När överväga antibiotika vid handläggning av infektioner på

advertisement
När överväga antibiotika vid
handläggning av infektioner på
Kalmarjouren
(maj-11)
*CRP bör inte tas vid akuta ÖLI
CRP enbart vid utvalda fall vid akuta ÖLI
(ex misstanke om pneumoni)*
Bronkit- ingen antibiotika oftast virala
infektioner
Halsfluss- överväg antibiotika vid
uttalade lokala samt allmän-symtom med
minst tre uppfyllda Centor-kriterier
1. feber >38,5
2. beläggningar på tonsillerna
3. ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna
4. avsaknad av hosta
samt att positivt Strep-A prov
Vid negativ Strep-A oftast viros (Cytomegalovisus,
Ebstein-bar, Adenovirus mm) ingen indikation för
antibiotika
KOL exacerbation- överväg antibiotika vid
 missfärgade sputa och dyspné eller ökad mängd
upphostningar





Otit- antibiotika till
barn<1 år och patienter>12
bilateral infektion barn<2 år
perforerad otit oavsett ålder
Övriga; utebliven förbättring efter 2-3 dygn
Pneumoni
 påverkad patienten med feber och andningsbesvär
 CRP>100 + klinik kan tala för pneumoni men kan
även ses vid fulminanta virala infektioner under
första sjukdomsveckan (vuxna)
 CRP>50 + klinisk försämring efter minst 1 veckas
symptom (vuxna)
Sinuit- överväg antibiotika vid
1. Varig snuva
2. Ensidiga symtom
3. Uttalad smärta
4. Dubbelinsjuknande (3 av dessa 4 symtom bör vara
uppfyllda)
eller
 Vargata i epifarynx/mellersta näsgången
eller
 Svår smärta, påtaglig försämring efter mera än 5
dagars symptom (feber>38, VAS>7) *överväg
kontakt med ÖNH-jour* avstängd käkhåla?
Etmoidit?..
Cystit
Kvinnor
 Vid lindriga besvär avvakta (evt. recept i reservSelexid alt. Furadantin i 3-5 dagar)
Män
 Urinodla - behandlas efter odlingssvar (svar till
husläkare med följdbrev från jouren)
 Vid påtagliga besvär och misstanke på ascenderande
urinvägsinfektion, odla samt behandla direkt
ABU (asymptomatisk bakteriuri) ingen
antibiotika med undantag av
 gravida
 inför operativa ingrepp i urinvägarna
Akuta sårskada- ingen antibiotika initialt
 Tänk på DT booster
Abscesser och inflammerade aterom- ingen
antibiotika
 Behandlas med incision + dränage
Bensår
 Antibiotika vid feber och täcken till spridd infektion
 Erysipelas
Bett
 svår smärta
 purulent sekretion
 feber/allmänpåverkan *överväg kontakt med
infektionsjour*
 3 dagars antibiotikaprofylax efter människobett
 de första 24 timmarna efter djupa katt- och hundbett
i ansiktet, vid bett i anslutning till led och till patienter
med nedsatt immunförsvar
Impetigo
 utbredda o/e progredierande fall
 utebliven effekt av lokalbehandling (Altargo)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards