Uppsala universitet, Skaraborgsinstitutet
Medarbetare:
Per Nordin, Annan tjänstetitel, Skaraborgsinstitutet
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Övrigt - Skaraborgsinstitutet
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Götene
vårdcentral - BVC Götene
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/113091
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Lennartsson F, Nordin P, Wennergren G. Teaching Parents How to Prevent Acquired Cranial Asymmetry in Infants.
J Pediatr Nurs 2016 Jan 26.
Lennartsson F, Wennergren G, Nordin P. Reliable Assessors of Infant Cranial Asymmetry in Child Health Care.
Open Nursing Journal 2015:9.
Lennartsson FL. Developing Guidelines for Child Healthcare Nursing to Prevent Nonsynostotic Plagiocephaly:
Searching for the Evidence. Journal of Pediatric Nursing 2011:26(4).
Lennartsson F. Testing guidelines for child health care nurses to prevent nonsynostotic plagiocephaly: a Swedish
pilot study. J Pediatr Nurs 2011 Dec:26(6):541-51.
Lennartsson FL. BVC-sjuksköterskor har ett unikt tillfälle att förebygga skallasymmetrier. Barnbladet
2010:35(6):2.
48
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Tillförlitliga bedömare av skallasymmetri inom barnavården
Projektledare: Freda Lennartsson, Specialistsjuksköterska, Närhälsan Götene
Vårdcentral, BVC
Sammanfattning:
BAKGRUND Lägesbetingad skallasymmetri är vanligt idag när spädbarn läggs på rygg för att sova. En
intervention gjordes i Skaraborg där BVC-sjuksköterskor i ena gruppen arbetade aktivt efter ett
nyutvecklat utbildningspaket och BVC-sjuksköterskor i kontrollgruppen arbetade som vanligt.
Externbedömare anlitades for att göra en skallasymmetri bedömning av deltagande spädbarn i båda
grupper. SYFTE At...
Projektstart: 2011-09-01
Handledare:
Göran Wennergren, Läkare, Avd för Pediatrik, Göteborgs universitet
Medarbetare:
Per Nordin, Annan tjänstetitel, Skaraborgsinstitutet
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Götene
vårdcentral - BVC Götene
Landsting - Västra Götalandsregionen - Övrigt - Skaraborgsinstitutet
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/112911
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Lennartsson F, Wennergren G, Nordin P. Reliable Assessors of Infant Cranial Asymmetry in Child Health Care.
Open Nursing Journal 2015:9.
Lennartsson FL. Developing Guidelines for Child Healthcare Nursing to Prevent Nonsynostotic Plagiocephaly:
Searching for the Evidence. Journal of Pediatric Nursing 2011:26(4).
Lennartsson F. Testing guidelines for child health care nurses to prevent nonsynostotic plagiocephaly: a Swedish
pilot study. J Pediatr Nurs 2011 Dec:26(6):541-51.
49
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Strategier för att förebygga lägesbetingad skallasymmetri
Projektledare: Freda Lennartsson, Specialistsjuksköterska, Närhälsan Götene
Vårdcentral, BVC
Sammanfattning:
Frekvensen av kraniofaciala asymmetrier har ökat markant efter rekommendationen att lägga spädbarn
på rygg när de sover för att förebygga SIDS. En del barn får ett kvarstående avvikande utseende. De
flesta skallasymmetrier kan förebyggas om lämpliga avlastningsåtgärder sätts in tidigt. BVCsjuksköterskor har ett unikt tillfälle att hjälpa förebygga lägesbetingad skallasymmetrier med enkla
åtgärde...
Projektstart: 2008-09-01
Handledare:
Göran Wennergren, Läkare, Avd för Pediatrik, Göteborgs universitet
Beth Maina Alhberg, Uppsala universitet, Skaraborgsinstitutet
Medarbetare:
Per Nordin, Annan tjänstetitel, Skaraborgsinstitutet
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Götene
vårdcentral - BVC Götene
Övrigt - Stiftelse - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum
Skaraborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/75861
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Lennartsson F, Nordin P, Wennergren G. Teaching Parents How to Prevent Acquired Cranial Asymmetry in Infants.
J Pediatr Nurs 2016 Jan 26.
Lennartsson F, Wennergren G, Nordin P. Reliable Assessors of Infant Cranial Asymmetry in Child Health Care.
Open Nursing Journal 2015:9.
Lennartsson FL. Developing Guidelines for Child Healthcare Nursing to Prevent Nonsynostotic Plagiocephaly:
Searching for the Evidence. Journal of Pediatric Nursing 2011:26(4).
Lennartsson F. Testing guidelines for child health care nurses to prevent nonsynostotic plagiocephaly: a Swedish
pilot study. J Pediatr Nurs 2011 Dec:26(6):541-51.
Lennartsson FL. BVC-sjuksköterskor har ett unikt tillfälle att förebygga skallasymmetrier. Barnbladet 2010:35(6).
50
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Prevention av lägesbetingad skallasymmetri: En interventionsstudie
Projektledare: Freda Lennartsson, Specialistsjuksköterska, Närhälsan Götene
Vårdcentral, BVC
Sammanfattning:
BAKGRUND Frekvensen av lägesbetingad skallasymmetri verkar har ökat markant efter
rekommendationen att lägga spädbarn på rygg när de sover för att förebygga plötsligt spädbarnsdöd. I en
kanadensisk kohortstudie hade cirka 47 % av spädbarnen någon grad av skallasymmetri vid sju till tolv
veckors ålder och i 22 % av fallen var den medelsvår eller svår. Störst möjlighet att påverka skallformen
finns...
Projektstart: 2011-09-01
Handledare:
Göran Wennergren, Läkare, Avd för Pediatrik, Göteborgs universitet
Medarbetare:
Per Nordin, Annan tjänstetitel, Skaraborgsinstitutet
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Ja
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Götene
vårdcentral - BVC Götene
Landsting - Västra Götalandsregionen - Övrigt - Skaraborgsinstitutet
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/90471
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Lennartsson F, Nordin P, Wennergren G. Teaching Parents How to Prevent Acquired Cranial Asymmetry in Infants.
J Pediatr Nurs 2016 Jan 26.
Lennartsson F, Wennergren G, Nordin P. Reliable Assessors of Infant Cranial Asymmetry in Child Health Care.
Open Nursing Journal 2015:9.
Lennartsson FL. Developing Guidelines for Child Healthcare Nursing to Prevent Nonsynostotic Plagiocephaly:
Searching for the Evidence. Journal of Pediatric Nursing 2011:26(4).
Lennartsson F. Testing guidelines for child health care nurses to prevent nonsynostotic plagiocephaly: a Swedish
pilot study. J Pediatr Nurs 2011 Dec:26(6):541-51.
51
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Utveckling av högt blodtryck och hypertoni i longitudinella populationsstudier
med inriktning på individuella faktorer
Projektledare: Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps
vårdcentral i Skövde
Sammanfattning:
Hypertoni är fortfarande en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i västvärlden och en viktig orsak till
dödlighet i hjärtkärlsjukdom. Trots att allt fler behandlas med blodtryckssänkande läkemedel når endast
hälften av alla behandlade rekommenderade målblodtryck. Vi vet också att många av de som har ett högt
normalt blodtryck inom ett decennium kommer att övergår till manifest behandlingskrävand...
Projektstart: 2012-01-01
Medarbetare:
Margareta Hellgren, Läkare, Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Bledar Daka, Kvarterskliniken Lorensberg
Maria Eriksson, Psykolog/Psykoterapeut, Närhälsan Gibraltargatan Vårdcentral
Cecilia Björkelund, Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Per-Anders Jansson, Överläkare, Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet,
Avd för molekylär och klinisk medic
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin,
avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Vara
vårdcentral - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/128191
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Hellgren M, Petzold M, Berteus Forslund H, Wedel H, Jansson P, Lindblad U et al. Feasibility of a randomized
controlled intervention with physical activity in participants with impaired glucose tolerance recruited by
FINDRISC: A pilot study. Scand J Public Health 2014 May 27:42(5):463-470.
Hellgren M, Daka B, Jansson P, Lindblad U, Larsson C. Insulin resistance predicts early cardiovascular morbidity
in men without diabetes mellitus, with effect modification by physical activity. Eur J Prev Cardiol 2014 May 30.
Hellgren MI, Daka B, Jansson PA, Lindblad U. Primary care screening for individuals with impaired glucose
metabolism with focus on impaired glucose tolerance. Prim Care Diabetes 2014 Nov 24.
52
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Zou D, Eder DN, Eskandari D, Grote L, Boström KB, Lindblad U et al. Association between short total sleep time
and hypertension: the Skara Sleep Cohort. J Hypertens. 2013 Feb:31(2):345-51.
Andersson S, Ekman I, Friberg F, Bøg-Hansen E, Lindblad U. The association between self-reported lack of sleep,
low vitality and impaired glucose tolerance: a Swedish cross-sectional study. BMC Public Health 2013:13:700.
Andersson S, Ekman I, Friberg F, Daka B, Lindblad U, Larsson CA et al. The association between self-rated health
and impaired glucose tolerance in Swedish adults: a cross-sectional study. Scand J Prim Health Care 2013
Jun:31(2):111-8.
Daka B, Rosen T, Jansson PA, Larsson CA, Råstam L, Lindblad U et al. Low sex hormone-binding globulin is
associated with hypertension: a cross-sectional study in a Swedish population. BMC Cardiovasc Disord
2013:13:30.
Larsson CA, Daka B, Gullberg B, Råstam L, Lindblad U. Clusters of AMI risk factors and their association with
left ventricular hypertrophy: a population-based study within the Skaraborg Project, Sweden. Int J Cardiol. 2013
Oct 15:168(6):5416-21.
Daka B, Rosen T, Jansson PA, Råstam L, Larsson CA, Lindblad U et al. Inverse association between serum insulin
and sex hormone-binding globulin in a population survey in Sweden. Endocr Connect 2013 Mar 1:2(1):18-22.
Larsson CA, Krøll L, Bennet L, Gullberg B, Råstam L, Lindblad U et al. Leisure time and occupational physical
activity in relation to obesity and insulin resistance: a population-based study from the Skaraborg Project in
Sweden. Metab Clin Exp. 2012 Apr:61(4):590-8.
Lindblad U, Ek J, Eckner J, Larsson CA, Shan G, Råstam L et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of
hypertension: rule of thirds in the Skaraborg project. Scand J Prim Health Care 2012 Jun:30(2):88-94.
Hellgren MI, Petzold M, Björkelund C, Wedel H, Jansson PA, Lindblad U et al. Feasibility of the FINDRISC
questionnaire to identify individuals with impaired glucose tolerance in Swedish primary care. A cross-sectional
population-based study. Diabet Med. 2012 Dec 24:29(12):1501-5.
Eckner J, Larsson CA, Råstam L, Lindblad U. Blood pressure and global risk assessment in a Swedish population.
Int J Hypertens 2012:2012:835812.
53
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Metabola och fysiologiska mekanismer i utvecklingen av nedsatt
glukosmetabolism och högt blodtryck i befolkningsbaserade urval - skillnader
mellan män och kvinnor
Projektledare: Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps
vårdcentral i Skövde
Sammanfattning:
Projektsammanfattning (svensk och engelsk) SWEDISH (SVENSKA) Med denna 10-årsuppföljning av
Vara-Skövde kohorten vill vi slutligen förklara den dramatiska ökning av risken för akut hjärt infarkt
(MI) som drabbar kvinnor då de insjuknar i diabetes. I basundersökningen 2001-2005 deltog 2816
individer i åldrarna 30-75 år med 81% respektive 70% deltagarandel. För att studera transitionen från det
nor...
Projektstart: 2000-01-01
Medarbetare:
Cecilia Björkelund, Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Per-Anders Jansson, Överläkare, Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet,
Avd för molekylär och klinisk medic
Margareta Hellgren, Läkare, Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Bledar Daka, Kvarterskliniken Lorensberg
Lennart Råstam, Läkare, Inst för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
1 - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/73901
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Weidinger P, Nilsson JL, Lindblad U. Medication prescribing for asthma and COPD: a register-based crosssectional study in Swedish primary care. BMC Fam Pract 2014 Mar 25:15(1):54.
Arvidsson D, Leijon M, Sundquist J, Sundquist K, Lindblad U, Bennet L et al. Cross-cultural validation of a
simple self-report instrument of physical activity in immigrants from the Middle East and native Swedes.
Scandinavian Journal of Public Health 2014:42(3):255-262.
Bennet L, Groop L, Lindblad U, Agardh C, Franks P. Ethnicity is an independent risk indicator when estimating
diabetes risk with FINDRISC scores: A cross sectional study comparing immigrants from the Middle East and
native Swedes. Primary Care Diabetes 2014:Epub ahead of print.
54
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Hellgren MI, Daka B, Jansson PA, Lindblad U, Larsson CA. Insulin resistance predicts early cardiovascular
morbidity in men without diabetes mellitus and this effect is modified by physical activity. European Journal of
Preventive Cardiology 2014:21.
Arvidsson D, Lindblad U, Sundquist J, Sundquist K, Groop L, Bennet L et al. Vigorous Physical Activity may be
Important for the Insulin Sensitivity in Immigrants From the Middle East and Native Swedes. J Phys Act Health
2014 May 6.
Hellgren M, Petzold M, Berteus Forslund H, Wedel H, Jansson P, Lindblad U et al. Feasibility of a randomized
controlled intervention with physical activity in participants with impaired glucose tolerance recruited by
FINDRISC: A pilot study. Scand J Public Health 2014 May 27:42(5):463-470.
Hellgren M, Daka B, Jansson P, Lindblad U, Larsson C. Insulin resistance predicts early cardiovascular morbidity
in men without diabetes mellitus, with effect modification by physical activity. Eur J Prev Cardiol 2014 May 30.
Hellgren MI, Daka B, Jansson PA, Lindblad U. Primary care screening for individuals with impaired glucose
metabolism with focus on impaired glucose tolerance. Prim Care Diabetes 2014 Nov 24.
Ingemansson S, Vaziri-Sani F, Lindblad U, Gudbjornsdottir S, Törn C, on Behalf of the Diss-Study Group et al.
Long-term sustained autoimmune response to beta cell specific zinc transporter (ZnT8, W, R, Q) in young adult
patients with preserved beta cell function at diagnosis of diabetes. Autoimmunity 2013 Feb:46(1):50-61.
Zou D, Eder DN, Eskandari D, Grote L, Boström KB, Lindblad U et al. Association between short total sleep time
and hypertension: the Skara Sleep Cohort. J Hypertens. 2013 Feb:31(2):345-51.
Andersson S, Ekman I, Friberg F, Bøg-Hansen E, Lindblad U. The association between self-reported lack of sleep,
low vitality and impaired glucose tolerance: a Swedish cross-sectional study. BMC Public Health 2013:13:700.
