Barn, infektioner och antibiotika

advertisement
Hmm...
Antibiotika?
Ja tack,
men helst inte!
Barn, infektioner och antibiotika
-ett utbildningsmaterial inom ramen för
föräldrautbildningen på BVC
1
Infektioner är ”normalt”
• Småbarn är ofta sjuka i infektioner
(6-8 ggr/år) – det är ”normalt”
”Mitt barn
är jämt
sjukt”
• Barn är friska bärare av många bakterier
• Immunförsvaret ”tränas”
• Förskolebarn har fler infektioner
än ”hemmabarn”
2
Virus
• Över 90 % av infektioner i luftvägarna
orsakas av virus (t.ex. förkylning)
• Antibiotika har ingen effekt på virus
3
Bakterier
• Många bakterier finns i eller på utsidan av vår
kropp utan att göra oss sjuka = ”normalflora”
• Infektioner orsakade av bakterier
kan behandlas med antibiotika.
• Många bakteriella infektioner läker ut lika fort
utan antibiotika
• Vissa infektioner, som lunginflammation, läker
ut fortare med antibiotika.
4
Antibiotika
• Antibiotika indelas i flera olika grupper.
Penicilliner är ett exempel på en sådan grupp.
• Antibiotika dödar eller oskadliggör bakterier.
• Antibiotika stör den normala bakteriebalansen
5
Vanliga infektioner hos barn
Vad kan jag
som förälder
göra?
6
Förkylning
• Förkylningar orsakas av virus, det finns ungefär 200
olika förkylningsvirus
• Symtom är oftast täppt näsa, rinnande snuva,
irriterad hals, hosta och ibland feber
• En vanlig förkylning varar ca 1-2 veckor
• Fler förkylningar vintertid
7
Snoriga näsor!
• Tjock, gul-grön snuva kan innehålla
bakterier, men färgen är ingen grund
för att sätta in antibiotika
• Besvären lindras med koksalt eller
nässpray
• Förkylningar sprids lätt och är svåra att
undvika i en barngrupp.
”Noel är förkyld och
snuvan har blivit tjock och
gul-grön. Personalen på
förskolan sa att Noel
behöver antibiotika.
Stämmer det? Kan han gå
till förskolan?”
• Handhygien är viktigt
• Allmäntillståndet avgör om barnet kan
gå till förskolan.
8
Hosta
• Hosta är en viktig skyddsreflex
• Hosta kan ha flera orsaker,
men virus är den vanligaste
”Anton har hostat i snart 3
veckor. Det är jättejobbigt!
Kusinen fick penicillin. Ska
Anton också få penicillin?
• Luftvägarnas slemhinnor tar
flera veckor att läka
• Antibiotika är sällan aktuellt.
Ibland ges luftrörsvidgande
medel.
• Hostmedicin har tveksam effekt
Sök sjukvård vid:
• andningsbesvär
• långvarig hosta (veckor)
9
”Mitt i natten sjuk”
• Emma, 15 månader, är förkyld men pigg.
Somnar gott vid 20.00
• Emma vaknar klockan 02.00, är jättevarm
och skriker otröstligt
• Hon har 39.8 grader i temp
• Emma blir märkbart smärtpåverkad
när föräldrarna trycker henne på ena örat
• Föräldrarna misstänker öroninflammation
• Vad ska de göra?
10
Öroninflammation
• Högläge – trycket i örat minskar
• Nässpray eller koksalt lindrar nästäppan
• Emma får febernedsättande (paracetamol eller
ibuprofen) - som ju också är smärtlindrande
• Nästa morgon ringer de och bokar tid
hos läkare på sin vårdcentral
• Läkaren konstaterar ensidig
öroninflammation och Emma
behöver inte antibiotika
11
Öroninflammation
• Orsakas oftast av bakterier, ibland av virus
• Ofta kombinerad med förkylning
• Barnet bör undersökas inom ett dygn
Huvudregel - sök dagtid
• De flesta öroninflammationer hos barn
över 1 år läker av sig själv utan antibiotika.
• Barn under 1 år behandlas med antibiotika liksom
barn med brusten trumhinna och barn under 2 år
med dubbelsidig öroninflammation.
• Komplikationer är mycket ovanliga
Sök sjukvård akut vid:
• mycket slött barn eller svårigheter att få
kontakt med barnet
• svårigheter att hålla balansen
• svullnad/rodnad bakom örat
• upprepade kräkningar
• feber över 38 grader hos barn under 3
månader
12
Feber
• Små barn får lätt feber - sällan farligt
• Feber är ett uttryck för ett aktivt
infektionsförsvar
• Feber = Temp 38,0 grader eller högre
• Ändtarms-termometer – mest tillförlitligt
• Spädbarn mindre än 3 månader med mer än 38,0
grader bör undersökas samma dag av läkare.
13
Behandling av feber
• Extra mycket vätska
• Svalt i rummet och lite kläder
• Febernedsättande vid behov
14
” Ögoninflammation
med gegga i ögonen
orsakas av bakterier
och då krävs det
antibiotika… eller?”
Ögoninfektioner
”snuva i ögat”
• Oftast i samband med förkylning
• Vanliga orsaker: bakterier eller virus
• Kletigt gult sekret
• Röda svullna ögon
• Ögoninfektioner är smittsamma
• Sällan allvarligt
15
Behandling
• I de flesta fall självläkande
• Tvätta ögonen flera gånger per dag
• Byt handduk, örngott, ”gosefilt”
• Noggrann handhygien
• Hemma då ögonen är
som mest kladdiga
• Barn med lindriga besvär
kan vara på förskolan
Sök sjukvård vid:
• långvariga besvär (> 1 vecka)
• uttalade besvär
• kraftigt tårflöde
• ljuskänslighet
16
Åter till förskolan?
• Barnets allmäntillstånd avgör när barnet kan
återgå till förskolan
• En dag på förskolan är som en dag på jobbet
– är man hängig och sjuk så orkar man inte
• Bra regel – en frisk dag hemma (feberfri, god
aptit, pigg) = åter till förskolan
För en lugn start - det går att ta ut
halva dagar för vård av barn!
17
Ska antibiotika alltid undvikas?
• NEJ, antibiotika ska användas
när det verkligen gör nytta
• Antibiotika kan vara livsavgörande
”Kan mitt barn ha
nytta av antibiotika?
Är nyttan större än
riskerna?
• Därför ska de ges med
omsorg och eftertanke
• Omsorg om våra barn
– och morgondagens…
18
När behöver jag kontakta
sjukvården akut?
•
•
•
•
Om barnet har andningsbesvär
Om barnet har mycket hög feber
Om man har svårt att få kontakt med barnet
Om barnet trots febernedsättande inte dricker eller kissar
Kontakta även läkare vid hög feber utan andra symtom i
mer än 4-5 dagar.
Barn under 3 månader med mer än 38,0 graders feber ska
undersökas av läkare samma dag.
19
Sammanfattning
• Ej antibiotika för säkerhets skull
• TID och TÅLAMOD
Det tar oftast 1 vecka
att bli frisk utan
antibiotika, och
7 dagar att bli frisk
med antibiotika
20
Läs mer – goda råd
Läs mer i broschyren >>>
Råd om vård dygnet runt:
• På webben – www.1177.se
• 1177 - telefonrådgivning
21
Producerat för Strama
- samverkan mot antibiotikaresistens
•
•
Birgitta Jönsson, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Halland
Lisa Ernstsson, barnsjuksköterska, BVC, Halland
Foto och illustrationer: Lisa Ernstsson och Birgitta Jönsson m. fl. samt 1177.se
Omarbetat för Strama Stockholm april 2014 av
Sofia Hellman, allmänläkare Strama Stockholm. Charlotta Falk, sjuksköterska Strama
Stockholm
KÄLLOR:
•
Smitta i förskolan (Socialstyrelsen 2008)
•
Growing people rikshandbok, www.growingpeople.se
•
Barnmedicin 3:e upplagan, 2006, Tor Lindberg, Hugo Lagercrantz
•
Sjukvårdsrådgivningen - www.1177.se
•
Strama, www.strama.se
•
Läkemedelsverkets behandlings-rekommendationer (otit, 2010 och nedre luftvägsinfektioner, 2008)
Version 1, april 2009 - omarbetat för Strama Stockholm april 2014
22
Download