TENTAMEN
Naturvetenskap och Statik
Kurskod:
Tentamenskod:
Datum:
Tid:
KPP016
TEN1 (4,5hp)
2015-08-20
08.30 – 13.30
Hjälpmedel:
Skriv och ritmateriel, räknedosa och bifogat formelblad
Bilaga 1 (2 sidor).
Mobiltelefon får ej användas som räknare
Examinator:
Niklas Friedler
Betygsgränser: 3: 6-8p 4: 9-11p
5: 12-15p
LÄS DETTA FÖRST!
• Använd vektorstreck för att beteckna vektorstorheter.
• Uppgifterna är inte sorterade i stigande svårighetsgrad
• Uppgifterna besvaras på utdelat papper. Skriv inte på baksidan.
• För att du skall få en rättvis bedömning måste beräkningar redovisas.
Tänk på att bra redovisade beräkningar och tankegångar ökar chansen till
poäng.
• Deluträkningar sparas i era räknare. Avrunda sedan i svaret.
• Räknaren ställer ni in på grader (sin 90° = 1).
• Rita tydliga figurer!
Skriv kod, kurskod och kursnamn på varje inlämnat blad!
Övrig information
Vill du begära omprövning eller överklaga ett betyg eller ett beslut? Se länken:
http://www.mdh.se/student/regler-rattigheter/regler-och-anvisningar-for-examination-1.3347
Lycka Till
Niklas Friedler
1.
Bestäm storleken på den kraft i vajern som är fastsatt i B. Bestäm även storleken på
den kraft som bildar resultant i A. Balken är friktionsfritt ledad i A. Balken AB är
en standard 0.5m I balk med en massa på 95 kg per meter.
(4p)
g = 9,82 m/s2
2.
En balk ligger på två stöd enligt figuren frilägg och räkna ut reaktionskrafterna i
respektive stöd. Balken belastas med en kraft på F=100 N.
(2p)
3.
Bestäm masscentrums x-koordinat Avståndet är b (längdeneheter mellan dem) för
gruppen bestående av de fyra individerna. Deras massor framgår i uppgiften.
(2p)
4.
5.
Beräkna tyngdpunkten för plåten. Ange tyngdpunktens koordinater i det givna
koordinatsystemet.
(3p)
Räkna ut resultanten till följande 3 krafter figur. Lös med hjälp av grafisk lösning.
(Dvs ni skall kunna mäta resultanten med eran linjal och med rätt skala få ut
svaret)
(1p)
6.
Bestäm det moment som uppstår i punkten A MA på grund av kraften P. Skriv MA
på vektorform. Momentet skall beräknas med hjälp av kryssprodukt.
(3p)
Ff r ≤ µ*N
Bilaga 1. Tyngdpunkter, Statik formelsamling