Andersson S, Ekman I, Friberg F, Daka B, Lindblad U, Larsson CA et al. The association between self-rated health
and impaired glucose tolerance in Swedish adults: a cross-sectional study. Scand J Prim Health Care 2013
Jun:31(2):111-8.
Daka B, Rosen T, Jansson PA, Larsson CA, Råstam L, Lindblad U et al. Low sex hormone-binding globulin is
associated with hypertension: a cross-sectional study in a Swedish population. BMC Cardiovasc Disord
2013:13:30.
Larsson CA, Daka B, Gullberg B, Råstam L, Lindblad U. Clusters of AMI risk factors and their association with
left ventricular hypertrophy: a population-based study within the Skaraborg Project, Sweden. Int J Cardiol. 2013
Oct 15:168(6):5416-21.
Daka B, Rosén T, Jansson P, Lennart R, Larsson C, Lindblad U et al. Inverse association between serum insulin
and sex hormone-binding globulin in a population survey in Sweden. Endocr Connect 2013 Mar 1:2(1):18-22.
CA L, Daka B, B G, lennart r, Lindblad U. Clusters of AMI risk factors and their association with left ventricular
hypertrophy: A population-based study within the Skaraborg Project, Sweden. International Journal of Cardiology
2013:167(3):619-1088.
Daka B, Rosén T, Jansson P, Larsson C, Råstam L, Lindblad U et al. Low sex hormone-binding globulin is
associated with hypertension: a cross-sectional study in a Swedish population. BMC Cardiovascular Disorders
2013:13(1):30.
Ljungvall A, Gerdtham UG, Lindblad U. Misreporting and misclassification: implications for socioeconomic
disparities in body-mass index and obesity. Eur J Health Econ 2013 Dec 21.
55
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Bennet L, Agardh C, Lindblad U. Cardiovascular disease in relation to diabetes status in immigrants from the
Middle East compared to native Swedes: a cross-sectional study. BMC public health 2013:13(1):1133.
Karin B, Ulla P, Lindblad U, Irene E, Lisbeth F. Patients' satisfaction with the care offered by advanced practice
nurses: a new role in Swedish primary care. International Journal of Nursing Practice 2013:19(3):326-333.
Stone M, Charpentier G, Doggen K, Kuss O, Lindblad U, Kellner C et al. Quality of Care of People With Type 2
Diabetes in Eight European Countries: Findings from the Guideline Adherence to Enhance Care (GUIDANCE)
study. Diabetes Care 2013:36(9):2628-2638.
Larsson CA, Krøll L, Bennet L, Gullberg B, Råstam L, Lindblad U et al. Leisure time and occupational physical
activity in relation to obesity and insulin resistance: a population-based study from the Skaraborg Project in
Sweden. Metab Clin Exp. 2012 Apr:61(4):590-8.
Lindblad U, Ek J, Eckner J, Larsson CA, Shan G, Råstam L et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of
hypertension: rule of thirds in the Skaraborg project. Scand J Prim Health Care 2012 Jun:30(2):88-94.
Hellgren MI, Petzold M, Björkelund C, Wedel H, Jansson PA, Lindblad U et al. Feasibility of the FINDRISC
questionnaire to identify individuals with impaired glucose tolerance in Swedish primary care. A cross-sectional
population-based study. Diabet Med. 2012 Dec 24:29(12):1501-5.
Hjerpe P, Boström KB, Lindblad U, Merlo J. Increased registration of hypertension and cancer diagnoses after the
introduction of a new reimbursement system. Scand J Prim Health Care 2012 Dec 6:30(4):222-8.
Vikström A, Hägglund M, Nyström M, Strender LE, Koch S, Hjerpe P et al. Coding of procedures documented by
general practitioners in Swedish primary care-an explorative study using two procedure coding systems. BMC Fam
Pract 2012:13:2.
Eckner J, Larsson CA, Råstam L, Lindblad U. Blood pressure and global risk assessment in a Swedish population.
Int J Hypertens 2012:2012:835812.
Li X, Wei D, He H, Zhang J, Lindblad U, Ma M et al. Association of the adiponectin gene (ADIPOQ) +45 T > G
polymorphism with the metabolic syndrome among Han Chinese in Sichuan province of China. Asia Pacific
Journal of Clinical Nutrition 2012:21(2):296-301.
Ahmadi N, Månsson J, Lindblad U, Hildingh C. Breathlessness in everyday life from a patient perspective.
Palliative & supportive care 2012:189-194.
56
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Ortorexi är en kombinerad ät- och träningsstörning
Projektledare: Sara Ljungdahl, Läkare, Närhälsan Ängabo Vårdcentral, Alingsås
Sammanfattning:
Bakgrund Ortorexia Nervosa, från det grekiska ordet ”ortho” (renlärig) och ”orexis” (aptit), definierades
1997 av den amerikanska läkaren Steven Bratman, som en ohälsosam fixering av att äta ”nyttiga”
livsmedel, en ätstörning som kunde utvecklas från en ursprunglig önskan om att äta hälsosamt. Vad som
anses vara nyttigt har varierat sedan Bratman myntade begreppet ortorexi och med åren har alltfl...
Projektstart: 2015-01-28
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Ängabo
vårdcentral (Alingsås)
Annan
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/207501
57
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Fotmanipulation av gravida med bäckensmärta. En klinisk prövning i primärvård.
Projektledare: Camilla Melkersson, Sjukgymnast, Pensionär
Sammanfattning:
Bäckensmärta är mycket vanligt under graviditet. Smärtorna förorsakar problem för kvinnorna ofta med
sjukskrivning, kortare eller längre tid, som följd. De sjukgymnastiska behandlingarna är många, men
ingen har varaktig effekt. Dock är bäckensmärtan oftast självläkande efter graviditetens slut. Den första
delen av föreliggande projekt innehöll en kartläggning av antal gravida med bäckensmärta oc...
Projektstart: 2008-09-01
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Ja
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/47551
58
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Kartläggning av antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer på Närhälsan
Hentorps vårdcentral
Projektledare: Johanna Nilsson, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral, Skövde
Sammanfattning:
Bakgrund Förmaksflimmer förekommer hos cirka 2.9 procent av Sveriges befolkning och är den
vanligaste hjärtrytmrubbningen hos vuxna. Tillståndet medför en ökad risk för ischemisk stroke och
perifer tromboembolisk sjukdom, och de allra flesta med förmaksflimmer behöver behandlas med
antikoagulantia för att minska denna risk. I första hand rekommenderas behandling med warfarin och i
andra hand med...
Projektstart: 2014-05-01
Handledare:
Paolina Weidinger, Annan tjänstetitel, Närhälsan FoU primärvård
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/156871
59
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi ifrån primärvården.
Projektledare: Karl Nordström, Läkare, Ågårdsskogens Vårdcenral
Sammanfattning:
Koloskopi , att undersöka tjocktarmen men en slang, är en besvärlig, dyr, ibland farlig undersökning. Det
är också en undersökning som ger mycket information och ger möjlighet att upptäcka tjocktarmstumörer.
Tjocktarmstumörer ger mycket lite symtom men kan man hitta dom tidigt förbättras möjligheterna till
botande behandling avsevärt. Att välja vilka som skall genomgå koloskopi är därför ett svår...
Projektstart: 2015-02-01
Handledare:
Sofia Dalemo, Läkare, Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping och FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan
Ågårdsskogen vårdcentral (Lidköping) - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/207151
60
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Vad kännetecknar sjukskrivna patienter som remitteras till arbetsterapeut? En
studie av läkarjournaler
Projektledare: Heléne Persson, Arbetsterapeut, Närhälsan Rehabmottagning,
Falköping
Sammanfattning:
Bakgrund Många läkare upplever det som problematiskt att bedöma arbetsförmåga och brister har
framkommit i läkarintygen. Arbetsterapeuten bidrar till helhetsbilden vid bedömning genom en
kombination av bedömningsinstrument. Syftet med studien var att beskriva vad som kännetecknar
sjukskrivna patienter som remitteras till arbetsterapeut jämfört med sjukskrivna patienter som inte
remitteras till ar...
Projektstart: 2014-02-05
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Monica Bertilsson, Forskare, Affektiva II, Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Enheten för socialmedicin
och epidemiologi, Götebo
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R9 - Närhälsan Falköping
rehabmottagning - Arbetsterapi Falköping
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/202911
61
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
CRP hos barn med okomplicerade luftvägsinfektioner
Projektledare: Karin Rystedt, Läkare, Södra Ryds vårdcentral
Sammanfattning:
C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein, som ökar i värde vid infektion, inflammation eller
vävnadsskada. Provet används t ex vid diagnostik och för att följa förloppet vid infektioner. Studien
syftar till att beskriva hur CRP förändras över tid vid olika virus och bakterier vid okomplicerade
luftvägsinfektioner hos barn i primärvården, samt studera värdets relation till symtom. Barn med s...
Projektstart: 2013-01-01
Handledare:
Margareta Hellgren, Läkare, Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Sigvard Mölstad, Läkare, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Allmänmedicin,
Malmö
Pär-Daniel Sundvall, Läkare, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral. Regionala
Strama.
Ronny Gunnarsson, James Cook University Australia and R&D unit for primary health care Sodra
Alvsborg County Sweden
Status: Rekrytering pågår
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/146421
62
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Fenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiota
Projektledare: Karin Rystedt, Läkare, Södra Ryds vårdcentral
Sammanfattning:
Fenoximetylpenicillin (penicillin V, PcV) är det enskilda antibiotika som förskrivs mest i primärvården I
Sverige är penicillin V rekommenderat förstahandsmedel vid olika samhällsförvärvade bakteriella
infektioner t ex halsfluss, öroninflammation och lunginflammation. All antibiotikabehandling medför
ekologiska störningar i den normala bakteriefloran. Det påstås att PcV påverkar tarmfloran i mind...
Projektstart: 2015-01-01
Medarbetare:
Pär-Daniel Sundvall, Läkare, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral. Regionala
Strama.
Status: Rekrytering pågår
Klinisk prövning: Ja
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/218471
63
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Förändringar i sjukskrivningsmönster i Primärvården Skaraborg mellan 2005 och
2009 i relation till genus och socioekonomi
Projektledare: Karin Starzmann, Läkare, Närhälsan Tidans vårdcentral
Sammanfattning:
I ett internationellt perspektiv har Sverige en hög andel sjukskrivna trots att svensken har god hälsa med
hög och ökande medellivslängd. Kostnaderna för sjukfrånvaro har ökat dramatiskt under senaste
decenniet. Sjukskrivning speglar ett förhållningssätt till upplevd ohälsa och faktorer som arbetslöshet,
patientens inställning och socioekonomiska faktorer har stor betydelse för återgång i arbete....
Projektstart: 2010-01-15
Handledare:
Cecilia Björkelund, Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Medarbetare:
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/38081
64
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Socioekonomi och sjukskrivningar i ett genusperspektiv i Skaraborg 2005
Projektledare: Karin Starzmann, Läkare, Närhälsan Tidans vårdcentral
Sammanfattning:
I ett internationellt perspektiv har Sverige en hög andel sjukskrivna trots att vitalstatistik visar att
medellivslängden är bland de högsta i världen. Sjukskrivning är en kostsam åtgärd, dock har mycket lite
forskning gjorts på effekten av åtgärden. Vad som påverkar läkares sjukskrivningspraxis är också dåligt
känt. Läkaren är förutom patienten en viktig aktör i sjukskrivningsprocessen och det n...
Projektstart: 2009-04-01
Medarbetare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Cecilia Björkelund, Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/35791
Publikation från detta projekt:
Publikation
Starzmann K, Hjerpe P, Dalemo S, Ohlsson H, Björkelund C, Bengtsson Boström K et al. Diagnoses have the
greatest impact on variation in sick-leave certification rate among primary-care patients in Sweden: A multilevel
analysis including patient, physician and primary health-care centre levels. Scand J Public Health 2015 Jun 29.
65
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Sjukskrivning av patienter i primärvården. Läkares upplevelser och attityder.
Fokusgruppsintervjuer i Skaraborg.,
Projektledare: Karin Starzmann, Läkare, Närhälsan Tidans vårdcentral
Sammanfattning:
Sverige hade i början på 2000-talet mycket höga sjuktal och 2005 satte regeringen upp mål om halverade
sjuktal från 2002 till 2008. Detta skedde med hjälp av reformer i socialförsäkringen och förändringar av
Försäkringskassan. Dessa förändringar har inneburit att läkarnas arbete med sjukskrivning har förändrats
avsevärt under de senaste åren. Samtidigt har Sverige under denna tid varit i en lågko...
Projektstart: 2013-12-01
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Anna-Lena Östberg, Tandläkare, FoU-centrum Skaraborg
Medarbetare:
Johanna Låstberg, FoU-koordinator, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Tidan
vårdcentral - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/157751
66
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Operation – men vad händer sedan? En systematisk litteraturstudie av
arbetsterapeutisk insats efter kirurgisk behandling av karpaltunnelsyndrom
Projektledare: Carina Stenberg, Arbetsterapeut, Närhälsan rehabmottagning Karlsborg
Sammanfattning:
Introduktion Karpaltunnelsyndrom (CTS) är en vanligt förekommande sjukdom. Den innebär att nervus
medianus har kommit i kläm i karpaltunneln i handledsnivå och symtom som domningar och värk men
även atrofi och funktionsnedsättning kan uppkomma. Arbetsterapeutens behandling är konservativ. Om
inte fullgod symtomlindring ges är det aktuellt med kirurgisk behandling, antingen med öppen
karpaltunnelk...
Projektstart: 2014-03-01
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Gärd Holmqvist, Arbetsterapeut, Vuxenpsykiatriska mottagningen Skövde, Skaraborgs Sjukhus
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Karlsborg
vårdcentral - Arbetsterapi Karlsborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/164261
67
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Barnmisshandel - vågar vi se det? Faktorer som påverkar primärvårdsläkare i
Skaraborg vid misstanke om barnmisshandel och beslut om anmälan till
socialtjänsten
Projektledare: Marijke Talsma, Läkare, Närhälsan Billingen Vårdcentral Skövde
Sammanfattning:
Bakgrund Primärvårdsläkare i Sverige är enligt lagen skyldiga att anmäla misstänkt barnmisshandel till
socialtjänsten. Internationella studier visar att läkare inte anmäler alla misstänkte fall av barnmisshandel.
Anledningar till att avstå från anmälan finns beskrivna i internationell litteratur, med fokus på barnläkare.
En studie bland barnläkare och läkare på barnavårdscentral i Göteborg visade...
