Har sjukvården ett långsiktigt resursproblem? Sjätte nationella prioriteringskonferensen
6 oktober 2011
Stefan Ackerby
Historien
Årlig förändring offentlig hälso‐ och sjukvårdskonsumtion resp BNP
19701980
19801991
19932009
Hälso- och sjukvård
16,7%
8,8%
5,1%
BNP
11,8%
9,8%
4,3%
12,7%
6,7%
3,5%
BNP
9,6%
7,7%
1,9%
differens
3,1%
-1,0%
1,6%
HS
4,0%
2,1%
1,5%
BNP
2,1%
2,0%
2,4%
Pris
Hälso- och sjukvård
Volym
Hälso‐ och sjukvårdens andel av BNP
10,5%
10,0%
9,5%
9,0%
8,5%
8,0%
7,5%
7,0%
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
10,0%
Årlig förändring i landstingens hälso- och
sjukvårdskostnader resp skatteunderlag
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
Landstingens kostnader för
hälso- och sjukvård
Skatteunderlag
0,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Framtiden
Hälso‐ och sjukvårdens andel av BNP
13%
12%
BNP-tillväxt 1 ½ procent per år
Svagt stigande sysselsättning
Volym 1 ½ % per år
Skattehöjning 3-4 kr
11%
10%
9%
Volym ½ % per år
Ingen skattehöjning
8%
7%
6%
1993 1996 1999 2002 2005 2008
2011
2014
2017 2020 2023 2026 2029
Sjukvårdens kostnadsutveckling bestäms av
- Nationens inkomstutveckling (BNP) ‐ hur mycket vi har råd med Samhällsekonomin påverkar sjukvårdsutgifterna
9000
Hälso‐ och sjukvårdsutgifter per capita
8000
United States
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Mexico
Switzerland
Netherlands
Denmark
Canada
Germany
Austria
France
Belgium
Ireland
Sweden
United Kingdom Iceland
Australia
Italy
New Zealand
Spain Finland
Japan
Portugal
Slovenia
Slovak Republic
Israel
Czech Republic
Korea
Poland Hungary
Estonia
Chile
Turkey
Norway
0
0
10000
20000
30000
BNP per capita
40000
50000
60000
Sjukvårdens kostnadsutveckling bestäms av
- Nationens inkomstutveckling (BNP) ‐ hur mycket vi har råd med - Medicinsk‐teknisk utveckling ‐ vad vården kan erbjuda och värderingar om vad vården bör erbjuda
Obesitaskirurgi
250 000
4500
4000
Kostnad per vårdtillfälle
3500
Totalt kostnad
Antal vårdtillfällen (hö axel)
3000
150 000
2500
2000
100 000
1500
1000
50 000
500
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Antal
Kronor resp tusental kronor
200 000
Sjukvårdens kostnadsutveckling bestäms av
- Nationens inkomstutveckling (BNP) ‐ hur mycket vi har råd med - Medicinsk‐teknisk utveckling ‐ vad vården kan erbjuda och värderingar om vad vården bör erbjuda
- I mindre grad av - Demografi
- Hälsoförändringar
- Sjukvårdssystem
Svårt att kontrollera sjukvårdskostnaderna
Landstingens resultat 2010
6,0%
Andel av nettokostnaderna
4,0%
2,0%
0,0%
‐2,0%
‐4,0%
Redovisat resultat för hela landstinget
‐6,0%
Resultat för hälso‐ och sjukvården enl
driftsredoviningen
‐8,0%
Kan det bli annorlunda?
- Vi har lärt oss kontrollera kostnaderna
- IT‐teknikens potential
- Ny medicinsk teknik mindre kostnadseffektiv på marginalen
- Den ekonomiska krisen i alla sjukvårdssystem ger ny inriktning på innovationer och utveckling
- Hälsoutvecklingen alt fokhälsoinsatser minskar vårdbehoven