Imperialism

advertisement
Imperialism
• Att politiskt och militärt ta makten över
främmande områden (Kolonialism).
• Mellan åren 1870 och 1900 erövrade
européerna områden där det sammanlagt
bodde 120 miljoner människor.
Hur ska man förklara denna iver att lägga under sig
områden på andra sidan haven?
Här är de vanligaste förklaringarna:
• Den växande industrin i Europa behövde råvaror och nya marknader
för sina varor.
• Motsättningar mellan Europas stormakter ökade i slutet av 1800talet. Att skaffa områden i främmande världsdelar var ett sätt att visa
makt och styrka.
• Européerna ansåg att de stod för en högre kultur som de hade
ansvar att sprida till så många som möjligt.
• Ett viktigt inslag i denna kultur var kristendomen. Det gick lättare att
sprida kristendomen i områden om européerna hade erövrat.
• De europeiska ledarna hade visat sin duglighet och styrka. Därför
ansåg de sig ha rätt att lägga under sig svagare länder och
områden.
Hur var detta möjligt?
• Den industriella revolutionen och den tekniska utvecklingen under
1800-talet gav länderna i Europa ett enormt övertag.
• Européerna hade kanonbåtar, maskingevär och ett modernt artelleri
vilket gjorde att ganska små trupper kunde inta stora områden i
Afrika och Asien.
Afrika 1914
Download