Projektstart: 2012-02-09
Handledare:
Anna-Lena Östberg, Tandläkare, FoU-centrum Skaraborg
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Billingen
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/113011
Publikation från detta projekt:
Publikation
Talsma M, Bengtsson Boström K, Östberg AL. Facing suspected child abuse - what keeps Swedish general
practitioners from reporting to child protective services? Scand J Prim Health Care 2015 Feb 13:1-6.
68
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens En
systematisk litteraturgranskning
Projektledare: Monica Wallenius, Arbetsterapeut, Närhälsan Töreboda
Rehabmottagning
Sammanfattning:
Bakgrund Antalet äldre ökar i vårt samhälle, vilket även innebär att antalet personer med demenssjukdom
ökar. Att kunna ha möjlighet att köra bil är viktigt för många för att bibehålla sina aktiviteter, vanor och
roller i samhället. Som arbetsterapeut inom primärvård ingår att bistå läkare vid bedömning av en
persons förmåga att köra bil. Denna uppsats har haft som syfte att undersöka vilka bedöm...
Projektstart: 2014-02-05
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Gärd Holmqvist, Arbetsterapeut, Vuxenpsykiatriska mottagningen Skövde, Skaraborgs Sjukhus
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Töreboda
vårdcentral - Arbetsterapi Töreboda
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/204161
69
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Prognos vid nedsatt lungfunktion i Västra Götalands befolkning: PURE –
Prospective Urban Rural Epidemiological study
Projektledare: Paolina Weidinger, Annan tjänstetitel, Närhälsan FoU primärvård
Sammanfattning:
PURE (Prospective Urban Rural Epidemiological study)är en global kohortstudie av kroniska sjukdomar
i vuxen befolkning där Sverige deltar (Göteborg och Skaraborg). Undersökningarna är omfattande och
innefattar lungfunktionstest, samsjuklighet och socioekonomi. Individuella data i PURE har kopplats
med nationella register; Läkemedelsregistret, Nationella patientregistret samt Dödsorsaksregistret v...
Projektstart: 2015-04-01
Handledare:
Annika Rosengren, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin
Jeong-Lim Kim, Forskare, Enheten för Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs
Universitet
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Medarbetare:
Karolina Andersson Sundell, Lektor, Enheten för Socialmedicin, Avdelningen för Samhällsmedicin och
Folkhälsa, Institutionen för Medicin
Kjell Torén, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbets- och miljömedicin
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum
Skaraborg
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
2 - Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/206071
70
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Kroniska luftvägssjukdomar: Diagnostik och Läkemedelsbehandling
Projektledare: Paolina Weidinger, Annan tjänstetitel, Närhälsan FoU primärvård
Sammanfattning:
Bakgrund De kroniska luftvägssjukdomarna astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är
vanliga i befolkningen och två av de största orsakerna till sjukdom och död i världen. Diagnostiken av
dessa uppvisar brister och underdiagnostik är vanligt. Underbehandling och dåligt kontrollerad sjukdom
är ett vanligt problem vid astma. Vid KOL är rökstopp den mest angelägna åtgärden för att förbättra p...
Projektstart: 2013-10-01
Handledare:
Annika Rosengren, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Jeong-Lim Kim, Forskare, Enheten för Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs
Universitet
Medarbetare:
Kjell Torén, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbets- och miljömedicin
Karolina Andersson Sundell, Lektor, Enheten för Socialmedicin, Avdelningen för Samhällsmedicin och
Folkhälsa, Institutionen för Medicin
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum
Skaraborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/136961
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Weidinger P, Nilsson JL, Lindblad U. Medication prescribing for asthma and COPD: a register-based crosssectional study in Swedish primary care. BMC Fam Pract 2014 Mar 25:15(1):54.
Weidinger P. Asthma and COPD Diagnoses and prescriptions in Swedish primary care. Göteborg: Göteborgs
Universitet; 2012.
Weidinger P, Nilsson JL, Lindblad U. Adherence to diagnostic guidelines and quality indicators in asthma and
COPD in Swedish primary care. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2009 May 13:18(5):393-400.
71
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Övriga projekt där verksamheten är involverad
Hitta forskningssatsningar för hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen
Projektledare: Eva Almqvist, Journalist/författare/informatör, Närhälsan FoU
primärvård, Västra Götalandsregionen
Sammanfattning:
Projektuppdraget i detta utvecklingsprojekt innebar att utveckla en söktjänst som såväl kombinerade som
separerade indexerade sökningar i regionens alla anslagsgivarsystem för hälso- och sjukvård. Söktjänsten
baserades på att samtliga ansökningsformlär kopplas till den MeSH-databas som jag valt till utvecklingen
av FoU i Sverige och som vi köpt in via Karolinska institutet (Sv/Eng). Efter slutför...
Projektstart: 2010-08-10
Medarbetare:
Carin Sjöström-Greenwood, FoU-koordinator, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland
Inger Hansson, FoU-koordinator, Närhälsan FoU Primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra
Bohuslän
Eva Larsson, FoU-koordinator, FoU primärvård Fyrbodal/FoU rådet Fyrbodal
Johanna Låstberg, FoU-koordinator, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Birgitta Bryngelsson, Annan tjänstetitel, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård
Ann Segerblom, FoU-koordinator, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Regionkansliet
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra
Älvsborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/96851
72
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Socioekonomi och vårdtyngd Socioekonomiska faktorers påverkan på
fördelningen av primärvårdens resurser i Västra Götalandsregionen
Projektledare: Erik Andersson, Annan tjänstetitel, Bräcke diakoni
Sammanfattning:
I denna undersökning studerar vi eventuell samvariation mellan socioekonomiska faktorer och vårdtyngd
med hjälp av de mått som används i Västra Götalandsregionens ersättningsmodell för primärvården.
Undersökningen är baserad på offentliga data och är en deskriptiv, observationell totalstudie av samtliga
vårdcentraler i regionen.
Projektstart: 2014-02-01
Handledare:
Sofia Dalemo, Läkare, Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping och FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum
Skaraborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/157311
73
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Från epidemiologi till klinisk praktik och samhällsinsatser för att förebygga
långvarig smärta och nedsatt arbetsförmåga
Projektledare: Stefan Bergman, Läkare, FoU Spenshult
Sammanfattning:
Långvarig smärta är ett av de största folkhälsoproblemen. De största konsekvenserna, inklusive ökad risk
för allvarliga medicinska tillstånd, ses hos de som har en generaliserad smärta. Långvarig smärta har
riskfaktorer som skiljer sig från det som initierar en akut smärta. Syftet är att skapa metoder för att tidigt
identifiera och rätt behandla personer med risk att utveckla långvarig smärta, ne...
Projektstart: 2015-12-01
Medarbetare:
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Cecilia Björkelund, Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Maria Larsson, Verksamhetschef, FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän
Lena Nordeman, Sjukgymnast, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg
Karin Asztély, Läkare, APiH/avd 607, psykossektionen, sahlgrenska universitetssjukhuset
Emma Haglund, Lektor, FoU-centrum Spenshult, Högskolan Halmstad
Status: Rekrytering inte påbörjad
Klinisk prövning: Ja
Involverad arbetsplats:
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin,
avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/207791
74
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Kan vi hitta fler patienter med diabetes typ 2/IGT om vi börjar leta aktivt?
Projektledare: Arua Berndtsson ( fd Al-Wahaishiova ), Läkare, Närhälsan
Masthugget vårdcentral
Sammanfattning:
Avsikten med detta projekt var att undersöka om man med hjälp av opportunistisk screening kunde
identifiera fler patienter med förstadie till diabetes samt diabetes typ 2 under perioden september 2012 februari 2013 jämfört med föregående period året innan på Masthuggets vårdcentral i Göteborg. Den
aktuella studien har visat att användning av opportunistisk screening i primärvårdsmiljö är ett mö...
Projektstart: 2012-07-01
Handledare:
Marianne Jingrot, Sjukgymnast, Närhälsan Olskroken Rehabmottagning 75%, FoU-centrum Göteborg
och Södra Bohuslän 25%
Bledar Daka, Kvarterskliniken Lorensberg
Medarbetare:
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Masthugget
vårdcentral (Göteborg)
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/204001
75
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Jämförande studie i primärvården av internetbaserad behandlarstödd
självhjälpsbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid depression
Projektledare: Cecilia Björkelund, Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för
medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Sammanfattning:
Socialstyrelsen har i de Nationella riktlinjerna för ångest och depression angett att psykologisk terapi är
ett av förstahandsmedlen vid lätt till måttlig depression. Behovet av lättillgänglig kognitiv terapi kommer
att öka väsentligt nu när dessa nationella riktlinjer börjar tillämpas. Eftersom mer än 70 procent av alla
patienter med depression omhändertas och behandlas i primärvården är det vik...
Projektstart: 2009-09-15
Medarbetare:
Ronny Gunnarsson, James Cook University Australia and R&D unit for primary health care Sodra
Alvsborg County Sweden
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Hans Ågren, Läkare, Sektionen för psykiatri, SU
Fredrik Spak, Läkare, Göteborgs Universitet, Socialmedicinska Enheten
Boo Johansson, Annan tjänstetitel, Psykologiska institutionen
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Närhälsan Svenljunga vårdcentral
Marie Kivi, Psykolog/Psykoterapeut, Vårdcentralen Åby
Maria Eriksson, Psykolog/Psykoterapeut, Närhälsan Gibraltargatan Vårdcentral
Eva-Lisa Petersson, FoU-strateg, FoU Centrum
Anna Holst, Läkare, Backa Vårdcentral
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Ja
Involverade arbetsplatser:
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Samhällsvetenskapliga fakulteten - Samhällsvetenskapliga
fakulteten
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap
och fysiologi
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/30511
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Hange D, Björkelund C, Svenningsson I, Kivi M, Eriksson MC, Petersson EL et al. Experiences of staff members
participating in primary care research activities: a qualitative study. Int J Gen Med 2015:8:143-8.
76
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Kivi M, Eriksson M, Hange D, Petersson E, Björkelund C, Johansson B et al. Experiences and attitudes of primary
care therapists in the implementation and use of internet-based treatment in Swedish primary care settings. Internet
Interventions 2015:2(3):248-256.
Wikberg C, Nejati S, Larsson M, Petersson E, Westman J, Ariai N et al. Comparison Between the MontgomeryAsberg Depression Rating Scale–Self and the Beck Depression Inventory II in Primary Care. The Primary Care
Companion for CNS Disorders 2015:17(3).
Kivi M, Eriksson MC, Hange D, Petersson EL, Vernmark K, Johansson B et al. Internet-Based Therapy for Mild to
Moderate Depression in Swedish Primary Care: Short Term Results from the PRIM-NET Randomized Controlled
Trial. Cogn Behav Ther 2014 Jun 9:1-10.
Kivi M, Eriksson M, Hange D, Petersson E, Johansson B, Björkelund C et al. Internet therapy for Depression in
Primary Care – a Randomized Controlled Trial. 2013.
Kivi M, Eriksson M, Hange D, Petersson E, Vernmark K, Johansson B et al. Internet therapy for depression in
primary care - a RCT. 2013.
Hange D, Björkelund C, Petersson E. Use of antidepressants among depressed treated with internet-based
Cognitive Behavior Therapy (CBT). 2013.
77
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på
stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska
populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
Projektledare: Cecilia Björkelund, Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för
medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Sammanfattning:
Den övergripande frågeställningen för projektet är att få ökad kunskap om hälsoeffekter av stress och
upplevelsen av stress. Det specifika syftet med projektet är att studera långsiktiga hälsoeffekter av
upplevd stress hos kvinnor och män och att också studera effekterna av interventionsprojekt, genomförda
i primärvård, vars syften är att minska upplevelsen av stress samt att öka individens egen...
Projektstart: 2007-01-01
Medarbetare:
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Lauren Lissner, Lärare, Section for Epidemiology and Social Medicine (EPSO), Göteborgs Universitet
Hans Ågren, Läkare, Sektionen för psykiatri, SU
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Närhälsan Svenljunga vårdcentral
Jörgen Thorn, Ekonomichef/administrativ chef, Skaraborgs Sjukhus
Boo Johansson, Annan tjänstetitel, Psykologiska institutionen
Robert Eggertsen, Läkare, FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Ronny Gunnarsson, James Cook University Australia and R&D unit for primary health care Sodra
Alvsborg County Sweden
Leif Lapidus, Läkare, Verksamhetsområde Medicin
Magnus Hakeberg, Tandläkare, Institutionen för odontologi, SA, GU samt Oral medicin, Odontologen
Maria Larsson, Verksamhetschef, FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän
Bodil Lernfelt, Läkare, Medicin och Geriatrik och Akutmottagning, SU/Östra sjukhuset
Ingibjörg H. Jonsdottir, Verksamhetschef, Institutet för stressmedicin
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Ja
Involverad arbetsplats:
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/68771
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Morténius H, Baigi A, Palm L, Fridlund B, Björkelund C, Hedberg B et al. Impact of the organisational culture on
primary care staff members' intention to engage in research and development. J Health Organ Manag
2015:29(2):234-51.
78
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Wiegner L, Hange D, Björkelund C, Ahlborg G. Prevalence of perceived stress and associations to symptoms of
exhaustion, depression and anxiety in a working age population seeking primary care - an observational study.
Bmc Family Practice 2015:16.
Fors A, Ekman I, Taft C, Björkelund C, Frid K, Larsson ME et al. Person-centred care after acute coronary
syndrome, from hospital to primary care - A randomised controlled trial. Int J Cardiol. 2015 Mar 24:187:693-699.
Hange D, Björkelund C, Svenningsson I, Kivi M, Eriksson MC, Petersson EL et al. Experiences of staff members
participating in primary care research activities: a qualitative study. Int J Gen Med 2015:8:143-8.
Leu M, Mehlig K, Hunsberger M, Torinsson Naluai Å, Blennow K, Zetterberg H et al. Quality Assessment of
25(OH)D, Insulin, Total Cholesterol, Triglycerides, and Potassium in 40-Year-Old Frozen Serum. Epidemiology
Research International 2015:2015(Article ID 581206).
Mikkelsen A, Mehlig K, Borres MP, Oxelmark L, Björkelund C, Lissner L et al. Monitoring the impact of cow's
milk allergy on children and their families with the FLIP questionnaire - a six-month follow-up study. Pediatr
Allergy Immunol 2015 May 13.
Kivi M, Eriksson M, Hange D, Petersson E, Björkelund C, Johansson B et al. Experiences and attitudes of primary
care therapists in the implementation and use of internet-based treatment in Swedish primary care settings. Internet
Interventions 2015:2(3):248-256.
Wikberg C, Nejati S, Larsson M, Petersson E, Westman J, Ariai N et al. Comparison Between the MontgomeryAsberg Depression Rating Scale–Self and the Beck Depression Inventory II in Primary Care. The Primary Care
Companion for CNS Disorders 2015:17(3).
Hange D, Sigurdsson JA, Björkelund C, Sundh V, Bengtsson C. A 32-year longitudinal study of alcohol
consumption in Swedish women: Reduced risk of myocardial infarction but increased risk of cancer. Scand J Prim
Health Care 2015 Jul 20:1-10.
Emerging Risk Factors Collaboration, Di Angelantonio E, Kaptoge S, Wormser D, Willeit P, Butterworth AS et al.
Association of Cardiometabolic Multimorbidity With Mortality. JAMA 2015 Jul 7:314(1):52-60.
André M, Billstedt E, Bengtsson C, Hällström T, Lissner L, Skoog I et al. Personality in women and associations
with mortality: a 40-year follow-up in the Population Study of Women in Gothenburg. BMC Womens Health 2014
Apr 30:14(1):61.
Emerging Risk Factors Collaboration, Di Angelantonio E, Gao P, Khan H, Butterworth AS, Wormser D et al.
Glycated hemoglobin measurement and prediction of cardiovascular disease. JAMA 2014 Mar 26:311(12):122533.
Pettersson A, Björkelund C, Petersson EL. To score or not to score: a qualitative study on GPs views on the use of
instruments for depression. Fam Pract 2014 Apr:31(2):215-21.
Kivi M, Eriksson MC, Hange D, Petersson EL, Vernmark K, Johansson B et al. Internet-Based Therapy for Mild to
Moderate Depression in Swedish Primary Care: Short Term Results from the PRIM-NET Randomized Controlled
Trial. Cogn Behav Ther 2014 Jun 9:1-10.
Mehlig K, Skoog I, Waern M, Miao Jonasson J, Lapidus L, Björkelund C et al. Physical activity, weight status,
diabetes and dementia: a 34-year follow-up of the population study of women in Gothenburg. Neuroepidemiology
2014:42(4):252-9.
79
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Ericson Sjöström M, Wallin I, Strandhagen E, Baigi A, Hensing G, Björkelund C et al. GP and patient predictions
of sick-listing duration: how well do they correspond? A prospective observational study. Scand J Prim Health
Care 2014 Jun:32(2):73-7.
Linton SJ, Kecklund G, Franklin KA, Leissner LC, Sivertsen B, Lindberg E et al. The effect of the work
environment on future sleep disturbances: a systematic review. Sleep Med Rev 2014 Nov 10:23C:10-19.
Blomstrand A, Blomstrand C, Ariai N, Björkelund C, Bengtsson C. Stroke incidence and association with risk
factors in women: a 32-year follow-up of the Prospective Population Study of Women in Gothenburg. BMJ Open
2014:4(oct 28):e005173.
Subramoney S, Björkelund C, Guo X, Skoog I, Bosaeus I, Lissner L et al. Age-related differences in recommended
anthropometric cut-off point validity to identify cardiovascular risk factors in ostensibly healthy women.
Scandinavian Journal of Public Health 2014:42(8):827-33.
Danaei G, Lu Y, Singh G, Carnahan E, Eggertsen R, Björkelund C et al. Cardiovascular disease, chronic kidney
disease, and diabetes mortality burden of cardiometabolic risk factors from 1980 to 2010: a comparative risk
assessment. Lancet Diabetes Endocrinologi 2014:2(8).
Billstedt E, Skoog I, Duberstein P, Marlow T, Hällström T, André M et al. A 37-year prospective study of
neuroticism and extraversion in women followed from mid-life to late life. Acta Psychiatr Scand 2014:129(1).
Bergdahl IA, Ahlqwist M, Barregard L, Björkelund C, Blomstrand A, Skerfving S et al. Mercury in serum predicts
low risk of death and myocardial infarction in Gothenburg women. Int Arch Occup Environ Health 2013 Jan
18:86(1):71-7.
Mikkelsen A, Borres MP, Björkelund C, Lissner L, Oxelmark L. The food hypersensitivity family impact (FLIP)
questionnaire - development and first results. Pediatr Allergy Immunol 2013 Sep 2:24(6):574-81.
Hange D, Mehlig K, Lissner L, Guo X, Bengtsson C, Skoog I et al. Perceived mental stress in women associated
with psychosomatic symptoms, but not mortality: observations from the Population Study of Women in
Gothenburg, Sweden. International journal of general medicine 2013:6:307-15.
Björkelund C, Maun A, Murante AM, Hoffman K, De Maeseneer J, Farkas-Pall Z et al. Impact of continuity on
quality of primary care: from the perspective of citizens' preferences and multimorbidity - position paper of the
European Forum for Primary Care. Qual Prim Care 2013:21(3):193-204.
Wennström A, Ahlqwist M, Stenman U, Björkelund C, Hakeberg M. Trends in tooth loss in relation to socioeconomic status among Swedish women, aged 38 and 50 years: repeated cross-sectional surveys 1968-2004. BMC
Oral Health 2013:13:63.
Mehlig K, Skoog I, Miao Jonasson J, Waern M, Björkelund C, Östling S et al. Lifestyle, diabetes, and dementia:
chronology of diseases and synergistic associations with physical inactivity and obesity. 2013.
Starzmann K, Hjerpe P, Dalemo S, Björkelund C, Boström KB. No physician gender difference in prescription of
sick-leave certification: a retrospective study of the Skaraborg Primary Care Database. Scand J Prim Health Care
2012 Mar:30(1):48-54.
Svenningsson I, Björkelund C, Marklund B, Gedda B. Anxiety and depression in obese and normal-weight
individuals with diabetes type 2: a gender perspective. Scand J Caring Sci 2012 Jun:26(2):349-54.
Stenman U, Ahlqwist M, Björkelund C, Hakeberg M. Oral health-related quality of life--associations with oral
health and conditions in Swedish 70-year-old individuals. Gerodontology 2012 Jun:29(2):e440-6.
80
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Johansson L, Skoog I, Gustafson DR, Olesen PJ, Waern M, Bengtsson C et al. Midlife psychological distress
associated with late-life brain atrophy and white matter lesions: a 32-year population study of women. Psychosom
Med 2012:74(2):120-5.
Hellgren MI, Petzold M, Björkelund C, Wedel H, Jansson PA, Lindblad U et al. Feasibility of the FINDRISC
questionnaire to identify individuals with impaired glucose tolerance in Swedish primary care. A cross-sectional
population-based study. Diabet Med. 2012 Dec 24:29(12):1501-5.
Hange D, Sigurdsson JA, Björkelund C, Lapidus L, Bengtsson C. Main causes of death among Swedish women
born 1914 and 1918: 32-year follow-up of the Population Study of Women in Gothenburg. Int J Gen Med
2012:5:597-601.
Morténius H, Marklund B, Palm L, Björkelund C, Baigi A. Implementation of innovative attitudes and behaviour
in primary health care by means of strategic communication: a 7-year follow-up. J Eval Clin Pract 2012
Jun:18(3):659-65.
Blomstrand A, Ariai N, Baar AC, Finbom-Forsgren BM, Thorn J, Björkelund C et al. Implementation of a lowbudget, lifestyle-improvement method in an ordinary primary healthcare setting: a stepwise intervention study.
BMJ Open 2012:2(4).
Brotons C, Bulc M, Sammut MR, Sheehan M, Manuel da Silva Martins C, Björkelund C et al. Attitudes toward
preventive services and lifestyle: the views of primary care patients in Europe. the EUROPREVIEW patient study.
Fam Pract 2012 Apr:29 Suppl 1:i168-i176.
Magnil1 M, Gunnarsson R, Bjørkelund C. Using patient-centred consultation when screening for depression in
elderly patients: a comparative pilot study. Scand J Prim Health Care 2011 Mar:29(1):51-6.
Jonasson G, Sundh V, Ahlqwist M, Hakeberg M, Björkelund C, Lissner L et al. A prospective study of mandibular
trabecular bone to predict fracture incidence in women: a low-cost screening tool in the dental clinic. Bone 2011
Oct:49(4):873-9.
Håkansson C, Björkelund C, Eklund M. Associations between women's subjective perceptions of daily occupations
and life satisfaction, and the role of perceived control. Aust Occup Ther J 2011 Dec:58(6):397-404.
Skoglund I, Björkelund C, Mehlig K, Gunnarsson R, Möller M. GPs' opinions of public and industrial information
regarding drugs: a cross-sectional study. BMC Health Serv Res 2011:11:204.
André M, Lissner L, Bengtsson C, Hällström T, Sundh V, Björkelund C et al. Cohort differences in personality in
middle-aged women during a 36-year period. Results from the Population Study of Women in Gothenburg. Scand J
Public Health 2010 Jul:38(5):457-64.
Rowshan Ravan A, Bengtsson C, Lissner L, Lapidus L, Björkelund C. Thirty-six-year secular trends in sleep
duration and sleep satisfaction, and associations with mental stress and socioeconomic factors--results of the
Population Study of Women in Gothenburg, Sweden. J Sleep Res 2010 Sep 30:19(3):496-503.
Eklund M, Bäckström M, Lissner L, Björkelund C, Sonn U. Daily activities mediate the relationship between
personality and quality of life in middle-aged women. Qual Life Res 2010 Dec 17:19(10):1477-86.
Mielke MM, Zandi PP, Shao H, Waern M, Östling S, Guo X et al. The 32-year relationship between cholesterol
and dementia from midlife to late life. Neurology 2010 Nov 23:75(21):1888-95.
81
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Holmgren K, Dahlin-Ivanoff S, Björkelund C, Hensing G. The prevalence of work-related stress, and its
association with self-perceived health and sick-leave, in a population of employed Swedish women. BMC Public
Health 2009:9:73.
Blomstrand A, Björkelund C, Ariai N, Lissner L, Bengtsson C. Effects of leisure-time physical activity on wellbeing among women: a 32-year perspective. Scand J Public Health 2009 Sep:37(7):706-12.
Håkansson C, Lissner L, Björkelund C, Sonn U. Engagement in patterns of daily occupations and perceived health
among women of working age. Scand J Occup Ther 2009 May:16(2):110-7.
Stenman U, Wennstrom A, Ahlqwist M, Bengtsson C, Bjorkelund C, Lissner L et al. Association between
periodontal disease and ischemic heart disease among Swedish women: a cross-sectional study. Acta Odontol
Scand. 2009:67(4):193-9.
Magnil M, Gunnarsson R, Björkstedt K, Björkelund C. Prevalence of depressive symptoms and associated factors
in elderly primary care patients: a descriptive study. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2008:10(6):462-8.
Lissner L, Sjöberg A, Schütze M, Lapidus L, Hulthén L, Björkelund C et al. Diet, obesity and obesogenic trends in
two generations of Swedish women. Eur J Nutr 2008 Dec:47(8):424-31.
82
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
EMDR i behandlingen av psykisk ohälsa inom primärvården i Sverige i samband
med stressande livshändelser. En systematisk litteraturgranskning.
Projektledare: Helena Björkman, Psykolog/Psykoterapeut, Psykisk Hälsa, Närhälsan
Vara vårdcentral
Sammanfattning:
Primärvården söks allt mer av patienter i samband med stressande livshändelser. Genom växande
kunskap kring hjärnans reaktioner på svåra upplevelser och stress har också möjligheten att behandla de
negativa följderna ökat. Forskning kring hjärnans sätt att fungera, och möjligheten att avbilda detta, har
hjälpt till att öka förståelsen för stressrelaterad ohälsa. Införandet av en ny typ av psykot...
Projektstart: 2015-11-05
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/207111
83
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Förstagångsföräldrars uppfattningar och effekter av föräldraförberedande stöd.
Projektledare: Caroline Bäckström, Barnmorska, Högskolan Skövde, Institutionen för
Hälsa och Lärande
Sammanfattning:
Att vänta och föda barn kan ses som en normal livshändelse, upplevas positivt och stärkande. Men, det
kan även upplevas stressande eller negativt. Barnafödande är en känslig livshändelse som bör erfaras
med tillgång till stöd. Blivande föräldrar behöver både socialt och professionellt stöd. Båda formerna av
stöd har genom tidigare forskning visat sig ha positiva effekter. Professionellt stöd som...
Projektstart: 2014-01-01
Handledare:
Lena Mårtensson, Högskolan i Skövde
Stina Thorstensson, Lektor, Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande
Marie Golsäter, Annan tjänstetitel, Primärvårdens FoU-enhet, Futurum Region Jönköpings län,
Avdelningen för Omvårdnad Hälsohögskolan Jön
Status: Rekrytering pågår
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar
- Område M9 (Mödrahälsovård) - Närhälsan Skövde barnmorskemottagning
Landsting - Västra Götalandsregionen - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/147521
84
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Akut inflammerad gallblåsa Jämförelse mellan ultraljudsfynd och värdering vid
kirurgiskt ingrepp
Projektledare: SPYRIDOULA DIOTI, MSK Radiologi, Sahlgrenska / Mölndal
Sammanfattning:
Bakgrund Akut inflammerad gallblåsa (kolecystit) är den vanligaste akuta komplikationen till
gallstenssjukdom. Sten i gallblåsan kan i de flesta fall verifieras med hjälp av ultraljud. Hur fynd vid
ultraljud vid misstanke om akut sjukdom i gallblåsan korrelerade med senare verifiering med andra
metoder undersöktes på Skaraborgs Sjukhus.Metod Data från patienter som fått diagnosen akut
kolecystit...
Projektstart: 2012-02-09
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/170981
85
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Betydelsen av könshormoner på metabola syndromet och akut hjärtinfarkt: En
prospektiv studie i Skaraborg (ISHMI-studien).
Projektledare: Bledar Daka, Kvarterskliniken Lorensberg
Sammanfattning:
Hos äldre män låg testosteron och höga östradiolhalter är förknippade med högre risk för hjärtkärlrelaterade mortalitet. Hos kvinnor, sambandet mellan halter av könshormoner och risken för hjärt- och
kärlsjukdomar är fortfarande osäkert. Även om det finns bevis som kopplar hjärtkärlsjukdomar med
könshormon koncentrationer, bakomliggande mekanismer är fortfarande okänd. Huvudsyftet med studien
är...
Projektstart: 2013-10-01
Medarbetare:
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Thord Rosén, Läkare, Endokrinsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska
Per-Anders Jansson, Överläkare, Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet,
Avd för molekylär och klinisk medic
Maria Eriksson, Psykolog/Psykoterapeut, Närhälsan Gibraltargatan Vårdcentral
Margareta Hellgren, Läkare, Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Annan
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R9 - Närhälsan Skövde
rehabmottagning - Ekedalsgatan - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
6 - Medicin, Sahlgrenska
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/158711
86
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Likheter/olikheter med blodtrycksmätning som registreras i Registercentrum
inom primärvården Västra Götaland.
Projektledare: David Ejnell, Läkare, Primärvård inom VGR
Sammanfattning:
Syftet med denna studie är att ta reda på hur vårdcentraler i Västragötalands Regionen (VGR) mäter de
blodtryck som registreras i Primärvårdens Kvalitetsregister. Vårdcentralschefer på samtliga vårdcentraler
i VGR mottar via brev en enkät som ska besvaras av en sakkunnig person per vårdcentral, dvs. en person
som är väl insatt i hur registrering av mätvärden och rapportering till Primärvårdens Kv...
Projektstart: 2011-03-10
Handledare:
Anders Hansson, Läkare, Universitetssjukvårdens forskningcentrum, UFC, Örebro
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/142711
87
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Tilltro till egen förmåga att påverka hälsa och förekomst av metabola störningar en populationsstudie
Projektledare: Maria Eriksson, Psykolog/Psykoterapeut, Närhälsan Gibraltargatan
Vårdcentral
Sammanfattning:
Bakgrund Den psykiska ohälsan har över tid ökat framför allt vad gäller stressrelaterade symtom och
depression (Caldwell, 2001). De senaste åren har ökningen av psykiska ohälsan planat ut i Sverige, men
fortfarande är den ett stort problem. Exempelvis ses en oroande samsjuklighet där typ 2 diabetes,
depressivitet, fetma och hjärt-kärlsjukdomar leder till en besvärlig situation som innebär stort l...
Projektstart: 2012-08-15
Handledare:
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Boo Johansson, Annan tjänstetitel, Psykologiska institutionen
Cecilia Björkelund, Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum
Fyrbodal
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/113751
88
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Effekter på morbiditet och mortalitet av tilltro till egen förmåga att påverka hälsa en prospektiv studie
Projektledare: Maria Eriksson, Psykolog/Psykoterapeut, Närhälsan Gibraltargatan
Vårdcentral
Sammanfattning:
Bakgrund Det blir allt vanligare med samsjuklighet i psykisk ohälsa och exempelvis typ 2 diabetes,
fetma och hjärt-kärlsjukdomar. Det är viktigt att primärvården kontinuerligt utvecklar metoder för att
tidigt kunna identifiera och behandla dessa folkhälsoproblem som är skapar stort lidande, och leder till
minskad arbetsförmåga, långa sjukskrivningar, och höga samhälls-ekonomiska kostnader. Vi und...
Projektstart: 2013-03-31
Handledare:
Boo Johansson, Annan tjänstetitel, Psykologiska institutionen
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin,
avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd
vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Masthugget
vårdcentral (Göteborg)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R8 - Närhälsan Vara
rehabmottagning - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum
Fyrbodal
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Wallenberglaboratoriet
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/147191
89
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Uppföljning av patienter med diabetes i Skaraborg. Skaraborgs diabetesregister.
Projektledare: Grete Garberg, Läkare, Kärnsjukhuset i Skövde, Ögonkliniken
Sammanfattning:
Sammanfattning Diabetes är en kronisk sjukdom med ökad risk för komplikationer från ögon och även
från hjärta, kärl och njurar. Det är viktigt att blodsockret hos en diabetiker normaliseras, men även att
andra riskfaktorer såsom övervikt och fetma, högt blodtryck, blodfettrubbningar behandlas. Alla
riskfaktorer för insjuknande i komplikationer är inte kända och intresset för studier av biokemiska...
Projektstart: 2007-06-01
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Monica Lövestam Adrian, Läkare, Region Skåne
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus
Landsting - Västra Götalandsregionen - Primärvård - Primärvården Skaraborg - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/2934
Publikation från detta projekt:
Publikation
Garberg G, Lövestam-Adrian M, Nasic S, Boström KB. The prognosis of diabetic retinopathy in patients with type
2 diabetes since 1996-1998: the Skaraborg Diabetes Register. Int Ophthalmol 2014 Aug 21.
90
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Personalens erfarenheter av att använda SEXIT för att identifiera sexuellt
riskutsatta besökare vid besök på ungdomsmottagningen- en kvalitativ
fokusgruppsstudie
Projektledare: Sofia Hammarström, Annan tjänstetitel, Närhälsan Kunskapscentrum
för sexuell hälsa / Linköpings universitet
Sammanfattning:
BAKGRUND: Sexuellt risktagande och sexuell utsatthet kan leda till sexuell ohälsa i form av sexuellt
överförbara infektioner, oönskad graviditet och sexuellt våld. Den sexuella ohälsan är snedfördelad i
ungdomspopulationen. En svensk studie visar att 10 procent av unga under en treårs period beräknas stå
för ca 40 procent av det totala antalet klamydiafall under samma period. Situationen är likna...
Projektstart: 2015-09-01
Handledare:
Per Nilsen, Annan tjänstetitel, Linköpings universitet, IMH, avd för samhällsmedicin
Susanne Bernhardsson, Specialistfysioterapeut, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän samt
Närhälsan Öckerö Rehabmottagning
Malin Lindroth, Lektor, Hälsohögskolan Jönköping, Avdelningen för omvårdnad
Medarbetare:
Karin Stenqvist, Läkare, Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Tommy Pherson, Annan tjänstetitel, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Enheter vårdgivarstöd - Närhälsan Kunskapscentrum
för sexuell hälsa
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övriga Vårdverksamheter - Närhälsan
Sexualmedicinskt centrum
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar
- Område M10 (Ungdomsmottagningar) - Närhälsan Lidköping ungdomsmottagning
Kommun - Enskilda kommuner - Göteborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/221971
91
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett
screeningverktyg och en arbetsmetod för ungdomsmottagningar
Projektledare: Sofia Hammarström, Annan tjänstetitel, Närhälsan Kunskapscentrum
för sexuell hälsa / Linköpings universitet
Sammanfattning:
BAKGRUND: Sexuellt risktagande och sexuell utsatthet kan leda till sexuell ohälsa i form av sexuellt
överförbara infektioner, oönskad graviditet och sexuellt våld. Den sexuella ohälsan är snedfördelad i
ungdomspopulationen. En svensk studie visar att 10 procent av unga under en treårs period beräknas stå
för ca 40 procent av det totala antalet klamydiafall under samma period. Situationen är likna...
Projektstart: 2015-03-03
Handledare:
Susanne Bernhardsson, Specialistfysioterapeut, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän samt
Närhälsan Öckerö Rehabmottagning
Per Nilsen, Annan tjänstetitel, Linköpings universitet, IMH, avd för samhällsmedicin
Malin Lindroth, Lektor, Hälsohögskolan Jönköping, Avdelningen för omvårdnad
Medarbetare:
Peter Nolskog, Läkare, Smittskyddsenheten, SkaS Skövde
Susann Frostholm, Organisationsutvecklare, Ungdomsmottagning Skaraborg, Primärvårdskontoret
Skövde
Jennie Elisson, Barnmorska, Ungdomsmottagningen Gamlestaden
Emma Svanholm, Barnmorska, Närhälsan Sexualmedicinskt centrum
Tommy Pherson, Annan tjänstetitel, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Eva Fritzson, Kurator/Socialsekr., Ungdomsmottagningen Åmål/Bengtsfors
Karin Stenqvist, Läkare, Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Enheter vårdgivarstöd - Närhälsan Kunskapscentrum
för sexuell hälsa
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övriga Vårdverksamheter - Närhälsan
Sexualmedicinskt centrum
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar
- Område M10 (Ungdomsmottagningar) - Närhälsan Lidköping ungdomsmottagning
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar
- Område M1 - Närhälsan Åmål ungdomsmottagning
Kommun - Enskilda kommuner - Göteborg
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg
och Södra Bohuslän
92
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Annan
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/210051
93
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Läkemedel i dospåsar, vad har läkarna i primärvården för erfarenheter?
Projektledare: Linn Hultin, Läkare, JohannesVården VåC och BVC
Sammanfattning:
Jag har tagit reda på vad vårdcentralsläkare har för olika erfarenheter om dosexpedition via en kvalitativ
enkät. Det fanns en stor vidd på svars, en del var positiva, andra negativa. Läkare väljer att sätta in
dosexpedition om en patient har svårigheter att hantera mediciner av olika skäl, om de har många
mediciner eller om deras kommunala boende/insatser i hemmet önskar detta. Många berättar oc...
Projektstart: 2014-09-15
Handledare:
Marianne Jingrot, Sjukgymnast, Närhälsan Olskroken Rehabmottagning 75%, FoU-centrum Göteborg
och Södra Bohuslän 25%
Status: Projektet slutfört
Klinisk prövning: Nej
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/146971
94
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Studier av mikrovaskulär insulinresistens och dess betydelse - implikationer för
nya strategier till prevention och behandling av typ 2 diabetes
Projektledare: Per-Anders Jansson, Överläkare, Gothia Forum och Sahlgrenska
akademin vid Göteborgs Universitet, Avd för molekylär och klinisk medic
Sammanfattning:
Den övergripande planen är att fortsätta använda mikrodialys i patientnära studier, kartlägga mekanismer
i humana mikrovaskulära endotelceller, identifiera biomarkörer och utvärdera nya behandlingsprinciper
mot mikrovaskulär insulinresistens vid typ 2 diabetes (T2D). Våra specifika målsättningar med projektet:
1. Att definiera molekylära mekanismer bakom endotelbarriären för insulin; 2. Att kartl...
Projektstart: 2015-01-01
Medarbetare:
Emanuel Fryk, Läkare, Wallenberglaboratoriet
Bledar Daka, Kvarterskliniken Lorensberg
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Lovisa Sjögren, Läkare, Barn och Ungdomsmedicin-Region Halland
Karin Mossberg, Läkare, Institution för Medicin, Wallenberglaboratoriet, Göteborgs Universitet
Göran Bergström, Läkare, Klinisk Fysiologi, Område 4
Reza Mobini, Forskare, Göteborgs Universitet, Wallenberglaboratoriet
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Ja
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Gothia Forum för klinisk forskning
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/165271
95
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Klinisk, radiologisk, histologisk, ultrastrukturell och biokemisk undersökning av
vävnad i anslutning till stora leder hos människa.
Projektledare: Jüri Kartus, Läkare, FoU enheten och ortopedkliniken NU-sjukvården
Sammanfattning:
Forskningsprojektet avser studier på knä, axel och höft och har många gemensamma frågeställningar
som berör ben, ligament och senor. Det inkluderar kliniska undersökningar så väl som histologiska,
radiologiska, ultrastrukturella, biokemiska analyser samt densiometri. Även patientens utvärdering ingår
som en viktig variabel i utvärderingarna. Patienterna inkluderade i de olika studierna kommer att...
Projektstart: 2013-01-01
Medarbetare:
Ninni Sernert, Annan tjänstetitel, NU-sjukvården
Lars Ejerhed, Läkare, NU-sjukvården, FoU-enheten
Leyla Roshani, Annan tjänstetitel, FoU
Urban Hedlundh, Läkare, Ortopedkliniken; NU-sjukvården
Erling Hallström, Läkare, Ortopedkliniken, Uddevalla Sjukhus
Stefanos Farfaras, Läkare, Uddevalla sjukhus ortopedkliniken
Ioannis Karikis, Läkare, NU-sjukvården, ortopedkliniken
Martina Åhlén, Läkare, Handkirurgen Sahlgrenska Universitets sjukhus
Sven Stener, Läkare, NÄL, Ortopedkliniken
Mustafa Ibrahim Ahmad, Läkare, Ortopedkliniken Uddevalla sjukhuset/NU-sjukvården
Lars Rostgård-Christensen, Läkare, Röntgen Lidköping
Status: Rekrytering pågår
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården NÄL
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården Uddevalla sjukhus
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
3 - Ortopedi
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan
Ågårdsskogen vårdcentral (Lidköping) - Sjukgymnastik Lidköping - Övrigt
Landsting - Stockholms läns landsting - Södersjukhuset AB - Övriga verksamheter - Institutionen för
klinisk forskning & utbildning Södersjukhuset - Ortopedi
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/206921
Publikationer från detta projekt:
Publikation
96
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Åhlén M, Roshani L, Lidén M, Struglics A, Rostgård-Christensen L, Kartus J et al. Inflammatory Cytokines and
Biomarkers of Cartilage Metabolism 8 Years After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Results From
Operated and Contralateral Knees. Am J Sports Med 2015 Mar 18.
Månsson O, Sernert N, Rostgard-Christensen L, Kartus J. Long-term clinical and radiographic results after delayed
anterior cruciate ligament reconstruction in adolescents. Am J Sports Med 2015 Jan:43(1):138-45.
Kvist J, Kartus J, Karlsson J, Forssblad M. Results From the Swedish National Anterior Cruciate Ligament
Register. Arthroscopy 2014 Apr 17.
Åhlén M, Lidén M, Movin T, Papadogiannikis N, Rostgård-Christensen L, Kartus J et al. Histological Evaluation
of Regenerated Semitendinosus Tendon a Minimum of 6 Years After Harvest for Anterior Cruciate Ligament
Reconstruction. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2014:2.
Månsson O, Kartus J, Sernert N. Pre-operative factors predicting good outcome in terms of health-related quality
of life after ACL reconstruction. Scand J Med Sci Sports 2013 Feb 31:23(1):15-22.
Stener S, Kartus J, Ejerhed L. Anterior cruciate ligament reconstruction reduces bone mineral areal mass.
Arthroscopy 2013 Nov:29(11):1788-95.
Ahldén M, Sernert N, Karlsson J, Kartus J. A prospective randomized study comparing double- and single-bundle
techniques for anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med 2013 Nov:41(11):2484-91.
Ahldén M, Samuelsson K, Sernert N, Forssblad M, Karlsson J, Kartus J et al. The Swedish National Anterior
Cruciate Ligament Register: a report on baseline variables and outcomes of surgery for almost 18,000 patients. Am
J Sports Med 2012 Oct:40(10):2230-5.
Åhlén M, Lidén M, Bovaller Å, Sernert N, Kartus J. Bilateral magnetic resonance imaging and functional
assessment of the semitendinosus and gracilis tendons a minimum of 6 years after ipsilateral harvest for anterior
cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med 2012 Aug:40(8):1735-41.
97
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Behandling av högt blodtryck och insjuknandet i hjärtkärlsjukdom
Projektledare: Charlotta Ljungman, Läkare, Kardiologen Sahlgrenska
universitetssjukhuset
Sammanfattning:
Av den vuxna befolkningen i Sverige har cirka 27 % högt blodtryck. Högt blodtryck är en av de starkaste
riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom hos både kvinnor och män. Kvinnor och män behandlas med olika
blodtryckssänkande läkemedel och äldre kvinnor når i lägre utsträckning än äldre män målblodtryck
(<140/90 mm Hg) (Ljungman et al. Gender differences in antihypertensive drug treatment: Results...
