Tillbaka till Jesus

advertisement
Tillbaka till Jesus
Samtalsmaterial för husgrupper, Korskyrkan, Borås, ht 2009, M Nilsson.
Samling 4: ”Jag är dörren”
Öppning
C.S. Lewis skrev berättelsen om landet Narnia. I ”Häxan
och Lejonet” öppnar några barn en dörr. De tror att det är
en dörr till en stor garderob, men det visar sig vara en
dörr till en annan värld.
När jag var liten öppnade någon för första gången en dörr
för mig in i en kyrka och tog med mig till söndagsskolan. Dörren in till det
gamla missionshuset i min hembygd visade sig vara mer än en kyrkdörr.
För min del blev det också dörren till en annan värld.
Ibland öppnar jag dörren till mitt andaktsrum. Det är ett rum som alla andra
i vårt hus, men det kan också vara dörren in i bönens värld.
Jesus sa: - Jag är dörren. Han menade sig nämligen vara dörren… till ett liv
i gemenskap med Gud.
Läsning: Joh 10:1-10
Studium och samtal
- Jesus sa: - Jag är dörren. Det kan också översättas
”grinden” eller kanske ”porten”. Denna tredje
självpresentation förvånar. Först säger Jesus: – Jag är
Livets bröd. Det är ett storslaget anspråk. – Jag är den
som hela världen hungrar efter, med andra ord. Sedan
säger han: - Jag är Världens Ljus. Det är ett minst lika
storslaget anspråk. Bibeln, ja tillvaron… världshistorien,
omges av en ljusram. I begynnelsen sa Gud: - Ljus bli till. Och ljus blev till.
I evigheten ska Gud själv vara ljuset i en ljus och varm värld. Däremellan
finns mycket mörker. Men en dag ska en ny morgon gry, och inga sorger,
synder eller sjukdomar ska kasta sina långa skuggor över våra liv. – Jag är
Världens Ljus!
Det ter sig därför näst intill komiskt när nu Jesus för det tredje lägger till
dessa två första högstämda självpresentationer: - Dessutom är jag också
som Lagårdsdörren där hemma på gården, vilket väl är så nära man kan
komma grinden in till fårfållan i vår erfarenhetsvärld.
Från eviga perspektiv… down to earth.
- Jag är grinden in till fåren. Vad menar Jesus med det?
Samtala gärna en stund omkring hur ni uppfattar dessa ord.
Låt oss först försöka förstå själva symboliken. Läs dessa bibelverser och
fundera över dörren som liknelse. Hur används bilden av en dörr i dessa
texter?
”Efter sin ankomst dit kallade de samman församlingen och berättade om
hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr
för hedningarna.” (Apg 14:27)
”Här står dörren på vid gavel för mig: det är gott om uppgifter och
motståndarna är många.” (1 Kor 16:9)
”Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att jag kan
predika hemligheten med Kristus - det är för den jag är fängslad…” ( Kol
4:3)
”Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som
ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte
förnekat mitt namn.” (Upp 3:8)
”Sedan såg jag, och se, en dörr stod öppen till himlen, och den första
rösten, som jag hade hört tala till mig som en basun, sade: ’Kom hit upp, så
skall jag visa dig vad som skall ske härefter.’" (Upp 4:1)
Vi tittar närmare på texten
I vers 1-2 konfronterar Jesus fariséerna. Säkert gör han det
med tanke på vad som hänt i det föregående kapitlet. Jesus har
botat en blind man, och nu har dessa så kallade ledare vänt sig
mot såväl Jesus som den botade mannen. Jesus menar att de försöker tränga
sig in i Guds rike bakvägen, inte genom trons och nådens öppna dörr.
Vers 3-6 anknyter till ett profetiskt löfte i Hes 34:1-24. Hur beskriver Gud
det falska ledarskapet? Hur beskriver Gud sitt eget ledarskap?
Hur beskriver Jesus sin relation till dem som tror på honom, Joh 10:3?
Hur beskriver Jesus de troendes relation till honom, Joh 10:4?
Under första världskriget försökte en grupp turkiska soldater stjäla en flock
får från en herde i närheten av Jerusalem. När herden vaknade ur sin sömn
fann han att fåren var borta. Han hade förstås inga möjligheter att återerövra
dem med hjälp av våld. Istället ropade han på dem på det sätt han alltid
brukade göra. När fåren hörde herdens röst återvände de till honom, utan att
soldaterna kunde hindra flocken.
