Hur blir det med maten vid kommunens äldreboenden?

advertisement
Hur blir det
med maten vid
kommunens
äldreboenden?
Bra att känna till om kommunens nya kostorganisation
BAKGRUND TILL FÖRÄNDRINGEN
Politikerna i Piteå har beslutat om en förändring av måltidsverksamheten. Beslutet innebär en
sammanslagning av verksamheterna inom äldreomsorgens och skolans område. I fortsättningen
blir fastighetskontoret ansvarigt för kosthållningen, bl a vid kommunens äldreboenden.
Bakom förändringen ligger en politisk och ekonomisk diskussion som fokuserat på tre saker:
■ En framtida måltidsservice med en lägre totalkostnad på 4-5 miljoner kr.
■ I en framtida måltidsservice ska lokaler, utrustning och handhavande av maten följa livsmedelsverkets lagar, rekommendationer och riktlinjer.
■ Kommunen har som övergripande mål att alla förvaltningar ska sträva mot heltidstjänster
under devisen ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet”. Det går inte att genomföra med besparingar enligt osthyvelsprincipen, utan här krävs större grepp, bl a sammanlagningar av kök.
14 FRÅGOR OCH SVAR
1
Blir det sämre kvalitet på maten när verksamheten förändras?
– Nej, vårt mål är ett likvärdigt utbud med god kvalitet till alla våra äldre i Piteå
Kommun.
2
Får de äldre samma mat som skoleleverna?
– Till viss del. De maträtter som passar både unga och äldre kommer att serveras.
Dessutom serveras lokala och traditionella maträtter till de äldre.
3
Kommer de äldre att serveras fika?
– Måltider, fika och mellanmål serveras precis som tidigare.
4
När den äldre återvänder från ett sjukhusbesök, finns det då mat/specialkost?
– Givetvis. Utbudet med specialkost kommer också att utvecklas utifrån den äldres
behov. Kost ordinerad på t ex sjukhus ska finnas att tillgå var än den äldre finns
boende i Piteå kommun.
5
Hur serveras maten?
– All mat serveras varm.
6
Vad innebär kyld mat?
– Kyld mat innebär att maten går iväg kyld från tillagningsköket och värms upp i en specialugn.
Därmed kommer det att spridas mer matdofter på avdelningen än det görs idag. Matdofterna som
sprids påverkar aptiten positivt.
7
Hur ser maten/menyn ut som serveras?
– Menyn är variationsrik och god och ska locka ögat. Även i framtiden kommer maten att läggas
upp och serveras av vårdpersonalen.
8
Blir det stressigare för vårdpersonalen?
– Ett kylt matsystem är mer flexibelt och man kan välja att värma maten när det passar verksamheten. Med ett varmmatsystem är man mer låst till när man serverar maten.
9
Hur blir det med guldstunderna?
– Guldstunderna kommer att finnas kvar. Vår strävan är att återinföra servering av efterrätter varje
dag och att frukt ska finnas tillgänglig på boendet.
10
Kommer potatisen att försämras?
– Nej.
11
Finns möjlighet att beställa önskekost för äldre med speciella behov?
– Ja.
12
Om Kalle får magsjuka och det inte finns något kök i huset där man kan hämta blåbärssoppa - hur löser man det?
– Blåbärsoppa kan beställas från köket och avdelningen kan ha en liten buffert med blåbärsoppa.
13
Pappa är hungrig och vill ha mat, men det finns inget kök - hur ska han då få mat?
– Mat beställs som vanligt från köket. Bröd, margarin och pålägg finns som tidigare i kylskåpet på
avdelningen.
14
Om jag som anhörig vill äta med min mamma, hur går det om det inte finns något kök i
huset?
– Extra portioner beställs från köket som levererar mat till boendet.
■ 164 anställda med varierande sysselsättningsgrad.
■ Totalt kostar måltidsservicen 73 mkr.
■ Största utgiftsposten är personal som kostar
62 mkr följt av livsmedel med 33,8 mkr.
■ Intäkterna är totalt 36,2 mkr.
■ En vanlig vardag produceras ca 12 000 portioner
varav ca 80% går till skolorna.
För ytterligare information går det bra att kontakta:
MATS ÅSTRÖM
Verksamhetsutvecklare vid
fastighetskontoret
0911-69 61 81
MARIA STOLTZ
Kostchef vid
fastighetskontoret
0911-69 61 27
PRODUKTION: SKRIBENTEN I PITEÅ AB
BILDER: KRISTER BERG
Antal enheter som producerar och/eller tar emot mat.
■ Äldreomsorg: 11
■ Förskolor: 40
■ Skola: 28
TRYCK: RC TRYCK PITEÅ 2006 12
FAKTA MÅLTIDSSERVICE 2011
Download