Projektstart: 2014-09-21
Medarbetare:
karin manhem, Läkare, medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Sahlgrenska
Thomas Kahan, Läkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
Linus Schiöler, Forskarassistent, Göteborgs Universitet, Arbets- och Miljömedicin
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
6 - Kardiologi
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
6 - Medicin, Sahlgrenska
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum
Skaraborg
Statligt - Universitet - Karolinska Institutet, Stockholm - KI Nord - Danderyds sjukhus AB - Institutionen
för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus - Internmedicin
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/204111
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Hasselström J, Zarrinkoub R, Holmquist C, Hjerpe P, Ljungman C, Qvarnström M et al. The Swedish Primary
Care Cardiovascular Database (SPCCD): 74 751 hypertensive primary care patients. Blood Press. 2014
Apr:23(2):116-25.
Ljungman C, Kahan T, Schiöler L, Hjerpe P, Wettermark B, Boström KB et al. Antihypertensive treatment and
control according to gender, education, country of birth and psychiatric disorder: the Swedish Primary Care
Cardiovascular Database (SPCCD). J Hum Hypertens 2014 Nov 6.
Ljungman C, Kahan T, Schiöler L, Hjerpe P, Hasselström J, Wettermark B et al. Gender differences in
antihypertensive drug treatment: results from the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD). J Am
Soc Hypertens 2014 Dec:8(12):882-90.
98
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Jodstatus hos gravida kvinnor i sverige och effekt av jodtillskott på tyreoidea
funktionen hos mödrar och nyfödda barn.
Projektledare: Sofia Manousou, Kungälvs Sjukhus, Medicinkliniken
Sammanfattning:
Sverige betraktas ha tillräcklig tillgång till jod i befolkningen. Behovet av jod, vilket är viktigt för
sköldkörtelhormonproduktionen, är ökat under graviditet. För fostret och det nya födda barnet är det
nödvändigt med en adekvat jodtillgång för normal hjärnutveckling. Även mild jodbrist har visats ge
kognitiv påverkan hos barn. I en dubbel-blind placebokontrollerad studie på 200 gravida kvinno...
Projektstart: 2011-10-01
Handledare:
Helena Filipsson Nyström, Endokrinsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetessjukhuset
Medarbetare:
Lena Hulthén, Annan tjänstetitel, Avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition, Institutionen för
medicin, GU
Robert Eggertsen, Läkare, FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Mille Milakovic, Läkare, Mölnlycke Vårdcentral
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Ja
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar
- Område M9 (Mödrahälsovård) - Närhälsan Skövde barnmorskemottagning
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/114001
99
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Gastroenterit hos barn i Västsverige: en prospektiv studie av etiologi, dynamik,
co-infektioner, riskfaktorer, virulensgensuttryck under infektion samt identifiering
av potentiella nya patogener.
Projektledare: Daniel Novak, Läkare, Avd för pediatrik, Inst för klinisk vetenskap,
Sahlgrenska Akademin Göteborg Universitet
Sammanfattning:
Bakgrund: Etiologin till samhällsförvärvad gastroenterit hos barn i Sverige är ofullständigt kartlagd. Den
enda studien som tidigare gjorts på svenska barn var en 1 år prospektiv studie vid Uppsala
barnamottagning (Uhnoo et al., 1986). Närmare 30 år senare kan kunskapen behöva uppdateras då
etiologin troligen har förändrats med mera utomeuropeisk invandring samt ökat resande bland barn och
anhöri...
Projektstart: 2012-02-02
Medarbetare:
Birger Trollfors, Läkare, Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus
Younis Khalid, Läkare, Barnakuten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Tomas Bergström, Läkare, Virologiska laboratoriet
Magnus Lindh, Läkare, Klinisk mikrobiologi
Lars Gelander, Verksamhetschef, SU/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus/Barnmedicin
shwan anwar muhamad, Läkare, barnklinik näl
Christina Welinder-Olsson, Verksamhetschef, Mikrobiologiska laboratoriet SU/SS
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
1 - Akutsjukvård och Barnkirurgi
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Vara
vårdcentral - Specialistmottagning Vara - Barnmottagning
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Barn- och ungdomsmedicin - Område B1 Närhälsan Stenungsund barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården NÄL
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/100421
100
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Kirurgisk interventionsstudie mot sjuklig övervikt hos ungdomar (13-18 år)
Projektledare: Torsten Olbers, Läkare, Kirurgen, SU/S
Sammanfattning:
Incidensen av fetma i barnaåren är idag hög och dessutom i stigande. Varje år med grav övervikt är
allvarligt ur livskvalitetssynpukt men även ur perspektivet framtida sjukdomsutveckling. Kirurgi (gastric
bypass) p.g.a. sjuklig övervikt hos vuxna har idag mycket goda resultat och bedrivs i åldrarna ner t o m
18 års ålder utan att vi där har sett några negativa åldersberoende effekter. Hittills pu...
Projektstart: 2004-01-01
Medarbetare:
Staffan Mårild, Obesitascentrum, VO 1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 20% samt 10%
forskningstid vid GU
Jovanna Dahlgren, Läkare, Centrum för pediatrisk tillväxtforskning &
Barnendokrin-/obesitasverksamheten, Barnmedicin (DSBUS)
Christer Forsell, Läkare, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Alingsås
Hans H Lönroth, Läkare, Verksamhetsområde kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Peter Friberg, Annan tjänstetitel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Inst för Medicin, Klinisk fysiologi
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Ja
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
5 - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården NÄL
Landsting - Västra Götalandsregionen - Primärvård - Primärvården Skaraborg - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/2086
101
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Långtidsprognos efter stroke - en prospektiv uppföljningstudie av tre årskohorter
strokeenhetsvårdade patienter i Skaraborg. Skaraborgs Långtidsuppföljning Av
patienter med slaGanfall (SLAG)
Projektledare: Åsa Rejnö, Sjuksköterska, KSS medicin strokeenheten avd 75-76
Sammanfattning:
Bakgrund En stor andel strokedrabbade lever länge med kvarstående strokerelaterade funktionshinder
men kunskap om sjukdomens konsekvenser över tid både för den enskilde/samhället saknas. Flertalet
större studier av konsekvenser efter stroke är begränsade till 1:a året eller selekterade grupper. Studier
talar för att strokerelaterade funktionsnedsättningar som påverkar förmågan till aktivitet och...
Projektstart: 2014-09-01
Handledare:
Katarina Jood, Lektor, Inst för neurovetenskap och fysiologi,Sahlgrenska akademin och Neurologen, SU/
Sahlgrenska
Medarbetare:
Eric Bertholds, Läkare, Medicinkliniken, KSS
Kerstin Bjälkefur, Sjuksköterska, Sjuksköterska Lidköpings kommun
Jesper Poucette, Läkare, Ågårdsskogens vårdcentral, Primärvården skaraborg
Salmir Nasic, Annan tjänstetitel, FoU-centrum SkaS
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus
Kommun - Enskilda kommuner - Lidköping
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan
Ågårdsskogen vårdcentral (Lidköping) - Sjukgymnastik Lidköping - Teammottagning Lidköping
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/204691
102
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Förändringar i mönster för kardiovaskulär sjukdom i Sverige och världen
Projektledare: Annika Rosengren, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra
område medicin
Sammanfattning:
På individnivå är orsakerna till kardiovaskulära sjukdomar väl kända. Kardiovaskulära sjukdomar (CVD)
är dock i hög utsträckning även ett sociodemografiskt fenomen. De snabba förändringar man ser i
förekomst, nyinsjuknande och mortalitet vittnar om detta. I de västliga marknadsekonomierna, dit
Sverige räknas, ser vi idag en stark nedgång i incidensen i t ex hjärtinfarkt och en ännu starkare nedgå...
Projektstart: 2007-04-19
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
6 - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
2 - Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum
Skaraborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/3747
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Torén K, Schiöler L, Söderberg M, Giang KW, Rosengren A. The association between job strain and atrial
fibrillation in Swedish men. Occup Environ Med 2015 Mar:72(3):177-80.
Mandalenakis Z, Von Koch L, Eriksson H, Dellborg M, Caidahl K, Welin L et al. The risk of atrial fibrillation in
the general male population: a lifetime follow-up of 50-year-old men. Europace 2015 Apr 4.
Björck L, Novak M, Schaufelberger M, Giang K, Rosengren A. Body weight in midlife and long-term risk of
developing heart failure-a 35-year follow-up of the primary prevention study in Gothenburg, Sweden. Bmc
Cardiovascular Disorders 2015:15.
Björck L, Capewell S, O'Flaherty M, Lappas G, Bennett K, Rosengren A et al. Decline in Coronary Mortality in
Sweden between 1986 and 2002: Comparing Contributions from Primary and Secondary Prevention. Plos One
2015:10(5):e0124769.
Leong D, Teo K, Rangarajan S, Lopez-Jaramillo P, Avezum A, Orlandini A et al. Prognostic value of grip strength:
findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. Lancet (London, England)
2015:386(9990):266-73.
Smyth A, Teo KK, Rangarajan S, O'Donnell M, Zhang X, Rana P et al. Alcohol consumption and cardiovascular
disease, cancer, injury, admission to hospital, and mortality: a prospective cohort study. Lancet 2015 Sep 16.
103
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Rosengren A, Teo K, Rangarajan S, Kabali C, Khumalo I, Kutty VR et al. Psychosocial factors and obesity in 17
high-, middle- and low-income countries: the Prospective Urban Rural Epidemiologic study. Int J Obes (Lond)
2015 Aug:39(8):1217-23.
Raina P, Sohel N, Oremus M, Shannon H, Mony P, Kumar R et al. Assessing global risk factors for non-fatal
injuries from road traffic accidents and falls in adults aged 35-70 years in 17 countries: a cross-sectional analysis of
the Prospective Urban Rural Epidemiological (PURE) study. Inj Prev. 2015 Oct 28.
Mandalenakis Z, Eriksson H, Welin L, Caidahl K, Dellborg M, Rosengren A et al. Atrial natriuretic peptide as a
predictor of atrial fibrillation in a male population study. The Study of Men Born in 1913 and 1923. Int J Cardiol.
2014 Jan 15:171(1):44-8.
Torén K, Schiöler L, Giang WK, Novak M, Söderberg M, Rosengren A et al. A longitudinal general populationbased study of job strain and risk for coronary heart disease and stroke in Swedish men. BMJ Open
2014:4(3):e004355.
Barasa A, Schaufelberger M, Lappas G, Swedberg K, Dellborg M, Rosengren A et al. Heart failure in young adults:
20-year trends in hospitalization, aetiology, and case fatality in Sweden. Eur Heart J. 2014 Jan:35(1):25-32.
Mente A, O'Donnell MJ, Dagenais G, Wielgosz A, Lear SA, McQueen MJ et al. Validation and comparison of
three formulae to estimate sodium and potassium excretion from a single morning fasting urine compared to 24-h
measures in 11 countries. J Hypertens. 2014 May:32(5):1005-14; discussion.
Lear SA, Teo K, Gasevic D, Zhang X, Poirier PP, Rangarajan S et al. The association between ownership of
common household devices and obesity and diabetes in high, middle and low income countries. CMAJ 2014 Mar
4:186(4):258-66.
Berg J, Björck L, Lappas G, O'Flaherty M, Capewell S, Rosengren A et al. Continuing decrease in coronary heart
disease mortality in Sweden. BMC Cardiovasc Disord 2014:14:9.
Paren P, Schaufelberger M, Björck L, Lappas G, Fu M, Rosengren A et al. Trends in prevalence from 1990 to 2007
of patients hospitalized with heart failure in Sweden. Eur J Heart Fail. 2014 May 26.
Hedén Stahl C, Novak M, Hansson PO, Lappas G, Wilhelmsen L, Rosengren A et al. Incidence of Type 2 diabetes
among occupational classes in Sweden: a 35-year follow-up cohort study in middle-aged men. Diabet Med. 2014
Jun:31(6):674-80.
Nielsen S, Björck L, Berg J, Giang KW, Zverkova Sandström T, Falk K et al. Sex-specific trends in 4-year survival
in 37 276 men and women with acute myocardial infarction before the age of 55 years in Sweden, 1987-2006: a
register-based cohort study. BMJ Open 2014:4(5):e004598.
Yusuf S, Rangarajan S, Teo K, Islam S, Li W, Liu L et al. Cardiovascular risk and events in 17 low-, middle-, and
high-income countries. N Engl J Med. 2014 Aug 28:371(9):818-27.
O'Donnell M, Mente A, Rangarajan S, McQueen MJ, Wang X, Liu L et al. Urinary sodium and potassium
excretion, mortality, and cardiovascular events. N Engl J Med. 2014 Aug 14:371(7):612-23.
Mente A, O'Donnell MJ, Rangarajan S, McQueen MJ, Poirier P, Wielgosz A et al. Association of urinary sodium
and potassium excretion with blood pressure. N Engl J Med. 2014 Aug 14:371(7):601-11.
Mente A, O'Donnell M, Rangarajan S, McQueen M, Poirier P, Wielgosz A et al. Association of urinary sodium and
potassium excretion with blood pressure. N Engl J Med. 2014:371(7):601.
104
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Giang KW, Björck L, Novak M, Lappas G, Wilhelmsen L, Torén K et al. Stroke and coronary heart disease:
predictive power of standard risk factors into old age--long-term cumulative risk study among men in Gothenburg,
Sweden. Eur Heart J. 2013 Apr 9:34(14):1068-74.
Teo K, Lear S, Islam S, Mony P, Dehghan M, Li W et al. Prevalence of a healthy lifestyle among individuals with
cardiovascular disease in high-, middle- and low-income countries: The Prospective Urban Rural Epidemiology
(PURE) study. JAMA 2013 Apr 17:309(15):1613-21.
Rosengren A, Giang KW, Lappas G, Jern C, Torén K, Björck L et al. Twenty-four-year trends in the incidence of
ischemic stroke in Sweden from 1987 to 2010. Stroke 2013 Sep 9:44(9):2388-93.
Giang KW, Björck L, Nielsen S, Novak M, Sandström TZ, Jern C et al. Twenty-year trends in long-term mortality
risk in 17,149 survivors of ischemic stroke less than 55 years of age. Stroke 2013 Dec 1:44(12):3338-43.
Corsi DJ, Subramanian SV, Chow CK, McKee M, Chifamba J, Dagenais G et al. Prospective Urban Rural
Epidemiology (PURE) study: Baseline characteristics of the household sample and comparative analyses with
national data in 17 countries. Am Heart J. 2013 Oct:166(4):636-646.e4.
Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, Islam S, Gupta R, Avezum A et al. Prevalence, awareness, treatment, and
control of hypertension in rural and urban communities in high-, middle-, and low-income countries. JAMA 2013
Sep 4:310(9):959-68.