I vers 7-10 presenterar Jesus sig själv under bilden av en dörr, eller en
grind. Han är grinden in till fåren. Bilden är kanske dunket för oss, men inte
för dem som lyssnade till Jesus den här dagen. De visste mycket väl vad
grinden in till fåren var. När kvällen kom drevs nämligen flocken in i ett
skydd, kanske en enklare inhägnad eller ett skjul. När alla fåren var inne,
och därmed trygga, utanför vilddjurens möjlighet att ”stjäla, slakta och
förgöra” slog herden läger i inhägnadens öppning. Han lade sig alltså att
sova i grindöppningen, i porten. Han blev därmed en dörr. Om vilddjuren
ville angripa fåren skulle de alltså först behöva gå över herden och om ett
får ville smita ut måste det först ta sig förbi herden.
Detta är bilden. Men vad vill Jesus säga med den?
Med sin bild fäller han sin dom över ett religiöst ledarskap som velat driva
fåren för sin egen vinnings skull. Dessa ledare, som nu visat sina kvalitéer
genom att vända sig mot en man som varit blind och utsatt, men som trots
detta aldrig fått någon hjälp från någon av dem, men vars tillfrisknande
gjort dem arga… Dessa ledare är som tjuvar. Jesu ledarskap är annorlunda.
I nästa bild (- Jag är den gode herden) ska han förklara det mer noggrant.
Han har inte kommit för att få, utan för att ge. Han ger sitt liv för fåren. Han
beskyddar dem med sin egen kropp, vilket för tanken till ett starkt uttryck
som finns i väldigt många olika språk: ”över min döda kropp”. D.v.s. om
vilddjuret ska komma åt fåren får det ske ”över min döda kropp”.
Bilden handlar alltså om Guds kärlek och beskydd över den troende
människans liv. Hans trohet är grunden för din trygghet!
”Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå
in och han skall gå ut, och han skall finna bete.” (Joh 10:9)
Jesu anspråk om att vara ”lagårdsdörren”, grinden in till fåren, verkar först
oansenligt och försiktigt, åtminstone i jämförelse med de två första ”Jag är”
utsagorna. Men det visar sig vara minst lika häpnadsväckande. Bilden av en
enkel grind är förstås lågmäld, men budskapet i bilden är oerhört. Jesus
säger med detta att den som vill bli frälst måste gå genom honom.
Vad säger Apg 4:12 om detta?
Dessa två bibelsammanhang är parallella, d.v.s. de säger en och samma sak.
Ingen blir frälst, räddad, utan Jesus. Detta påstående provocerade Jesu
samtid, liksom det provocerar vår tid. Dock står det fast. Detta är vad
Bibeln lär.
Jesus talar också om att finna bete. Vad tror du att det betyder?
Orden om att ”gå in och… gå ut” ska inte pressas. De visar helt enkelt på
den frihet en kristen människa äger. Jesus är inte en låst dörr. Livet med
honom är inte en fängelsecell. Han frigör oss och mättar oss. Han ger oss
tillträde till Gud, liksom till det liv Gud har skapat oss till.
En dörr kan stänga saker och ting ute. Att säga ja till Jesus är på många sätt
också att stänga dörren mot det gamla livet och mot det förgångna.
Åtminstone mot det svåra och nedbrytande som hörde det livet till. Vad
säger exempelvis Fil 3:13 om detta? Vad kan vi behöva lämna bakom oss?
Men en dörr kan också öppnas mot nya möjligheter. En dörr kan vara vägen
ut ur ett stängt läge. En dörr är en utväg. Vad säger 1 Kor 10:13 om detta?
Framför allt är Jesus dörren in i det eviga livet, d.v.s. in i den eviga
gemenskapen med Gud. ”Den som går in genom mig skall bli räddad.”
Tid för bön och förbön
När Jesus säger att han är grinden in till fåren har han
därmed också sagt att han vill beskydda oss. Finns det någon
som just nu behöver din förbön om beskydd? Vad står du
själv inför just nu? Behöver du kanske andras förbön om
beskydd?
Att Jesus är dörren betyder även att han är din utväg ur trånga, stängda
situationer. När allt verkar låst kan du ta den öppna dörren in i Guds
gemenskap. Finns det sådana stängda situationer där du behöver be om en
öppen dörr?
Att ta med hem
En engelsk söndagsskoleramsa skulle kunna översättas
ungefär så här: - En dörr, och bara en… men dock, dess sidor
är två. Innanför eller utanför, på vilken av dem ska du stå?
Guds nåd som en öppen dörr… jag älskar den tanken. Bär den
gärna med dig veckan som kommer. Tänk på den öppna dörren, och gå in
genom den.
Download