Göteborg-Jakarta t.o.r.
Vi söker bidrag för att genomföra ett konstprojekt som rör dagens samhällen i Jakarta i Indonesien
och Göteborg.
Vi är två bildkonstnärer, båda är bosatta i Göteborg, och använda det som utgångspunkt.
Projekt beskrivning
När år 1621 konungen Gustav II Adolf ville anlägga en ny stad vid Götaälvens mynning så vände han
sig till Holland. Den nya staden blev till efter en kopia på en stad i fjärran öst som hade byggds av
Holländerna två år tidigare. Våtmarker torrlades och kanaler grävdes efter 1600-tals Holländsk
standard och packhus för köpmännens varor byggdes.
Den nya staden heter fortfarande Göteborg och blev byggd efter planritningar över Batavia som
sedan 1949 heter Jakarta.
Vi finner att det skulle vara intressant att undersöka de samfälligheter i stadsbilderna som fortfarande
existerar mellan dessa städer, och hur den lokala kulturen har förändrat stadsbilden.
Frågor som dyker upp är; hur har stadens uppbyggnad påverkat invånarna? Hur har valet av platsen,
som bestämdes av Holländerna, påverkat staden och dess invånarna? Finns det fortfarande likheter
mellan dessa två städer över huvudtaget?
Utifrån en konstnärlig gestaltning vill vi göra en redovisning av projektet med hjälp av foto, film,
teckning/måleri och text. Vi vill betona att det inte är vår mening at det ska bli ett historiskt eller
sociologiskt projekt, även om det kommer att beröra dessa ämnen. Projektet ska framförallt vara ett
samarbetsprojekt mellan oss två konstnärer, med våra olika bakgrunder; en norrlänning och en
holländare på en geografisk mittpunkt, nämligen Göteborg.
Praktiskt genomförandet
Till en början vill vi samla på oss historisk information och gamla ritningar och kartor och foton
m.m. över Göteborg och Jakarta. Vi behöver fler kontaktpersoner i Nederländerna och Indonesien. Vi
har tagit kontakt med en Nederländsk historiker, Maud Aarsen, som kommer att understödja oss
under projektets gång. Vi har även kontakt med en konstnär boende i Indonesien, Marja van
Adrichem.
Andra delen i projektet blir en resa till Jakarta där vi under en period på 3-4 veckor skall intervjua
folk, ta bilder och filma, besöka historiska arkiv, m.m. Även besök till arkiv i Amsterdam kan bli
aktuell längre fram. En liknande undersökning vill vi göra i Göteborg.
Tredje delen av projektet skall vi sammanställa och bearbeta det insamlade materialet. Efter resan
hoppas vi på en intensiv konstnärlig arbetsprocess där vi arbetar delvis med egna projekt och delvis
tillsammans.
Presentation
Som presentation har vi tänkt en utställning och en katalog/resebeskrivning.
Platsen skulle kunna vara stadsmuseet eller liknande offentlig lokal där man kan möta en publik
utanför den gängse galleri publiken.
Finansiering
Vi vill gå in med egna pengar men söker även pengar hos Göteborg Stad och Konstnärsnämnden för
katalogen.
Utvärderingsplan
Vårt mål är först och främst att genomföra en presentation av den konstnärliga gestaltning av
projektet. Efter utställning ska vi göra en utvärdering och se över om vi ska göra en utvidgning av
projektet. Vi kan tänka oss en utökning med antal deltagare och då tänker vi på konstnärer från
Indonesien och Nederländerna. Dessa kontakter kommer vi att undersöka under första delen av
projektet, på plats i Jakarta och Amsterdam. Det kan då också bli aktuellt med flera utställningar t.ex.
i Nederländerna och Indonesien, samt Sverige.
Om oss
Patric Larsson (* Boden 1964) har i sin konst bearbetat olika psykologiska och sociala konstruktioner i
stora teckningar, som kan liknas med mentala scheman bestående av ord, meningar och associationer.
Patric flyttade till Göteborg år 1993 då han började på Valand.
Bildmaterial och information över Patrics arbete hittar ni på: www.patriclarsson.se
Tom Bogaard (* Delft 1965) arbetar i sin konst med möten och krockar mellan olika kulturer och
mellan kultur och natur, med naturhistoriska referenser i fotografi eller i stora, realistiskt målade
målningar.
Toms fars släkt bodde strax öster om Jakarta, innan kriget och innan internering i ett Japans
koncentrationsläger. Efter kriget kom de tillbaka till Haag. Tom har bott i Sverige i 18 år, varav 8 i
Göteborg.
Bildmaterial och information över Toms arbete hittar ni på: www.tombogaard.se
Patric Larsson
Röda cirklar med vertikal, tusch, 244x150 cm
Tom Bogaard
Trash Tree, vinylfärg, plexiglas, 130 x 170 cm
QuickTime och en
TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare
krävs för att kunna se bilden.
QuickTime och en
TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare
krävs för att kunna se bilden.