Katastrofväskor

advertisement
Senast utskrivet 2017-07-14 15:53:00Verksamhetsanpassad instruktion
LÄKEMEDELSHANTERING
Bilaga 1. Antidotlista på IVA vid Karlskoga Lasarett
Gäller fr.o.m.
2010-04-01
Godkänd av, datum och namn
Iulia Urleteanu
2010-03-
Utarbetad av, datum och namn
Karolina Alfredsson 2010-03-29
Iulia Urleteanu
Ersätter nr
Nr
03
04
Läkemedel
Lager
Acetylcystein
inhal.vätska 200mg/ml
4x10x10
ml
Akineton
inj.vätska 5mg/ml
Amylnitrit (licens)
inhal.vätska 0,9mg/ml
Anticholium (licens)
inj.vätska 0,4mg/ml
Calcium folinat
inj. vätska lösn. 10mg/ml
2x5x1 ml
Calcium-Sandoz
Inj.vätska 9mg Ca/ml
Calcium-Sandoz
brustabl. 1 g
Carbomix
granulat.till.mixtur
Carnitene/Carnitor/Karnintin
inj.vätska 200mg/ml (licens)
Cyanokit (licens)
(Hydoroxkobalamin)inf.subst.
Dantrium (licens)
inj.substans 20 mg
2x5x10 ml
DigiFab TM (licens)
inf. substans 40 mg
Desferal
Inj/ inf.substans 500 mg
Fomepizol OPI
konc. till inf. 5 mg/ml
Glaubersalt
pulver till oral lösning
4x1x40 mg KYL
Fastställd av, datum och namn
2010-03-29
Karolina Alfredsson
Mottagare
Sida
1(3)
1x12x0,3
ml
2x5x5 ml
Förva- Indikation
ring
Vid överdosering med
paracetamol, vit-, och lömsk
flugsvamp, gifthätting
Vid överdosering med vissa
neuroleptika
Vid cyanidförgiftning
KYL
Vid antikolinerg förgiftning
6x1x5 ml
KYL
5x5 ml
Vid metanolförgiftning och vid
överdosering med
folsyraantagonist
Fluorider, fluorvätesyra, oxalater,
oxalsyra
Fluorider, fluorvätesyra,
oxalater,oxalsyra
Som adsorberande medel (aktivt
kol)
Vid överdosering med valproat
2x2x2,5 g
Brandrök,cyanidföreningar
1x12x20
mg
Malign hypertermi, malignt
neuroleptikasymdrom och
serotonergt syndrom
Digitalis förgiftning
1x2x10 st
3x50 g
1x10x500
mg
2x5x20ml
1x75 g
3x10x1 mg KYL
Glucagon
inj.substans 1 mg
6x500 ml
Glucos-etanol
inf.vätska 50mg/ml + 100 mg/ml
H-F antidote (licens)
2x25 g
gel
Vid överdosering med järn
Förgiftning med etylenglykol,
metanol
Bariumföreningar,
som laxermedel
För symtomatisk behandling
Vid förgiftning med etylenglykol
och metanol
Fluorvätesyra
Senast utskrivet 2017-07-14 15:53:00Verksamhetsanpassad instruktion
LÄKEMEDELSHANTERING
Bilaga 1. Antidotlista på IVA vid Karlskoga Lasarett
Gäller fr.o.m.
2010-04-01
Godkänd av, datum och namn
Iulia Urleteanu
2010-03-
Utarbetad av, datum och namn
Karolina Alfredsson 2010-03-29
Iulia Urleteanu
Ersätter nr
Nr
03
04
Fastställd av, datum och namn
2010-03-29
Karolina Alfredsson
Mottagare
Sida
2(3)
Läkemedel
Lager
Förva- Indikation
ring
Som kräkmedel
Kräksirap
oral lösning
Lanexat
inj. vätska 0,1 mg/ml
60 ml
Macrogol 400 kutan vätska
1x1000 ml
Vid överdosering med
bensodiazepiner och
bensodiazepinderivat
Fenoler utvärtes
Miacalcic
inj./inf.vätska, lösn. 100 E/ml
Metylthionin
inj.vätska 10 mg/ml
Naloxon
inj.vätska 0,4 mg/ml
Natriumtionsulfat
inf.vätska 150 mg/ml
Neostigmin
inj.vätska 2,5mg/ml
2x5x1 ml
Hyperkalcemi
1x10x10
ml
1x10x1 ml
Fenol, kopparföreningar, nitrösa
gaser
Analgetika av morfintyp
inklusive pentazocin
Brandrök, cyanidföreingar
Octreotide/Sandostatin inj.
vätska, lösn. 50µg/ml
Periactin tabl. 4mg (licens)
1x5x1ml
Pravidel tabl. 2,5 mg
100 st
Protaminsulfat
inj.vätska 10 mg/ml
Pulmicort turbuhaler
Inhal.pulv. 400 g/dos
Pyridoxinhydroklorid
inj.vätska 150 mg/ml
2x5x5 ml
Regitin (licens)
inj.vätska 10 mg/ml
Resonium
pulver
Toxogonin inj. vätska, lösning
0,25g/ml (licens)
Trandate
inj.vätska 5 mg/ml
1x5x1 ml
3x5x5 ml
2x
10x10ml
1x10x1ml
KYL
1x30 st
Antikolinergika och vid
neuromuskulärt block av kurare
typ.
Överdosering med perorala
antidiabetika sulfonureider
Vid serotonergt syndrom
Vid Malignt neuroleptikasyndrom
Överdosering med Heparin
Retande gaser, nitrösa gaser,
2x200
doser
1x10x2 ml
Vid förgiftning med isoniazid och
stenmurkla
KYL
Överdosering med adrenergika
1x450 g
Överdosering med kalium
1x5x1ml
Karbamater, nervgaser, organiska
fosfosföreningar
Adrenergika, MAO-hämmare
m.fl.
1x5x20 ml
Senast utskrivet 2017-07-14 15:53:00Verksamhetsanpassad instruktion
LÄKEMEDELSHANTERING
Bilaga 1. Antidotlista på IVA vid Karlskoga Lasarett
Gäller fr.o.m.
2010-04-01
Godkänd av, datum och namn
Iulia Urleteanu
2010-03-
Vipera Tab (licens)
inf.substans 100mg
Utarbetad av, datum och namn
Karolina Alfredsson 2010-03-29
Iulia Urleteanu
Ersätter nr
Nr
03
04
1x
2x100mg
KYL
Förvaring är vid rumstemperatur om inget annat angetts
Fastställd av, datum och namn
2010-03-29
Karolina Alfredsson
Mottagare
Vid huggormsbett
Sida
3(3)
Download