Olsson LG, Swedberg K, Lappas G, Stewart S, Rosengren A. Trends in mortality after first hospitalization with
atrial fibrillation diagnosis in Sweden 1987 to 2006. Int J Cardiol. 2013 Dec 5:170(1):75-80.
Duong M, Islam S, Rangarajan S, Teo K, O'Byrne P, Schünemann H et al. Global differences in lung function by
region (PURE): An international, community-based prospective study. The Lancet Respiratory Medicine
2013:1(8):599-609.
Corsi D, Subramanian S, Chow C, McKee M, Chifamba J, Dagenais G et al. Prospective Urban Rural
Epidemiology (PURE) study: Baseline characteristics of the household sample and comparative analyses with
national data in 17 countries. Am Heart J. 2013:166(4):636-6464.
Dudas K, Lappas G, Rosengren A. Long-term prognosis after hospital admission for acute myocardial infarction
from 1987 to 2006. Int J Cardiol. 2012 Mar 22:155(3):400-5.
Halford CH, Welin CW, Bogedeldt JB, Wallman TW, Rosengren AR, Bardel AB et al. Effects of age and secular
trends on self-rated health: a population-based study of nearly 15,000 observations among Swedish women and
men during 1973-2003. BMJ Open Accepted (20120926) 2012:2012-001353(R1).
Tognon G, Berg C, Mehlig K, Thelle D, Strandhagen E, Gustavsson J et al. Comparison of apolipoprotein
(apoB/apoA-I) and lipoprotein (total cholesterol/HDL) ratio determinants. Focus on obesity, diet and alcohol
intake. PLoS ONE 2012:7(7):e40878.
Rosengren A. Better treatment and improved prognosis in elderly patients with AMI: but do registers tell the whole
truth? Eur Heart J. 2012 Mar:33(5):562-3.
Dudas K, Lappas G, Stewart S, Rosengren A. Trends in out-of-hospital deaths due to coronary heart disease in
Sweden (1991 to 2006). Circulation 2011 Jan 4:123(1):46-52.
Lind M, Bounias I, Olsson M, Gudbjörnsdottir S, Svensson AM, Rosengren A et al. Glycaemic control and
incidence of heart failure in 20,985 patients with type 1 diabetes: an observational study. Lancet 2011 Jul
9:378(9786):140-6.
105
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Wilhelmsen L, Svärdsudd K, Eriksson H, Rosengren A, Hansson PO, Welin C et al. Factors associated with
reaching 90 years of age: a study of men born in 1913 in Gothenburg, Sweden. J Intern Med. 2011 Apr:269(4):44151.
Björck L, Capewell S, Bennett K, Lappas G, Rosengren A. Increasing evidence-based treatments to reduce
coronary heart disease mortality in Sweden: quantifying the potential gains. J Intern Med. 2011 Apr:269(4):452-67.
Yusuf S, Islam S, Chow CK, Rangarajan S, Dagenais G, Diaz R et al. Use of secondary prevention drugs for
cardiovascular disease in the community in high-income, middle-income, and low-income countries (the PURE
Study): a prospective epidemiological survey. Lancet 2011 Oct 1:378(9798):1231-43.
Emerging Risk Factors Collaboration, Wormser D, Kaptoge S, Di Angelantonio E, Wood AM, Pennells L et al.
Separate and combined associations of body-mass index and abdominal adiposity with cardiovascular disease:
collaborative analysis of 58 prospective studies. Lancet 2011 Mar 26:377(9771):1085-95.
Shafazand M, Rosengren A, Lappas G, Swedberg K, Schaufelberger M. Decreasing trends in the incidence of heart
failure after acute myocardial infarction from 1993-2004: a study of 175,216 patients with a first acute myocardial
infarction in Sweden. Eur J Heart Fail. 2011 Feb:13(2):135-41.
Strandhagen E, Berg C, Lissner L, Nunez L, Rosengren A, Torén K et al. Selection bias in a population survey with
registry linkage: potential effect on socioeconomic gradient in cardiovascular risk. Eur J Epidemiol. 2010 Mar
3:25(3):163-72.
Fagring AJ, Lappas G, Kjellgren KI, Welin C, Manhem K, Rosengren A et al. Twenty-year trends in incidence and
1-year mortality in Swedish patients hospitalised with non-AMI chest pain. Data from 1987-2006 from the
Swedish hospital and death registries. Heart 2010 Jul:96(13):1043-9.
Gerstein HC, Islam S, Anand S, Almahmeed W, Damasceno A, Dans A et al. Dysglycaemia and the risk of acute
myocardial infarction in multiple ethnic groups: an analysis of 15,780 patients from the INTERHEART study.
Diabetologia 2010 Dec 14:53(12):2509-17.
O'Donnell MJ, Xavier D, Liu L, Zhang H, Chin SL, Rao-Melacini P et al. Risk factors for ischaemic and
intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet 2010
Jul 10:376(9735):112-23.
Björck L, Wallentin L, Stenestrand U, Lappas G, Rosengren A. Medication in relation to ST-segment elevation
myocardial infarction in patients with a first myocardial infarction: Swedish Register of Information and
Knowledge About Swedish Heart Intensive Care Admissions (RIKS-HIA). Arch Intern Med. 2010 Aug
9:170(15):1375-81.
Stewart S, Ekman I, Ekman T, Odén A, Rosengren A. Population impact of heart failure and the most common
forms of cancer: a study of 1 162 309 hospital cases in Sweden (1988 to 2004). Circ Cardiovasc Qual Outcomes
2010 Nov 5:3(6):573-80.
Johansson S, Wilhelmsen L, Welin C, Eriksson H, Welin L, Rosengren A et al. Obesity, smoking and secular trends
in cardiovascular risk factors in middle-aged women: data from population studies in Göteborg from 1980 to 2003.
J Intern Med. 2010 Dec:268(6):594-603.
Rosengren A. [Psychological stress increases the risk of cardiovascular disease]. Lakartidningen
2010:107(36):2096-9.
106
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
STROKE – EN ONÖDIG SJUKDOM? - Ett globalt strokeprojekt i VGR
Projektledare: Annika Rosengren, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra
område medicin
Sammanfattning:
Stroke är den tredje vanligast dödsorsaken, efter kranskärlssjukdom och cancer, med nära 6 millioner
dödsfall per år i världen. Av dessa inträffar nära 90% i låg- och medelinkomstländer.Även om
dödligheten i stroke har minskat kraftigt i många höginkomstländer under de senaste 50 åren, beräknar
man att den totala strokebördan kommer att öka till följd av den ökande medellivslängden i världen.
Det...
Projektstart: 2010-01-01
Medarbetare:
Eric Bertholds, Läkare, Medicinkliniken, KSS
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Björn Cederin, Läkare, Medicinkliniken, Kärnsjukhuset i Skövde
Per-Olof Hansson, Läkare, Medicinkliniken, avd 354, SU/östra
Lars Rosengren, Läkare, Neurologiska Kliniken SU
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
2 - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/48781
107
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Patienter med andfåddhet i primärvården: förekomst, samsjuklighet och
hälsorelaterad livskvalitet.
Projektledare: Nasser S. Ahmadi, Capio Vårdcentral Orust
Sammanfattning:
Inom primärvården har man få studier om andfåddhet som primär ändpunkt. Incidensen och prevalensen
av dyspné inom primärvården är enligt en studie från 1978, 7,3 respektive 15,4 per 1000 patienter. Ponka
och Kirlew rankar dyspné på femte plats bland 10 vanligaste besöksorsakerna inom primärvården. I
kliniska sammanhang har man olika utredningsprogram för akut respektive kronisk dyspné. Den akuta...
Projektstart: 2013-01-01
Handledare:
Jörgen Månsson, Läkare, Avdelningen för Allmänmedicin, Göteborg och Carlanderska Sjukhuset
Medarbetare:
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Företag - Privata vårdgivande bolag - Carema - Övrigt
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för samhällsmedicin,
Avdelningen för allmänmedicin
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/114831
108
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Mätning av andfåddhet med endimensionella skalor associerat till hälsorelaterad
livskvalitet baserad på SF-36, en studie i primärvården
Projektledare: Nasser S. Ahmadi, Capio Vårdcentral Orust
Sammanfattning:
Andfåddhet är en vanlig symtom i primärvården and är en vanlig orsak bakom otaliga
sjukhusinläggningar. Olika mätmetoder används i mätningen av andfåddhet och en nehetlig metod som
kan beskriva flera olika dimensioner av andfåddhet behövs för att underlätta identifiering och
uppföljning av dessa patienter. Aim: This study aimed to compare and correlate four common but
different measurement tools...
Projektstart: 2014-01-01
Handledare:
Jörgen Månsson, Läkare, Avdelningen för Allmänmedicin, Göteborg och Carlanderska Sjukhuset
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Status: Rekrytering pågår
Klinisk prövning: Ja
Involverad arbetsplats:
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Orust - Capio
Primärvård AB - Capio vårdcentral Orust
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/221341
109
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Hjärtultraljud och tidig patientnära diagnostik of andfåddhet i primärvården.
Projektledare: Nasser S. Ahmadi, Capio Vårdcentral Orust
Sammanfattning:
Kan tidig specifik diagnostik av andfåddhet och användning av ultraljud på vårdcentralen leda till
optimal behandling, minskad sjuklighet, bättre livskvalitet och bättre kostnadseffektivitet? Studien, en
randomiserad kontrollerad studie, beskriver förekomsten och definierar orsaker till dyspné, samsjuklighet
och hälsorelaterad livskvalitet. Tidig patientnära diagnostik av hjärtsvikt med hjälp av...
Projektstart: 2011-01-01
Handledare:
Jörgen Månsson, Läkare, Avdelningen för Allmänmedicin, Göteborg och Carlanderska Sjukhuset
Medarbetare:
Ulf Lindblad, Läkare, Enheten för allmänmedicin på GU, Hentorps vårdcentral i Skövde
Cathrine Hildingh, Annan tjänstetitel, Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Ja
Involverade arbetsplatser:
Kommun - Enskilda kommuner - Orust
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för samhällsmedicin,
Avdelningen för allmänmedicin
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/88781
110
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Implementering av strukturerade rådgivande samtal enligt motiverande
samtalsmetodik kombinerad med en kartläggning av ungdomars och unga
vuxnas sexuella kontaktmönster.
Projektledare: Karin Stenqvist, Läkare, Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Sammanfattning:
Implementering av motiverande samtal kombinerad med en kartläggning av ungdomars och unga vuxnas
sexuella nätverk Sedan mitten på 1990-talet kan man i Sverige konstatera en kraftig ökning av
rapporterade fall av både gonorré, syfilis och klamydia. Sexuellt överförda infektioner medför allvarliga
konsekvenser både på ett samhälleligt och individuellt plan. Det är av stor vikt att förebygga smitts...
Projektstart: 2008-11-01
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar
- Område M10 (Ungdomsmottagningar) - Närhälsan Falköping ungdomsmottagning
Statligt - Universitet - Stockholms Universitet - Samhällsvetenskaplig fakultet
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar
- Område M3 - Närhälsan Mölnlycke ungdomsmottagning
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar
- Område M7 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar
- Område M7 - Närhälsan Alingsås ungdomsmottagning
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar
- Område M10 (Ungdomsmottagningar) - Närhälsan Lidköping ungdomsmottagning
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Enheter vårdgivarstöd - Närhälsan Kunskapscentrum
för sexuell hälsa
Kommun - Enskilda kommuner - Göteborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/97311
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Fridlund V, Stenqvist K, Nordvik MK. Condom use: the discrepancy between practice and behavioral expectations.
Scand J Public Health 2014 Dec:42(8):759-65.
Fridlund V. Play with fire, play with you sometimes. Stockholm: Department of Sociology, Stockholm University;
2014. ISBN 978-91-7649-038-9.
111
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin
vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala
antibiotikaexponeringen reduceras?
Projektledare: Pär-Daniel Sundvall, Läkare, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg,
Sandared vårdcentral. Regionala Strama.
Sammanfattning:
Halsfluss är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård. Idag ges
fenoximetylpenicillin (PcV) 1g x 3 i 10 dagar vid behandling av halsfluss. Mycket talar för att det skulle
gå att korta denna behandlingstid. En kortare behandlingstid skulle innebära en lägre
antibiotikaexponering vilket förväntas ge en lägre risk för biverkningar och ekologiska störningar i den
normala bakterie...
Projektstart: 2014-11-01
Medarbetare:
Karin Rystedt, Läkare, Södra Ryds vårdcentral
Susann Skovbjerg, Läkare, Klinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SU
Sigvard Mölstad, Läkare, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Allmänmedicin,
Malmö
Katarina Hedin, Läkare, FoU Kronoberg, Region Kronoberg
Charlotta Edlund, Forskare, The Public Health Agency of Sweden Unit for Antibiotics and Infection
Control
Status: Rekrytering pågår
Klinisk prövning: Ja
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra
Älvsborg
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/210781
112
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Livskvalitet hos kvinnor med och utan handledsfraktur och risk för osteoporos.
Projektledare: Katharina Verheijen, Läkare, Hamnstadens Vårdcentral Lidköping
Sammanfattning:
Handledsfraktur efter lågenergiskador är vanligt förekommande hos medelålders kvinnor i Sverige, och
markerar en förhöjd risk för benskörhet och risk för nya frakturer ofta i höftleder och ryggkotor. FRAXalgoritmen (WHO Fracture Risk Assessment Tool) är en metod för identifiering av patienter med hög risk
för benskörhet och 10-års-risken för fraktur. Både handledsfraktur och möjliga framtida fra...
Projektstart: 2013-12-01
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Robert Eggertsen, Läkare, FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Anders Möller, Forskare, Bräcke Diakoni
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Status: Rekrytering pågår
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Primärvård - Primärvården Skaraborg - Primärvårdsområde
Falköping - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/202391
113
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Handledsfraktur och risk för osteoporos hos kvinnor. Fokusgruppsintervjuer
med vårdpersonal
Projektledare: Katharina Verheijen, Läkare, Hamnstadens Vårdcentral Lidköping
Sammanfattning:
Handledsfraktur efter lågenergiskada är en vanligt förekommande fraktur hos medelålders kvinnor i
Sverige. Den markerar en förhöjd risk för benskörhet (osteoporos) och nya frakturer såsom
höftledsfraktur och kotfrakturer. Handledsfraktur vid osteoporos föregår vanligen andra frakturer med
cirka 10 år. Studier både från Sverige och internationellt har visat att osteoporos är ett
underdiagnostisera...
Projektstart: 2014-12-01
Handledare:
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Robert Eggertsen, Läkare, FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Anders Möller, Forskare, Bräcke Diakoni
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Status: Rekrytering pågår
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Primärvård - Primärvården Skaraborg - Primärvårdsområde
Falköping - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/202401
114
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Uppföljning av kvinnor över 50 år med handledsfraktur i Skaraborg 2009 – deras
risk för osteoporos, deras livskvalitet och omhändertagandet i primärvården
Projektledare: Katharina Verheijen, Läkare, Hamnstadens Vårdcentral Lidköping
Sammanfattning:
Osteoporos är ett både underdiagnosticerat och underbehandlat tillstånd. Handledsfraktur efter
lågenergitrauma är en markör för osteoporos vilket kan leda till ytterligare frakturer. Dessa kan ge
smärtor och nedsättning av funktion och därmed minskning av livskvaliteten hos patienten. Studier av
hur kvinnor med handledsfraktur omhändertas idag och samtidigt intervention mot en grupp med
handledsf...
Projektstart: 2012-10-01
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Robert Eggertsen, Läkare, FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Sigvard Mölstad, Läkare, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Allmänmedicin,
Malmö
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Anders Möller, Forskare, Bräcke Diakoni
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Primärvård - Primärvården Skaraborg - Primärvårdsområde
Falköping - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/116271
115
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Erektil dysfunktion,Bakomliggande riskfaktorer och behandling vid
Hälsocentralen i Hjo/Tibro.
Projektledare: henry ihezue, Läkare, Hälsocentralen i Hjo/Tibro
Sammanfattning:
Erectil dysfunktion är en vanlig sjukdom som drabbas de flesta män som man träffar i primärvården,
menen grundlig anamnes, utredning och behandling ofta missas. Bakomliggande riskfaktorer, gjort
utredning och behandling inom hälsocentralen Hjo/Tibro för patienten med diagnos erectil dysfunktion
kommer att beskrivas i rapport.
Projektstart: 2015-05-01
Handledare:
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Företag - Privata vårdgivande bolag - Övrigt
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/207181
116
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Hypertoni - kliniska studier av högt blodtryck och dess följdsjukdomar.
Projektledare: karin manhem, Läkare, medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sahlgrenska
Sammanfattning:
Högt blodtryck (hypertoni) drabbar cirka en tredjedel av befolkningen. Tillståndet utgör enligt WHO den
mest betydelsefulla riskfaktorn för död globalt sett och leder vid bristfällig behandling till en rad
allvarliga tillstånd så som stroke, hjärtsvikt, förmaksflimmer och hjärtinfarkt. Trots kostnadseffektiva
läkemedel är majoriteten av individer med hypertoni fortfarande inte välbehandlade. Vi...
Projektstart: 2014-01-01
Medarbetare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Thomas Kahan, Läkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
Andersson Björn, Läkare, Omr 6, Medklin, SU/Sahlgrenska
Linus Schiöler, Forskarassistent, Göteborgs Universitet, Arbets- och Miljömedicin
Clara Hjalmarsson, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ VO Kardiologi
Anna-Clara Collén, Läkare, Med Klin SU/Östra
Charlotta Ljungman, Läkare, Kardiologen Sahlgrenska universitetssjukhuset
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Lina Holmqvist, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Medicinkliniken
Georgios Mourtzinis, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicin- och akutverksamhet Mölndal
Tobias Andersson, Läkare, Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Tove Bokrantz, Läkare, AT-läkare NU-sjukvården, AT-kansliet
Johan-Emil Bager, Sektionen för akutmedicin, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Status: Rekrytering pågår
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Kommun - Övergripande Sveriges Kommuner och Landsting
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/207921
Publikationer från detta projekt:
Publikation
Collen A, Gustafsson H, Hellgren M, Schiöler L, Bexander L, Manhem K et al. Cardiovascular response to stress
and perceived stress is not altered 40 years after hypertensive pregnancies. Hypertension in Pregnancy
2015:34(1):116-124.
117
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Ljungman CL, Manhem KM. Gender aspects in hypertension treatment. International Society of Hypertension.
HYPERTENSION NEWS 2015:March ,Opus 40.
Jansson S, Fredén Lindqvist J, Manhem K, Nilsson O, Rosén T, Herlitz H et al. Quiz page june 2015: a young
woman with hypertension. Am J Kidney Dis. 2015 Jun:65(6):A17-9.
Hasselström J, Zarrinkoub R, Holmquist C, Hjerpe P, Ljungman C, Qvarnström M et al. The Swedish Primary
Care Cardiovascular Database (SPCCD): 74 751 hypertensive primary care patients. Blood Press. 2014
Apr:23(2):116-25.
Ljungman C, Kahan T, Schiöler L, Hjerpe P, Wettermark B, Boström KB et al. Antihypertensive treatment and
control according to gender, education, country of birth and psychiatric disorder: the Swedish Primary Care
Cardiovascular Database (SPCCD). J Hum Hypertens 2014 Nov 6.
Ljungman C, Kahan T, Schiöler L, Hjerpe P, Hasselström J, Wettermark B et al. Gender differences in
antihypertensive drug treatment: results from the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD). J Am
Soc Hypertens 2014 Dec:8(12):882-90.
Hjalmarsson C, Bokemark L, Manhem K, Andersson B. The role of prestroke glycemic control on severity and
outcome of acute ischemic stroke. Stroke Res Treat. 2014.
hjalmarsson ch, bokemark lb, manhem km, andersson ba. The role of prestroke glycemic control on severity and
outcome of acute ischemic stroke. Stroke Res Treat. 2014:2014:694569.
novak mn, björck lb, welin lw, welin cw, manhem km, rosengren ar et al. Gender differences in the prevalence of
metabolic syndrome in 50-year-old Swedish men and women with hypertension born in 1953. J Hum Hypertens
2013 Jan 1:27(1):56-61.
Hjalmarsson C, Bergfeldt L, Bokemark L, Manhem K, Andersson B. Electrocardiographic abnormalities and
elevated cTNT at admission for intracerebral hemorrhage: predictors for survival? Ann Noninvasive Electrocardiol
2013 Sep:18(5):441-9.
Qvarnström M, Kahan T, Kieler H, Brandt L, Hasselström J, Bengtsson Boström K et al. Persistence to
antihypertensive drug treatment in Swedish primary healthcare. Eur J Clin Pharmacol. 2013 Nov:69(11):1955-64.
Collén AC, Hellgren M, Gustafsson H, Johansson MC, Manhem K. Cardiovascular and metabolic characteristics
40 years after hypertensive pregnancies: a long-term follow-up study of mothers. J Hypertens. 2013
Apr:31(4):758-65.
118
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Klinisk hypertoni, stroke och vaskulär reglering hos kvinnor och män
Projektledare: karin manhem, Läkare, medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sahlgrenska
Sammanfattning:
Vi vill studera hur blodtrycksreglering och kardiovaskulär sjuklighet modifieras av
gender/steroidhormoner, framförallt i relation till metabol kontroll och övervikt. Vi kommer
experimentellt att undersöka den nyligen beskrivna vasodilaterande effekten av fettvävnad (adipocytederived relaxing factor) och dennas reglering med hänsyn till kön. Detta görs i en etablerad djurmodell.
Blodkärl och fet...
Projektstart: 2015-01-01
Handledare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Tove Bokrantz, Läkare, AT-läkare NU-sjukvården, AT-kansliet
Medarbetare:
Holger Nilsson, Annan tjänstetitel, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet
Helena Gustafsson, Verksamhetschef, VO Hud- och könssjukvård, Område 5,
Andersson Björn, Läkare, Omr 6, Medklin, SU/Sahlgrenska
Clara Hjalmarsson, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ VO Kardiologi
Anna-Clara Collén, Läkare, Med Klin SU/Östra
Charlotta Ljungman, Läkare, Kardiologen Sahlgrenska universitetssjukhuset
Georgios Mourtzinis, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicin- och akutverksamhet Mölndal
Lina Holmqvist, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Medicinkliniken
Lillian Streichart, Läkare, Södra Älvsborgs Sjukhus
Status: Rekrytering pågår
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
6 - Medicin, Sahlgrenska
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/164711
Publikationer från detta projekt:
Publikation
119
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Ljungman CL, Manhem KM. Gender aspects in hypertension treatment. International Society of Hypertension.
HYPERTENSION NEWS 2015:March ,Opus 40.
Jansson S, Fredén Lindqvist J, Manhem K, Nilsson O, Rosén T, Herlitz H et al. Quiz page june 2015: a young
woman with hypertension. Am J Kidney Dis. 2015 Jun:65(6):A17-9.
Hasselström J, Zarrinkoub R, Holmquist C, Hjerpe P, Ljungman C, Qvarnström M et al. The Swedish Primary
Care Cardiovascular Database (SPCCD): 74 751 hypertensive primary care patients. Blood Press. 2014
Apr:23(2):116-25.
Völz S, Andersson B, Manhem K, Haraldsson I, Rundqvist B. Effect of catheter-based renal sympathetic
denervation on 24-h ambulatory blood pressure in patients with resistant hypertension. Blood Press. 2014 Jan 16.
Ljungman C, Kahan T, Schiöler L, Hjerpe P, Wettermark B, Boström KB et al. Antihypertensive treatment and
control according to gender, education, country of birth and psychiatric disorder: the Swedish Primary Care
Cardiovascular Database (SPCCD). J Hum Hypertens 2014 Nov 6.
Ljungman C, Kahan T, Schiöler L, Hjerpe P, Hasselström J, Wettermark B et al. Gender differences in
antihypertensive drug treatment: results from the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD). J Am
Soc Hypertens 2014 Dec:8(12):882-90.
Hjalmarsson C, Bokemark L, Manhem K, Andersson B. The role of prestroke glycemic control on severity and
outcome of acute ischemic stroke. Stroke Res Treat. 2014.
Li R, Andersen I, Aleke J, Golubinskaya V, Gustafsson H, Nilsson H et al. Reduced anti-contractile effect of
perivascular adipose tissue on mesenteric small arteries from spontaneously hypertensive rats: role of Kv7
channels. Eur J Pharmacol. 2013 Jan 5:698(1-3):310-5.
Hjalmarsson C, Bergfeldt L, Bokemark L, Manhem K, Andersson B. Electrocardiographic abnormalities and
elevated cTNT at admission for intracerebral hemorrhage: predictors for survival? Ann Noninvasive Electrocardiol
2013 Sep:18(5):441-9.
Qvarnström M, Kahan T, Kieler H, Brandt L, Hasselström J, Bengtsson Boström K et al. Persistence to
antihypertensive drug treatment in Swedish primary healthcare. Eur J Clin Pharmacol. 2013 Nov:69(11):1955-64.
Collén AC, Hellgren M, Gustafsson H, Johansson MC, Manhem K. Cardiovascular and metabolic characteristics
40 years after hypertensive pregnancies: a long-term follow-up study of mothers. J Hypertens. 2013
Apr:31(4):758-65.
Collén AC, Manhem K, Sverrisdóttir YB. Sympathetic nerve activity in women 40 years after a hypertensive
pregnancy. J Hypertens. 2012 Jun:30(6):1203-10.
Hjalmarsson C, Bokemark L, Manhem K, Mehlig K, Andersson B. The effect of statins on acute and long-term
outcome after ischemic stroke in the elderly. Am J Geriatr Pharmacother 2012 Oct:10(5):313-22.
Holmqvist L, Mortensen L, Kanckos C, Ljungman C, Mehlig K, Manhem K et al. Exercise blood pressure and the
risk of future hypertension. J Hum Hypertens 2012 Dec:26(12):691-5.
Qvarnström M, Wettermark B, Ljungman C, Zarrinkoub R, Hasselström J, Manhem K et al. Antihypertensive
treatment and control in a large primary care population of 21 167 patients. J Hum Hypertens 2011 Aug:25(8):48491.
Manhem K, Ghanoum B, Johansson M, Milsom I, Gustafsson H. Influence of chronic hormone replacement
therapy on left ventricular mass and serum-ACE activity. Blood Press. 2010 Oct 21:19(5):295-300.
120
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Ljungman C, Mortensen L, Kahan T, Manhem K. Treatment of mild to moderate hypertension by gender
perspective: a systematic review. J Womens Health (Larchmt) 2009 Jul:18(7):1049-62.
121
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Samband mellan högt blodtryck och förmaksflimmer avseende riskfaktorer,
behandling och utfall.
Projektledare: karin manhem, Läkare, medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sahlgrenska
Sammanfattning:
Sammanfattning Det övergripande målet med aktuellt projekt är att undersöka sambandet mellan högt
blodtryck och förmaksflimmer i ett stort primärvårdsmaterial. Förmaksflimmer är den vanligaste
ihållande hjärtarytmin och den är förknippad med påtaglig risk för stroke, hjärtsvikt, risk för död i förtid
och för sämre livskvalitet. Incidensen av förmaksflimmer har ökat under senare år och innebär ett...
Projektstart: 2014-12-12
Medarbetare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Georgios Mourtzinis, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicin- och akutverksamhet Mölndal
Status: Rekrytering pågår
Klinisk prövning: Nej
Involverade arbetsplatser:
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
3 - Medicin och akutverksamhet Mölndal
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Billingen
vårdcentral (Skövde) - Teammottagning Billingen
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Norrmalm
vårdcentral (Skövde) - Teammottagning Norrmalm
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område
6 - Medicin, Sahlgrenska
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/203501
122
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
Resistent hypertoni i ett stort primärvårdsmaterial- Swedish Primary Care
Cardiovascular Database (SPCCD)
Projektledare: karin manhem, Läkare, medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sahlgrenska
Sammanfattning:
Projektet syftar till att studera patienter med resistent hypertoni. Swedish Primary Care Cardiovascular
Database (SPCCD) - som vi gemensamt byggt upp under fem år- kommer att utgöra basen för detta
arbete. Trots att behandling av högt blodtryck är erkänt värdefull är de många patienter som inte når
uppställda mål. Vissa av dessa patienter betraktas ha resistent hypertoni (RH). Definitionen av de...
Projektstart: 2012-09-01
Medarbetare:
Kristina Bengtsson Boström, Läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård
FoU-centrum Skaraborg
Lina Holmqvist, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Medicinkliniken
Per Hjerpe, Läkare, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum
Skaraborg
Bengt Rundqvist, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsområde Kardiologi
Thomas Kahan, Läkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
Status: Projektet pågår, rekrytering stängd
Klinisk prövning: Nej
Involverad arbetsplats:
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för invärtesmedicin,
Avdelningen för internmedicin
Länk: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/117891
Publikation från detta projekt:
Publikation
Holmqvist LH, Manhem KM, Kahan TK, Hasselström JH, Bengtsson Boström KBB, Hjerpe PH et al. The
prevalence of resistant hypertension in Sweden: the Swedish primary care cardiovascular database. Milano:
European Society of Hypertension; 2013.
123
FoU i VGR Årsredovisning År 2015: Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborgs upptagningsområde,
offentliga vårdgivare
124
Download